31-03-2017

NEN en ICTU organiseren kick-off-bijeenkomst NPR 5326

Deel dit bericht

In samenwerking met ICTU organiseert NEN een kick-off-bijeenkomst op vrijdag 21 april 2017 om belangstellenden een beeld te geven en mogelijk betrokken te worden bij de gezamenlijke ontwikkeling door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5326 'Kwaliteitsborging softwareontwikkeling binnen overheidsdomein'.

Onderwerp en toepassingsgebied
De nog te ontwikkelen NPR categoriseert risico’s; omschrijft de risico’s en beheersmaatregelen bij Agile softwareontwikkeling; definieert de hierbij horende termen, metingen, testen, toetsen, kwaliteitskenmerken en rapportrages; verwijst naar hierbij te hanteren normen en geeft een ‘assessmentinstrument’ als handreiking voor hierbij te betrekken belanghebbenden. Deze NPR behoort, bij verwijzing als referentie, te worden toegepast voor het borgen en bewaken van de kwaliteit tijdens de levensfasen van maatwerk software binnen het overheidsdomein. Vanaf het specificeren en ontwikkelen tot en met het beheren, onderhouden en vervangen van deze op maat gemaakte software.

Voor wie
Belanghebbenden zijn: opdrachtgevers; opdrachtnemers en IT-auditors betrokken bij de ontwikkeling van software op maat en hierbij horende kwaliteitsborging.

Kick-off bijeenkomst NPR 5326
ICTU en NEN nodigen belanghebbenden uit om op vrijdag 21 april 2017 deel te nemen aan de kick-off-bijeenkomst bij NEN in Delft. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers via het projectvoorstel NPR 5326 geïnformeerd en kunnen zij vragen stellen over zaken als toepassing en afbakening, inhoud NPR 5326, proces, en mogelijke betrokkenheid bij dit NEN-project.
Directe betrokkenheid is mogelijk via: een lidmaatschap van de normcommissie (NC) 381007 ‘Software and systems engineering’. Deelname aan deze kick-off-bijeenkomst is kosteloos en brengt geen verplichting tot deelname aan het NPR-traject met zich mee. Aanmelding vooraf is gewenst, omdat het aantal plaatsen beperkt is.

De kick-off duurt van 13.30 tot 17.00 uur en vindt plaats bij NEN, Vlinderweg 6, Delft.


Tags:

Development, Code

Company:

NEN, ICTU

Partners