17-11-2016

ServiceNow: opkomst DevOps stimuleert toepassing cloud als standaard

Deel dit bericht

ServiceNow presenteert het onderzoek ‘The 2016 Cloud Computing Tipping Point'. Het onderzoek laat zien dat de toenemende invloed van DevOps binnen organisaties grote consequenties heeft voor IT-afdelingen. ServiceNow is leverancier van enterprise IT-cloudoplossingen.
 
Om de adoptie, drijfveren en gevolgen van een wereld waarin de cloud de nieuwe standaard is (cloud-first) beter te begrijpen, heeft ServiceNow een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder 1.850 mid en senior level managers, evenredig verdeeld over IT-managers, lijnmanagement en DevOps-professionals. Het ‘2016 Cloud Computing Tipping Point'-onderzoek laat drie belangrijke resultaten zien met betrekking tot de 225 deelnemende bedrijven in Nederland.   
           
Adoptie van cloud niet langer een hype, maar realiteit
- Meer dan de helft (53 procent) van de respondenten geeft aan dat ze voor de cloud zouden kiezen - software as a service of platform as a service – voor nieuwe bedrijfsapplicaties in plaats van on-premise datacenters.
- 77 procent van de respondenten geeft aan binnen twee jaar over te stappen naar de cloud.
      
DevOps drijfveer voor de cloud-first wereld
- Bijna alle respondenten (91 procent) geven aan op een of andere manier te maken te hebben met DevOps, een filosofie die voortkomt uit de agile development community. Het doel van DevOps is het stimuleren van snelle creatie en hosting van nieuwe apps en diensten. Traditioneel was er weinig interactie tussen IT en ontwikkelaars, maar de DevOps-beweging streeft naar een vroegtijdige en frequente samenwerking tussen deze groepen.
- Een meerderheid (67 procent) zegt dat de opkomst van DevOps een belangrijke aanjager is geweest van de verschuiving naar cloud-first. Het verhogen van de development cadans legt druk op de manier waarop bedrijven nieuwe applicaties ontwikkelen. DevOps werpt een nieuw licht op de knelpunten die ontstaan bij het hosten van apps op de eigen infrastructuur van een bedrijf. De cloud is de beste manier om snel nieuwe apps te ontwikkelen die zorgen voor nieuwe inkomsten en die groei stimuleren.
      
Een cloud-first wereld vraagt om nieuwe IT-vaardigheden
- 74 procent van de bedrijven in Nederland die de overstap naar het cloud-first model heeft gemaakt, geeft aan dat de IT-afdeling over onvoldoende vaardigheden beschikte om de verandering goed te kunnen ondersteunen.
- 85 procent denkt dat de cloud - in ieder geval voor een deel van de tijd - een vervanging voor de officiële IT-afdeling kan zijn.
IT zal zich moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit, waarin het merendeel van de apps en de infrastructuur zich buiten het eigen datacenter bevindt.
- 74 procent geeft aan dat de cloud-verschuiving het belang van de IT-afdeling voor de organisatie juist heeft vergroot.
- 58 procent zegt dat IT in de toekomst van essentieel belang zal zijn.

De ‘cloud-first'-beweging heeft volgens het onderzoek mogelijke gevolgen voor IT-afdelingen:
1. Inzicht in IT en kostenvoorspellingen kunnen belemmerd worden.
Volgens de respondenten van het onderzoek kent de verschuiving naar de cloud twee prioriteiten:
- 360 graden zichtbaarheid (64 procent)
- Voorspellen van IT-kosten (63 procent)
De IT-afdeling moet volledig inzicht hebben in de IT-omgeving van een organisatie, inclusief alle cloudgebaseerde diensten en applicaties. Dit helpt hen bij het effectiever beheren van de vraag, bij het verkrijgen van inzicht in de kosten van IT, bij het gebruikmaken van resources in zowel de cloud als on-premise, bij uitvoeren van projecten, het voldoen aan regelgeving en het beheren van zakelijke relaties.
 
2. Door de opkomst van DevOps krijgt een groter deel van de organisatie met IT te maken.
IT-afdelingen zullen zien dat meer projecten voor bedrijfsapplicaties van onder uit de organisatie komen en zullen andere afdelingen moeten voorzien van betere hulpmiddelen om te coderen. Tegelijkertijd moeten ze controle blijven houden over de IT-omgeving in het kader van security en compliance. Ze zullen development moeten uitbesteden aan een groeiende hoeveelheid medewerkers met DevOps-vaardigheden.
 
3. De groei van de cloud veroorzaakt ook wildgroei.
Het implementeren van een flexibeler beleid ten aanzien van cloud-management en best practices wordt belangrijk. Bedrijven moeten leren omgaan met een toenemend aantal leveranciers, die ook nog eens sneller komen en gaan dan men gewend is. Dit betekent dat Service Integration and Management (SIAM) en vendor management belangrijker worden.
 
Over het onderzoek
ReRez Research uit Dallas, Texas heeft in opdracht van ServiceNow een onderzoek uitgevoerd onder grote organisaties in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Singapore, Duitsland, Frankrijk en Nederland. In totaal namen 1.850 senior managers deel aan het onderzoek, evenredig verdeeld over IT-managers, lijnmanagers en DevOps-professionals.
Meer informatie: ServiceNow

Tags:

DevOps, Cloud

Company:

ServiceNow

Partners