Nieuws Nieuws http://release.nl http:///item/25/nieuws.html Tue, 28 Mar 2017 00:29:56 +0100 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) Unisys kondigt Artificial Intelligence Center of Excellence aan http:///item/851713/unisys-kondigt-artificial-intelligence-center-of-excellence-aan.html Unisys kondigt een nieuw Artificial Intelligence Center of Excellence (CoE) aan. Gebruikers krijgen via dit online kenniscentrum gratis toegang tot hulpmiddelen om hun expertise op het gebied van geavanceerde data analytics te vergroten.

Het CoE zal in mei van dit jaar worden geopend en helpt gebruikers en organisaties met:
• Machine learning – Met behulp van instructies van experts en algoritmen voor machine learning kunnen gebruikers voorspellende modellen bouwen die op hun bedrijfsspecifieke behoeften aansluiten. Banken kunnen de hulpmiddelen bijvoorbeeld gebruiken om modellen te bouwen die creditcardfraude voorspellen en voorkomen, terwijl luchtvaartmaatschappijen de mensenstroom op luchthavens kunnen voorspellen of vluchtaansluitingen kunnen verbeteren.
• Cognitive computing – Gebruikers kunnen gebruik maken van chatbots en computergestuurde assistenten die helpen met het oplossen van problemen bijvoorbeeld op het gebied van helpdesk en overige ondersteuning van eindgebruikers.
• Cyber analytics – Het CoE geeft toegang tot hulpmiddelen om cyberbeveiligingsdreigingen te voorspellen door detectie van ongewoon of afwijkend gebruikersgedrag en kwetsbaarheden die aangetroffen worden bij de analyse van de netwerk- en systeem-gegevens uit de operationele gebruikersomgeving.
• Internet of Things analytics – Het CoE maakt gebruik van locatie-bewuste softwareoplossingen om gebruikers te helpen met het overzien en doorgronden van enorme hoeveelheid data die IoT-apparaten genereren.

Meer informatie: Unisys

]]>
Tue, 28 Mar 2017 00:07:00 +0200 Unisys kondigt Artificial Intelligence Center of Excellence aan http:///item/851713/unisys-kondigt-artificial-intelligence-center-of-excellence-aan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Overheid en bedrijven gaan oude software opruimen http:///item/851712/overheid-en-bedrijven-gaan-oude-software-opruimen.html Verouderde software zet een rem op digitalisering en innovatie en jaagt overheden en bedrijven op kosten. Dat is de uitkomst van een verkenning door CIO-Platform Nederland, branchevereniging Nederland ICT, INSEIT en NWO. De IT-sector en de Belastingdienst werken aan een oplossing.

De verkenning is een initiatief van Team ICT onder leiding van René Penning de Vries, ingesteld door het ministerie van Economische Zaken. Het Team ICT realiseert een aanpak om de rol van ICT-innovatie cross-sectoraal te versterken.

50 Miljoen coderegels
Elke dag produceren bedrijven en overheden  circa 50 vijftig miljoen regels softwarecode om diensten en producten te vernieuwen. Door de toenemende digitalisering neemt dit aantal snel toe. Legacy software, zoals verouderde software wordt genoemd, maakt vernieuwing complex, traag en kostbaar. Ook de onoverzichtelijke IT-infrastructuur die veel organisaties hebben overgehouden aan vroegere organisatieveranderingen, zet een rem op digitale innovatie. Uit de verkenning blijkt dat legacy software op vijf thema's voor problemen zorgt: software kwaliteit, portfoliomanagement, ketensamenwerking, agile IT en ontwikkeling van het IT-ecosysteem in Nederland.

Sneller innoveren
Doel van de verkenning was  de ontwikkeling van instrumenten voor inventarisatie, analyse en beheersing van legacy software. Gebruik van deze instrumenten moet software ontwikkeling versnellen, de kosten verlagen en de concurrentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven vergroten.
Een aantal organisaties gaat aan de slag met de uitkomsten van de verkenning. De beroepsorganisatie van IT-auditors NOREA gaat samen met de Software Improvement Group een Legacy Riskletter en Legacy Barometer ontwikkelen. Bedrijven en overheidsorganisaties kunnen daarmee de risico's van hun legacy software nauwkeurig inschatten en inzichtelijk maken. De Belastingdienst gaat samen met de Koninklijke Nederlands Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) werken aan de thema's agile IT en human resources. Zij zullen ook het initiatief nemen om legacy software te agenderen bij CIO’s van grotere ondernemingen.

De aanpak van legacy software wordt ondersteund door het ICT-bedrijf Legacys, gespecialiseerd in het uit faseren van verouderde IT-systemen. Legacys zal zich ook inzetten voor het vijfde thema uit de verkenning, de versterking van het Nederlandse IT-ecosysteem.

Meer informatie: Dutch digital delta

]]>
Tue, 28 Mar 2017 00:00:02 +0200 Overheid en bedrijven gaan oude software opruimen http:///item/851712/overheid-en-bedrijven-gaan-oude-software-opruimen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nationale Blockchain Coalitie gaat op 30 maart van start http:///item/851709/nationale-blockchain-coalitie-gaat-op-maart-van-start.html De Nationale Blockchain Coalitie wil de grootschalige uitrol van blockchaintechnologie in Nederland bevorderen. De Nationale Blockchain Coalitie is een publiek-privaat initiatief van het door het Ministerie van Economische Zaken ingestelde Team ICT. De presentatie zal op 30 maart plaatsvinden bij het Ministerie van Economische Zaken.

Blockchain wordt door Team ICT gezien als een potentiële bron van vertrouwen, welzijn, welvaart en veiligheid voor burgers, samenleving en bedrijven. Blockchain is hard op weg een volgende digitale revolutie te ontketenen. Blockchain kan een businessimpact hebben vergelijkbaar met de komst van het internet. Ondernemers, bestuurders en beleidsmakers doen er goed aan zich nú al bewust te worden van de economische, technische, en maatschappelijke mogelijkheden met blockchain.

Sprongen maken
Het World Economic Forum verwacht dat in 2025 een derde van het wereldwijd bruto nationaal product opgeslagen zal zijn binnen blockchain. Een groot aantal tot dusverre onopgeloste problemen rond dienstverlening, veiligheid en efficiency zijn met blockchain op te lossen. Ook binnen Nederland zijn volgens De Nationale Blockchain Coalitie sprongen te maken in een betere beheersing van productieprocessen, kostenbesparing, reductie van fraudegevoeligheid en het terugdringen van cyberrisico’s.
Initiatiefnemer zijn het platform ‘Dutch digital delta’, aangevoerd door René Penning de Vries als boegbeeld ICT namens minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken en de Speciale Gezant Fintech Willem Vermeend namens minister Dijsselbloem van het ministerie van Financiën.

Dutch digital delta
Dutch digital delta is een publiek privaat platform dat wetenschappers, bedrijfsleven en overheid met elkaar verbindt om innovaties in ICT te realiseren en daarmee de economische groei in Nederland te bevorderen en internationale investeerders aan te trekken. De dutch digital delta stimuleert en initieert innovaties in de ICT voor de verschillende (top)sectoren. Het blockchain initiatief wordt ondersteund door onder meer het ministerie van Economische Zaken & Financiën, NWO, TNO, FME, Nederland ICT, CIO Platform Nederland, INSEIT, Centric en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Meer informatie: Dutch digital delta

]]>
Mon, 27 Mar 2017 13:07:13 +0200 Nationale Blockchain Coalitie gaat op 30 maart van start http:///item/851709/nationale-blockchain-coalitie-gaat-op-maart-van-start.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Unittest frameworks bij functioneel testen: waarom? http:///item/851670/unittest-frameworks-bij-functioneel-testen-waarom.html Als je automatische tests gaat schrijven in code, in plaats van bijvoorbeeld record-playback, word je al snel geconfronteerd met de term unittest framework. Zo kan het zijn dat een collega tegen je zegt dat je die moet gebruiken. Of misschien zie je dat dit framework in een bestaande set-up wordt gebruikt. Maar waarom eigenlijk? Je bent toch niet aan het unit-testen, maar juist functioneel aan het testen?

Natuurlijk ben je bezig met functioneel testen (hoewel de lijn tussen de verschillende testsoorten in een Agile-team steeds dunner wordt). Maar als je een test framework wilt opzetten, zijn bestaande unittest frameworks een goed uitgangspunt. Unittest frameworks zijn, zoals de naam al doet vermoeden, frameworks opgezet ter ondersteuning van de unittesten. De ‘frameworks’ zijn in die zin een verzameling van codecomponenten, bibliotheken, standaarden en zelfs afspraken die bepaalde doelen ondersteunen. Dat klinkt misschien heel abstract, maar je hebt ze dan ook voor veel verschillende doelen. Naast frameworks voor unittesten, zoals JUnit en TestNG, zijn er ook algemene frameworks zoals ASP.NET, .NET en Cocoa.

Unittest frameworks
Unittest frameworks zijn opgezet om unittesten te organiseren door verschillende ondersteunende onderdelen te bieden. Een van de eerste unittest frameworks was SUnit voor de ontwikkeltaal Smalltalk. Dit was de bron van een hele serie xUnit-frameworks. De eerste letter(s) van de naam van de frameworks uit deze serie geven aan voor welke taal deze is (jUnit is voor JAVA, rUnit is voor R). De xUnit frameworks zijn allemaal opgezet met dezelfde onderdelen en het zijn juist deze onderdelen die de frameworks zeer bruikbaar maken voor functioneel testen. Naast de xUnit-serie frameworks zijn er nog andere unittest frameworks, zodat er altijd wel eentje past in de omgeving waar je testen in schrijft.

Onderdelen van een unittest framework
Per unittest framework verschillen de onderdelen. Hieronder staat een algemeen voorbeeld van de onderdelen in een unittest framework:
• Test runner: een uitvoerbaar programma dat de tests uitvoert met behulp van het framework en de resultaten terugrapporteert.
• Test suites: een verzameling tests die allemaal dezelfde uitgangssituatie hebben en daarbinnen in een willekeurige volgorde worden uitgevoerd.
• Test execution: het uitvoeren van een test met een setup en teardown script. Het setup script zet alle voorwaarden klaar voor de test (bijvoorbeeld: start de browser op en open de website). Het teardown script ruimt alles na de test weer op (bijvoorbeeld: log uit als het kan en sluit de browser af).
• Test result formatter: en onderdeel die de resultaten vanuit de test runner formatteert, vaak in XML. Deze resultaten kunnen daarna geïmporteerd worden in bijvoorbeeld Jenkins.
• Assertions: een assertion is een bewering die waar of niet waar moet zijn om een test te laten slagen. Het framework biedt assertions aan in verschillende variaties die, als ze niet slagen, de test laten falen. Een assertion is over het algemeen opgesteld als: assert dat waar is: het element op locatie X is ‘welkom op onze site’. Als op locatie X die tekst niet staat, dan zal de test daarop falen met vermelding van deze bewering. Het voordeel hiervan is dat als een bewering faalt, alleen de test faalt en niet de hele run.
• Data driven tests: er kan op verschillende manieren een lijst aan parameter sets meegegeven worden, waardoor dezelfde tests meerdere malen met andere parameters kunnen worden uitgevoerd.
• Distributed testing: het uitvoeren van tests op slave machines. Hierdoor kun je tests op een andere computer uitvoeren, zodat de aansturende computer er geen last van heeft, zoals bij de vele browserschermen bij Selenium het geval kan zijn.
• Annotaties:met annotaties kun je per testmethode aangeven wat de bijzonderheden ervan zijn. Zo kan je tests prioriteren, een beschrijving meegeven, linken aan testcases in een bevindingen managementsysteem of aangeven welke story of epic hiermee getest wordt.

Voor sommige van deze onderdelen is het gebruik verplicht, zoals het stukje code dat aangeeft dat een bepaalde klasse of methode een test is. Andere onderdelen, zoals assertions, zijn niet verplicht. Met een unittest framework heb je dus een stapel hulpmiddelen waarmee je je eigen set-up helemaal kunt inrichten.

Unittest frameworks voor functioneel testen
Als je zo de eigenschappen van een framework leest, zie je waarschijnlijk al dat deze functionaliteiten ook bij functioneel testen bruikbaar zijn. We nemen een set-up met Selenium binnen het TestNG-framework als voorbeeld:
• Je kunt je tests in suites uitvoeren, waardoor je tests voor dezelfde onderdelen op een webpagina kunt groeperen. Deze gebruiken dan dezelfde setup/teardown-scripts. Daarnaast bieden test suites ook de mogelijkheid om je tests per onderdeel te groeperen, waardoor gericht (her-)testen makkelijker wordt.
• Je kunt data driven tests gebruiken en eventueel zelfs de data laten halen uit een extern bestand, zodat ook een minder technisch onderlegde tester data kan aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan het klikken op een set van links en het controleren van de paginatitel. Met parameter sets kun je één test schrijven (klik op link, assert page title) en dan een set aan parameters maken van iedere link ID en page title.
• Je kunt de verwachte resultaten in je test zetten, waardoor de test vele controles kan uitvoeren en bij het falen van deze controles netjes rapporteert wat er mis is gegaan. Denk bijvoorbeeld aan een controle van de weergegeven tekst na het foutief inloggen of juist het weergeven van de correcte welkomsttekst na correct inloggen.
• Na de testuitvoer krijg je de resultaten in een mooi rapport. Deze rapportages zijn bij de meeste frameworks zo standaard, dat je ze automatisch in bijvoorbeeld Jenkins of Confluence kan laten weergegeven. Er zijn ook tools die het rapport zo maken, dat het ook voor management te gebruiken is.
• Je hebt daarnaast ook geen static main-methode meer nodig om je tests uit te kunnen voeren, door de aanwezigheid van de test runner.

Ik hoop dat je een beeld hebt gekregen van wat een unittest framework is en waarom het voor automatische functionele tests een heel goed hulpmiddel kan zijn. Tot slot wil ik jullie wijzen op de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met tutorials van Guru99 en ToolsQA die een korte how-to geven van Selenium samen met TestNG.

]]>
Mon, 27 Mar 2017 12:37:25 +0200 Unittest frameworks bij functioneel testen: waarom? http:///item/851670/unittest-frameworks-bij-functioneel-testen-waarom.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
NEN vraagt reacties op ontwerp NPR 5325 'Overdragen van software' http:///item/848584/nen-vraagt-reacties-op-ontwerp-npr-overdragen-van-software.html Het ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5325 'Overdragen van software' is door NEN beschikbaar gesteld voor commentaar. Het in Delft gevestigde NEN ondersteunt in Nederland normalisatieprocessen.

Deze NPR is primair gericht op het beoordelen van de bouwkwaliteit van op maat gemaakte software. Met name met het oog op het toekomstige onderhoud ‘maintenance’ ervan. Belanghebbende partijen kunnen tot vrijdag 5 mei 2017 online commentaar indienen op deze NPR.

Risico’s voor toekomstig onderhoud
NPR 5325 is opgesteld door de leden van de normcommissie 381007 ‘Software and systems engineering’. De richtlijn is toepasbaar voor verschillende scenario’s van software-overdracht met de daarbij optredende risico’s voor toekomstig onderhoud. Deze NPR maakt voor de betrokken partijen de kwaliteitseisen van de over te dragen software-attributen (documentatie, broncode en testmiddelen) duidelijk en concreet inzichtelijk. Deze partijen zijn: de klant, de leverancier, de overnemende partij voor het onderhouden van de software en de evaluerende partij voor het onafhankelijk beoordelen van de overdraagbaarheid. De NPR is een handreiking voor deze verschillende partijen en vormt, vanuit verschillende rollen gezien, hierdoor een gezamenlijk zakelijk belang.

Commentaar indienen
NEN doet een oproep aan alle hierboven genoemde partijen en overige belanghebbenden, zoals softwareontwikkelaars en kwaliteitsmanagers, om verbetervoorstellen in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Experts die commentaar met verbetervoorstellen hebben geleverd, krijgen een exemplaar van de definitieve NPR 5325 kosteloos toegestuurd. De normcommissie zal de ingediende commentaren behandelen. Naar verwachting wordt de definitieve versie voor de zomerperiode gepubliceerd.

Meer informatie: NEN

]]>
Fri, 24 Mar 2017 00:04:00 +0100 NEN vraagt reacties op ontwerp NPR 5325 'Overdragen van software' http:///item/848584/nen-vraagt-reacties-op-ontwerp-npr-overdragen-van-software.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Yourhosting opent Azure Stack Experience Center http:///item/848583/yourhosting-opent-azure-stack-experience-center.html Hosting- en cloudprovider Yourhosting heeft op haar hoofdkantoor in Zwolle een Experience Center geopend voor Azure Stack, de technologie van Microsoft waarmee bedrijven optimaal kunnen profiteren van een hybride cloudinfrastructuur.

Bedrijven, zorginstellingen, gemeentes en Independent Software Vendors (ISV’s) kunnen in het Experience Center de laatste beta-versie van Azure Stack onderzoeken en zo inzicht krijgen in de mogelijkheden van het platform. Yourhosting is als enige Nederlandse service provider nauw betrokken bij de ontwikkeling van Azure Stack en verwacht dat de technologie na de officiële lancering deze zomer in snel tempo de markt gaat veroveren.

Schaalbaarheid
Azure Stack is de opvolger van Azure Pack, Microsoft’s technologie voor de bouw van private clouds, en onderscheidt zich door de verregaande integratiemogelijkheden met Public Azure. Workloads en data kunnen met Azure Stack naadloos tussen een eigen infrastructuur en de datacenters van Microsoft worden verplaatst. Bedrijven kunnen hierdoor gebruik maken van de schaalbaarheid en flexibiliteit van Microsofts public clouddiensten en zich er tegelijkertijd van verzekeren dat ze voldoen aan eigen veiligheidsnormen en wet- en regelgeving.

Kennis en ervaring
Yourhosting was in 2016 betrokken bij de ontwikkeling van Azure Stack, de hybride cloud-oplossing van Microsoft. “Yourhosting is wereldwijd een van de eerste drie Microsoft-partners die Azure Stack met ons testen”, zegt Ron Augustus, Director Small and Midmarket Solutions & Partners bij Microsoft Nederland. “Ze hebben hierdoor veel kennis en ervaring opgedaan over het platform. Met de opening van het experience center van Yourhosting wordt de digitale transformatie in Nederland tastbaarder. De bezoeker leert hoe de mogelijkheden van Azure Stack ervoor zorgen dat organisaties meer uit de technologie kunnen halen.” Op de website van Yourhosting kunnen geïnteresseerden informatie vinden over Azure Stack en het Azure Stack bètaprogramma van Yourhosting.

World Hosting Days
Eric Mink, CTO bij Yourhosting, geeft tijdens de World Hosting Days in Duitsland ook een aantal presentaties van de mogelijkheden van Azure Stack op de stand van Yourhosting en zusterbedrijf Resello. De presentaties vinden dagelijks plaats op stand Z32 om 10:00 uur en 15:00 uur. De laatste versie van de Azure Stack beta (TP3) kwam twee weken geleden uit en is in het Experience Center te bekijken. Naar verwachting komen er geen grote vernieuwingen meer in Azure Stack voor de officiële wereldwijde lancering.

Meer informatie over de mogelijkheden van Azure Stack en het Azure Stack bètaprogramma van Yourhosting.

]]>
Fri, 24 Mar 2017 00:01:00 +0100 Yourhosting opent Azure Stack Experience Center http:///item/848583/yourhosting-opent-azure-stack-experience-center.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Software AG viert 25ste verjaardag van BPM-software ARIS http:///item/848395/software-ag-viert-ste-verjaardag-van-bpm-software-aris.html Sinds lange tijd is ARIS een belangrijk tool voor beheren, analyseren en verbeteren van de klantreis en bedrijfsprocessen. Software AG viert de 25ste verjaardag van Aris op haar stand op CeBIT 2017.

Tijdens CeBIT is ARIS opnieuw gepresenteerd als een innovatieve software-suite die fungeert als collaboratie- en veranderplatform voor bedrijven en overheidsinstellingen die een digitale transformatie ondergaan. Een sneak-preview van de nieuwste versie ARIS 10 is tijdens CeBIT gepresenteerd. Onder het motto ‘manage je digitale toekomst’ toonde CTO Wolfram Jost van Software AG en een van de grondleggers van ARIS, highlights van de nieuwste versie: slimme visualisatie en analyse van KPI’s met de nieuwe module ARIS Aware, planning voor IoT-scenario’s, managen van klantervaringen (customer experience), ondersteuning voor de General Data Protection Regulation (GDPR)-richtlijnen van de EU (AVG) en meer. De nieuwe versie is vanaf medio april beschikbaar.

Dr. Jost is overtuigd: “ARIS is een belangrijk managementinstrument voor iedere onderneming die wil slagen in haar digitale transformatie. Het vertaalt de bedrijfsstrategie naar de operationele processen van een bedrijf, integreert ze in de customer journey en creëert inzicht in de mate van succes van de transformatie door continu de performance- en risico-indicatoren te monitoren en analyseren. ARIS verbetert de communicatie onderling en bevordert de samenwerking tussen experts, materiedeskundigen en proceseigenaren, over afdelingsgrenzen heen. Het ondersteunt onze klanten in het bereiken van hun verander-, verbeter- en beheersdoelstellingen.”

In december 2016 kreeg ARIS een ‘gouden zegel’ voor de eerste plaats in een studie van BARC over process modeling tools. “ARIS voldoet volledig aan alle noodzakelijke criteria voor ondersteuning van modelbeheer, standaardnotaties, conventiebewaking, samenwerking en informatieanalyse.” (BARC Product Study, Process modeling tools, Software AG ARIS 2016, door analisten: Sabine Kraus, Dr. Martin Böhn, December 2016.)

Meer informatie: Software AG

]]>
Thu, 23 Mar 2017 18:42:43 +0100 Software AG viert 25ste verjaardag van BPM-software ARIS http:///item/848395/software-ag-viert-ste-verjaardag-van-bpm-software-aris.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
NederlandICT: bijna helft bedrijven heeft Functionaris voor Gegevensbescherming nodig http:///item/848394/nederlandict-bijna-helft-bedrijven-heeft-functionaris-voor-gegevensbescherming-nodig.html Vanaf 25 mei 2018 gaan nieuwe Europese privacyregels gelden: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR). De AVG geldt straks in Nederland rechtstreeks als wet, zelfs als de wetgever niets regelt. Dit heeft gevolgen voor ICT-bedrijven. Uit een eerste inventarisatie door NederlandICT blijkt dat ruim 40 procent van de bedrijven moet investeren in een Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Bedrijven krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering op de nieuwe verordening aan te passen. Tot die tijd moeten bedrijven aan de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) voldoen. Veel bedrijven zijn in het kader van de AVG verplicht tot het hebben van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (een FG). Kort gezegd: een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. De FG heeft verschillende taken en moet deskundig zijn op het gebied van gegevensbescherming, zowel qua wetgeving als de praktijk.

FG nodig: ja of nee?
Om bedrijven de mogelijkheid te bieden een idee te krijgen of ze vanwege de AVG mogelijk een Functionaris voor de Gegevensverwerking nodig hebben, heeft NederlandICT een quickscan ontwikkeld. Dat er behoefte aan dit inzicht is, blijkt uit het grote aantal inzendingen.
Uit een analyse van de tot nu toe binnengekomen inzendingen blijkt dat 44 procent van de bedrijven waarschijnlijk een FG nodig zal hebben. Die conclusie is gebaseerd op de manier waarop de bedrijven persoonsgegevens verwerken. Ongeveer 25 procent geeft aan dat de verwerking van bijzondere persoonsgegevens onderdeel is van de core business. Een kleine 20 procent geeft aan dat de verwerking tot gevolg heeft dat sprake is van regelmatige en stelselmatige monitoring van personen.

Lastenverzwaring
Het lijkt dat daarmee meer bedrijven dan verwacht een FG nodig gaan hebben. Nu kan het zijn dat juist data-intensieve bedrijven zich beter realiseren dat de AVG eraan komt en daarom sneller geneigd zijn om de FG-quickscan in te vullen. Maar ook dan is het percentage aanzienlijk. Het bevestigt dat de rol van ICT-bedrijven verandert. Steeds meer producten en diensten worden in de cloud aangeboden, waardoor bedrijven juridisch gezien verwerker van persoonsgegevens worden. Die positie brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee.
Dit is ook het geval onder de nieuwe regels van de AVG. De invoering van de AVG zal daarmee voor een aanzienlijk deel van de bedrijven een behoorlijke lastenverzwaring betekenen, omdat zij naast de andere verplichtingen uit de AVG ook een FG moeten aanstellen. Om deze reden onderzoekt Nederland ICT hoe ze haar leden het best kan helpen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, met een nieuwe vorm van dienstverlening opzetten.

Meer informatie
Voor informatie over de AVG en deze dienstverlening kunt u zich aanmelden voor de AVG-nieuwsbrief.
Om te weten of uw bedrijf misschien een Functionaris voor de Gegevensbescherming nodig heeft, kunt u de quickscan invullen.
Meer informatie over de Functionaris voor Gegevensbescherming.
NederlandICT organiseert tevens op 11 april een workshop ‘Privacy, datalekken en de nieuwe privacy verordening’ in Woerden.

]]>
Thu, 23 Mar 2017 18:28:04 +0100 NederlandICT: bijna helft bedrijven heeft Functionaris voor Gegevensbescherming nodig http:///item/848394/nederlandict-bijna-helft-bedrijven-heeft-functionaris-voor-gegevensbescherming-nodig.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Dimension Data: Hybrid IT wordt standaardbedrijfsmodel http:///item/846820/dimension-data-hybrid-it-wordt-standaardbedrijfsmodel.html Dimension Data publiceert de resultaten van onderzoek naar de stand van zaken voor wat betreft hybrid IT-implementaties. Tevens belicht het rapport de belangrijkste redenen en businessdrivers voor de bepaling van de workloadlocatie.

Het onderzoek van Dimension Data vond plaats onder 1.500 IT-managers in verschillende verticale bedrijfstakken in de VS, Europa, Azië-Pacific en Zuid-Afrika. Uit de resultaten blijkt dat hybrid IT een standaardbedrijfsmodel wordt, maar dat er geen eenduidig recept bestaat om dit te bereiken. Hybrid IT wordt omschreven als het gebruik van meerdere implementatiemodellen voor het leveren van een enkele workload of applicatie, als onderdeel van hun datacenter- en cloudstrategieën. De belangrijkste motivaties om over te stappen op hybrid IT verschillen per land. Bedrijven in Hong Kong, het Verenigd Koninkrijk en de VS benadrukken de behoefte ernaar onder eindgebruikers. Respondenten in Frankrijk, Singapore en Zuid-Afrika daarentegen onderstrepen de kostenbesparing. Verder noemden Maleisische firma’s uitdagingen op het gebied van werving. Duitse firma’s noemden beperkte datacentercapaciteit als belangrijkste reden om over te stappen.

Automation
Het Success Factors for Managing Hybrid IT Report laat zien dat het beheer van de hybrid IT-omgeving door 41 procent van de respondenten wordt gezien als een van de drie grootste uitdagingen op het gebied van implementatie. Volgens Jason Goodall, CEO van Dimension Data Group is er een nieuwe aanpak nodig voor het beheer, nu data en processen binnen verschillende cloud- en niet-cloud-omgevingen heen-en-weer schuiven. “IT-managers staan onder druk om nieuwe methoden te ontdekken, die meerdere IT-omgevingen op effectieve wijze beheren en beveiligen. Automation speelt hierin een belangrijke rol, omdat dit de operationele kosten verlaagt en bedrijfsprocessen en beheerderstaken vereenvoudigt. Handmatig beheer is niet langer acceptabel.”

Datamigratie
Ook datamigratie is een andere, veelgenoemde implementatie-uitdaging. Zo vindt 44 procent van de respondenten het lastig om te bepalen wat de beste optie is voor een specifieke workload. Dat geldt ook voor de migratie van workloads naar nieuwe locaties. Terwijl 38 procent van de ondervraagde ondernemingen aangeeft automation te gebruiken om applicatiemigratie te versnellen, geeft 48 procent aan dat migratie binnen het eigen bedrijf handmatig en traag verloopt, of dat ze gebruikmaken van in-house resources. Voor de meeste organisaties blijft applicatie- en datamigratie vooralsnog complex en kostbaar. Ook zijn managed services een steeds belangrijker rol gaan spelen in de voorziening van verschillende infrastructuur- en applicatieproducten.

Andere highlights in het Success Factors for Managing Hybrid IT Report van Dimension Data zijn:
· organisaties omarmen next-gen netwerktechnologieën, zoals software-defined networking en Network Functions Virtualisation, ondanks zorgen over beveiliging, compliance en integratie-issues;
· ondernemingen maken gebruik van innovatieve/opkomende technologieën, zoals containers, big data-oplossingen en SDN, in productiescenario’s;
· ondernemingen besteden een groot deel van hun IT-budget aan externe serviceproviders voor managed en professional services. Redenen hiervoor zijn kostenverlaging, meer tijd voor IT-personeel om zich te focussen op andere projecten, verbeterde beveiliging, en het inwinnen van gespecialiseerde technische expertise. Het onderzoek toont aan dat 41 procent van de organisaties met meerdere vendoren samenwerkt en de contacten met deze vendoren zelf onderhoudt. 37 procent van de organisaties heeft echter één vendor in de arm genomen. Deze vendor biedt een breed aanbod van producten en diensten die hij zelf bouwt en beheert.

Klik hier voor het rapport ‘Success Factors for Managing Hybrid IT’.
Klik hier om te registreren en deel te nemen aan een live webinar over de onderzoeksresultaten, gepresenteerd door Kelly Morgan van 451 Research, en Kevin Leahy, directeur van Dimension Data’s Data Centre Business Unit. De webcast vindt plaats op 4 april 2017 om 16.00 uur.

]]>
Wed, 22 Mar 2017 02:08:30 +0100 Dimension Data: Hybrid IT wordt standaardbedrijfsmodel http:///item/846820/dimension-data-hybrid-it-wordt-standaardbedrijfsmodel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Indocs gaat partnership aan met OutSystems http:///item/846782/indocs-gaat-partnership-aan-met-outsystems.html Indocs kondigt aan dat het een partnership is aangegaan met OutSystems. Het in Utrecht gevestigde Indocs is kennis- en implementatiepartner voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

OutSystems levert volgens Indocs een snelle en eenvoudige manier om mobiele applicaties en webapplicaties te ontwikkelen, te beheren en in de markt te zetten. Met het toevoegen van OutSystems aan het portfolio wil Indocs haar opdrachtgevers efficiënter laten werken.

Volgens directeur Jeroen Geijtenbeek van Indocs zien de dashboards van OutSystems er out-of-the-box prachtig uit en zorgen deze op managementniveau voor meer inzicht in de procesdata. “Er zijn veel databrokers beschikbaar waardoor we versneld apps kunnen koppelen aan bestaande data-omgevingen. De responsive business apps die we met OutSystems ontwikkelen, zijn zowel in de cloud als on-premise te gebruiken. OutSystems is standaard voorzien van veel integraties en koppelingen met bekende datasystemen. In combinatie met de technische achtergrond van onze consultants zorgt dit ervoor dat we de apps kunnen laten communiceren met iedere denkbare dataset.”

Meer informatie: Indocs

]]>
Wed, 22 Mar 2017 01:56:24 +0100 Indocs gaat partnership aan met OutSystems http:///item/846782/indocs-gaat-partnership-aan-met-outsystems.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Luchthaven Schiphol publiceert API-platform http:///item/846297/luchthaven-schiphol-publiceert-api-platform.html Luchthaven Schiphol heeft haar API-platform gepubliceerd. Met dit platform wil Luchthaven Schiphol niet-kritische bedrijfsgegevens delen met ontwikkelaars om daarmee nieuwe apps te maken, en met luchtvaartmaatschappijen en reisaanbieders.

Een van de grootste gebruikers van de API-sets is Schiphol zelf om in eigen app data van de luchthaven te verwerken, meldt Emerce in een bericht op haar website. Volgens Roy Scheerder die het digitaliseringsprogramma rondom het ontsluiten van Schiphol-data aanstuurt, gaat het nu nog om operationele data, maar later zijn ook voorspellingen te doen

Digital airport strategie
Chief Digital Officer Albert van Veen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het API-platform. Volgens Van Veen is een luchthaven een belangrijke hub in de reis van de passagier. “Vanuit Schiphol willen we de reiziger zo goed mogelijk ondersteunen met persoonlijke en relevante informatie over de luchthaven. Ons API-platform en het delen van data met API’s is een cruciaal element in onze best digital airport strategie”. Hij wil de organisatie behalve in het fysieke domein ook in het digitale domein een centrale, faciliterende rol aanmeten.

Hackathons
Het API-team bestaat nu uit ongeveer 25 ontwikkelaars. In de wereld van open data heeft de luchthaven al wat ervaring, zoals het leveren van actieve bijdragen aan nationale en internationale hackathons. Sinds de publicatie van het API-platform op 7 maart kan het op gestandaardiseerde wijze data ontsluiten en wordt het bestaan van dat platform actief uitgedragen.

Programmeerinterfaces
Als belangstellende gebruikers noemt Scheerder naast appontwikkelaars, luchtvaartmaatschappijen en reisaanbieders ook partijen als TomTom, autofabrikanten en OV9292. Zij zouden de realtime datastromen van Schiphol in hun eigen diensten kunnen verwerken.
Ontwikkelaars kunnen terecht op http://developer.schiphol.nl en vinden daar een API met vluchtinformatie. Binnenkort verschijnen er ook programmeerinterfaces, gestandaardiseerde bruggetjes tussen de buitenwereld en data van Schiphol, rondom wayfinding en wachttijden.

]]>
Tue, 21 Mar 2017 12:19:30 +0100 Luchthaven Schiphol publiceert API-platform http:///item/846297/luchthaven-schiphol-publiceert-api-platform.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Partnership Pegasystems en MuleSoft zorgt voor snelle datatoegang http:///item/845816/partnership-pegasystems-en-mulesoft-zorgt-voor-snelle-datatoegang.html Pegasystems beschikt over de MuleSoft Certified API specificatie, waarmee Pega-gebruikers Pega-applicaties snel kunnen integreren met nagenoeg alle toepassingen, systemen en apparaten van derden via het MuleSoft Anypoint Platform. Daarnaast heeft Pega zich ook aangesloten bij het MuleSoft Technology Partner Programma.

Om een optimale klantenservice te kunnen bieden is het van belang dat organisaties toegang hebben tot allerlei klantdata die verspreid opgeslagen liggen in verschillende systemen en applicaties. Door de samenwerking en de API-specificatie zijn dit soort gegevens nu gemakkelijker toegankelijk voor gebruikers van Pega Customer Relationship Management (CRM) toepassingen en het Pega Platform. Door de API te modelleren volgens het RAML-protocol (RESTful API Modeling Language), biedt MuleSoft Pega-gebruikers toegang tot het volledige ecosysteem van ontwikkelaars en gebruikers.

Integratie
De MuleSoft Certified API specificatie maakt snellere integratie mogelijk van uiteenlopende toepassingen in verschillende sectoren, zoals voor:
- Financiële dienstverleners en het ontsluiten van data in legacy systemen voor snellere onboarding van klanten, regelgeving, risicobeheer en fraudedetectie;
- Verzekeringsmaatschappijen voor een snellere ontsluiting van polis gerelateerde klantgegevens en het beheer van schadeclaims;
- Telecombedrijven voor een completer klantbeeld via verschillende kanalen, betere service en een voortijdige signalering van klant issues;

Pega Customer Decision Hub
Pega’s suite van CRM-applicaties voor marketing, sales en service koppelt de business rules engine met realtime Artificial Intelligence via de Pega Customer Decision Hub. Hiermee kunnen gebruikers inspelen op de steeds veranderende behoeften van hun klanten en hen tijdens de hele customer journey blijven voorzien van persoonlijk advies. Door klanten op het juiste moment de juiste boodschap te geven via het juiste kanaal, kunnen bedrijven klanttevredenheid vergroten en de relatie met klanten op de langere termijn verbeteren.

De MuleSoft Certified API specificatie is voor Pega-klanten vrij toegankelijk via Pega Exchange. Voor MuleSoft-gebruikers die meer willen leren over de integratie van hun bestaande softwaresystemen met Pega-applicaties is meer informatie beschikbaar via MuleSoft’s Anypoint Exchange.
Meer informatie over MuleSoft Technology Partner Programma.

]]>
Tue, 21 Mar 2017 00:44:34 +0100 Partnership Pegasystems en MuleSoft zorgt voor snelle datatoegang http:///item/845816/partnership-pegasystems-en-mulesoft-zorgt-voor-snelle-datatoegang.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Samenwerking Pluralsight en Microsoft voordelig voor Visual Studio 2017 ontwikkelaars http:///item/845812/samenwerking-pluralsight-en-microsoft-voordelig-voor-visual-studio-ontwikkelaars.html Pluralsight heeft een samenwerking met Microsoft aangekondigd zodat Microsoft Visual Studio 2017 ontwikkelaars nieuwe kwalificaties kunnen verwerven. Om Visual Studio 2017 en haar twintigste verjaardag te vieren, hebben Visual Studio-abonnees gratis toegang tot het leerplatform van Pluralsight. Pluralsight is aanbieder op het gebied van online leren voor technologieprofessionals.

Volgnes Aaron Skonnard, medeoprichter en algemeen directeur van Pluralsight, kunnen dankzij zijn platform tech-teams van bedrijven zich de meest kritische technologische tools en vaardigheden eigen maken. ”We zijn trots op ons partnerschap met Microsoft om het Visual Studio-netwerk de beste leerervaring te bieden en ontwikkelaars sterker te maken, zodat ze het snelle tempo van de technologische veranderingen kunnen bijhouden en concurrentievoordeel hebben."

Volledige studiecatalogus
Pluralsight biedt Microsoft Visual Studio-abonnees de mogelijkheid om meer te leren over Azure, .NET, SQL Server, Angular, SharePoint, C#, Javascript en andere thema's. Als onderdeel van de aankondiging zullen Visual Studio Enterprise-abonnees gedurende een heel jaar toegang hebben tot de volledige studiecatalogus van Pluralsight.

Actuele leerervaring
Shawn Nandi, senior directeur van Cloud App Dev en Data Marketing bij Microsoft over het partnerschap: "Een essentieel onderdeel van onze visie 'Any Developer, Any App, Any Platform' bestaat erin onze Visual Studio-abonnees en Dev Essentials-leden te helpen constant op de hoogte te blijven van innovaties betreffende app-ontwikkelingstechnologie. Pluralsight heeft getoond dat het een actuele leerervaring van hoge kwaliteit biedt. Bovendien biedt het bedrijf tests inzake adaptieve vaardigheden en gerichte leertrajecten. Gezien al deze factoren was het een natuurlijke stap om een partnerschap met hen aan te gaan ter ondersteuning van onze abonnees."

Meer informatie over Microsoft Visual Studio Subscriptions.
Meer informatie over toegang tot de Pluralsight Visual Studio Enterprise catalogus.

]]>
Tue, 21 Mar 2017 00:01:00 +0100 Samenwerking Pluralsight en Microsoft voordelig voor Visual Studio 2017 ontwikkelaars http:///item/845812/samenwerking-pluralsight-en-microsoft-voordelig-voor-visual-studio-ontwikkelaars.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Info Support opent Innovation Lab in Startup Village Amsterdam http:///item/842990/info-support-opent-innovation-lab-in-startup-village-amsterdam.html Steeds meer grote bedrijven in Nederland zoeken naar start-up methodieken om snel innovaties te ontwikkelen en op de markt te zetten. Om hen daarbij te helpen opende Info Support een Innovation Lab in Startup Village in Amsterdam. In dit lab wordt een brug geslagen tussen de wereld van corporates, startups en de wetenschap.

Innovation Lab komt voort uit een partnership tussen Info Support en Startup Village in Amsterdam; een community-werkomgeving op het Amsterdam Science Park voor innovatieve high tech en science-based startups. Het doel van Startup Village is het creëren van een dorp voor jonge ondernemers met innovatieve ideeën en hen begeleiden bij het opstarten van hun eigen bedrijf. In het Amsterdam Science Park is in totaal ruimte voor zo’n dertig startups en honderdvijftig werkplekken.

Prototypes
In het Innovation Lab kunnen ontwikkelteams van grotere bedrijven samen met studenten en specialisten van Info Support werken aan innovaties. Tijdens sessies van maximaal drie weken ontwikkelen ze werkbare prototypes op het gebied van bijvoorbeeld artificial intelligence, machine learning en big data, die vervolgens getest kunnen worden bij doelgroepen.
Volgens Mirjam Lemaire, Unit Manager Financial Services Industry bij Info Support, worden bij veel corporates de ontwikkelingen in de startup-wereld nauw gevolgd, omdat deze ambitieuze bedrijven snel kunnen innoveren. “Onze ervaring is dat er geen enkele reden is waarom deze manier van denken en werken niet binnen de muren van de grotere bedrijven zelf kan worden toegepast; ze hebben immers zelf jarenlange ervaring en kennen hun klanten als geen ander. Daarom organiseren we al jaren innovatiewedstrijden, waarin onze specialisten een paar weken de tijd krijgen om samen met klanten een nieuw concept uit te werken. Daar zijn al verschillende succesvolle concepten uit voortgekomen en onze klanten die hieraan hebben deelgenomen zijn zonder uitzondering erg enthousiast.”

Broedplaats voor talent
Het doel van het Innovation Lab is niet alleen het stimuleren van innovatie bij grotere bedrijven, aldus Lemaire: “Amsterdam Science Park is een broedplaats voor talent, met meer dan 6.000 studenten aan de bètafaculteiten aan de Universiteit van Amsterdam. Wij geloven dat échte innovatie ontstaat door open samenwerking tussen studenten, professionals en ondernemers; door met elkaar te praten en ideeën en kennis uit te wisselen. Daarom gaan we diverse meetups en kennissessies met studenten en startups organiseren. Ook bieden we naast het Innovation Lab begeleiding aan afstudeerders van IT-opleidingen.”

Meer informatie over het Innovation Lab.

]]>
Fri, 17 Mar 2017 20:01:13 +0100 Info Support opent Innovation Lab in Startup Village Amsterdam http:///item/842990/info-support-opent-innovation-lab-in-startup-village-amsterdam.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Teradata introduceert open source Kylo-platform voor ontwikkeling data lakes http:///item/842730/teradata-introduceert-open-source-kylo-platform-voor-ontwikkeling-data-lakes.html Teradata introduceert Kylo, een open source softwareplatform voor het beheren van data lakes. Dit is een belangrijke bijdrage aan de open source-gemeenschap, waardoor bedrijven op een veel efficiëntere manier data lakes kunnen creëren.

De oplossing is ontwikkeld op basis van de nieuwste open source-technologie, waaronder Apache Hadoop, Apache Spark en Apache NiFi. Kylo is een door Teradata gesponsord open source-project dat onder de Apache 2.0-licentie wordt aangeboden. Kylo is ontstaan uit code, ontleend aan succesvolle data lake-implementaties, geleid door Think Big Analytics. Dit Teradata-bedrijf zal ook diensten en ondersteuning voor Kylo gaan leveren.

Bouwcyclus
Teradata heeft naar eigen zeggen veel ervaring met het creëren van zakelijke waarde uit data lakes. Door de beschikbaarheid van Kylo​​, kunnen organisaties nu de meest voorkomende uitdagingen aan, waar zij tegenaan lopen bij hun data lake-implementaties. Een voorbeeld is dat het bouwen van data lakes te lang duurt. Tijdens de gemiddelde bouwcyclus van zes tot twaalf maanden ontdekken gebruikers bij snel evoluerende bedrijven vaak dat hun gebruiksscenario’s gaandeweg achterhaald en minder relevant raken. Ook kunnen de implementatiekosten al snel oplopen, ondanks de lagere kosten van de software. Tot slot, kan een data lake, als het eenmaal is gemaakt, soms niet genoeg gebruikers aantrekken, omdat zij het moeilijk vinden de data te verkennen. Zo wordt uiteindelijk weinig waarde gecreëerd.

Self-service datacollectie
Kylo is afgeleid en ontwikkeld op basis van data lake implementaties uit verschillende branches, en kan eenvoudig helpen bij het oplossen van deze problemen. Het is namelijk makkelijk te integreren en vereenvoudigt pipeline-ontwikkeling en gangbare datamanagementtaken. Dit resulteert in een snellere time-to-value, een grotere gebruikersacceptatie en hogere productiviteit van ontwikkelaars. Met Kylo ​​is geen programmeerkennis nodig, en de intuïtieve gebruikersinterface voor self-service datacollectie en -voorbereiding versnelt het ontwikkelproces. Kylo maakt verder gebruik van herbruikbare templates om de productiviteit te verhogen.

Uitdagingen
Door de uitgebreide ervaring uit meer dan 150 data lake-projecten helpt Kylo organisaties om de meest voorkomende uitdagingen te adresseren die zij tegenkomen bij hun data lake-implementaties, zoals:
• Tekort aan ervaren software-engineers en -beheerders.
• Het leren en implementeren van best practices rond data lake governance.
• Data lake adopties verder brengen dan enkel bij ingenieurs.

Na het overwinnen van deze uitdagingen, kunnen nuttige zakelijke resultaten gerealiseerd worden. Teradata heeft al veel organisaties geholpen om met data lakes geld te besparen en er nieuwe inkomstenstromen uit te generen, waaronder:
• Een fabrikant van halfgeleiders verhoogde de kwalitatieve opbrengst van wafers; verminderde verspilling, bespaarde tijd, en voegde daarmee maar waarde toe aan de organisatie.
• Een fabrikant van industriële apparatuur realiseerde nieuwe service-modellen, service-level agreements, interventieprocessen en, met name, nieuwe inkomstenstromen.
• Een ziekenhuis verminderde de voorbereidingstijden voor patiënten, waardoor artsen meer patiënten kunnen behandelen.

Een groot telecombedrijf implementeerde onlangs Kylo, nadat een groot team van dertig data-ingenieurs eerst maanden bezig was geweest om handmatig data-ingestion pipelines te programmeren. Met behulp van Kylo was ​​één enkel individu in staat om in minder dan een week dezelfde data te integreren, opschonen, profileren, en valideren. Kylo verbeterde niet alleen de efficiëntie van dataverwerking, maar de overige ingenieurs konden zich hierdoor concentreren op andere belangrijke zakelijke prioriteiten.
 
Teradata speelt een leidende rol in bestuur, rentmeesterschap en community-bouw rond het Kylo open source-project.

De Kylo-software, documentatie en tutorials zijn nu beschikbaar via de Kylo projectwebsite en de GitHub-website.
Op verzoek levert Think Big Analytics aanvullende diensten, waaronder ondersteuning, implementatiediensten, training en managed services.

]]>
Fri, 17 Mar 2017 13:10:37 +0100 Teradata introduceert open source Kylo-platform voor ontwikkeling data lakes http:///item/842730/teradata-introduceert-open-source-kylo-platform-voor-ontwikkeling-data-lakes.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
WhereScape is Platina sponsor van DW&BI Summit 2017 http:///item/842692/wherescape-is-platina-sponsor-van-dwenbi-summit.html Pionier in datawarehouse-automatisering WhereScape is sponsor geworden van de Datawarehousing & Business Intelligence Summit die op 28 en 29 maart 2017 in het Mercure Hotel Amsterdam plaats vindt.

WhereScape is wereldwijd aanbieder in datawarehouse automation software. WhereScape stelt met haar product klanten in staat om op een agile manier een datawarehouse te ontwerpen, opzetten en onderhouden dat meegroeit met toenemende complexiteit en de hoeveelheid big data, terwijl tegelijkertijd uitstekende analysemogelijkheden geboden worden om zakelijke beslissingen op te baseren. Klanten zijn onder andere Volvo, het Britse Tesco en Vodafone.
Door de gehele levenscyclus van het datawarehouse te automatiseren, biedt WhereScape klanten kostenreductie, grotere productiviteit en betere beslissingsmogelijkheden.

Uitgebreid programma
De Datawarehousing & Business Intelligence Summit vindt plaats op 28 en 29 maart 2017 in het Mercure Hotel Amsterdam. De DWBI Summit biedt net als voorgaande jaren weer een uitgebreid tweedaags programma met lezingen door sprekers uit het Business Intelligence-vakgebied als Mark Madsen, Pieter den Hamer, Erik Fransen, Kishan Shri, Rick van der Lans, William McKnight, Jos Kuiper, Rutger Rienks en Bart Baesens. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere Fast Data, Data Lakes, Datavirtualisatie, Analytics, Logical Datawarehouse, Data Vault en nog veel meer. Kijk hier voor het volledige programma.

Meer informatie op de website van de DW&BI Summit 2017.

]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:52:44 +0100 WhereScape is Platina sponsor van DW&BI Summit 2017 http:///item/842692/wherescape-is-platina-sponsor-van-dwenbi-summit.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Koning & Hartman lanceert nieuwe IoT FOG Starterkit http:///item/842690/koning-en-hartman-lanceert-nieuwe-iot-fog-starterkit.html Technologiebedrijf Koning & Hartman introduceert de IoT FOG Starterkit waarmee de kracht van de cloud en het Internet of Things (IoT) optimaal benut kan worden. Danzij deze starterkit voor industriële toepassingen kunnen devices en sensoren gekoppeld worden om eenvoudig en snel een cloud computing omgeving te creëren.

Het Internet of Things (IoT) en Fog Computing bieden eindeloze mogelijkheden als het gaat om inzicht in bedrijfsprocessen en machines en kostenbewuster werken. Veel OEM'ers en Technical System Integrators worstelen echter met het programmeren en koppelen van sensoren en devices, ontsluiten van data in de cloud en het maken van overzichtelijke dashboards die nieuwe inzichten verschaffen.

Met de IoT FOG Starterkit kan men direct aan de slag om de mogelijkheden die IoT biedt te onderzoeken. Met de Starterkit voor industriële toepassingen kunnen volgens Koning & Hartman devices en sensoren gekoppeld worden om eenvoudig en snel een cloud computing omgeving te creëren.

De IoT Fog Starterkit bevat:
• Een Nexcom Nise 50 Industrial PC
• ICONICS IoT Gateway Suite
• Een temperatuursensor met interface
• Windows 10 IoT Enterprise licentie
• Twee maanden Microsoft Azure consumptie
• Begeleiding van de IoT & Fog specialisten van Koning & Hartman

Meer informatie: Koning & Hartman

]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:18:29 +0100 Koning & Hartman lanceert nieuwe IoT FOG Starterkit http:///item/842690/koning-en-hartman-lanceert-nieuwe-iot-fog-starterkit.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Finalist en Onetomarket tekenen samenwerkingsverband http:///item/841834/finalist-en-onetomarket-tekenen-samenwerkingsverband.html ICT-dienstverlener Finalist en online-marketingbureau Onetomarket gaan intensief samenwerken, zo hebben beide bedrijven gezamenlijk bekendgemaakt. De samenwerking is zo ingericht dat er een one-stop-shop is ontstaan waar opdrachtgevers niet alleen hun online-omgeving kunnen laten bouwen, maar ook hun marketingstrategie voor die omgeving kunnen laten uittekenen en uitvoeren.
 
De aanleiding voor de samenwerking was de geregeld terugkerende vraag van de opdrachtgevers van zowel Finalist als Onetomarket naar een complete dienstverlening. Er bleek in de markt steeds meer behoefte aan een partij die het complete online-traject kon afhandelen, en die zowel in de ‘bouwfase' als in de online marketing- en verkoopfase de juiste expertise heeft.
 
Totaalpakket aan diensten
Onetomarket, gevestigd in Arnhem, staat er niet alleen om bekend het rendement van de online-marketingstrategie van haar klanten inzichtelijk te maken, maar ook de opportunities die daaruit voortvloeien te gelde te maken. Met de input van Finalist kan Onetomarket haar klanten een echt totaalpakket aan diensten bieden. Nick Mulder, algemeen directeur bij Onetomarket: "De samenwerking met Finalist zorgt ervoor dat we nu ook de online marketingstrategie van hoogwaardige en complexe online-omgevingen compleet kunnen verzorgen en uitvoeren. Een behoefte die bij steeds meer klanten duidelijk begon te worden."
 
Breder instrumentarium
Andersom levert de samenwerking ook Finalist een breder dienstenpakket op. Finalist levert diensten voor de optimale verbinding tussen mens en IT, voornamelijk in de zorg- en onderwijssector. Johannes Maas, directeur Innovatie bij Finalist: "Onze opdrachtgevers krijgen door de samenwerking met Onetomarket een breder instrumentarium van online diensten tot hun beschikking, waarmee ze beter en gerichter resultaat kunnen boeken. Gezamenlijk optimaliseren  wij de customer journey voor opdrachtgevers in onderwijs en zorg. Wij helpen hen hun studenten, docenten, patiënten, cliënten en zorgverleners met de grootst mogelijke zekerheid en met de meest relevante content te bereiken en te bedienen."

Meer informatie: Finalist

]]>
Thu, 16 Mar 2017 13:50:57 +0100 Finalist en Onetomarket tekenen samenwerkingsverband http:///item/841834/finalist-en-onetomarket-tekenen-samenwerkingsverband.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
TTS lanceert volledig mobiele Care2App Suite tijdens Zorg & ICT http:///item/841833/tts-lanceert-volledig-mobiele-careapp-suite-tijdens-zorg-en-ict.html Het traditionele Elektronisch Cliënten Dossier, jarenlang de steun en toeverlaat binnen de zorgbedrijfstak, wordt uitgefaseerd, nu mobiel werken de realiteit wordt. Verpleegkundigen, artsen en zorgverleners gaan aan de bron plannen opstellen en zorg registreren, zodat de administratieve last wordt verminderd. TTS drijft deze ontwikkeling met de introductie van de volledig mobiele Care2App Suite, die tijdens de Zorg & ICT beurs is gepresenteerd.

Het is niet de eerste keer dat de specialistische softwareleverancier TTS de markt openbreekt. Tien jaar geleden introduceerde TTS als eerste Nederlandse softwareleverancier het webgebaseerde ECD ResidentWeb. Nu de volgende fase is aangebroken en technologie de zorg revolutionair verbetert, staat TTS wederom in de voorhoede met de introductie van de Care2App Suite, een uitgebreide reeks apps die de zorgverleners in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT-) sector volledig ondersteunt.

Marktwensen
Met de Care2App Suite komt TTS tegemoet aan de snel veranderende marktwensen van de VVT-sector en de kansen die nieuwe technologieën met zich meebrengen. Zo behelst elke app een specifiek proces, waardoor zorgverleners nooit meer informatie in hoeven te voeren dan nodig is. Ook wordt elke app ten minste elk kwartaal geüpdatet, zodat het altijd voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.
TTS introduceerde de eerste drie apps tijdens de Zorg & ICT beurs:
· Care2App Omaha: zorgplan opstellen aan de bron en uitgebreid advies;
· Care2App Zorgleefplan: zorgregistratie van wensen en behoeften aan de bron;
· Care2App Agenda: afspraken, cliëntinformatie, registratie - alles in één app.

Volgens CEO Bas van Nieuwkerk van TTS is mobiel werken de realiteit en zo zou het ook moeten zijn in de zorg en met name de VVT-sector. “Traditionele ECD’s ondersteunen de processen van zorgverleners, verpleegkundigen en artsen onvolledig en niet op de plaats waar de zorg daadwerkelijk geleverd wordt. De Care2App Suite maakt registratie, het opzetten van plannen én validatie aan de bron werkelijkheid en daarmee zetten we de eerste stap richting zorg waarin de cliënt centraal staat.”

Basis van Zorg-ICT-ecosysteem
Geen enkele aanvullende oplossing, ontwikkeld door TTS of derde partijen, wordt uitgesloten van integratie, zodat de zorgaanbieder zijn eigen Zorg-ICT-ecosysteem kan ontwerpen. Het Zorg-ICT-ecosysteem is een IT-omgeving waarin apps en oplossingen soepel en naadloos met elkaar samenwerken. TTS werkt daarvoor samen met andere toonaangevende softwareleveranciers om de integraties te optimaliseren en samen aan de wensen en eisen van VVT-organisaties te voldoen.
“Een Zorg-ICT-ecosysteem is noodzakelijk als een zorgaanbieder zijn medewerkers volledig wil ondersteunen. Het ecosysteem dat ontwikkeld dient te worden, is overigens volledig afhankelijk van het type organisatie. Daarom geloven wij dat samenwerking met andere softwareleveranciers en specialisten cruciaal is om onze gezamenlijke klanten zo goed mogelijk te ondersteunen”, aldus Van Nieuwkerk.

Meer informatie: Technology To Serve

]]>
Thu, 16 Mar 2017 13:46:21 +0100 TTS lanceert volledig mobiele Care2App Suite tijdens Zorg & ICT http:///item/841833/tts-lanceert-volledig-mobiele-careapp-suite-tijdens-zorg-en-ict.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Inspiratiedag CoolProfs in teken van Digitale Transformatie http:///item/840823/inspiratiedag-coolprofs-in-teken-van-digitale-transformatie.html IT-dienstverlener CoolProfs houdt 6 april de jaarlijkse inspiratiedag CoolUp. Het evenement voor klanten en relaties draait ditmaal om het thema Digitale Transformatie. Welke nieuwe inzichten zijn nodig om klanten optimaal te blijven bedienen en te zorgen dat zij hun concurrenten nu en in de toekomst een stap voor zijn?

CoolUp17 vindt plaats in de Veerensmederij in Amersfoort. “Een inspirerende omgeving die naadloos aansluit bij het thema van dit jaar. Meeveranderen met technologische ontwikkelingen is immers een uitdaging van alle tijden”, zegt Eric ten Harkel, algemeen directeur van CoolProfs. “Ondernemers staan nu meer dan ooit onder druk hun bedrijfsvoering te digitaliseren en vernieuwen. Tijdens CoolUp17 willen we hen inspireren om tot een toekomstbestendige transformatie te komen.”

Parallelsessies
Richard van Hooijdonk, trendwatcher en futurist, zal in zijn key-note de CoolUp-bezoekers meenemen naar een toekomst waarin leven, werken en ondernemen drastisch anders zijn. Nieuwe technologie heeft impact op alles wat we doen. Tijdens zijn inspirerende sessie toont Van Hooijdonk ons wat in het verschiet ligt.
Verder worden er op het evenement tal van prikkelende parallelsessies verzorgd. Zo delen onder meer fairtrade-certificeringsorganisatie UTZ, logistiek bedrijf Samskip en IT-partner van woningcorporaties WoningNet hun ervaringen met de uitvoering van innovatieve IT-projecten. Hoe stellen deze projecten hen in staat klantbeleving naar een hoger niveau te tillen?

Hands-on demonstraties
Tijdens praktijkgerichte presentaties wordt uit de doeken gedaan hoe IT-projecten sneller en beter kunnen worden uitgevoerd. Aandacht voor product ownership is essentieel, maar hoe vul je die rol in en wie neemt deze op zich? Er moet daarbij gebruik worden gemaakt van de kennis en kunde die in huis is bij zowel de scrumteamleden als de rest van de organisatie. Ook de UX (gebruikerservaring) en het testen van IT-systemen komen aan bod.
Hands-on demonstraties van OutSystems 10 tonen de mogelijkheden van dit low-code ontwikkelplatform. Experts laten zien hoe je in no-time kwalitatieve native mobiele apps kunt modelleren, en meteen naar de app-store kunt brengen.
Programma en inschrijving staan op de website van CoolProfs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

]]>
Wed, 15 Mar 2017 11:42:54 +0100 Inspiratiedag CoolProfs in teken van Digitale Transformatie http:///item/840823/inspiratiedag-coolprofs-in-teken-van-digitale-transformatie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Info Support organiseert IoT-hackathon tijdens Paaspop http:///item/840821/info-support-organiseert-iot-hackathon-tijdens-paaspop.html Info Support organiseert op 14 en 15 april in samenwerking met Paaspop een Internet of Things hackathon. Informaticastudenten en onlangs afgestudeerden worden door het IT-bedrijf uit Veenendaal uitgenodigd om tijdens het muziekfestival met sensoren en IoT-devices slimme oplossingen te bedenken en daadwerkelijk uit te voeren. Aanmelden voor de hackathon is mogelijk tot 7 april a.s.

De hackathon is gericht op het maken van impact op de 50.000 bezoekers die Paaspop jaarlijks telt. Om dit te realiseren gaan Informaticastudenten en Young Professionals samen met consultants van Info Support gedurende twee dagen aan de slag met sensoren, IoT devices en data, om innovatieve oplossingen te bedenken en daadwerkelijk uit te voeren. Denk daarbij aan het tijdig inspelen op grote stromen bezoekers naar optredens, het detecteren van telefoons of het opsporen van verdachte personen. Ook een betere verspreiding van de drukte bij horecapunten en toiletruimten of het verminderen van overlast voor omwonende behoren tot de mogelijkheden.

De daadwerkelijke oplossingen worden, zoals het een echte hackathon betaamd, pas op de dag zelf bedacht. Daarbij kunnen deelnemers gebruik maken van sensoren en devices die door Info Support en Microsoft beschikbaar worden gesteld. Er wordt gewerkt in een luxe tent op het terrein van Paaspop, vlakbij de artiesten check-in. Eten, (non alcoholisch) drinken en kampeerplekken worden volledig verzorgd en uiteraard krijgen deelnemers gratis (backstage) toegang tot het hele terrein.

Aanmelden
Informaticastudenten en Young Professionals kunnen zich tot 7 april a.s. aanmelden voor de hackathon.
Kijk hier voor meer informatie of om je aan te melden.

]]>
Wed, 15 Mar 2017 11:32:57 +0100 Info Support organiseert IoT-hackathon tijdens Paaspop http:///item/840821/info-support-organiseert-iot-hackathon-tijdens-paaspop.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Amsterdam als Smart City en Internet of Data http:///item/840486/amsterdam-als-smart-city-en-internet-of-data.html Tijdens de Datawarehousing & Business Intelligence Summit zullen de onderwerpen Analytics en Data Driven sterk aan bod komen. Dit congres vindt plaats op 28 en 29 maart aanstaande in Amsterdam en vanuit diezelfde gemeente wordt ons een kijkje gegund in een van de modernste data-infrastructuren ter wereld.

Op dinsdag 28 maart verzorgt Rutger Rienks, Programmamanager Datapunt bij Gemeente Amsterdam, zijn sessie ‘Op weg naar de Amsterdamse Smart City Infrastructure’. Bij die gemeente wordt met behulp van open source componenten gewerkt aan een hypermoderne data-infrastructuur. Welke hindernissen moeten worden geslecht op gebied van techniek en organisatie? Wat is de potentie van het smart city concept als we kijken naar informatiegedreven werken en beslissingondersteunende systemen? 

De lezing zal gaan over de stand van zaken in de realisatie van een van de modernste data-infrastructuren ter wereld. Met behulp van open source componenten wordt op een scrum/agile wijze de fonkelnieuwe Amsterdamse data-infrastructuur gerealiseerd. De hindernissen die moeten worden geslecht in een grote organisatie alsook de personele en technische uitdagingen zullen worden behandeld. Daarnaast zal aan de hand van actuele smart city casuïstiek de potentie van informatiegedreven werken en beslissingondersteunende systemen in een smart city duidelijk worden. Rutger bespreekt concrete voorbeelden van verbeteringen in het welzijn van de burgers en de effectiviteit van de gemeente. Ook geeft hij inzicht in de ambities van de smart city data-infrastructuur.

Op woensdag 29 maart spreekt Pieter den Hamer, Lead Big Data, Business Intelligence & Analytics bij Alliander over IoD, oftewel Internet of Data. Deze sessie heeft grote raakvlakken met die van Rutger Rienks zonder dat er sprake is van overlap. Kernvragen die hier aan bod komen: Is het ‘Internet of Data’ het antwoord op de vraag hoe we de vruchten van het ‘Internet of Things’ daadwerkelijk gaan plukken? Als het al moeilijk is om data uit uw bekende interne databronnen slechts een keer per dag te integreren, hoe gaat u dat dan doen als het Internet of Things uw organisatie gaat overspoelen met nog veel meer data uit talloze en steeds veranderende externe bronnen die u continu wilt integreren, verrijken, analyseren en vertalen naar waardevolle besluiten en acties?

Het Internet of Data zien we in de echte wereld al toegepast in smart city & smart society initiatieven. En wie weet kan een ‘Intranet of Data’ het einde inluiden van het vertrouwde enterprise data warehouse?

In deze sessie worden ook de State-of-the-art technologie en tools besproken.


Kijk hier voor het volledige programma van de DW & BI Summit.

 

]]>
Wed, 15 Mar 2017 11:00:00 +0100 Amsterdam als Smart City en Internet of Data http:///item/840486/amsterdam-als-smart-city-en-internet-of-data.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Progress lanceert suite met pre-built dataconnectoren voor SaaS CRM http:///item/840002/progress-lanceert-suite-met-pre-built-dataconnectoren-voor-saas-crm.html Progress heeft een nieuwe verzameling SaaS CRM-connectoren gelanceerd, als onderdeel van de Progress DataDirect Hybrid Data Pipeline. De nieuwe connectoren zijn geschikt voor grootzakelijk gebruik en bieden toegang tot de industriestandaarden SQL (ODBC, JDBC) en REST (OData).

De connectiviteit is mogelijk door gebruik te maken van vooraf geproduceerde connectoren en door toegang te bieden tot data van analytics en datamanagement oplossingen van derden en andere SaaS-applicaties. De nieuwe suite met open standaard connectoren biedt krachtige, open dataconnectiviteit met SaaS CRM-oplossingen, inclusief Salesforce, SugarCRM, Veeva CRM, Microsoft Dynamics en Oracle Sales Cloud.
“ISV’s die actief zijn op het gebied van analytics en datamanagement moeten makkelijk kunnen integreren met een groot aantal CRM-oplossingen en hier ook data uit kunnen halen”, zegt Dion Picco, General Manager, Data Connectivity & Integration bij Progress. “Onze ondersteuning voor SaaS CRM met open SQL en REST-connectoren voorziet ISV’s van de mogelijkheid om standalone tools direct te verbinden met CRM-data voor uitgebreide analysemogelijkheden.”

Verbeterde dataconnectiviteit
Progress stelt de eerste aanbieder te zijn die een suite lanceert van CRM-oplossingen die voorzien zijn van vooraf geproduceerde standaardconnectoren. De nieuwe CRM-connectoren voor de grootzakelijke markt voorzien in een verbeterde dataconnectiviteit door operaties onder te brengen in de SaaS CRM API’s. Ook ondersteunen deze de laatste versies van de API’s voor een flexibele connectiviteitservaring die ontworpen is om samen te werken met een breed scala aan integratie- en analytics-workloads.

Veilige toegang
Progress DataDirect Hybrid Data Pipeline is een dienst voor datatoegang die voorziet in eenvoudige, veilige toegang tot cloud en on-premise databronnen voor hybride cloudapplicaties. Via de Hybrid Data Pipeline kan de connectiviteitslaag van de CRM-suite zelf worden beheerd in elke cloud- of on-premise omgeving.
De nieuwe connectoren zijn per direct beschikbaar. Meer informatie is hier te vinden:
“New CRM Connectors with Common API for SQL or REST”
co/hybrid

]]>
Tue, 14 Mar 2017 13:43:16 +0100 Progress lanceert suite met pre-built dataconnectoren voor SaaS CRM http:///item/840002/progress-lanceert-suite-met-pre-built-dataconnectoren-voor-saas-crm.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Qualys brengt beveiligingsautomatisering webapplicaties naar hoger niveau http:///item/835700/qualys-brengt-beveiligingsautomatisering-webapplicaties-naar-hoger-niveau.html Qualys lanceert nieuwe functionaliteiten voor zijn beveiligingsoplossingen voor webapplicaties, waaronder schaalbare en snelle scanning, detectie en patchen van websites, mobiele applicaties en Application Programming Interfaces (API's) in een platform. Qualys is aanbieder op het gebied van cloudgebaseerde beveiligings- en compliance-oplossingen.

Nieuwe features in Qualys Web Application Scanning 5.0 (WAS) en Web Application Firewall 2.0 (WAF) maken het mogelijk om duizenden webapplicaties en API’s te scannen met WAS 5.0, one-click virtuele patches voor opgespoorde vulnerabilities toe te passen met WAF 2.0 en dit alles te beheren vanuit één gecentraliseerd cloudplatform dat zichzelf van updates voorziet.

Evoluerend dreigingslandschap
Webapplicatiebeveiliging is complex door een voortdurend evoluerend dreigingslandschap, de diversiteit van internet-, mobiele en Internet of Things-applicaties, en het grote aantal systemen dat benodigd is om de security voor al deze toepassingen te beheren. Qualys speelt in op deze complexiteit door webappplicatiescanning uit te breiden naar API’s en door het toevoegen van meer mogelijkheden om de WAF-configuratie aan te passen. Ook zijn de controlemechanismen vereenvoudigd en de beveiligingsregels versterkt.

Simulatie
Klanten kunnen nu één cloudplatform gebruiken voor het snel en schaalbaar scannen en patchen van webapplicatiekwetsbaarheden binnen browsergebaseerde, mobiele en IoT-services. Het platform simuleert vervolgens aanvallen om de bescherming te verifiëren. Deze flexibele oplossing stelt DevOps-teams in staat om webapplicatiebeveiliging een integraal onderdeel te maken van hun processen, waardoor zij vulnerabilities vroeg in het ontwikkelproces ontdekken en patchen, en zo kostbare beveiligingsissues in productieomgevingen vermijden.

WAS 5.0 biedt:
• Programmatisch scannen van op SOAP en REST gebaseerde API’s
• IoT- en mobiele-app backend-scanning
• zeer hoge schaalbaarheid met parallelle scanning
• betere dekking

WAF 2.0 biedt:
• ‘one-click virtual patching’
• out-of-the-box securitytemplates voor populaire platforms
• gebruiksvriendelijk en flexibel inzetbaar

Beschikbaarheid
Qualys WAS 5.0 en WAF 2.0 zijn beschikbaar op basis van een jaarabonnement. De kosten zijn gebaseerd op het aantal webapplicaties en virtual appliances.

Meer informatie: Qualys

]]>
Mon, 13 Mar 2017 00:01:00 +0100 Qualys brengt beveiligingsautomatisering webapplicaties naar hoger niveau http:///item/835700/qualys-brengt-beveiligingsautomatisering-webapplicaties-naar-hoger-niveau.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
James Archer on the Art of Requirements Engineering http:///item/818212/james-archer-on-the-art-of-requirements-engineering.html For many years, James Robertson taught the workshop "Mastering the Requirements Process", based on the Volere template developed over years by James and Suzanne Robertson. Now that James Archer has followed in his footsteps we took some time to talk about requirements and the workshop. James Archer explains the goal, the course outline, the relationship with Agile and the target audience for the workshop Mastering the Requirements Process. Obtaining and unambiguously writing requirements can be considered a form of Art says James Archer. This workshop is based on the Volere requirements methodology and is endorsed by both IREB and IIBA. More information can be found at www.adeptevents.nl/mrp.

]]>
Sat, 11 Mar 2017 21:45:00 +0100 James Archer on the Art of Requirements Engineering http:///item/818212/james-archer-on-the-art-of-requirements-engineering.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
The story behind new .Net features http:///item/835926/the-story-behind-new-net-features.html This is a story about three valuable Microsoft employees: Cornelius Sharp, Michael V. Coben and Webster A. Pi. They are proud of their achievements on C#, MVC and WebAPI and asked several speakers to present the latest releases of products on the Microsoft Tech Days. And I was lucky enough to be there.

The Microsoft TechDays programme covered an impressive range of topics. The sessions that caught my interest in particular centred on the following:
• Microservices (including bus technologies)
• Open-source software (Angular, JS tools)
• New .Net features (e.g. C# 7, ASP.Net MVC 6 and WebAPI 6)

In addition to the standard Microsoft fare like .Net, Azure and DevOps, the TechDays programme covered topics not specifically relating to Microsoft, like front-end technology, the IoT, SCRUM, open-source software and robotics.

To keep this column concise, it has been divided into three separately published articles. (Part one, Part two). This, the third and final part, is all about new .Net features.

Introduction

Cornelius, Michael and Webster are close friends, so they have nicknames for each other. Next to Cornelius’ front door is a sign saying ‘C. Sharp’, so Webster abbreviates this to ‘C#’. This is not entirely coincidental, as Cornelius works on the C# compiler. Cornelius and Michael call Webster Web A. Pi and – as you might have guessed – he works on WebAPI. Working on the MVC product, Michael really feels at home, because of his initials.

Each year Microsoft assigns them new targets. Last year, Cornelius had to find ways to speed up development of C# code even more, and Michael and Webster needed to find a way to build their products on .Net Core.

C# 7.0

After conceiving the string interpolation feature of C# 6.0, Cornelius came up with more ways to make writing C# code easier and faster. He asked Bart de Smet to present some of the new language features of his new release C# 7.0. Some of these new features are aimed at allowing you to make C# code more concise, like local functions, tuples and implicit declaration of out variables.

The Tuple class itself is not new (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.tuple(v=vs.110).aspx), but now, in C# 7.0, declaring a Tuple has been simplified:

var tuple = (x: 3, y: 5, z: -2);

The properties of this tuple are named x, y and z. This allows you to use more descriptive names than the predefined names the Tuple elements had: .Item1, .Item2, etc. The following method is now also allowed:

(string, int, bool) GetInfo()
{
    string text = "something";
    int number = 42;
    bool really = false;

    return (theString: text, theNumber: number, theBoolean: really);
}

‘GetInfo()’ returns a tuple containing three items of different types. Its return statement can also be written without the name literals:

return (text, number, really);

Pleased with this achievement, Cornelius went on to make the next improvement, tackling the cumbersome but mandatory declaration of an uninitialized variable to be used for the out parameter in a TryParse statement. This he made a thing of the past:

bool isItAnInteger = int.TryParse(s, out int num);

Another one of Cornelius’ brainwaves for this release is the possibility of ‘nesting’ methods, using local functions.

public int IncrementTo(int numberToIncrement, int step, int finalValue)
{
    int returnNumber;

    if (finalValue <= numberToIncrement) returnNumber = finalValue;

    if (step == 0) returnNumber = finalValue;

    returnNumber = Increment(numberToIncrement);

    return returnNumber;

    int Increment(int number)
    {
        while (number < finalValue)
        {
            number = Add(number);
        }

        return number;

        int Add(int internNumber)
        {
            return iternNumber + step;
        }
    }
}

Using a local function helps to reduce the number of methods in the class and keep related code together. The local functions in the above example are the ‘Increment’ method declared inside the body of the ‘IncrementTo’ method and the ‘Add’ method inside the ‘Increment’ method. It is also permissible to call a local function before declaring it. The compiler performs an operation comparable to the ‘hoisting’ of functions in JavaScript, where the local function definition is made available before it is called for the first time. Cornelius wanted it to be known that this makes it easier to write recursive methods.

You also need to be aware of the scope of arguments: the ‘Add’ method cannot have an argument named ‘number’, because that identifier is already taken by the argument of the ‘Increment’ method. They share the same scope, as you can see by the use of the ‘finalValue’ and ‘step’ variables in the local functions. For the sake of clarity the argument is called ‘internNumber’.

Cornelius included some more goodies, like pattern matching and deconstruction, in this release. To learn more about this, you can check out the recordings of the session led by Bart de Smet.

ASP.Net Core

The three friends regularly enjoy a weekend together, going camping. On one of these trips, they sat around the campfire discussing the products they work on. Michael and Webster realised that their products had many aspects in common, but each with its own implementation. They both use HTTP-pipeline middleware for handling HTTP requests and returning appropriate responses. They both support registering dependency injection and authorisation frameworks. And they also use Controller objects containing actions for handling these HTTP requests. They decided to cooperate, so the next releases of MVC and WebAPI would use the same middleware and the same pipeline. After this improvement, they could join forces to build a version that uses the ASP.Net Core framework.

Just like the .Net Core framework contains the bare essentials for running a .Net application, ASP.Net Core contains the bare essentials for running an ASP.Net web application. The result is a smaller, more portable code base, suitable for hosting an ASP.Net web application in a container (like a Docker container), as demonstrated by Alex Thissen and Rene van Osnabrugge.

afb2_aspnetcore.png

Michael and Webster addressed the issue of the many merge conflicts in .csproj files that frequently occur when multiple developers check in their changes. This happens often at the start of a project, when multiple developers add files to the project, leading to conflicting changes in the .csproj file.

So, Webster decided to tackle this problem. Which is good news because this doesn’t happen anymore in a .Net Core solution. The .csproj (XML format) has been replaced by a project.json file that doesn’t sum up all of the files of that project; instead, all files in the project (sub)directories are assumed to be part of the project. And the choice for JSON seems natural, as it is a data format that is used often for WebAPI services. Problem solved!

(It should be noted, however, that when Michael and Webster recently released ASP.Net Core 1.1.0, this reintroduced the .csproj file. It still doesn’t sum up all the files that are part of the project, but the file format is XML again. If you have projects with a project.json file, you can convert this through a migration function.)

Michael’s new release includes a new feature called TagHelpers. Twin brothers Alex and Chris van Beek demonstrated how to use this feature. A TagHelper is comparable to an HtmlHelper. Where an HtmlHelper aids in declaring HTML elements in your view, the TagHelper helps in binding attributes of HTML elements. This allows you to add functionality to the rendering of your view by adding server-side (C#) code. It is a powerful feature that you can use, for example, to add a class to all elements in a view of your web application using just a few lines of C# code. This also works for inline style rules, but that is often not the correct way to go.

An extremely simple TagHelper:

using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;
using System.Threading.Tasks;

namespace CoreWebApplication1.Controllers
{
    [HtmlTargetElement("a")]
    public class ExampleTagHelper : TagHelper
    {
        public override Task ProcessAsync(TagHelperContext context, TagHelperOutput output)
        {
            return Task.Run(() =>
            {
                output.Attributes.Add(new TagHelperAttribute("style", "color:hotpink;"));
                base.ProcessAsync(context, output);
            });
        }
    }
}

And adding it to the view using a single line:

@addTagHelper "CoreWebApplication1.Controllers.ExampleTagHelper, CoreWebApplication1"

will turn all hyperlink elements a bright and shiny pink.

Despite all their effort, Michael and Webster realised that a bare-bones ASP.Net Core stack has its disadvantages as well. Web applications running on IIS have a plethora of capabilities, like support for various identity providers, easy integration with Windows authentication, many extensions and the web.config transform feature.

An ASP.Net Core web app does not provide all these capabilities. If you want to use a single-sign-on mechanism based on the Windows Active Directory, your web app needs to use an IIS host. If you need to run multiple Core web apps on the same server, all using the same TCP port, you also need the IIS host for its reverse proxy functionality. That’s one of the downsides of using the ASP.Net Core stack.

The current transforms for the web.config file are based on XML transformations. A configuration file for an ASP.Net Core web app has a JSON format, so XML transformations are not applicable. There are two ways to deal with these shortcomings: write a PowerShell script that replaces the values of your settings depending on your deployment environment or use the Replace Tokens extension for TFS (https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=qetza.replacetokens), or use deployment tooling like Octopus deploy (that has a feature called ‘JSON configuration variables’; 
in this blog about Octopus deploy I show how to use this feature).

Time for another camping trip!

Cornelius, Michael and Webster were satisfied with their achievements. To celebrate their success and get some rest, they went on another camping trip, where they contemplated what new features and improvements to their products they could develop over the coming year.

Disclaimer

The characters in this story are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, is entirely coincidental. The products they have worked on (C# 7, ASP.Net MVC 6 and ASP.Net WebAPI 6) are, however, real products offered by Microsoft.

Sessions

The recordings of the sessions on .Net are available on Channel9:
Bart de Smet: What's new in C# 7.0
Bart de Smet: C# Language Internals
Alex and Chris van Beek: MVC 6 Web API
Alex Thissen and René van Osnabrugge: How Docker and ASP.Net Core will change the life of a Microsoft developer

]]>
Fri, 10 Mar 2017 00:24:00 +0100 The story behind new .Net features http:///item/835926/the-story-behind-new-net-features.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cloudgebaseerd ontwikkelplatform SAP heeft nieuwe naam http:///item/835741/cloudgebaseerd-ontwikkelplatform-sap-heeft-nieuwe-naam.html Het SAP HANA Cloud Platform is omgedoopt tot het SAP Cloud Platform. Daarnaast voert SAP diverse vernieuwingen aan de Platform-as-a-Service (PaaS)-dienst door.
 
Met het SAP Cloud Platform kunnen klanten, partners en ontwikkelaars eenvoudig en snel oplossingen ontwikkelen die op een intelligente manier mensen, dingen en bedrijven met elkaar verbinden. Het PaaS-platform werd drie jaar geleden gelanceerd onder de naam HANA Cloud Platform, verwijzend naar het in-memoryplatform SAP HANA dat aan de basis staat van het platform.
 
Gevarieerd portfolio
Inmiddels zijn meer dan 1000 apps op het platform ontwikkeld en kent de dienst meer dan 600 partners. De apps variëren van samenwerkingsdiensten en productiviteitsapps tot oplossingen voor big data, machine learning, het Internet of Things en analytics. De app-portfolio's SAP Clea en SAP Leonardo richten zich specifiek op respectievelijk machine learning- en Internet of Things-toepassingen. Het portfolio SAP BusinessObjects Cloud richt zich op Business Intelligence en analytics, waarbij het onderdeel SAP Digital Boardroom zich focust op BI voor het management.
 
Nieuwe functies
• De mobiele app Project Companion is een native iOS-app ontwikkeld voor dienstverlenende bedrijven. Deze app verbindt met data in de SAP S/4HANA Professional Services Cloud Station en voorziet projectleden van een overzicht van de planning, het budget en lopende activiteiten. Ook kunnen zij met de app rapportages maken en samenwerken met andere teamleden. De app komt op het einde van Q1 beschikbaar.
• SAP API Business Hub biedt ontwikkelaars een catalogus van API's van SAP-applicaties. SAP voegt continu nieuwe API's toe om het ontwikkelen en testen van nieuwe applicaties en functionaliteiten nog eenvoudiger te maken. Voorbeelden van de nieuwe API's zijn SAP S/4HANA Cloud, Mobile Service en SAP Localization Hub-Tax service-API's.
• SAP Cloud Platform IoT service biedt bedrijven ondersteuning bij hun Internet of Things (IoT)-activiteiten. Het integreert IoT-diensten met de Smart Data Streaming-service voor snellere verwerking en streaming van gegevens. De oplossing is nu beschikbaar als bètaversie.
• SAP Cloud Platform Big Data Services (voorheen Altiscale) - Hadoop in de cloud biedt de basis voor bigdata-applicaties.
• Nieuwe datacenters in Japan en China met volledige support in de lokale taal.

Meer informatie: SAP

]]>
Fri, 10 Mar 2017 00:05:00 +0100 Cloudgebaseerd ontwikkelplatform SAP heeft nieuwe naam http:///item/835741/cloudgebaseerd-ontwikkelplatform-sap-heeft-nieuwe-naam.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Healthcare Hackathon bundelt krachten voor snelle realisatie patiëntwens http:///item/835699/healthcare-hackathon-bundelt-krachten-voor-snelle-realisatie-patia-laquo-ntwens.html Op 7 en 8 april organiseert het biotechnologiebedrijf Amgen in samenwerking met BeMyApp een 24-uurs healthcare hackathon in B.Amsterdam. Hacking Healthcare brengt zorg-, IT- en andere professionals bij elkaar om in 24 uur innovatieve oplossingen te genereren waar patiënten direct baat bij hebben.

Voor het tweedaagse evenement kunnen professionals vanuit allerlei disciplines zich aanmelden, waaronder zorgprofessionals, bestuurders, designers, verzekeraars, programmeurs, onderzoekers, vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, innovators, strategen en ondernemers. Samen bundelen ze de krachten om ideeën tot leven te brengen die het verschil kunnen maken voor de toekomst van de gezondheidszorg. Amgen faciliteert de Hacking Healthcare hackathon om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen waar patiënten direct baat bij hebben.
IBM stelt Bluemix en Watson beschikbaar voor alle deelnemers aan het event en verder komt Microsoft met Bot framework, Cognitive services en de Intelligence suite. Daarnaast kun je hacken met Beyond Verbal. Zij analyseren emoties aan de hand van vocale intonaties.

Drie thema’s
Tijdens de hackathon werken de teams aan oplossingen voor drie thema’s. Het eerste thema is zorgpad optimalisatie; hoe maken we de gang van de patiënt langs diverse zorgverleners inzichtelijker, zodat hij of zij beter de regie kan nemen? Andere teams onderzoeken wat augmented reality kan toevoegen. Het derde thema is herlocatie van de gezondheidszorg: hoe kan e-health ingezet worden om de zorg dichter bij de patiënt te brengen? Het winnende concept wordt met partners verder ontwikkeld. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van professionals uit de zorg en ICT.

Meer informatie en aanmelding

]]>
Fri, 10 Mar 2017 00:03:00 +0100 Healthcare Hackathon bundelt krachten voor snelle realisatie patiëntwens http:///item/835699/healthcare-hackathon-bundelt-krachten-voor-snelle-realisatie-patia-laquo-ntwens.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Be Informed ontvangt miljoeneninvestering van Reggeborgh http:///item/834903/be-informed-ontvangt-miljoeneninvestering-van-reggeborgh.html Softwarebedrijf Be Informed heeft van de Nederlandse investeringsmaatschappij Reggeborgh een miljoeneninvestering ontvangen. Het softwarebedrijf uit Apeldoorn wil met de financiële injectie versnelde groei realiseren.

Reggeborgh is met deze investering toegetreden als aandeelhouder in Be Informed. Het Apeldoornse softwarebedrijf wil het geld gebruiken om versneld overheden, financiële dienstverleners en organisaties in de industriële sector aan haar klantenbestand toe te voegen.

Regelgestuurde processen
Be Informed heeft sinds haar start in 2006 een compleet Intelligent Robotic Process Automation Platform ontwikkeld. Hiermee worden gepersonaliseerde klantprocessen gedigitaliseerd en regelgestuurde processen geautomatiseerd.
Het Platform en de toegevoegde waarde ervan is inmiddels op wereldwijde schaal bewezen bij organisaties zoals Procter & Gamble, het Europese Patent Office, de Immigratiedienst van Nederland en Groot-Brittannië en bij de grote banken en verzekeraars in Groot-Brittannië.

Complexe processen
Klanten en analisten zien het platform als wereldwijd leidend in de Robotic Process Automation markt. Met name als het gaat om complexe processen (bijvoorbeeld met veel dynamiek en veel regelgeving) en het toepassen van contextuele data (bijvoorbeeld advies voor elke klant op maat of rekening houdend met specifieke regelgeving per land) is het platform volgens Be Informed uniek.

Meer informatie: Be Informed

]]>
Fri, 10 Mar 2017 00:01:00 +0100 Be Informed ontvangt miljoeneninvestering van Reggeborgh http:///item/834903/be-informed-ontvangt-miljoeneninvestering-van-reggeborgh.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ansible Tower 3.1 helpt bij grootschalige DevOps-implementaties http:///item/835738/ansible-tower-helpt-bij-grootschalige-devops-implementaties.html Red Hat kondigt de algemene beschikbaarheid aan van Ansible Tower 3.1, de nieuwste versie van het enterprise agentless automatiseringsplatform. Ansible Tower moet ondernemingen helpen de complexiteit van moderne IT-omgevingen te verminderen met krachtige automatiseringsmogelijkheden, die de productiviteit verbeteren en downtime reduceren.
 
Met de nieuwe mogelijkheden van het platform kunnen bedrijven DevOps-automatisering schaalbaarder maken. Ook bieden ze de mogelijkheid om meerdere Playbooks te verbinden tot langere, meer complexe taken, waarmee de productiviteit in het hele bedrijf verbeterd wordt.

Ansible Tower van Red Hat gebruikt onder de motorkap het populaire Ansible open source project. Teams kunnen hiermee systemen effectiever beheren en de uitrol van multi-tier applicaties optimaliseren, terwijl er mogelijkheden voor controle, security en delegatie worden toegevoegd. Ansible Tower 3.1 bevat een aantal nieuwe en verbeterde functies voor IT-teams, waaronder:
• Multi-Playbook workflows, waarmee gebruikers gemakkelijker meerdere bestaande job  templates kunnen samenvoegen in één job run, zonder de noodzaak om extra Playbooks te creëren. Er kunnen krachtige workflows ontworpen worden, compleet met decision points, logic branches en geïntegreerde notificaties, om de volledige application lifecycle volledig te orkestreren.
• Scale-out clustering verhoogt het aantal jobs dat tegelijk gedraaid kan worden.
• Een meer gestroomlijnde job details-pagina biedt meer bruikbare informatie, die toegepast kan worden door een breder publiek in de hele onderneming. De job details-pagina biedt nu job output searching, en past de weergave van data aan voor betere leesbaarheid en analyse, zonder de Tower user interface te hoeven verlaten.
• Integratie met enterprise logging providers zorgt ervoor dat de output van jobs geïndexeerd, gemonitord en gebruikt kan worden, als onderdeel van organisatiebrede analytics en log-aggregatie installaties.
• Universele zoekfunctie, waarmee gebruikers Tower kunnen doorzoeken en filteren, op bijvoorbeeld de uitvoerende gebruiker, job templates per inventory, en meer.
• User interface is gelokaliseerd voor twee nieuwe talen, Japans en Frans. De vertaalde interface maakt het gebruik van Ansible Tower 3.1 voor een wereldwijde organisatie mogelijk.
 
Beschikbaarheid
Ansible Tower 3.1 van Red Hat is per direct beschikbaar via de Red Hat Customer Portal.

Extra informatie
Lees meer over Ansible Tower 3.1 van Red Hat
Demo van Ansible Tower 3.1 in actie
• Lees meer over hoe Splunk Ansible Tower van Red Hat gebruikte om te automatiseren binnen de hele organisatie
• Woon het webinar over Ansible Tower 3.1 bij op 14 maart om 17:00 uur

]]>
Thu, 09 Mar 2017 16:03:40 +0100 Ansible Tower 3.1 helpt bij grootschalige DevOps-implementaties http:///item/835738/ansible-tower-helpt-bij-grootschalige-devops-implementaties.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Forum Systems onderzoekt basis API-beveiliging tijdens Amsterdam API Summit http:///item/835698/forum-systems-onderzoekt-basis-api-beveiliging-tijdens-amsterdam-api-summit.html Forum Systems Inc. heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in maart het evenement Amsterdam API Summit zal houden gericht op het onderzoeken van de basis van API-beveiliging. Tijdens het API-evenement in Amsterdam zullen Jason Macy, CTO van Forum Systems, en andere experts het thema 'Bedreigingen in uw API-architectuur mitigeren' bespreken.

Op donderdag 15 maart om 12.30 uur organiseert Forum Systems de eerste jaarlijkse Amsterdam API Summit in Loetje aan 't IJ. Dit gratis evenement duurt een halve dag en wordt gesponsord door Systemation en Agile Technology Partners. Tijdens het evenement wordt de strategische rol van API's in beveiligingsarchitecturen van ondernemingen besproken. Alle geregistreerde deelnemers ontvangen tevens een gratis exemplaar van het KuppingerCole-rapport, "Leadership Compass: API Security Management."

Stimulans voor bedrijfsmodellen
Volgens Deloitte "zijn API's verheven van een ontwikkeltechniek tot een stimulans voor bedrijfsmodellen en worden ze besproken in directiekamers". ProgrammableWeb bevestigt deze ontwikkeling van API's en host "'s werelds grootste API-opslag" met bijna 17.000 openbare API's. Daarnaast heeft Gartner onlangs voorspeld dat in 2020 20,4 miljard verbindingen in gebruik kunnen zijn en dat het aantal API's naar verwachting explosief zal stijgen.
Tijdens het evenementen laat Forum Systems zien hoe haar bekroonde API Security Gateway, Forum Sentry, bedrijven helpt verbindingen te maken en een balans te creëren tussen innovatie en beveiliging als de hoeksteen van zijn algehele strategie voor API Security Management.

Veilige API-strategie
API-architecturen zijn volgens Jason Macy een noodzakelijk aspect geworden van innovatie en modernisering. “Goede architectuurprincipes en veilige API-producttechnologieën zijn essentieel voor een succesvolle en veilige API-strategie. Producten uit het verleden kunnen niet beschermen tegen de bedreigingen van de toekomst, en afhankelijkheid op verouderde technologie brengt organisaties, klanten en partners zeker in gevaar."

Flexibele integratie
De toename van API's is indrukwekkend meent Jaap Franse, Managing Director van Systemation en die toename heeft volgens hem een goede reden. “API's bieden snelle en flexibele integratie waardoor organisaties bestaande IT-investeringen kunnen gebruiken en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van innovaties zoals de cloud en mobiel werken. Maar API's zijn van nature onveilig en daarom hebben we onlangs de handen ineen geslagen met Forum Systems. Het bedrijf is als een gelijkgezinde partner en zijn 'security by design', Forum Sentry, is een welkome aanvulling op ons productportfolio. We verwachten een enorme vraag van klanten in Europa naar geavanceerde API-beveiligingsoplossingen en zijn dan ook erg blij dat we kunnen samenwerken met Forum Systems aan een eerste evenement dat een blauwdruk biedt voor beveiligingsarchitectuur voor de op API gerichte organisaties van nu."

Meer informatie en registratie.

]]>
Thu, 09 Mar 2017 15:17:56 +0100 Forum Systems onderzoekt basis API-beveiliging tijdens Amsterdam API Summit http:///item/835698/forum-systems-onderzoekt-basis-api-beveiliging-tijdens-amsterdam-api-summit.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Quantifying the ROI of Low-Code Platforms: Is it too good to be true? http:///item/822461/quantifying-the-roi-of-low-code-platforms-is-it-too-good-to-be-true.html There's a lot of talk today about low-code platforms, and the role they play in unlocking digital transformation through rapid application development. At OutSystems, we have seen first-hand the benefits low-code application development brings to our customers in terms of speed, time-to-market, and competitive advantage. And although these benefits are exciting, we wanted to quantify the real impact faster development times have in terms of cost, benefits, payback, and real return on investment (ROI).

So, a few months ago we set out to find a third party to conduct ROI research with real customers. Our goal was to provide unbiased and completely objective reports on the quantitative benefits of OutSystems. Boston-based Nucleus Research has published more ROI case studies than any other technology research firm. They conduct in-depth assessments of actual deployments to quantify the value a customer received and to tell the story of how they selected, deployed, and adopted a solution. So they were the obvious choice for this project.

At this point, you may feel the need to jump to the end of the story, because as you can imagine, the results are quite positive. (The punchline: It’s NOT too good to be true!)

The Methodology

As with any technology investment there is a desire to understand the potential ROI and build a business case. Every industry and business has a wide variety of factors that influence a business outcome and provide tangible and intangible benefits. But to get a consistent view of what a low-code development platform can bring to an organization, Nucleus took a methodical and uniform look across several OutSystems customers.

To do so, they interviewed each customer about the digital transformation projects they were working on. They carefully assessed all of the costs incurred along the way against the benefits they’ve derived. That includes capturing financial metrics, like: ROI, payback, net present value (NPV), and total cost of ownership (TCO), and a variety of other data points around things like productivity gains and other benefits.

This process created an unbiased, objective picture of the ROI that each company got from working with OutSystems. So far, they’ve completed their work with two of our customers. And we’re excited to share the high-level findings here and the detailed findings in a webinar.

The Punchline: Nucleus Research – ROI Findings

Breaking Down Data Silos at Ricoh (Singapore) Pte Ltd.

Ricoh (Singapore) Pte Ltd., a global provider of image-processing equipment, is a company with many departments, each of which had its own custom-built applications. Unfortunately, since there were no APIs, those applications couldn’t talk to each other, which led to a lot of siloed information.

When Ricoh partnered with OutSystems to replace several of its disjointed applications, it did more than just break down its siloed data stream. According to Nucleus Research, the company was able to avoid additional software costs, reduce its hardware costs, and increase developer productivity. Not only that, the company achieved an ROI of 253 percent, while also racking up annual savings of $131,967.


01_roi-low-code-development-post.png


Worcestershire County Council Goes Digital

Worcestershire County Council is a local government organization that delivers services based on priorities set by the county’s residents and businesses. It was tasked with improving the customer experience as cost-effectively as possible, while also replacing its legacy CRM solution. WCC ultimately chose to build a new digital solution with OutSystems because it was agile and flexible enough to meet its diverse needs.

In the end, Nucleus Research found that the company enjoyed a variety of benefits thanks to its partnership with OutSystems. These benefits included better technology management and service as well as faster development speeds. Not only that, it was able to save £367,547 a year, which translated into an ROI of an astounding 442 percent.

02_roi-low-code-development-post-2.png

Results like these may sound too good to be true, but with the right low-code platform they’re not. We’ve helped hundreds of companies achieve amazing results over the years and we can help yours do the same. I hope these results captured your interest and you want to learn more about calculating the ROI of low-code platforms like OutSystems.

]]>
Wed, 08 Mar 2017 00:02:00 +0100 Quantifying the ROI of Low-Code Platforms: Is it too good to be true? http:///item/822461/quantifying-the-roi-of-low-code-platforms-is-it-too-good-to-be-true.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft kondigt beschikbaarheid Visual Studio 2017 aan http:///item/833995/microsoft-kondigt-beschikbaarheid-visual-studio-aan.html Microsoft kondigt de beschikbaarheid aan van Microsoft Visual Studio 2017. Tijdens een live webcast op 7 maart vierde Microsoft de twintigste verjaardag van Visual Studio en werden in de keynote de nieuwste innovaties getoond. Visual Studio 2017 is per direct te downloaden voor ontwikkelaars.

Vanwege de bijzondere mijlpaal van twintig jaar Visual Studio - en de komst van Microsoft Visual Studio 2017 in het bijzonder - organiseerde Microsoft Nederland op woensdag 8 maart van 11.00 uur tot 12.00 uur een eigen, lokale webcast. Tijdens deze Engelstalige webcast stond het bedrijf stil bij de hoogtepunten van de wereldwijde webcast en was er voor developers een live Q&A-sessie met het Nederlandse Microsoft Visual Studio team.
Registreer hier voor deze lokale webcast.

Internationale en lokale launch events
Naast de online presentaties organiseert Microsoft ook offline bijeenkomsten voor de actieve developer community die zich rondom Visual Studio heeft gevormd. Hier kunnen developers met elkaar ervaren wat Visual Studio 2017 te bieden heeft. De komende maanden worden er op verschillende locaties in Nederland bijeenkomsten georganiseerd.
Klik hier voor een overzicht van alle locaties.

Meer informatie
Na afloop van de eerste webcasts is op de Microsoft Visual Studio Blog een overzicht van alle aankondigingen te vinden.

]]>
Tue, 07 Mar 2017 15:15:45 +0100 Microsoft kondigt beschikbaarheid Visual Studio 2017 aan http:///item/833995/microsoft-kondigt-beschikbaarheid-visual-studio-aan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Erasmus MC en Volkswagen Pon presenteren praktijkcases Datavirtualisatie http:///item/833959/erasmus-mc-en-volkswagen-pon-presenteren-praktijkcases-datavirtualisatie.html Tijdens de Datawarehousing & Business Intelligence Summit zullen twee sprekers diep ingaan op Datavirtualisatie tijdens de presentatie van hun praktijkcases. De DW & BI Summit vindt plaats op 28 en 29 maart aanstaande in Amsterdam.

Op dinsdag 28 maart houdt IT Enterprise Architect Jos Kuiper van Volkswagen Pon Financial Services zijn lezing 'Agility door Datavirtualisatie, van Data Vault via SuperNova naar een Logisch Datawarehouse'. Aan de hand van een aantal uitdagingen in een traditionele BI-architectuur gaat Jos kuiper in op de waarde van een datavirtualisatie-oplossing. Hiertoe vormen de bevindingen uit een proof of concept de leidraad, waarin een datavirtualisatie-oplossing getest is op een Data Vault datawarehouse. Ook is daarin data uit het datawarehouse geïntegreerd met live data uit een operationeel back-office systeem.

Op woensdag 29 maart spreekt Adviseur BI en Scrum Master Kishan Shri bij Erasmus Medisch Centrum over het vernieuwde BI-landschap van het Erasmus MC middels het Scrum Framework en Datavirtualisatie. Het Erasmus MC staat voor enorme uitdagingen. Zo wordt er gewerkt aan een compleet nieuw ziekenhuis met eenpersoonspatiëntenkamers en vindt gelijktijdig een implementatie plaats van een nieuw Elektronisch Patiëntendossier. Dit alles heeft een enorme impact op de manier van werken, maar ook de volledige informatiehuishouding staat hierdoor op z’n kop. Kishan Shri gaat in op de aanpak met het Scrum Framework en vertelt over de rol van datavirtualisatie en de belangrijkste ‘lessons learned’.

Kijk hier voor het volledige programma van de DW & BI Summit.

]]>
Tue, 07 Mar 2017 14:56:53 +0100 Erasmus MC en Volkswagen Pon presenteren praktijkcases Datavirtualisatie http:///item/833959/erasmus-mc-en-volkswagen-pon-presenteren-praktijkcases-datavirtualisatie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Software AG lanceert webMethods Cloud: Container en Mobile-Backend-as-a-Service http:///item/833958/software-ag-lanceert-webmethods-cloud-container-en-mobile-backend-as-a-service.html Software AG introduceert webMethods Integration Cloud: Container Edition. Het platform gebruikt container-technologieën, zoals Docker, om webMethods-integraties eenvoudig en automatisch in de cloud te implementeren en te beheren. Software AG biedt IT-organisaties hiermee additionele Hybrid Integratie Platform mogelijkheden.

Volgens Director Solutions & Presales Benelux Wilfred Harbers bij Software AG maakt webMethods Integration Cloud: Container Edition gebruik van een ‘lift & shift’-model, waardoor organisaties hun on-premise integraties snel en eenvoudig kunnen bundelen en verplaatsen naar Software AG’s Integration Cloud. “Zeker als het gecombineerd wordt met onze DevOps tooling en best practices. We zien steeds meer klanten gebruikmaken van deze multi-tenant cloudoplossing. De meeste klanten doen dit op basis van Amazon AWS, maar met onze container-technologie ondersteunen we ook anderen, zoals Azure en Google Cloud. We zien dat steeds meer verschillende gebruikers worden belast met integratieprojecten, van traditionele specialisten en ad hoc-developers tot niet-technische gebruikers, waaronder business analisten en SaaS-applicatiebeheerders. Deze variatie aan gebruikers zorgt ervoor dat een ‘one-size-fits-all’ benadering niet meer mogelijk is.”

webMethods Integration Cloud: Container Edition ondersteunt microservices architectuur, waardoor het niet meer noodzakelijk is om monolithische Integration Servers te deployen. Dit stelt gebruikers in staat om hun bestaande integraties op te splitsen in losse microservices, die niet op serverniveau maar op serviceniveau worden geschaald.

Mobile-Backend-as-a-Service
Software AG rolt daarnaast een nieuwe mobiele backend as a service-functionaliteit (MBaaS) uit. Deze ondersteunt ontwikkelaars bij het bouwen van web- of mobiele applicaties en het integreren van backend applicaties en API’s van cloudapplicaties. Deze functionaliteit werkt naadloos samen met het webMethods Hybrid Integration- en API Management Platform van Software AG.
De MBaaS-functionaliteit in combinatie met webMethods Integration- en API management zorgt ervoor dat financiële instellingen kunnen voldoen aan de Payment Services Directive II (PSD2)-richtlijn (2018) van de Europese Unie. Met deze oplossing is het mogelijk om snel mobiele applicaties te ontwikkelen met de eigen data van een bank, terwijl API’s van andere banken of FinTech’s efficiënt worden geïntegreerd, evenals data uit legacy-systemen, om zo additionele diensten en producten op een veilige manier te kunnen aanbieden.

Voor deze MBaaS-functionaliteit is Software AG een partnerschap aangegaan met ApiOmat, toonaangevende Europese MBaaS-provider. Het Software AG webMethods platform ondersteunt daardoor nu end-to-end ontsluiting van enterprise datasets, niet alleen als een Digital API, maar nu ook als een front-end interface.

Meer informatie: Software AG

]]>
Tue, 07 Mar 2017 14:51:41 +0100 Software AG lanceert webMethods Cloud: Container en Mobile-Backend-as-a-Service http:///item/833958/software-ag-lanceert-webmethods-cloud-container-en-mobile-backend-as-a-service.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
SAP vereenvoudigt ontwikkeling zakelijke apps voor iOS http:///item/833486/sap-vereenvoudigt-ontwikkeling-zakelijke-apps-voor-ios.html SAP introduceert op 30 maart de SAP Cloud Platform SDK for iOS. Deze toolkit ondersteunt developers bij de ontwikkeling van krachtige zakelijke apps. Daarnaast opent de technologiefabrikant wereldwijd de deuren van de SAP Academy for iOS.
 
De SAP Cloud Platform SDK for iOS biedt designers en ontwikkelaars het benodigde gereedschap en de schaalbaarheid voor het snel en efficiënt bouwen van zakelijke apps voor de iPhone en iPad. De SDK is gebaseerd op het SAP Cloud Platform en ontwikkeld in Swift, de moderne programmeertaal van Apple. De toolkit bevat een rijke bibliotheek van kant-en-klare interfacecomponenten. Ook biedt deze eenvoudige toegang tot specifieke functionaliteit van de mobile devices, zoals Touch ID, locatiediensten en notificaties.
 
Codesnippets
De SDK geeft ontwikkelaars daarnaast eenvoudige toegang tot functionaliteit van het SAP Cloud Platform, zoals Single Sign On en offline datasynchronisatie. SAP zal de SDK in de toekomst aanvullen met innovatieve tools, bijvoorbeeld voor de identificatie van bestaande enterprisediensten en API's en het genereren van kant-en-klare codesnippets.
 
SAP Academy for iOS
SAP heeft ook de wereldwijde beschikbaarheid aangekondigd van trainingen en workshops via de SAP Academy for iOS. Deze is samen met Apple opgezet om de wereldwijde community van 2,5 miljoen SAP-ontwikkelaars wegwijs te maken in de nieuwe SDK en de designmogelijkheden van Fiori for iOS. De lessen bieden mobiele ontwikkelaars en designers de benodigde kennis, tools en training. Hiermee halen zij het maximale uit de nieuwe SDK, Fiori for iOS, het SAP Cloud Platform en de nieuwste mogelijkheden van de Apple-hardware.
 
Native iOS-apps voor diverse sectoren
SAP bouwt momenteel 'native' iOS-apps voor diverse sectoren, variërend van de maakindustrie tot de retail. De eerste uit de reeks is de 'SAP Project Companion app for Managers and Consultants'. Deze applicatie integreert met de S/4HANA Professional Services Cloud-oplossing via het SAP Cloud Platform en profiteert daarbij van de mogelijkheden van real-time data. De app biedt samenwerkingsopties aan consultants, projectmanagers en andere gebruikers die vaak onderweg zijn. De Project Companion-app moet 30 maart verschijnen.

Meer informatie: SAP

]]>
Tue, 07 Mar 2017 00:36:35 +0100 SAP vereenvoudigt ontwikkeling zakelijke apps voor iOS http:///item/833486/sap-vereenvoudigt-ontwikkeling-zakelijke-apps-voor-ios.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Coders Co. introduceert Rax programmeertaal voor big data gedragsanalyse http:///item/833184/coders-co-introduceert-rax-programmeertaal-voor-big-data-gedragsanalyse.html Het in Amsterdam gevestigde data scientists team Coders Co. heeft de programmeertaal Rax aangekondigd, waarmee informatie te halen is uit (on)gestructureerde gedragsdata (big data). Deze taal is ideaal om snel hypotheses te toetsen en de juiste inzichten te krijgen uit gedragsdata van klanten. Met deze krachtige tool kunnen (online) marketeers en strategen gemakkelijker informatie vinden om sneller te kunnen handelen.

Klantgedrag is tegenwoordig omnichannel aanwezig: van banner naar website, naar webshop naar social, naar vergelijkingssite, retargeted banner, email enzovoort. Bij elk touchpoint laten klanten sporen achter, met een hoeveelheid big data aan klantgegevens tot gevolg. Marketeers analyseren deze data maar al te graag om de customer journey te optimaliseren.

Meer analysekracht
Volgens CEO Gosia Wrzesinska van Coders Co. leidt gebrek aan analysekracht en het ontbreken van expertise in data science maar al te vaak leidt tot een focus op de verkeerde informatie of gemis van belangrijke details. “De flexibiliteit van Rax, gecombineerd met de expertise van ons data scientists team in Journeylytics, helpt organisaties om hun aannames te toetsen en de verborgen inzichten in hun data te onthullen.” Rax rekent snel met variabelen zoals tijd, duur en intensiteit van de interacties, zo komt in beeld wat klanten daadwerkelijk doen.
“In tegenstelling tot andere tools imiteert Rax menselijke logica en is relatief eenvoudig te gebruiken. Daarmee komen marketeers te weten wat hun klanten werkelijk doen, ofwel komen de werkelijke klantreizen in beeld, anders dan ze gewend zijn”, aldus Gosia.

Technische achtergrond
De Rax scripttaal is een mix van relationele, regelmatige en temporele algebra en is ontworpen om de overgang van ETL naar datamodellering te vereenvoudigen.
Rax draait op alle SQL-achtige systemen, waaronder Hadoop en Impala. De taal en tools werken intuïtief en voelen vertrouwd aan. RAX wil het analyseproces versnellen en dit resulteert in duidelijker, veiliger en meer draagbare code, die direct werkt op ruwe data, hoe groot de set ook is.

Over Coders Co. en Journeylytics
Coders Co. is een team van data scientists dat in 2013 is gestart uit passie voor programmeren. Het hele team is gepromoveerd in Computer Science en beschikt over jarenlange ervaring in de software-industrie; zoals het programmeren van embedded systemen, hacken van besturingssystemen en uiteenlopende intelligente web- en mobiele toepassingen. Klanten zijn onder meer: het Nederlandse pensioenfonds PGGM en het Japanse marktonderzoeksbedrijf INTAGE. Onder de naam Journeylytics heeft het team zich gespecialiseerd in big data analyse voor customer journeys.
Meer informatie:
www.codersco.com 
www.journeylytics.com


]]>
Mon, 06 Mar 2017 14:13:57 +0100 Coders Co. introduceert Rax programmeertaal voor big data gedragsanalyse http:///item/833184/coders-co-introduceert-rax-programmeertaal-voor-big-data-gedragsanalyse.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Guy Crets over applicatieintegratie, ESB en microservices http:///item/818189/guy-crets-over-applicatieintegratie-esb-en-microservices.html Guy Crets over applicatieintegratie, webservices en de relatie met microservices. Alhoewel Service Oriented Architecture  zijn hoogtepunt circa tien jaar geleden had, is het onderwerp nog steeds actueel. Integratie van systemen blijft belangrijk, waarbij Mobile en de Cloud een steeds belangrijker rol spelen. Guy beschrijft ook zijn seminar over deze onderwerpen bij Adept Events. Meer informatie is beschikbaar via www.adeptevents.nl/iot.

]]>
Sat, 04 Mar 2017 22:50:00 +0100 Guy Crets over applicatieintegratie, ESB en microservices http:///item/818189/guy-crets-over-applicatieintegratie-esb-en-microservices.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Quint Wellington Redwood en ITpreneurs slaan een brug tussen ITSM en DevOps http:///item/831119/quint-wellington-redwood-en-itpreneurs-slaan-een-brug-tussen-itsm-en-devops.html Managementadviesbureau en opleider Quint Wellington Redwood introduceert samen met ITpreneurs een eendaagse cursus voor een gedegen fundament in IT Service Management (ITSM) en DevOps. Hiermee onderstrepen beide bedrijven hun commitment aan het overbruggen van de kloof tussen de rol van de traditionele ITSM-wereld en de rol van de nieuwe, moderne wereld van DevOps. De cursus past perfect in het kwalificatieprogramma van de DevOps Agile Skills Association (DASA).

De cursus is bestemd voor professionals die werken in ITSM. De cursus geeft de deelnemers onder andere inzicht in de zes belangrijkste DASA-principes van DevOps, waaronder het werken in autonome multidisciplinaire teams en het benutten van de mogelijkheden voor voortdurende verbetering. Deelnemers leren met name hoe de disciplines van ITSM en DevOps schouder aan schouder kunnen samenwerken en elkaar kunnen aanvullen.
DevOps is een samentrekking van Development en Operations. DevOps gaat over een agile werkwijze voor de levering van IT-services, waarbij de verantwoordelijkheid voor zowel ontwikkeling (Development) als beheer (Operations) bij een en hetzelfde team ligt.

Praktijkvoorbeelden
In deze cursus wordt gewerkt met groepsdiscussies en concrete praktijkvoorbeelden. Op deze manier kunnen deelnemers met eigen ogen zien dat ITIL® eigenlijk naadloos aansluit op DevOps: beide concepten vullen elkaar perfect aan. De best practices van ITIL voegen waarde toe aan DevOps. Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers een beschrijving geven van DevOps en het belang van ITSM-processen voor het functioneren van DevOps-teams.

Snelle en flexibele IT
Uitgangspunt bij zowel ITIL als DevOps is de levering van stabiele IT-services, snelle identificatie van de oorzaken van incidenten en vlotte incidentafhandeling. Het succes van ITIL is te danken aan best practices voor taken, processen en prioriteiten. Maar tegenwoordig is er een toenemende vraag naar snelle en flexibele IT, waaruit de opkomst van DevOps verklaard kan worden. En toch draait het volgens DevOps-goeroe Gene Kim niet alleen maar om snelheid. Nieuwe features mogen niet leiden tot chaos of onderbrekingen. Het is juist op dit punt dat de best practices en de strakke procedures van ITIL hun waarde bewijzen.

Dasa
In maart 2016 hebben Quint Wellington Redwood, ITpreneurs en Xebia de DevOps Agile Skills Association (DASA) opgericht om een universeel kwalificatieprogramma voor DevOps te ontwikkelen. In deze context fungeert de nieuwe DevOps-cursus voor ITSM-professionals als een platform voor de driedaagse cursus DASA DevOps Fundamentals. DASA helpt IT-professionals het beste uit zichzelf naar voren te halen, door individuen en teams de benodigde kennis en vaardigheden aan te reiken voor een transitie van traditionele IT naar een hoog presterende IT-organisatie.

De cursus is beschikbaar voor open inschrijving en als in-company programma.
Meer informatie: Quint Wellington Redwood

]]>
Fri, 03 Mar 2017 15:16:50 +0100 Quint Wellington Redwood en ITpreneurs slaan een brug tussen ITSM en DevOps http:///item/831119/quint-wellington-redwood-en-itpreneurs-slaan-een-brug-tussen-itsm-en-devops.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ontwikkelaars op achterstand met het bouwen van apps http:///item/830583/ontwikkelaars-op-achterstand-met-het-bouwen-van-apps.html Organisaties blijken grote uitdagingen te hebben om webapps en mobiele apps te maken. 62 Procent van de IT-professionals zegt een achterstand te hebben bij de ontwikkeling van apps en 76 procent geeft aan dat applicatieontwikkeling zelfs meer dan drie maanden kost. IT-managers kampen met een gebrek aan tijd en geld, zo blijkt uit het Application Development in the Age of Digital Transformation-rapport van OutSystems, een enquêteonderzoek onder meer dan 3.200 IT-professionals uit 40 landen en 28 sectoren.

Het is de vierde keer dat OutSystems dit onderzoek uitvoert. “Ons 2017 onderzoek toont duidelijk aan dat veel IT-professionals op een kritiek punt staan als het gaat om digitale transformatie en applicatieontwikkeling,” aldus Steve Rotter, CMO van OutSystems. “Projectachterstanden nemen toe, er komen steeds meer systemen die moeten integreren, de vraag naar mobile en IoT groeit en er is een tekort aan ervaren ontwikkelaars. Dit zijn volgens IT’ers de grootste struikelblokken op hun werkgebied.”

De zeven grootste struikelblokken:
* Achterstanden vertragen productiviteit. Meer dan de helft van de IT-professionals (62 procent) zegt een achterstand te hebben in de ontwikkeling van mobiele apps. Sommigen hebben meer dan 10 apps in de wacht staan om te worden ontwikkeld.
* Gebrek aan relevante vaardigheden belemmert groei. Hoewel 88 procent van de respondenten zegt dat het bouwen van mobiele functionaliteiten in nieuwe bedrijfsapplicaties zeer belangrijk of zelfs vereist is, zegt 37 procent van de organisaties geconfronteerd te worden met een tekort aan mobiele ontwikkelaars.
* Ontwikkeltijden zijn extreem lang. Ruim driekwart (76 procent) van de IT-professionals zegt dat het meer dan drie maanden duurt om een ??mobiele app te ontwikkelen. Voor 11 procent van de respondenten strekt dat zich uit tot meer dan een jaar. Dit zorgt voor grote ontevredenheid; bijna de helft (44 procent) van de respondenten zegt niet blij te zijn met de huidige snelheid van zijn ontwikkelteam.
* Gebrek aan tijd en geld staan succes in de weg. IT-managers worden geconfronteerd met vele uitdagingen die succesvolle mobiele appontwikkeling in de weg staan. Een tekort aan tijd (47 procent van de respondenten) en budget (46 procent) wordt veruit het meest genoemd, gevolgd door een gebrek aan benodigde vaardigheden (44 procent), en een overdaad aan klussen met een hogere prioriteit (38 procent).
* De vraag naar mobiele apps groeit exponentieel. Mobiliteit was de meest genoemde zakelijke eis voor nieuwe apps. In het onderzoek van 2015 stond dat nog op de zesde plaats. Van de respondenten zegt nu 88 procent dat mobiele functionaliteit zeer belangrijk, of zelfs een keiharde eis is bij de huidige en toekomstige ontwikkeling van applicaties.
* Er wordt meer geëxperimenteerd. Organisaties bewandelen nieuwe paden wanneer het aankomt op applicatieontwikkeling. Zo zegt 43 procent van de IT-professionals low-code of no-code platformen te gebruiken of het gebruik hiervan te overwegen. Net zoveel respondenten zeggen dat hun organisatie citizen developers toestaat gebruik te maken van deze technologie.
* Low-code groeit. Bedrijven die een low-code ontwikkelplatform hebben ingezet zien significante verbeteringen op het gebied van ontwikkelsnelheid van mobile apps (51 procent) en zeggen minder afhankelijk te zijn van derden voor de levering ervan (13 procent).

Download hier het volledige rapport.

]]>
Thu, 02 Mar 2017 19:27:23 +0100 Ontwikkelaars op achterstand met het bouwen van apps http:///item/830583/ontwikkelaars-op-achterstand-met-het-bouwen-van-apps.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Agile working is just the beginning http:///item/822403/agile-working-is-just-the-beginning.html In recent years, more and more companies began to work agile, with small development teams producing software in short sprints. This is a great improvement over the earlier waterfall methodology. However, the implementation of agile development is only half the battle. There is still a world to win with the introduction of better tooling.

I am always very surprised about the amount of errors in software. Developers have taken the time to develop an application, it underwent testing, and ultimately it was decided to go live with the application. You might think that, apart from some minor issues, it will work. However, the reality differs. Software often contains many errors, is written in a needlessly complicated way, and could be better described as spaghetti code. And I see that happening everywhere. Not only with SMEs, but also at institutions where you'd least expect it such as banks, telecom operators and cable companies, or defence (where I have worked for years). Software is riddled with errors, with devastating consequences. Developers are only solving old problems and fixing bugs. 'Keeping the lights on' is a goal in itself and there is no innovation. It would scare us if we wouldn't find it so normal because it happens so often.

Better code and less risk


However, in the last few years, thanks to the introduction of agile development methods, things have started to improve. After all, agile tackled an important issue: it enables you to detect errors earlier. While errors only emerged after months of development with classical software development, it now happens after one development sprint. For an organization, this decreases the risk: if you're not on the right track, you'll lose just a few weeks. A proper containment of waste. Agile development makes projects flexible, which is desperately needed in software development.

Yet, the agile methodology is, in my view, taking development only half a step forward. Although it constrains the consequences of bad software, it does not tackle the causes. The point is that it is often very difficult to assess where problems are ultimately going to manifest themselves (let alone do root cause analysis when things go wrong..). An application has such an awful lot of execution paths... You can't possibly predict all outcomes as a human being. Especially when that application is linked to other systems. Many IT specialists therefore simply choose to put an application live, automatically demonstrating its errors.

Spectacular results


Agile won't change those programmers' errors. Nowadays, however, there is tooling that enables you to make less mistakes as a developer. This is especially applicable for low-code development platforms that enable programmers to visually model applications. The developer will then draw a corresponding data model, based on standardized building blocks of code. The primary advantage of this is that it enables you to ‘program’ much faster. But perhaps more important, it ensures the organization of having good, and easily maintainable application. In addition, OutSystems platform also has a built-in dependency check. During development, it automatically checks whether the applications that are made within the OutSystems platform, as well as the links to other systems, can also be linked to the software of the existing application landscape, without 'something else collapsing' down the line.

The success of the OutSystems development platform is spectacular, as was recently, for example, determined by KPMG. It can be used to reduce the 'keeping the lights on' effect by 50 to 75%(!). If you compare that with the cost of software across the entire lifecycle (often 3 to 5 times the purchasing cost; according to Gartner this can be up to 7 times), this is huge. It has enormous consequences for the app life cycle and it also confirms my conviction: an ideal IT environment is a combination of good processes, good people and good tooling. Agile working has addressed the processes. Now it's time for the tooling!

]]>
Thu, 02 Mar 2017 19:10:02 +0100 Agile working is just the beginning http:///item/822403/agile-working-is-just-the-beginning.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Five tips to become a good programmer http:///item/817686/five-tips-to-become-a-good-programmer.html This blog post is different from my previous posts. The subject is not a technical one this time - instead, I'd like to share some of my personal experiences and opinions about how to become a good programmer.

In my opinion, a good programmer is simply somebody who does the job right. It’s about delivering an application that optimally supports the end user in what he or she wants to do. That’s the main goal of a programmer. To be more specific, I sometimes use this metaphor: you might be able to drive a screw into a piece of wood using a hammer, but a screwdriver is more appropriate and uses less energy. The same is true for software applications. Besides that, a good programmer delivers according to requirements such as time, money, performance, maintainability and anything else required by the client.

This post discusses five tips on how to achieve this goal. Feel free to use them or ignore them just as you please! Many of the examples come from my main field of work: building applications using the Microsoft .Net framework.

1. Keep your knowledge up to date

Software development isn’t an easy job; it requires skill and a lot of knowledge about the technology that is being used. For a web application, you may end up using HTML, JavaScript or C#, to name just a few. This is all way too much to learn on a rainy Sunday afternoon - it requires many weeks of training.

As well as having the training, you need to know how to use all of these languages and frameworks when developing your application. To be able to do that, you should practise a lot: write prototypes, follow tutorials and so on.

Before starting on my first real project using AngularJS, I thought it was a framework I knew quite well. I had practised by building the PhoneCat app from the tutorial (AngularJS had version 1.2 in those days) and I felt confident that I could build my own controllers, views, services and factories (directives were to be the next step). It was a sobering experience - the first weeks on the project were tough! It was an intense period that really made me sweat.

You are faced with a steep learning curve when you begin using AngularJS. Working with it on a daily basis turned out to be the best way of fully getting to grips with this great framework’s massive potential.

In addition to knowing about the frameworks you use, you should know how to use your tools, how to refactor your code in your IDE, how to commit or shelve changes in your source control system (make sure you use one!) and how to handle merge conflicts. Also know your test framework(s), and your build and deployment system. Last but not least, your application runs on infrastructure, which means that your application will interact with it. Are there any dependencies, such as system and security settings? How about network bandwidth and latency? Your application should be able to run on any machine - not just yours.

I strongly advise you to know about and use the SOLID principles. Not simply for the sake of writing SOLID code, but so that your work generates better results! These results may be used for many years to come and may be maintained, adapted and improved many times over. All this work is much easier and less time-consuming if your application is written according to these principles. It helps to measure the quality of your code using tools like SonarQube, FxCop, StyleCop and ReSharper.

To be honest, not all of my code is SOLID - and that’s something which comes right back at me! For example, when writing unit tests I might discover I have added a dependency in my class that may be very difficult to mock. It takes up so much time – sometimes more than three times the initially estimated time. And I don’t like reporting delays…! Or it might happen that I have to make a (seemingly) simple adjustment that turns out to affect 20 classes throughout my application. That can take a week of work. Again, this won’t make my manager very happy. So much for that raise I hoped for!

2. Know what you are doing

Fully understand each piece of code you write. If you don’t, your application may end up doing something you didn’t want it to or it may become really slow. That’s not, in my opinion, optimally supporting the end user.

Be cautious with code simply copied from an Internet source. The circumstances required for this piece of code to run well may be completely different from the circumstances in your application. You probably won’t be able to change it so that it functions slightly differently.

You also need to be aware of possible legal implications of using this code. I agree - the Internet is a great source of information. I use it too; nowadays mostly for finding documentation. It’s now a few years since Scott Hanselman posted a blog about googling code snippets for problems you encounter while coding, but his suggestions are still valid.

Suppose you ended up with Entity Framework entities out of sync with the data stored in your database. DbContext.Entry(entity).Reload() resolves this, but it also slows down your application because of the network roundtrip involved. At that exact moment, this might not be too much of a problem.

However, it’s better to find out the cause of the inconsistency. Maybe you or one of your colleagues used a stored procedure to alter the data in your database. In that case, you can discuss the implications of this and find a faster, more appropriate way of keeping your entities in sync with your data. The inconsistency may also have been caused by too many different actions in your DbContext’s using block.

Sometimes I end up trying something to get things working, but without success. So I try something else - again, without success. And so on, and so on. Obviously, this is a waste of both time and effort. I call it the KOT method: Keep On Trying (in Dutch: EMP-methode: En Maar Proberen). If you have a thorough understanding of your code, you don’t need to use this method.

3. Keep your eye on the ball - focus!

One of the things I find difficult about my job, because it requires a heavy context switch, is keeping track of time. When developing an application, you can get bogged down in all kinds of minute detail. It’s very easy to get stuck into the details, looking for the source of the error you want to fix. And before you know it, a lot of time has slipped by…

To prevent such a time-consuming situation, you need some sort of timer that gives you a warning signal after a certain amount of time. That may be a timer in your head or an app on your device, but you do need that warning. When the signal goes off, you should ask yourself whether you should continue doing what you are doing, or maybe ask someone else to help you instead. And don’t hesitate to ask for help - you’re only human! When dealing with a situation like this, it’s easy to lose sight of the bigger picture. Someone else might see the situation differently, which could lead to a solution. You might also conclude that the error is of little consequence. If that’s the case, it may not be worth putting more time into finding the source of the error and fixing it. It’s taken me a few years, but this has really helped me avoid wasting time.

Another pitfall to avoid is losing track of the goal of your current work item. Just imagine: you need to add a dialogue requesting user input. So you start writing a piece of code, and after a while you want to find out if it’s working. Before you started, you retrieved the latest version of the source code. But then your application doesn’t start. There might be a network error, or one of your colleagues might have broken the build (it’s always one of your colleagues; never you!) or they might have introduced a bug. You might decide to go and fix the bug. That’s great! Half an hour later, you can start your application… but then you encounter another bug. Again, you might decide to fix this bug as well. What was it again that you were working on? The dialogue you are supposed to build isn’t finished yet, your time estimate of an hour has now become two hours of bug fixing.

I don’t mean that you shouldn’t fix bugs in the application you are building, but this simple dialogue may be a vital part of the demonstration to many of your client’s important contacts which is happening the next day. I strongly advise you not to fix the bugs yet. You are probably using some sort of issue/bug/work item tracking system. Just add a quick item for the bug you encountered and continue working on the work item at hand: the dialogue.

4. See the big picture

Most of the time, you are not the only developer working on an application. For the end result to work, your code should therefore fit into your colleagues’ code. The beginning of a new project is a good moment to discuss the architecture and technology used to build the application. This is an essential part of your project.

Peer reviewing during the project helps to keep the code in line with these guidelines. If you don’t, you might, for example, end up breaking the build because you introduced a dependency on a library your colleagues don’t have, or don’t yet have. I once heard a story about a developer who broke a build. He or she had to walk around in a bunny suit for the rest of the day. Do you want to run the risk of such humiliation?

You also need to realise that your application is probably not isolated in its use. Mostly, your application needs to exchange information with other, possibly external, applications. When you realise the impact of your work on existing data and applications, you will most likely avoid costly changes at a later stage in the project.

5. Enjoy your work!

Last but not least, enjoy your work! You have the greatest job in the world! (Or do you disagree…?) If the latter is the case, you should probably ask yourself what really makes you tick. Is software development really the job for you? Can you imagine still developing software in 10 or 20 years’ time?

It’s always good to remind yourself what you like about your job. Now and again, it helps you realise that things are not going so well and what you need to do to start enjoying your work again. Lack of motivation has a negative impact on the quality of your work. The following signs indicate a lack of motivation (with 5 being the greatest sign of demotivation):
1. you stop suggesting new ideas;
2. your work decreases in quality;
3. you feel tired at the end of the working day (or earlier - even at the start of your day);
4. you become evasive about your work so that your colleagues don’t notice the reduction in your productivity;
5. you start negatively affecting the productivity or even compromise the entire team's products.

There are many reasons why you might feel demotivated. Some of these you can change yourself - they are inside your circle of influence. For each of them, you have a choice: change it or accept it. However, many reasons fall outside of your circle of influence. You cannot change these sources by yourself, so you just have to accept them. This might be difficult to accept, but you have no choice.

Sometimes, your own manager might be the reason. He or she might be at your desk a couple of times a day, which might distract you. You can’t change this behaviour entirely, but you can influence it. Try to persuade him or her that the interruptions cause you to be much less productive. A good way to do this is to take a short test: your manager should take one minute to write down 3 sets of data: numbers ranging from 1 to 26, letters from A to Z, Roman numerals from I to XXVI. They cannot be written down consecutively - he or she has to mix them up (for example, 1 – a – I – 2 – b – II, etc.). After 30 seconds, interrupt them and ask for 5 European capitals. After they have given two or three capitals, say “sorry, that was not the one I was looking for” and ask them to continue. Note the progress made after 1 minute. Now ask them to do the same, but don’t interrupt this time. After one minute, the difference in progress is a good indication of the productivity loss caused when you are interrupted.

Don’t forget to celebrate your successes! It gives you all the energy you need to resolve the next problem.

Imagine a bug that is hard to fix. You start by reproducing it. Sometimes it all seems to work fine, and other times an exception is thrown (a race condition?). You ask yourself: are all my asynchronous tasks being handled correctly? Wait, that task isn’t finished but the application has already started using the result of the task. Let’s fix that. Testing… another exception is thrown, but this time by a different piece of code. Fix that piece as well, test it again… yes, it works! The results are consistent and can be reproduced. At such moments I literally shout for joy, and sometimes I even give myself a pat on the back. This might seem silly and people do laugh about it, but I really don’t care. It gives me a buzz and puts a smile on my face!

]]>
Mon, 27 Feb 2017 00:03:00 +0100 Five tips to become a good programmer http:///item/817686/five-tips-to-become-a-good-programmer.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Leaving the wrong legacy: don&apos;t get bogged down by old tech http:///item/822465/leaving-the-wrong-legacy-dont-get-bogged-down-by-old-tech.html Technology can be both a boon and a bust, depending on how well companies use and maintain their systems. A proactive modernization strategy is a must to ensure businesses don’t become hindered by the very tools they deployed.

Since the days of the Industrial Revolution, manufacturers have traditionally relied on technology to help them be more efficient. However, with the unrelenting pace of change, the technology of today can often become outdated quickly, with the solutions deployed to improve processes becoming impediments as companies try to pivot to better serve their customers.

Fortunately, savvy manufacturers that routinely audit their technology infrastructure can catch these hang-ups as they arise and respond accordingly. New technology can be stacked on legacy solutions to upgrade their functionality or old systems can be ripped and replaced entirely to keep up with the times. Being proactive is the key to any modernization effort.

Rebuilding a Legacy System

Few manufacturers understand the importance of responsiveness more than Parker Hannifin. The Tube Fittings Manufacturing Division of the company recently underwent a huge effort to rebuild the infrastructure around its legacy mainframe-based computer systems.

Parker Hannifin’s business model had changed rapidly over the years, from serving OEMs to taking direct customer orders—and that meant the company went from doing two or three large jobs a day to 200 or 300 smaller jobs a day. The legacy mainframe systems that drove the backend of Parker’s business were extremely limited and the shift in the business model required a system that could process information in real time to promote better decision making.

In 2015, Parker upgraded the Manufacturing Execution System that drove the front-end, resulting in a significant improvement. But the ultimate goal was better decision making, and to achieve that objective, the company needed to modernize the system's user interfaces and dashboards to promote usability and data visibility.

Unclogging the Tubes

To get the front-end up to snuff and promote greater data visibility, Parker turned to Telerik DevCraft by Progress. With the help of Progress Services, Parker was able to deploy the dashboards the MES needed within months.

The result was a night-and-day difference in operations. Just a year ago, data was being captured manually and rolled up to Excel spreadsheets—a major impediment to Parker’s responsiveness and agility. With the new dashboards in play, the company has been able to expedite operations considerably, saving two hours daily.

“We were always in a reactive role,” said Adam Burleson, IT Manager for Parker’s Tube Fittings Division. “We had to wait until the next day for data, preventing us from proactively driving improvement. The Progress dashboards have created a waterfall effect enabling us to make real-time adjustments to drive productivity improvements.”

Parker is looking to continually improve on the MES, with mobile support on the horizon. Having access to mission-critical data on smartphones, tablets and other mobile devices will improve the agility of Parker supervisors that much more.

Technology has traditionally been one of the greatest tools that manufacturers can wield. However, it’s important for companies in the industry to always keep one eye to the horizon to make sure today’s tools don’t become tomorrow’s shackles. Proactive business starts with a proactive approach to technology.

]]>
Fri, 24 Feb 2017 00:02:00 +0100 Leaving the wrong legacy: don't get bogged down by old tech http:///item/822465/leaving-the-wrong-legacy-dont-get-bogged-down-by-old-tech.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Alec Sharp on designing business processes and workflow modeling http:///item/820537/alec-sharp-on-designing-business-processes-and-workflow-modeling.html Alec Sharp on designing business processes and workflow modeling and on his workshop Working with Business Processes that he runs in The Netherlands. Alec literally wrote the book on business process modelling - he is the author of the second edition of "Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development." (Artech House, 2009) The book is popular with professionals in the field of process improvement, business analysts, and consultants, is a continuing bestseller in the area of business process improvement, and is widely used as an MBA textbook. This workshop has found its way around the globe with Alec running the workshop with Fortune-500 companies as well as non-commercial organizations. The workshop is highly interactive and always receives very high ratings from the attendees. In the video Alec explains the goal, the general outline, how the workshop has been affected by Agile, the target audience and the teaching style. More information on www.adeptevents.nl/wbp.

]]>
Wed, 22 Feb 2017 00:39:10 +0100 Alec Sharp on designing business processes and workflow modeling http:///item/820537/alec-sharp-on-designing-business-processes-and-workflow-modeling.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cloudera is Platina sponsor van DW&amp;BI Summit 2017 http:///item/824937/cloudera-is-platina-sponsor-van-dwenbi-summit.html Cloudera heeft zich als vierde Platina sponsor verbonden aan de komende Datawarehouse & Business Intelligence Summit, komende 28 en 29 maart te Amsterdam.

Cloudera is een van de leidende leveranciers van Apache Hadoop gebaseerde software (data management en analytics). Met CDH, Cloudera's 100% open source platform, de meest populaire distributie van Hadoop, bieden zij een vernieuwende en met andere pakketten geïntegreerde oplossing voor dataopslag en -verwerking aan hun klanten in diverse branches. 

Meer informatie over Cloudera

Uitgebreid programma

De Datawarehousing & Business Intelligence Summit vindt plaats op 28 en 29 maart 2017 in het Mercure Hotel Amsterdam. De DW&BI Summit biedt net als voorgaande jaren weer een uitgebreid tweedaags programma met lezingen door diverse sprekers uit het Datawarehouse en Business Intelligence-vakgebied. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere Fast Data, Data Lakes, Datavirtualisatie, Analytics, Logical Datawarehouse, Data Vault en nog veel meer. Kijk hier voor het volledige programma.

Meer informatie op de website van de DW&BI Summit 2017.

]]>
Mon, 20 Feb 2017 15:52:12 +0100 Cloudera is Platina sponsor van DW&BI Summit 2017 http:///item/824937/cloudera-is-platina-sponsor-van-dwenbi-summit.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Testen, privacy en de wet http:///item/816917/testen-privacy-en-de-wet.html Datalekken komen steeds vaker in het nieuws. En sinds de invoering van de meldplicht voor datalekken, lijken steeds meer mensen zich bewust te zijn van het feit dat hun persoonlijke gegevens bij bedrijven en overheden zijn ondergebracht. Als tester bij verschillende organisaties word ik dagelijks geconfronteerd met de enorme hoeveelheid data die bedrijven en instellingen hebben over personen. Als testers moeten we hier natuurlijk voorzichtig mee omgaan. Maar wat zegt de wet hier eigenlijk over? Is die duidelijk genoeg? En hoe houd je daar als tester rekening mee, zonder op testkwaliteit in te boeten?

Wetten en verordeningen
Om te beginnen met de wet: de meeste mensen hebben weleens gehoord van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en dan vooral in de context van wat er wettelijk gezien niet mag. De WBP is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn voor dataprotectie (95/46/EG). Deze richtlijn is in mei 2016 vervangen door de General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679). De GDPR is geen richtlijn meer, maar een verordening; in mei 2018 moet iedereen binnen de EU hieraan voldoen. Terug naar de WBP. Belangrijk in de naam van die wet is de term persoonsgegevens. Daarmee wordt bedoeld: ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Hierbij kun je denken aan zaken als naam, adres, geboortedatum, pasfoto, handtekening, BSN, rekeningnummer, familie, lengte of gewicht. Kortom, alle soorten gegevens die betrekking kunnen hebben op een persoon. Voor deze data geldt, dat burgers bepaalde rechten hebben, zoals het recht om te weten waar de data voor wordt gebruikt, welke data bekend is en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de data. Organisaties die persoonlijke data verwerken, moeten rekening houden met bepaalde verplichtingen. Zo moet de dataverwerking worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mogen de gegevens alleen worden verwerkt met het doel waarvoor ze zijn verzameld en moet de verwerking passend zijn beveiligd. Verwerking is in dit geval een heel ruim begrip, want eigenlijk valt alles wat je doet met data (inclusief bewaren) hieronder.

En de GDPR? Per 25 mei 2018 vervangt deze verordening alle nationale wetten, dus ook de WBP. De verplichtingen van organisaties die beschikken over persoonsgegevens worden dan uitgebreid. Zo moeten zij bijvoorbeeld kunnen aantonen aan de GDPR te kunnen voldoen en is het mogelijk dat ze verplicht worden een privacy-impactassessment uit te voeren. Burgers moeten nadrukkelijker om toestemming gevraagd worden en moeten die toestemming kunnen intrekken.

Testen en privacy
Interessante materie, maar wat moeten wij testers hiermee? We testen niet op de productieomgeving (hoop ik!), dus wat hebben wij met productiedata te maken? Tijdens mijn werk hoor ik geregeld: ‘dat kunnen we alleen testen met productiedata’. Dat is verklaarbaar, want productiedata is de enige echte data. Er zijn vaak grote hoeveelheden van en productiedata kent een goede variatie. Bovendien laat productiedata precies zien welke rare dingen voor kunnen komen (initialen met punt, met punt en spatie, zonder punt met spatie, zonder punt en zonder spatie). Als tester kun je dat nooit op die manier namaken. Belangrijke elementen in de WBP zijn: het verwerken van data, persoonsgegevens en het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Over het verwerken kunnen we kort zijn, testen valt ook onder het verwerken van data. In die zin vallen de persoonsgegevens die gebruikt worden voor testen dus ook onder de WBP.

What’s in a name?
Persoonsgegevens is een ruim begrip. Je denkt meteen aan naam, adres, woonplaats en geboortedatum, de zogenaamde identificerende gegevens. Daarnaast heb je kenmerkende persoonsgegevens. Dit zijn extra beschermde bijzondere persoonsgegevens zoals geslacht, geaardheid en geloof, maar ook banksaldo, schulden, medicijngebruik en telefoongebruik. Maar er kan nog veel meer onder vallen. Denk aan opleidingsniveau. Of bankrekeningnummer(s). Aankoopgeschiedenis. En dat is meteen het lastige aan persoonsgegevens, want de exacte invulling van het begrip ligt niet vast in de wet, maar wordt bepaald door (Europese) jurisprudentie. Zoals het in de wet beschreven is: 'alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'.

Waarom worden deze gegevens verzameld? Over het algemeen gebeurt dit in het kader van dienstverlening. Bijvoorbeeld om een aankoop in een webshop te verzenden, om een OV-kaart te maken en bezorgen, in het kader van een online sollicitatie of voor de aanvraag van een abonnement. Echter, het doel van het verzamelen (zoals verteld of begrepen door de klant) is meestal niet 'testen om het systeem te verbeteren'.

Datagebruik voor testen
Wat betekent dit nou concreet voor testers? De Autoriteit Persoonsgegevens is heel duidelijk: we mogen niet testen met echte gegevens, omdat deze gegevens niet met dat doel zijn verzameld. In een ouder (2013) stuk van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming staat dat echte gegevens alleen gebruikt mogen worden als het de enige manier is om goed te kunnen testen. Arnoud Engelfriet, ICT-jurist geeft aan dat er impliciet wel toestemming is verleend, omdat het functioneren van de diensten afhangt van goed kunnen testen. Mijn advies? Doe het niet, tenzij je niet anders kunt. En denk er dan nog eens drie keer over na of het wel écht nodig is. Buiten de juridische haken en ogen is het risico op imagoschade, door bijvoorbeeld een datalek of een test-email die toch verzonden wordt, altijd aanwezig. Overleg sowieso altijd eerst met de securityofficer. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je nooit met echte burgerservicenummers mag testen.

Anonimiseer!
Via deze (flinke lap) tekst, wil ik je vooral laten weten dat wij testers niets met productiedata mogen doen. En dat terwijl dat juist zo handig is! Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om legaal en correct met productiedata te testen, namelijk door deze te anonimiseren. Je kunt dit zelf doen door een script of een beschikbare tool te gebruiken. Tooling heeft als voordeel dat deze vaak over meerdere tabellen en soms zelfs meerdere databases de data consistent kan anonimiseren, zonder de relatie tussen gegevens kwijt te raken.

Anonimiseren kan op verschillende manieren. De beste methode is afhankelijk van de soort data, de gevoeligheid van de data en de eisen die de te testen software stelt aan de data.

Hieronder in het kort enkele veelgebruikte technieken:
• Je kunt data helemaal weghalen.
• Je kunt data vervangen door random tekens, maar de leestekens laten staan (bijvoorbeeld door e-mailadres te vervangen door xxxx@xxxx.com.) Hierdoor voldoet het nog wel aan de eisen die gesteld worden aan een veld.
• Je kunt data door elkaar husselen, waardoor bijvoorbeeld Jan Jansen en Piet Pietersen Jan Pietersen en Piet Jansen worden. Hiermee behoud je de unieke data (met al zijn rare tekens, lengtes en variatie).
• Je kunt alle data aanpassen naar de eerste van de maand (postcodecijfers met de geboortedatum is in 67 procent van de gevallen identificeerbaar).

Fakers
Naast anonimiseren is het gebruik van een faker ook een mogelijkheid. Hierbij maak je met behulp van een tool volledig fictieve data. Er zijn verschillende fakers beschikbaar die verschillende soorten data kunnen genereren die voldoen aan bepaalde conventies, zoals e-mailadressen, telefoonnummers en adressen. Het is wel zo dat deze vaak op de Amerikaanse markt gericht zijn en bijvoorbeeld telefoonnummers maken met de opzet 123 123-1234 in plaats van het bij ons gebruikelijke 1234-567890 of 06-12345678.

De taak van de tester
Als tester vind ik het onze taak om onze opdrachtgevers en managers te wijzen op foutief en onnodig gebruik van productiedata voor het testen van software. Het is een schending van de WBP en bovendien: de regels worden in de toekomst alleen maar strenger ter bescherming van de privacy. Het is ook helemaal niet nodig om productiedate te gebruiken, nog los van de consequenties die het kan hebben voor het imago van een bedrijf. Er zijn genoeg mogelijkheden om dezelfde waarde uit de tests te halen, met geanonimiseerde productiedata of fictieve data.

]]>
Mon, 20 Feb 2017 00:02:00 +0100 Testen, privacy en de wet http:///item/816917/testen-privacy-en-de-wet.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Software testspecialist Polteq ISO 9001 gecertificeerd http:///item/822121/software-testspecialist-polteq-iso-gecertificeerd.html Software testspecialist Polteq heeft onlangs het vernieuwde ISO 9001:2015 certificaat behaald. Polteq is onafhankelijk specialist in Nederland en België in software testen en aanbieder op het gebied van testopleidingen.

Een externe en onafhankelijke partij heeft door middel van enkele audits vastgesteld dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Polteq aan alle normeisen voldoet. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 normering toont aan dat het bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving die op haar dienstverlening van toepassing is.

Polteq ziet de ISO-certificering niet alleen als tool voor kwaliteitsmanagement, maar vooral als een belangrijk hulpmiddel om haar dienstverlening richting klanten, klanttevredenheid en de eigen prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Polteq heeft ook Business Intelligence testen in haar portfolio.

Meer informatie: Polteq

]]>
Fri, 17 Feb 2017 00:02:00 +0100 Software testspecialist Polteq ISO 9001 gecertificeerd http:///item/822121/software-testspecialist-polteq-iso-gecertificeerd.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ordina sluit 2016 winstgevend af http:///item/823012/ordina-sluit-winstgevend-af.html Na een matig vierde kwartaal, sluit Ordina 2016 winstgevend en schuldenvrij af. De omzet is het afgelopen jaar gedaald, met name in de overheidsmarkt en financiële dienstverlening in Nederland. In België/Luxemburg is de omzet en winstgevendheid sterk toegenomen. In Nederland is een sterke prestatie neergezet door de onderdelen die gespecialiseerd zijn in requirements, software development en testing. Alle aandacht is nu gericht op het ombuigen van de krimp naar groei in Nederland. Een goede basis hiervoor vormen de 11 raamovereenkomsten voor ICT-inhuur bij de Nederlandse overheid die Ordina recentelijk heeft gewonnen.

De omzet daalt 1,3% naar EUR 343,6 miljoen (2015: EUR 348,3 miljoen), de nettowinst bedraagt EUR 5,0 miljoen (2015: nettoverlies EUR 3,2 miljoen).

Daarnaast is in een krappe arbeidsmarkt het behouden en werven van medewerkers cruciaal. In 2017 verwacht Ordina zevenhonderd professionals aan te nemen in Nederland en België/Luxemburg.

]]>
Thu, 16 Feb 2017 15:22:04 +0100 Ordina sluit 2016 winstgevend af http:///item/823012/ordina-sluit-winstgevend-af.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
CoolProfs presenteert nieuwe bedrijfsstrategie en huisstijl http:///item/822120/coolprofs-presenteert-nieuwe-bedrijfsstrategie-en-huisstijl.html IT-dienstverlener CoolProfs bouwt sinds haar oprichting in 2000 maatwerk IT-oplossingen. In de zomer van 2016 startte de dienstverlener met een herdefinitie van de bedrijfsstrategie. In een traject van enkele maanden, waarbij creatieve en reflectieve input van medewerkers, MT-leden, klanten en partners centraal stond, formuleerde CoolProfs een nieuwe bedrijfsstrategie en kreeg de nieuwe huisstijl vorm.
 
De Strategie 2019 van CoolProfs kent de volgende speerpunten:
- Meer focus op dienstverlening. Als ontwikkelaar van unieke, bedrijfskritische systemen lag dienstverlening al verankerd in de kernwaarden van CoolProfs. Dit wordt de komende jaren verder uitgebouwd waarbij zo’n 6o procent van de tijd en inspanning aan bouwen wordt besteed, en de overige 40 procent aan vergaande dienstverlening, zoals meedenken over softwareportfolio, en verantwoording dragen voor het IT-bouwtraject en -architectuur.
- Versterken modelgedreven ontwikkeling. Sinds de start houdt CoolProfs zich al bezig met Modelgedreven Applicatie-ontwikkeling. Eerst met ontwikkelplatform CA Gen en nu al jaren als de grootste OutSystems partner. Deze trend wordt doorgezet en versterkt.
- Nieuwe samenwerkingen. Door met specialistische aanbieders te werken zal de kwaliteit van CoolProfs’ dienstverlening naar een hoger niveau worden getild. Hierdoor komt er meer focus te liggen op gebruiksgemak (UX), en gebeurt het testen van de software voortaan modelgedreven en in verre mate geautomatiseerd. Het Rapid Application Delivery platform van OutSystems leent zich uitstekend voor deze geavanceerde technologieën.

Kernwaarden
Aansluitend op Strategie 2019 heeft CoolProfs een volledige rebranding doorgevoerd. Daarbij zijn het logo, de huisstijl en de pay-off geherformuleerd. Belangrijk is volgens CoolProfs-directeur Eric ten Harkel dat de kernwaarden van het bedrijf vertegenwoordigd zijn: persoonlijk, plezier, betrokken, assertief en creatief. “We helpen onze klanten dagelijks bij hun transformatie naar een digitale bedrijfsvoering. Nu is het tijd om onze eigen toekomststrategie te formuleren en uit te dragen. Je ziet in het nieuwe logo de drie-eenheid van zakendoen, focus op mensen, en liefde voor techniek mooi verbeeld. De punt staat voor daadkracht. De nieuwe pay-off vat de bedrijfskwaliteiten kernachtig samen: Rapid. Development. Partner. Ik ben erg te spreken over onze nieuwe uitstraling. Met Strategie 2019 helpen we onze klanten zelfverzekerd naar 2019 en verder”, aldus Ten Harkel.

Meer informatie: CoolProfs

]]>
Thu, 16 Feb 2017 00:02:00 +0100 CoolProfs presenteert nieuwe bedrijfsstrategie en huisstijl http:///item/822120/coolprofs-presenteert-nieuwe-bedrijfsstrategie-en-huisstijl.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
HPE kondigt wereldwijd reseller agreement met Mesosphere aan http:///item/821404/hpe-kondigt-wereldwijd-reseller-agreement-met-mesosphere-aan.html Hewlett Packard Enterprise (HPE) kondigt een Original Equipment Manufacturing (OEM)- en resellerovereenkomst aan met Mesosphere. De overeenkomst moet klanten helpen bij de transformatie en modernisering van datacenters door hybride IT-oplossingen voor traditionele infrastructuren en private, publieke en managed clouddiensten aan te bieden.

Dankzij de overeenkomst wordt HPE wereldwijd leverancier van de zakelijke oplossingen van Mesosphere. HPE bouwt en levert infrastructuuroplossingen - zoals server-, opslag- en technologiediensten - die ontworpen zijn voor Mesosphere DC/OS. Dit open source platform (gebouwd op Apache Mesos) richt zich op de ontwikkeling, implementatie en flexibele schaling van technologieën die de basis vormen voor moderne applicaties.

Mijlpaal
De overeenkomst met Mesosphere is volgens HPE een nieuwe mijlpaal. Het bedrijf blijft hiermee haar positie in containeroplossingen uitbreiden, zodat klanten de voordelen en flexibiliteit van hybride IT volledig kunnen benutten. Zo hebben klanten de mogelijkheid hun performances te optimaliseren en een snellere time-to-market te realiseren.
Dankzij deze resellerovereenkomst kunnen klanten de voordelen van cloud native platformdiensten benutten, versterkt door de diensten en infrastructuur van HPE. Doordat Mesosphere Enterprise DC/OS op HPE servers en opslag draait, kunnen klanten gebruikmaken van een single platform om container applicaties, Platform-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, gedistribueerde databases, big data analytics en ‘stateful services’ te draaien.

Groeiende relatie
De resellerovereenkomst is het nieuwste hoofdstuk in de groeiende relatie tussen Mesosphere en HPE. Mesosphere kondigt vandaag ook aan dat het zich als technologiepartner aansluit bij de door HPE aangevoerde Cloud28+ community. Het Cloud28+ platform biedt klanten en HPE-partners een 'marktplaats' voor hybride IT-oplossingen en de mogelijkheid om kennis te delen en nieuwe contacten te leggen. Hewlett Packard Pathfinder (HPE’s venture investment en partnership programma), leidde in maart 2016 de Series C financieringsronde van Mesosphere. Dit leverde 73,5 miljoen op dollar.

Beschikbaarheid
Mesosphere DC/OS en de gerelateerde diensten zijn via HPE en wereldwijde channelpartners zijn per direct beschikbaar.
Meer informatie: open source editie van Mesosphere.

]]>
Wed, 15 Feb 2017 00:02:00 +0100 HPE kondigt wereldwijd reseller agreement met Mesosphere aan http:///item/821404/hpe-kondigt-wereldwijd-reseller-agreement-met-mesosphere-aan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
AWS lanceert de Academy voor cloudexperts in Nederland http:///item/821381/aws-lanceert-de-academy-voor-cloudexperts-in-nederland.html Bedrijven zijn op zoek naar experts met kennis van transitie naar de cloud. Om aan deze vraag te voldoen, wil Amazon Web Services met de lancering van de AWS Academy de opleiding van getrainde cloudexperts ondersteunen.

De AWS Academy is een educatief programma dat het AWS curriculum aanbiedt bij universiteiten, technische opleidingen en non-profit instellingen. Via deze weg wil AWS studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden in cloud computing. Tevens wil het bedrijf studenten voorbereiden op de AWS-certificatie, zodat de markt voorzien kan worden van getrainde en gecertificeerde cloudexperts.

Meer informatie: Amazon Web Services

]]>
Tue, 14 Feb 2017 00:03:05 +0100 AWS lanceert de Academy voor cloudexperts in Nederland http:///item/821381/aws-lanceert-de-academy-voor-cloudexperts-in-nederland.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Progress maakt UI-bibliotheek open source en voegt zich bij .NET Foundation http:///item/821380/progress-maakt-ui-bibliotheek-open-source-en-voegt-zich-bij-net-foundation.html Progress heeft Progress Telerik UI for Universal Windows Platform (UWP) beschikbaar gesteld voor open source. Dit betreft een verzameling van native UI tools voor het bouwen van Windows-applicaties. Daarnaast doneert Progress aan .NET foundation om bij te dragen aan de open ontwikkeling van het .NET-ecosysteem.

Progress Telerik UI voor UWP is populair in de ontwikkelaarscommunity, bestaande uit 2,1 miljoen leden, van Progress en is open source gemaakt om de collaboratieve innovatie te stimuleren binnen de .NET ontwikkelaarscommunity.

Actieve ondersteuner
Volgens Faris Sweis, Senior Vice President en General Manager van Developing Tooling bij Progress, is .NET sinds de release van 15 jaar geleden een belangrijke pilaar in het ecosysteem van Microsoft-ontwikkelaars. “Wij zijn sinds de release van RAD Controls in 2002 een actieve ondersteuner van die community. Met deze donatie breiden we onze toewijding aan het .NET ecosysteem uit en delen we onze ervaring met tooling voor de volgende generatie Windows-applicaties voor telefoons, tablets en desktops. Dit is precies waar open source om draait – het versterken van ontwikkelaars met de juiste grondtechnologie en expertise en ze op het juiste pad brengen naar productiviteit, met de juiste tools om elke uitdaging op het gebied van applicatieeisen het hoofd te bieden.”

Oplossen van uitdagingen
Progress Telerik UI voor UWP reduceert het schrijven van codes en de time-to-market, waardoor ontwikkelaars de repetitieve en tactische elementen van ontwikkeling kunnen verwijderen en zich kunnen focussen op het oplossen van de bedrijfsuitdagingen. Doordat Progress Telerik UI voor UWP open source en onderdeel van de .NET Foundation wordt, kunnen .NET-ontwikkelaars niet alleen de bestaande capaciteiten in Telerik UI voor UWP gebruiken, maar hebben ze ook toegang tot meer dan 20 UI controls. Met deze controls kunnen ze Windows-applicaties creëren die een enkele codebase delen en op meerdere Microsoft-apparaten draaien. Dit zijn onder andere de populaire bedrijfskritische controls Grids, Charts, DataForm en ListView.

Professionele ondersteuning
Progress Telerik UI voor UWP is onderdeel van Progress Telerik DevCraft, en zeer uitgebreide .NET-toolbox voor ontwikkeling voor web, mobile en desktop. Als duurzame partner van Microsoft blijft Progress haar oplossingen verbeteren om nieuwe Microsoft releases te ondersteunen, waaronder ASP.NET, ASP.NET MVC en Visual Studio, vaak voordat dit publiek beschikbaar is. Progress blijft professionele ondersteuning voor Progress Telerik UI voor Universal Windows Platform aanbieden.

Meer informatie: Progress

]]>
Mon, 13 Feb 2017 13:42:42 +0100 Progress maakt UI-bibliotheek open source en voegt zich bij .NET Foundation http:///item/821380/progress-maakt-ui-bibliotheek-open-source-en-voegt-zich-bij-net-foundation.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Target en Quint introduceren opleiding tot data scientist http:///item/820352/target-en-quint-introduceren-opleiding-tot-data-scientist.html Managementadviesbureau Quint Wellington Redwood en big data analytics bedrijf Target Holding bieden een nieuwe zesdaagse, praktijkgerichte opleiding aan over big data management. In een tijdsbestek van zes opleidingsdagen leren deelnemers hoe ze met big data marktkansen benutten, nieuwe businessmodellen ontwikkelen en belangrijker nog, waarde creëren.

De opleiding is een innovatieve training voor professionals die op zoek zijn naar een heldere en toekomstbestendige datastrategie voor hun onderneming. Onder het motto ‘Bring your own data’ gaan de (toekomstige) data scientists direct aan de slag met hun eigen issues.
McKinsey waarschuwt al vanaf 2011 voor een chronisch wereldwijd tekort aan data scientists. In het nieuwste onderzoeksrapport1 wordt de kloof tussen de vraag en het aanbod nog eens bevestigd. Alleen al in Amerika dreigt een acuut tekort van 250.000 data scientists te ontstaan. Tegelijkertijd constateren de onderzoekers dat pas een fractie van de enorme potentiële waarde van big data is verzilverd. Ook in Nederland ontstaat steeds meer behoefte aan data scientists.

Inhoud
Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen en meteen worden toegepast, zijn onder meer:
- machine-learning;
- deep learning;
- neurale netwerken;
- unsupervised learning.
Na het volgen van de opleiding hebben de cursisten iets concreets in handen waarmee ze meteen aan de slag kunnen.

Bring your own data
Professionals, zoals analisten, datawarehouse-specialisten, managers en marketeers die minimaal 3,5 jaar werkervaring hebben en beschikken over een HBO/WO werk- en/of denkniveau vormen de belangrijkste doelgroep voor de nieuwe opleiding. Toepassing van het beginsel ‘Bring your own data’ maakt deze opleiding uniek. Van elke deelnemer wordt namelijk verwacht dat hij zelf input levert vanuit zijn eigen dagelijkse praktijk. Het gaat hierbij om issues, hoofdbrekens, blokkades en andere praktische vragen.

Smaakmakers & thought leaders
Het docententeam wordt gevormd door specialisten van Target en Quint. Kerndoelen van het docententeam zijn: big data direct toepasbaar maken en gezamenlijk werken aan waardecreatie. Minstens zo belangrijk vinden zij echter de passie voor een vak dat niet alleen ondernemingen inspireert, maar ook een bijdrage levert aan het oplossen van de grote wereldproblemen.

Deelnemen en aanmelden
In de opleiding zetten cursisten de eerste stappen in het ontwikkelen van een datastrategie en het inrichten van datamanagement voor hun organisatie. Slimme professionals stappen nu in de wereld van data engineering en machine learning. Ze investeren in het meest sexy beroep van dit moment en stellen hun eigen toekomst (en die van de onderneming) veilig.
De opleiding vindt plaats op 24 april, 2 mei, 12 mei, 15 mei en 24 mei en 2 juni 2017 te Amstelveen. Natuurlijk kan de opleiding ook in een in-company format worden georganiseerd. Cursisten gaan dan met een team van collega’s aan de slag op een in overleg te bepalen data en locatie.

Meer informatie en aanmelding

]]>
Mon, 13 Feb 2017 00:06:00 +0100 Target en Quint introduceren opleiding tot data scientist http:///item/820352/target-en-quint-introduceren-opleiding-tot-data-scientist.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
How to fit TFS on a floppy http:///item/817010/how-to-fit-tfs-on-a-floppy.html My former boss used to shout: "You cannot type that fast!" I know! It was in the floppy disk days and I asked for a new floppy. What my boss really meant to say was: "Hey! Nobody can type more than one megabyte of code in a year! So why do you need another floppy?"

So, if nobody can type that fast, a source control database – with ASCII text in it – cannot possibly grow more than a gigabyte over a week. Even if we had a thousand programmers working for us. Not even in a year!

TFS has been made too easy
Here’s my statement: “It has been made too easy to check-in a new project or solution into the TFS (Team Foundation System) version control system”. And, because of this, the source control database ‘explodes’ with unwanted objects and generated half products. Assemblies, DLLs, executables and other objects that were never meant to be entered are cluttering the TFS databases, taking up gigabytes. As a result, serious maintenance effort is required on the part of the system administrators for backup and database cleaning. And TFS administrators have to spend a lot of time contacting all project teams to help clean up the source control databases.

Mindless ‘check-ins’
How does this happen, all these unwanted objects in the source control database of TFS? One day, I came across a project that had grown 5 Gigabytes over the previous week. That was the moment I decided to go find out what was behind all this. After finding the project and, through the history lists, the “scene of the crime” and the person “who-done-it”, I sat down with the culprit to review what had happened.

Basically, this is what he had done:
• he had gotten (past tense of the “get” operation) the source code
• built it completely
• added a story by changing some source code (i.e. programming) (so far so good)
• added the complete project tree back to source control at check-in time

Obviously, the problem was in the last step where the programmer added the whole shebang –’. Including libraries, intermediate link results, executables and everything. All those things that are ‘the result’ of the source code.

Asked why he did this, he essentially told me that:
• nobody told him otherwise, nobody was available for guidance
• nobody checked on him afterwards
• it was the only way he was sure he was getting everything/not forgetting something

And it’s quite easy to do. Simply add everything using the “add files” command as shown in the figure below. Far too easy! Just hit that button and then, even when TFS tries to keep out the executables, just add the excluded items.

01_How to fit TFS on a floppy.png


A floppy is too big
How to explain to anyone how to solve this? In my mind, I zoomed back to the floppy disk days. Isolating the “real” source code that this programmer had in terms of plain ASCII text files did the trick. I gathered all those files into one subdirectory and zipped them. Voilà – less than 1 MB of ZIP file. Fits on a 1.44 MB floppy disk.

Comparing that to that last check-in it was less than 0.001 per cent of what was put into the TFS database!

Review your projects
Let’s sit back and consider: what does this mean for our corporate TFS database? Given the fact that it’s more than 400 Gigabytes of database. And viewing the size of source code of our various products, isn’t that a bit too big? Or do you think it’s just right?

Maybe we cannot fit the complete TFS on a floppy, but we sure can try for each individual project.

]]>
Mon, 13 Feb 2017 00:03:00 +0100 How to fit TFS on a floppy http:///item/817010/how-to-fit-tfs-on-a-floppy.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Eliantie wordt onderdeel van ProData Consult http:///item/819735/eliantie-wordt-onderdeel-van-prodata-consult.html ProData Consult en Eliantie B.V. hebben per 1 januari 2017 hun krachten gebundeld. Dit betekent dat Eliantie B.V. deel van de ProData Consult Group wordt waarbij ProData Consult Group de meerderheid van de aandelen van Eliantie B.V. verwerft. Eliantie en ProData Consult staan beide bekend om hun professionele IT-consultants die voor de grootste bedrijven in Nederland werkzaam zijn.

Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar IT-specialisten, was een fusie tussen beide bedrijven een natuurlijke keuze. Volgens Maurice Blanken, Commercieel Directeur bij Eliantie, wordt zijn bedrijf dankzij de fusie als partner nog aantrekkelijker voor klanten. “We staan nu nog sterker in onze schoenen om hen  te helpen bij het oplossen van hun problemen. Vandaag kunnen we onze klanten een ruim aanbod IT consultancy services aanbieden en zijn we in staat om zowel nationaal als internationaal de juiste consultants te vinden.”    

De fusie is niet enkel een voordeel voor de klanten, maar ook voor het ruime netwerk van IT-consultants. Volgens Toine van Kastel, Country Manager bij ProData Consult, kan het gefuseerde  bedrijf meer kansen aan  consultants bieden. "Samen kunnen we onze consultants een breder portfolio aan klanten en dus ook meer interessante opdrachten aanbieden. We hebben de capaciteit om onze consultants te matchen met de projecten waarnaar ze op zoek zijn."

Alle werknemers en consultants van beide bedrijven blijven in dienst. Het bedrijf zal geleid worden door Jeroen Diederik, Maurice Blanken en Toine van Kastel. De twee bedrijven waren in 2016 samen goed voor een omzet van ongeveer Euro 100 miljoen.

Meer informatie: ProData Consult

]]>
Fri, 10 Feb 2017 12:13:46 +0100 Eliantie wordt onderdeel van ProData Consult http:///item/819735/eliantie-wordt-onderdeel-van-prodata-consult.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft biedt ontwikkelaars gratis testplatform voor Blockchainconcepten http:///item/819225/microsoft-biedt-ontwikkelaars-gratis-testplatform-voor-blockchainconcepten.html Microsoft biedt een gratis testplatform voor ontwikkelaars om de ontwikkeling van concepten rond Blockchain in Nederland te versnellen. De dienst Blockchain-as-a-Service op het Microsoft Azure cloudplatform maakt het mogelijk dat ontwikkelaars hun eigen Blockchain use cases kunnen bouwen en testen.

Steeds meer bedrijven en openbare organisaties maken gebruik van Blockchains. Zij kunnen hiermee vrijwel direct transacties verwerken en verifiëren, en zo bedrijfsprocessen stroomlijnen, kosten besparen en het risico van fraude beperken. Blockchain is in de basis een gegevensstructuur voor het maken van een grootboek voor digitale transacties, die niet in het bezit is van één provider, maar wordt gedeeld in een gedistribueerd netwerk van computers. Het resultaat is een opener, transparanter en volledig openbaar te verifiëren systeem. Het aantal toepassingen waarvoor Blockchains worden gebruikt, is nagenoeg oneindig, variërend van leningen, obligaties en betalingen tot supply chains en identiteitsbeheer en -verificatie.

Blockchain-pilots
Blockchain groeit in populariteit en Nederland loopt hierbij voor op andere landen. Zo heeft de Nederlandse overheid verschillende Blockchain-pilots opgezet, onder meer op het gebied van gemeentelijke dienstverlening. Microsoft vindt het belangrijk om deze innovatie te stimuleren en biedt daarom een gratis testplatform voor ontwikkelaars. Daarnaast is Microsoft lid van de Blockchain Alliance en official partner van de Dutch Blockchain Hackathon die plaatsvindt van 10 tot en met 12 februari 2017 in Groningen. Dit evenement is inmiddels volledig volgeboekt.
Binnen Azure zijn inmiddels voorgeconfigureerde Blockchain-oplossingen beschikbaar, waaronder Ethereum, Emercoin Blockchain Engine en STRATO Blockchain L. Hiermee kunnen Blockchains eenvoudig worden ontwikkeld en binnen een kwartier in de lucht zijn.

Fail fast, learn fast
Volgens Hans Bos, National Technology Officer van Microsoft Nederland, is Blockchain een veelbelovende technologie en gebaat bij eenvoudig beschikbare platforms waar volop ruimte is voor experimenten. “Daarom bieden we onder het motto Fail fast, learn fast deze gratis testomgeving met voorgeconfigureerde blockchain-toepassingen in Azure. Zie dit als onze Blockchain-as-a-Service die op Azure draait. Deze dienst voorziet in een snel inzetbaar, kostenefficiënt en stabiel platform waar organisaties kunnen samenwerken aan echte innovatie rond hun bedrijfsprocessen met behulp van blockchain-technologie.”

Meer informatie: Microsoft Blockchain-as-a-Service
Github code via: Getting Started with Azure Blockchain as a Service

]]>
Thu, 09 Feb 2017 13:33:11 +0100 Microsoft biedt ontwikkelaars gratis testplatform voor Blockchainconcepten http:///item/819225/microsoft-biedt-ontwikkelaars-gratis-testplatform-voor-blockchainconcepten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ambities op terrein open science in stroomversnelling http:///item/819201/ambities-op-terrein-open-science-in-stroomversnelling.html NWO overhandigt, samen met 9 andere partijen, het Nationaal Plan Open Science aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is een volgende stap in het realiseren van vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

NWO is zeer actief op terrein van open access en datamanagement. Sinds 1 december 2015 moeten onderzoekers publicaties die voortkomen uit door NWO gefinancierd onderzoek direct openbaar toegankelijk – open access – maken. Ook onderzoeksdata die voortkomen uit NWO-onderzoek moeten optimaal vindbaar, toegankelijk, en herbruikbaar zijn voor andere onderzoekers. Daartoe heeft NWO vorig jaar in de gehele organisatie een datamanagementbeleid geïmplementeerd. Volgens NWO-voorzitter Stan Gielen leidt Open science tot een duurzamer onderzoeksproces en uiteindelijk tot snellere kennisontwikkeling. “NWO gaat nu onderzoeken hoe open science ook breder een plaats kan krijgen in de beoordeling van onderzoeksaanvragen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de aansluiting bij internationale ontwikkelingen.”

Nationaal Platform Open Science
Tegelijkertijd met de presentatie van het plan door de tien partijen NWO, VSNU, KNAW, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR, wordt het Nationaal Platform Open Science gelanceerd. Dit platform moet de komende jaren zorgen voor een gecoördineerde inzet voor open science in dialoog met de gehele onderzoeksgemeenschap. Met deelname aan het platform kan NWO haar ambities op het gebied van open science versneld en in samenhang met de activiteiten van andere organisaties realiseren. “Indien we open science echt mogelijk willen maken, dan vergt dat forse investeringen in infrastructuur om dit te kunnen realiseren. NWO wil graag een bijdrage leveren aan de strategische discussie hierover om daarmee haar missie waar te maken: het bevorderen van excellente wetenschap en het beschikbaar stellen van de resultaten hiervan aan de samenleving”, aldus Stan Gielen.

Internationale voortrekker
Nederland heeft open science de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. Publiek gefinancierd onderzoek moet publiek toegankelijk zijn. Onder Nederlands voorzitterschap van Dekker hebben de Europese ministers voor Onderzoek en Innovatie unaniem besloten om vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen als norm te hanteren in Europa en een optimaal hergebruik van onderzoeksdata na te streven. Het Nationaal Plan Open Science is de volgende stap om het in Nederland te realiseren.

Meer informatie

]]>
Thu, 09 Feb 2017 12:41:33 +0100 Ambities op terrein open science in stroomversnelling http:///item/819201/ambities-op-terrein-open-science-in-stroomversnelling.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vernieuwde website Adept Events toont overzichtelijk aanbod evenementen http:///item/818724/vernieuwde-website-adept-events-toont-overzichtelijk-aanbod-evenementen.html Adept Events heeft haar website totaal vernieuwd, waardoor haar aanbod aan evenementen nog overzichtelijker is geworden. Adept Events organiseert seminars, workshops, expert meetings en congressen op het gebied van onder andere Business Intelligence, Datawarehousing en Data Management enerzijds en Software Engineering, Requirements en Business Analyse anderzijds.

Op de homepage van Adept Events is het door de heldere lay-out voor bezoekers nu zeer eenvoudig om een selectie te maken uit het aanbod. Op dynamische wijze worden de aangeboden seminars, evenementen of thema’s gegroepeerd en op chronologische volgorde geplaatst. Alle informatie over het gekozen evenement en de inschrijving wordt op een pagina gepresenteerd. Uniek is dat er bij de meeste evenementen een video gepresenteerd wordt, waarin de trainer in een interview uitleg geeft over zijn vakgebied en het aangeboden seminar.

Data Warehousing & Business Intelligence Summit
Met de workshops en seminars van Adept Events wordt één specifiek onderwerp door een gerenommeerde trainer/spreker behandeld in één of meerdere dagen. De workshops kenmerken zich door sterke interactie tussen trainer en cursist. Op de congressen treedt een keur van onafhankelijke sprekers op die hun sporen reeds hebben verdiend in het vakgebied.
Op 28 en 29 maart 2017 organiseert Adept Events in Amsterdam de jaarlijkse Data Warehousing & Business Intelligence Summit, waar diverse top-analisten en thought leaders aan professionals de laatste inzichten en trends zullen presenteren.

De door Adept Events georganiseerde evenementen zijn inhoudelijk verbonden aan de professionele IT-portals BI-Platform.nl en Release.nl.
Meer informatie: Adept Events

]]>
Wed, 08 Feb 2017 15:07:42 +0100 Vernieuwde website Adept Events toont overzichtelijk aanbod evenementen http:///item/818724/vernieuwde-website-adept-events-toont-overzichtelijk-aanbod-evenementen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Capgemini: slechts eenvijfde financiële wereld kan digitale inbraak detecteren http:///item/818652/capgemini-slechts-eenvijfde-financia-laquo-le-wereld-kan-digitale-inbraak-detecteren.html Banken en verzekeraars genieten een zeer hoog vertrouwen van consumenten als het gaat om de beveiliging van hun systemen. Zo'n 83 procent van de consumenten zegt op dit punt vertrouwen te hebben in financiële dienstverleners. Het sentiment onder financiële dienstverleners zélf is echter heel anders. Slechts een op de vijf bankiers (21 procent) is ervan overtuigd dat hun instelling in staat is een digitale inbraak te kunnen detecteren, laat staan zich er tegen te verdedigen.

Dit is de conclusie van het rapport ‘The Currency of Trust: Why Banks and Insurers Must Make Customer Data Safer and More Secure’, gepubliceerd door Capgemini’s Digital Transformation Institute. De studie is gehouden in acht landen onder 7.600 consumenten en meer dan 180 dataprivacy- en securityprofessionals uit de banken- en verzekeringssector. De onderzochte landen zijn Frankrijk, Duitsland, India, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De uitkomsten laten zien dat er een grote kloof is tussen het vertrouwen van het grote publiek in banken en de werkelijkheid.
Volgens Mike Turner, Global Cybersecurity Chief Operating Officer bij Capgemini, vertrouwen consumenten banken vanzelfsprekend met hun geld en gegevens. “Dit vertrouwen is gebaseerd op de onjuiste overtuiging dat financiële dienstverleners 100 procent veiligheid kunnen bieden. Terwijl de banken zich steeds verder ontwikkelen om soms zeer verfijnde cyberbedreigingen te bestrijden, is het bewustzijn van de gevaren van cybercriminaliteit onder het grote publiek nog laag."

GDPR
Jiang Zhiwei, Global Head of Financial Services, Insights & Data bij Capgemini, verwacht dat als de nieuwe Europese privacywetgeving de Global Data Protection Regulation (GDPR) wordt geïntroduceerd, alle inbreuken in korte tijd openbaar zullen worden. “Dat zal voor veel mensen een verrassing zijn. De introductie van de GDPR wetgeving volgend jaar is een uitstekende kans voor banken en verzekeraars om daadwerkelijk te transformeren tot de digitale forten die ze in de ogen van consumenten zijn."

Vertrouwen van vitaal belang
De meerderheid van de consumenten (65 procent) ziet het vertrouwen in dataprivacy en -beveiliging als een uiterst belangrijke factor bij de keuze van hun bank. Ondanks het belang dat zij hechten aan de beveiliging en verwerking van gevoelige financiële gegevens, lijken consumenten banken en verzekeraars meer instinctief te vertrouwen dan op rationele gronden. De kloof in de perceptie van de consument en de realiteit is wellicht het duidelijkst zichtbaar in het feit dat slechts 3% van de consumenten denkt dat hun eigen bank ooit is gehackt, terwijl in werkelijkheid een op de vier financiële instellingen een melding heeft gedaan van een hack.

Financiële dienstverleners uitgedaagd
Terwijl financiële instellingen, met name banken, grote investeringen doen in het beveiligen van hun systemen, stijgt het aantal veiligheidsincidenten nog steeds. De steeds veranderende aard van de dreiging verklaart wellicht waarom 71 procent van de organisaties geen evenwichtige securitystrategie heeft, ondanks de hoge investeringen.
De nieuwe Europese privacywetgeving treedt in mei 2018 in werking. Dit zal organisaties dwingen om datalekken binnen 72 uur openbaar te maken op straffe van hoge boetes. Hoewel het een EU-wet is, zal de verordening van toepassing zijn op alle bedrijven (al dan niet in de EU gevestigd) die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken. De nieuwe wet zal naar verwachting daarom ook banken en verzekeraars in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Azië raken. Hoewel invoering van de wet steeds dichterbij komt, zegt maar een derde (32 procent) van de ondervraagde managers dat hun organisatie sterke vorderingen heeft gemaakt bij de implementatie van de ontwerp-richtlijnen.
 
Vertrek klanten
Hoewel klanten hun bank of verzekeraar op gevoel vertrouwen met de beveiliging van gegevens, zal een vertrouwensbreuk wel gevolgen hebben. Driekwart van de consumenten (74 procent) zegt van financiële dienstverlener te willen wisselen wanneer een datalek zich voordoet. Van degenen die niettemin hun bank of verzekeraar trouw blijven als hun gegevens worden gecompromitteerd, zegt meer dan een kwart voorzichtig te zijn met verdere investeringen.

Onderzoeksmethode
Capgemini's Digital Transformation Institute voerde een enquête uit onder 7.600 consumenten in Frankrijk, Duitsland, India, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De vragen hebben betrekking op het beeld dat consumenten hebben van privacy en databescherming in de financiële sector. Onderzoekers spraken daarnaast met 183 senior dataprivacy- en security-experts in Frankrijk, Duitsland, India, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die werkzaam zijn bij banken en verzekeraars met een mondiale omzet groter dan 500 miljoen dollar. Hierbij is vooral onderzocht hoe financiële instelingen onderwerpen als cybersecurity en gebruik van data aanpakken.

Meer informatie over het onderzoek van Capgemini.

]]>
Wed, 08 Feb 2017 12:42:27 +0100 Capgemini: slechts eenvijfde financiële wereld kan digitale inbraak detecteren http:///item/818652/capgemini-slechts-eenvijfde-financia-laquo-le-wereld-kan-digitale-inbraak-detecteren.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Software testspecialist Polteq opent kantoor in Rotterdam http:///item/818651/software-testspecialist-polteq-opent-kantoor-in-rotterdam.html Begin februari heeft Polteq een nieuwe vestiging geopend in het ondernemerscentrum Alexandrium in Rotterdam. Polteq is onafhankelijk specialist in Nederland en België in software testen en aanbieder op het gebied van testopleidingen.

De unit Zuidwest, voorheen gehuisvest in Dordrecht, heeft in Rotterdam een nieuwe thuisbasis gevonden. Vanuit deze vestiging wil Polteq klanten nog beter lokaal van dienst zijn. Vanwege groei is het bedrijf op zoek naar ervaren software testers. Ook start het per 1 maart met een Traineeship Software Tester, dat een combinatie is van een interne opleiding en een praktijkstage.

Meer informatie: Polteq

]]>
Wed, 08 Feb 2017 12:29:05 +0100 Software testspecialist Polteq opent kantoor in Rotterdam http:///item/818651/software-testspecialist-polteq-opent-kantoor-in-rotterdam.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Sander Hoogendoorn: drie jaar microservices ervaringen http:///item/818005/sander-hoogendoorn-drie-jaar-microservices-ervaringen.html Sander Hoogendoorn over Microservices architectuur en toepassing en het gelijknamige seminar bij Adept Events. Sinds de start van microservices als architectuur, zo rond 2013, is Sander betrokken bij diverse grootschalige projecten. Hij spreekt dus uit veel ervaring en kent de mogelijkheden en valkuilen. Meer informatie over het seminar vindt u hier.

]]>
Tue, 07 Feb 2017 11:51:49 +0100 Sander Hoogendoorn: drie jaar microservices ervaringen http:///item/818005/sander-hoogendoorn-drie-jaar-microservices-ervaringen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Hardcore Coding to Dragging Circles – A Scary but Fruitful Journey http:///item/816942/hardcore-coding-to-dragging-circles-a-a-scary-but-fruitful-journey.html As a software developer, you're probably the kind of person that loves a mental challenge. You live for the feeling of coming up with that elegant algorithm, describing it to someone, and then smiling as they go silent for a while and then say admiringly "wow yeah, that can work". You probably also enjoy that exhilarating feeling you get after a painstaking two-hour debug session, where you patiently gathered piece after piece of obscure information, looking for patterns, and finally everything clicks. Or even better, the feeling of power you get when you fix the issue with one line of code - the right line of code. It's awesome!

My hardcore coding life
Having spent most my R&D career working with low-level languages like C and C++, I was resistant to Java. What do you mean, garbage collection? No man, I manage my own memory. No hidden magic for me, I like to be in control!

I was also resistant to .NET for pretty much the same reasons. I toyed a bit with managed C++ code in .NET to see if I could still get the same low-level in-control sort of feeling, but it just wasn’t the same. I felt like “anyone could do this” and it wasn’t special anymore. You probably just smiled a bit because you have shared this same thought one or more times. Maybe you still do!

At the time, I thought I would miss the technical challenge that comes with hardcore low-level coding. However, on later reflection I realized I was just worried that my hard-earned skills as a “real coder” were becoming less valuable. In fact, I feared that pretty soon everyone would be able to code and I’d become obsolete.

My life “dragging circles”
Before I started working with OutSystems Platform, I was still coding in C++ for a major video game company. When I was presented with the opportunity to work at OutSystems, I was exhilarated by the challenge of doing something completely different, but I was really worried about the technology. After all, my fears had come true. Here’s a technology that allows pretty much everyone to write and maintain solid applications much faster than I would ever be able to and without writing almost any code.

01_speed_mod_prespective_ss.png

Not only did I feel obsolete but I also feared that I would be bored without the technological challenge of writing code, managing memory, interfacing closely with the machine – all those things that made me feel special, hardcore, an expert and a “real coder.”

Regardless, I embraced the challenge and three years down the road, oh man, I’m so glad I did it!

A fruitful journey delivering business value
The biggest change for me, looking back, is the change in focus. Nowadays, most of my time I’m thinking at the business level, I’m not slowed down by technical implementation details, and came to realize just how valuable that is for business. In fact, my fear of becoming obsolete was justified, but I had it all wrong. I would have become obsolete if I hadn’t made this switch, if I had stuck with some technology just because I was good at using it, or that it’s cool, or that it gives my brain the extra challenge.

I realized that my value is greater by being able to translate business requirements into working software at a pace that makes sense to business (i.e. super fast) than by simply being the guy that’s “really good at C++.”

If I can try a metaphor here, I found it’s more valuable to be the guy that knows where the nails should go than the one who’s really good at hammering them in. The day someone invents a nail gun the hammer guy is ‘screwed’, the other guy isn’t.

And for the technical challenge, I haven’t lost it, it just changed. The challenge is no longer the technology; it’s on a higher level. Not focusing on the intricate details of an application has opened my mind to the possibilities of the higher levels.

Saying yes
I don’t mean to make this sound abstract, but the general feeling I get when developing on the Platform is that anything is possible. Integrations are suddenly easy – almost trivial – prototyping / scaffolding is insanely simple, and getting sample data in there is a breeze. All of these things that shouldn’t consume much development effort, actually don’t.

I find myself saying “yes, of course we can do it” almost all the time, whereas before I mostly said “yes, we can do it, BUT…” and the but was anything from we need extra time to develop an integration API, setup additional working environments, learn new languages, etc.

02_twilio_logic_eclipse.png

While all these things get me some “street cred” as a coder and beef up my resume with more tool knowledge, I would find myself less attractive to an employer if they can hire someone to do the same things I do but in one fifth of the time.

My guess is I would eventually become niche, still providing some value but to a decreasing number of people.

Of course I still miss coding from time to time, and I tend to jump at the opportunity to create extensions in Java or C#. It’s fun for me and I think it will always be, there’s no way around that. But I still find many of the same mental challenges I know and love while dragging circles in OutSystems Service Studio.

The good and the bad
I still can’t turn off my architectural mindset. I mean, the Platform makes it easier to do things, but it can’t do ALL the work for you. There’s still good coding and bad coding in the OutSystems world. There’s still good and bad architecture; there are still good and bad algorithms; there’s still fast code and slow code. All the differentiators and challenges are still there.

Just because everyone can write a C++ class doesn’t mean that everyone does it well, and I believe the same applies to any programming technology. So don’t worry, you won’t be bored and you’ll be a more valuable resource to any company that actually cares about getting value for money.

]]>
Tue, 07 Feb 2017 00:07:22 +0100 Hardcore Coding to Dragging Circles – A Scary but Fruitful Journey http:///item/816942/hardcore-coding-to-dragging-circles-a-a-scary-but-fruitful-journey.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
GoDataDriven en SAS organiseren Dutch Data Science Week http:///item/817628/godatadriven-en-sas-organiseren-dutch-data-science-week.html Van 6 tot 9 juni vindt de Dutch Data Science Week plaats op diverse plaatsen in Nederland. Het doel van Dutch Data Science Week is om data scientists en organisaties een platform te bieden voor innovatie, om te leren, te inspireren en te netwerken.

De week bestaat uit een groot aantal initiatieven, waaronder conferenties, challenges, trainingen, workshops, diners, netwerkbijeenkomsten en meet-ups. Inclusief Data Donderdag en SAS Forum. In vier dagen tijd vinden 16 events plaats in Amsterdam, Nieuwegein en Huizen.

De Dutch Data Science Week is een initiatief van SAS Nederland en GoDataDriven in nauwe samenwerking met diverse deelnemers en sponsoren.
Kijk hier voor meer informatie en het programma.

]]>
Tue, 07 Feb 2017 00:04:00 +0100 GoDataDriven en SAS organiseren Dutch Data Science Week http:///item/817628/godatadriven-en-sas-organiseren-dutch-data-science-week.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Centric behaalt HPE Platinum Partner-status http:///item/817685/centric-behaalt-hpe-platinum-partner-status.html Hewlett Packard Enterprise heeft Centric de Platinum Partner-status toegekend. Dit is de hoogste partnerstatus en wordt toegekend aan de allerbeste partners op het gebied van complexe datacenter- en applicatie-infrastructuren.

Centric werkt al jarenlang uitstekend samen met HPE en is dan ook bijzonder verheugd met het behalen van het hoogste partnerniveau. De platinumstatus is voor Centric het resultaat van doorlopende investering in de kennis en kunde van haar medewerkers en de goede relatie met die klanten de Centric en HPE gezamenlijk bedienen.

Alliance Manager Hans Hengst bij Centric: “Wij zien de kracht van de cloud en converged infrastructuren en verbeteren daarom continu onze datacenteractiviteiten. De certificering als Gold Service Provider Specialist was daar al een mooie onderschrijving van en met deze nieuwe beloning zijn we nog eens extra trots. Als Platinum-partner blijven we onze klanten de allerhoogste service bieden.”

In juni 2016 werd Centric door HPE ook al uitgeroepen tot Transformation Partner of the Year.

Meer informatie: Centric

]]>
Tue, 07 Feb 2017 00:03:00 +0100 Centric behaalt HPE Platinum Partner-status http:///item/817685/centric-behaalt-hpe-platinum-partner-status.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle Academy, BiASC en NASC gaan samenwerken in onderwijs http:///item/817562/oracle-academy-biasc-en-nasc-gaan-samenwerken-in-onderwijs.html Op 3 februari hebben Oracle Academy, BiASC en NASC een nieuwe vorm van samenwerking bekrachtigd over de gehele Benelux. Het doel van de samenwerking is om de niet-commerciële onderwijswereld te voorzien van vernieuwende ideeën en werkmethoden.

Volgens Yvan Rooseleer, docent en onderwijstechnoloog van het Belgische BiASC, verandert het sociale, culturele en economische leven door de informatie- en communicatietechnologie en dat brengt gigantische opportuniteiten en disrupties mee. "BiASC en NASC spelen in de Benelux de rol van go-between tussen Oracle en scholen en niet-commerciële opleidingsinstituten. In de eerste fase gaat de interesse naar Java & SQL programmering, data science, cloud en informatiemanagement. Alle sectoren en niet in het minst het onderwijs en opleidingen zijn sterk betroffen door de evolutie van de laatste jaren. Alle onderwijsactoren, leerlingen, studenten, leraren en docenten hebben behoefte aan richtinggevende ondersteuning door toonaangevende bedrijven en organisaties."

Partnerovereenkomst
Senior Director EMEA Jane Richardson van Oracle Academy is blij vanuit Oracle Academy studenten te kunnen inspireren en betrekken bij informatica. "Eerder dit jaar heeft Oracle een belangrijke steun toegezegd aan de Digital Skills and Jobs Coalition, een multi-stakeholder partnership om vaardigheden op het gebied van informatica en coderen op alle niveaus binnen de Europese beroepsbevolking te versterken. De partnerovereenkomst bevestigt onze toezegging om digitaal onderwijs te bevorderen en diversiteit in de technologie gebieden in Europa te vergroten."

NASC
De Stichting NASC (Netherlands Academy Support Centre) is in Arnhem gevestigd en heeft als doelstelling om studenten op het gebied van ICT voor te bereiden op hun professionele toekomst. Het zet zich in voor uitbreiding van het ICT-opleidingsaanbod, het vertalen van lesmateriaal, verzorgen van docenten trainingen en het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende partijen.

]]>
Mon, 06 Feb 2017 15:38:25 +0100 Oracle Academy, BiASC en NASC gaan samenwerken in onderwijs http:///item/817562/oracle-academy-biasc-en-nasc-gaan-samenwerken-in-onderwijs.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Telerik DevCraft R1 2017 biedt ondersteuning voor Angular en Visual Studio 2017 http:///item/817497/telerik-devcraft-r-biedt-ondersteuning-voor-angular-en-visual-studio.html Progress heeft de nieuwste versie van de Progress Telerik DevCraft suite aangekondigd. De suite is een zeer uitgebreide UI-toolkit voor applicatieontwikkeling voor web, mobiel en desktop.

De nieuwe mogelijkheden ondersteunen de laatste programmeer-frameworks en IDE’s, waaronder Angular, Visual Studio 2017, jQuery3, ASP.NET Core en Xamarin. Daarnaast biedt de Telerik DevCraft suite nieuwe tools voor snellere desktop-ontwikkeling, zoals verbeterde documentverwerkingsbibliotheken en datacomponenten in alle desktop suites.

Kendo UI voor Angular RC
Progress brengt een bèta-versie uit van Progress Kendo UI voor Angular, een suite bestaande uit hoogwaardige Angular 2 UI-componenten waarmee native Angular webapplicaties kunnen worden gebouwd. Elk component is specifiek voor Angular 2 ontwikkeld, waarbij elke feature in overeenstemming is met de richtlijnen van het framework en zonder afhankelijk te zijn van jQuery.
Als toevoeging op bestaande UI-widgets die in bèta zijn uitgestuurd en nu op de planning staan om gelanceerd te worden, bevat de Kendo UI voor Angular RC vier nieuwe componenten: MaskedTextBox, NumericTextBox, AutoComplete en MultiSelect. Het biedt daarnaast ondersteuning voor ahead-of-time compilaties, universele rendering en grid grouping en editing. De Kendo UI voor Angular RC-suite is nu onderdeel van Kendo UI Professional, Kendo UI Complete en Telerik DevCraft.

Kendo UI voor jQuery
Kendo UI voor jQuery biedt nu ondersteuning en prestatieverbeteringen voor jQuery 3, waaronder verbeteringen voor Grid- en Spreadsheet-widgets. Componenten van Kendo UI voor jQuery werken naadloos samen met Angular en ondersteunen richtlijnen van Angular, wat bijdraagt aan de meer dan 70 UI-componenten die ontwikkelaars nodig hebben om mooie en responsieve apps te bouwen.

Microsoft Visual Studio 2017 RC
De Telerik DevCraft suite is volledig compatibel met Microsoft Visual Studio 2017 RC, waardoor ontwikkelaars hoogwaardige en schaalbare applicaties voor web, mobiel en desktop kunnen ontwikkelen voor elk Microsoft platform of apparaat. Ontwikkelaars kunnen profiteren van de nieuwe voordelen van Visual Studio terwijl ze de productief kunnen zijn door middel van Telerik UI-besturing voor alle grote ontwikkelplatformen van Microsoft.

Verdere verbeteringen in Progress Telerik DevCraft R1 2017
• Alle .NET UI suites bevatten verbeteringen voor een snelle ‘getting started’-ervaring voor ontwikkelaars, waaronder nieuwe tag-hulpmiddelen in Telerik UI voor ASP .NET Core, nieuwe project wizards en sample apps voor Telerik UI voor ASP .NET MVC, een nieuwe Xamarin project template wizard voor Visual Studio voor Mac, uitgebreide Smart Tags in Telerik UI voor WPF en de officiële lancering van de Telerik API Analyzer voor WPF, die de upgrade van Telerik WPF projecten naar nieuwe versies versimpelt.
• Telerik UI voor Xamarin biedt nu vier nieuwe componenten: AutoComplete, Radial Gauge, ZipLibrary en SpreadStreamProcessing. Xamarin-programmeurs hebben nu meer controle over het weergeven en exporteren van data in hun apps en het beheren van de bandbreedte van de data die naar devices wordt gestuurd, met een enkele C#-basiscode.
• SpreadStreamProcessing is een nieuwe bibliotheek waarmee grote spreadsheet-documenten kunnen worden ontwikkeld en geëxporteerd naar XLSX- en CSV-formats, met goede prestaties en minimaal geheugen en middelen.
• In Telerik UI voor WPF en Telerik UI voor WinForms, toont PDFViewer nu formulieren en velden, waaronder handtekeningen, met de mogelijkheid om documenten op te splitsen en samen te voegen door middel van PDFStreamWriter.

“Microsoft lanceerde het .NET framework 15 jaar geleden en sindsdien zijn wij een belangrijke partij voor ontwikkelaars die vanuit de technologie willen bouwen. We blijven actuele tools bieden die worden bijgestaan door de meest uitgebreide ondersteuning die beschikbaar is”, zegt Faris Sweis, Senior Vice President en General Manager van Developer Tooling bij Progress. “Ongeacht het platform van de app, web, mobiel of desktop, biedt ons DevCraft-aanbod de meest innovatieve en complete set voor het bouwen van moderne en toekomstbestendige applicaties.”

Meer informatie over de nieuwste versie van de Progress Telerik DevCraft Suite en een gratis proefversie zijn beschikbaar op www.telerik.com/devcraft.

]]>
Mon, 06 Feb 2017 12:45:00 +0100 Telerik DevCraft R1 2017 biedt ondersteuning voor Angular en Visual Studio 2017 http:///item/817497/telerik-devcraft-r-biedt-ondersteuning-voor-angular-en-visual-studio.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Joblift analyseert vacaturemarkt voor big data-experts http:///item/817045/joblift-analyseert-vacaturemarkt-voor-big-data-experts.html Volgens Joblift was 2016 het jaar waarin big data van hype in het nieuwe normaal overging. Nu big data de hype voorbij is rijst de vraag of bedrijven sterke interesse behouden, of dat privacy-controverses en het besef dat big data geen panacee is ervoor zorgen dat het enthousiasme alweer wegebt. Om hierachter te komen analyseerde metabanenzoekmachine Joblift de ontwikkelingen op de Nederlandse vacaturemarkt voor big data-specialisten gedurende de afgelopen drie jaar.

Uit de resultaten van Joblift blijkt dat het vacatureaanbod voor big data-specialisten nog relatief klein is, maar 3,5 keer sneller groeit als het gehele aanbod van ICT-vacatures. Een onderlinge vergelijking van de afgelopen drie jaren toont echter ook sterke schommelingen in de groeipercentages. Het zijn bij lange na niet alleen grote bedrijven die in big data investeren: 52 procent van de vacatures werd geplaatst door kleine of middelgrote bedrijven.

Groei fluctueert sterk
In de periode tussen januari 2014 en december 2016 werden er in Nederland 5.468 vacatures voor big data-specialisten uitgeschreven. Op een totaalaantal van bijna 600.000 nieuwe ICT-banen is dit slechts 0,9 procent van het aantal ICT-vacatures, maar het aanbod voor big data-posities groeide de afgelopen drie jaar met een maandelijks gemiddelde van 6,2 procent aanzienlijk sneller dan de vacaturemarkt voor alle ICT-beroepen, die met gemiddeld 1,7 procent groeide. Hier moet bij aangetekend worden dat de groei de afgelopen drie jaar sterk fluctueerde: was deze in 2014 nog slechts 1,7 procent, daar explodeerde de groei het jaar daarop meteen gemiddelde van 10,2 procent per maand. Afgelopen jaar liep de groei terug naar gemiddeld 5,8 procent.

Zakelijke dienstverlening
De sectoren met de grootste vraag naar big data-specialisten zijn de ICT-sector met 39 procent van de vacatures en de zakelijke dienstverlening met 13,5 procent van de vacatures. Ook de retailsector heeft met 11,2 procent een relatief groot aandeel in het big data vacatureaanbod. Opvallend is dat de gezondheidszorg, ondanks de grote potentie die velen in die toepassing van big data binnen de sector zien, slechts 1,2 procent van het vacatureaanbod voor haar rekening neemt. Hoewel uit een recent rapport van de Kamer van Koophandel en de Jheronimus Academy of Data Science blijkt dat MKB’ers nog niet echt warmlopen voor big data is met 52 procent een verassend hoog percentage van het vacatureaanbod afkomstig van ondernemingen uit het MKB. Met 60 procent ligt het percentage van de gehele ICT-vacaturemarkt hoger, maar het idee dat het enkel de grote bedrijven zijn die in big data investeren wordt hiermee niet bevestigt.

Overheid zet in op big data
ICT-dienstverlener Ordina was de afgelopen drie jaar met 102 vacatures het hardst opzoek naar big data-specialisten. Een gedeelde tweede plaats is er met 63 vacatures voor CGI en KPN. Opvallend is het hoge aantal overheidsvacatures voor big data-banen. Gemeenten en de Rijksoverheid schreven samen een totaal van 178 vacatures uit. Het grootste deel van de vacatures is overduidelijk in de Randstad te vinden: maar liefst 76,2 procent werd in Noord- en Zuid-Holland of Utrecht uitgeschreven. Met 10,5 procent staat Noord-Brabant op de vierde plaats. Met 1.385 vacatures is Amsterdam duidelijk big data-koploper, gevolgd door Utrecht (519 vacatures) en Den Haag (377 vacatures). De groei van de afgelopen jaren bevestigt het positieve beeld over de carrièrekansen van big data-specialisten. De sterke fluctuatie kan er echter ook op wijzen dat het enthousiasme na de hype alweer afneemt, of dat de pijlen sterker op de volgende veelbelovende technologieën worden gericht.

Meer informatie: Joblift

]]>
Mon, 06 Feb 2017 00:03:00 +0100 Joblift analyseert vacaturemarkt voor big data-experts http:///item/817045/joblift-analyseert-vacaturemarkt-voor-big-data-experts.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Certificaten en SCOM: hoe en waarom? http:///item/817012/certificaten-en-scom-hoe-en-waarom.html Het is voor een afdeling nooit leuk om erachter te komen dat systemen die door veel externen op internet worden gebruikt, niet meer beschikbaar zijn (en dat hierdoor belangrijke functionaliteit verloren is gegaan). Maar nóg erger is de gedachte dat je het had kunnen voorkomen door deze systemen te monitoren met een monitoringtool zoals System Center Operations Manager (SCOM). Maar hoe monitor je die systemen als ze geen lid zijn van een domein en in de DMZ zitten, achter de firewall? Oftewel: hoe kunnen deze machines dan toch zo worden geconfigureerd, dat ze wel te monitoren zijn met SCOM? Het antwoord: met certificaten.

In het geval van SCOM kun je gebruikmaken van een SCOM Gateway server. Wil je hiervoor geen nieuwe server inrichten, dan kunnen deze systemen ook rechtstreeks gemonitord worden. Hiervoor doorloop je de volgende stappen:
• TCP Poort 5723 open zetten in de firewall
• ICMP toestaan vanaf de SCOM-managementserver(s) naar de DMZ-omgeving
• certificaten genereren en importeren

Stap 3, het generen en importeren van certificaten, lijkt echter eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Om goede certificaten te genereren die door SCOM gebruikt kunnen worden, moeten er een aantal stappen worden gevolgd om ervoor te zorgen dat SCOM het certificaat accepteert en het device kan monitoren, namelijk:
• aanmaken van een certificate template
• genereren van een certificate request file
• genereren van het certificaat
• importeren van het certificate op de SCOM-server
• exporteren van het certificaat
• importeren van het certificaat op de DMZ-server
• importeren van de ROOT CA-certificaat op de DMZ-server
• installatie van de SCOM-agent
• importeren van het certificaat in de SCOM-agent

Aanmaken certificate template
Om voor SCOM een juist certificaat te genereren, moet je in de Certificate Authority van je domein eerst een certificate template aanmaken. Dit doe je door het template IPSec (Offline Request) te dupliceren en de volgende instellingen aan te passen.

01_Certificaten en SCOM 1.png

02_Certificaten en SCOM 2.png

03_Certificaten en SCOM 3.png

04_Certificaten en SCOM 4.png

05_Certificaten en SCOM 5.png

06_Certificaten en SCOM 6.png


Geef in het securitytabblad vervolgens de SCOM-managementservers read- en enroll-rechten en save het template. Dit aangemaakte template publiceer je vervolgens in de Certificate Authority.


07_Certificaten en SCOM 7.png


Genereren van een certificate request file
Voor het genereren van een goed certificate request-bestand heb ik een Powershell-script die alle handmatige stappen voor het genereren van het certificaat automatisch doorloopt. Je hoeft alleen een computernaam op te geven bij het starten van het script. Het script ziet er als volgt uit:

$Computer=$args[0]
$DCRequestINFFileName = "c:\Install\Certificates\$Computer.inf"
$DCRequestFileName = "c:\Install\Certificates\$Computer.req"

Write-Verbose "Create Server Certificate Request File (CertReq.inf) for $Computer `r "

$DCRequestINF =
@"
[Version]
Signature="`$Windows NT${body}#xD;

[NewRequest]
Subject = "CN=$Computer"
FriendlyName="$Computer"
Exportable = TRUE
KeyLength = 3072
KeySpec = 1
KeyUsage = 0xA0
MachineKeySet = True
RequestType = PKCS10

[RequestAttributes]
CertificateTemplate = "OperationsManagerCertificate"

[EnhancedKeyUsageExtension]
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1 ; Server Authentication
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.2 ; Client Authentication
"@

write-output "Generating Certificate Request file... `r "
Set-Content -Value $DCRequestINF -Path $DCRequestINFFileName
certreq -new $DCRequestINFFileName $DCRequestFileName

Pas hierin de locatie voor de $DCRequestINFFileName en de $DCRequestFileName aan naar de gewenste locatie en vul bij CertificateTemplate de templatenaam in van het template dat in de voorgaande stap is aangemaakt. Start het script vanuit een elevated cmd prompt met het volgende commando:

Powershell.exe –executionpolicy bypass –file “Locatievanhetscript.ps1” “”

Het script maakt in de opgegeven locatie een .inf file en een .req file aan. Je hebt de .req file straks weer nodig bij het aanmaken van het certificaat.

Genereren van het certificaat
Om het certificaat te genereren, ga je naar de website van de lokale Certificate Authority. Bijvoorbeeld https:///certsrv. Op deze site ga je naar Request a Certificate en daarna naar Advanced Certificate Request. Ga vervolgens naar Submit a certificate request by using a base-64-encoded CMC or PKCS #10 file, or submit a renewal request by using a base-64-encoded PKCS #7 file.

08_Certificaten en SCOM 8.png 

Plak de inhoud van het .req bestand in het Saved Request-veld en selecteer het Certicate Template die je in de voorgaande stappen hebt aangemaakt. Klik vervolgens op Submit.

09_Certificaten en SCOM 9.png


Download het certificaat en de certificate chain (dit is het Root-certificaat en het certificaat van de CA Authority). Ook voor de SCOM-managementserver(s) moet op deze manier een certificaat worden gegenereerd, anders kan de SCOM de managementserver(s) niet authentiseren met de DMZ-server. Start op de SCOM-managementserver het programma MOMCertImport.exe (deze staat op de installatie dvd van SCOM) en importeer het certificaat van de SCOM-managementserver in SCOM.

Om ervoor te zorgen dat op de DMZ-server het juiste certificaat wordt geïmporteerd, moet je het certificaat van de DMZ-server eerst op een SCOM-managementserver importeren en dit certificaat weer met de juiste instellingen exporteren. Daarna moet je het geëxporteerde certificaat en het Root-certificaat importeren op de DMZ-server. Voor het exporteren van het certificaat maak je gebruik van de volgende instellingen:

10_Certificaten en SCOM 10.png

11_Certificaten en SCOM 11.png


Installatie SCOM-agent DMZ-server
Wanneer de certificaten geïmporteerd zijn op de DMZ-server, kun je de SCOM-agentinstallatie starten op deze server. Deze kun je installeren door het starten van MOMagent.msi. Dit bestand kun je weer vinden op het installatiemedium van SCOM.
Installatiecertificaat in SCOM

Start op de DMZ-server het programma MOMCertImport.exe (deze staat op het installatiemedium van SCOM) en selecteer het certificaat van de DMZ-server. Herstart op de DMZ-server de HealthService-service. En zie nu, de server communiceert met de SCOM-managementservers.

]]>
Sun, 05 Feb 2017 14:50:32 +0100 Certificaten en SCOM: hoe en waarom? http:///item/817012/certificaten-en-scom-hoe-en-waarom.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Red Hat kondigt OpenShift Container Platform 3.4 aan http:///item/815659/red-hat-kondigt-openshift-container-platform-aan.html Red Hat kondigt de algemene beschikbaarheid aan van het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4. Red Hat helpt organisaties als Discovery Health en Pioneer om nieuwe technologieën te omarmen, waaronder Linux-containers, die innovatieve toepassingen en diensten mogelijk maken, zonder bestaande IT-investeringen op te offeren.

Het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 biedt een basis voor deze innovatie, met speciale aandacht voor bestaande bedrijfskritische workloads en dynamische opslagprovisioning voor zowel traditionele als cloud-native applicaties. Ook zijn er multi-tenant mogelijkheden, die meerdere toepassingen, teams en implementatieprocessen ondersteunen in een hybride cloud-omgeving.
 
Kubernetes
Red Hat levert bijdragen aan zowel de Docker- als Kubernetes-projecten en de nieuwste versie van het Red Hat container-applicatieplatform biedt een enterprise-ready versie van Kubernetes 1.4 en de Docker container-runtime. Dit helpt klanten om sneller nieuwe diensten uit te rollen op basis van een stabiel, betrouwbaar en veilig enterprise-platform, aangedreven door de nieuwste versie van Red Hat Enterprise Linux, ‘s werelds leidende enterprise Linux-platform.

Mogelijkheden
Het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 integreert de architecturen, processen en diensten die het leveren van bedrijfskritische applicaties mogelijk maken, van traditionele en legacy-applicaties tot cloud-native en container-workloads. Nieuwe mogelijkheden in versie 3.4 zijn onder andere:
· Container-opslag van de nieuwe generatie met ondersteuning voor dynamische opslag-provisioning, waardoor meerdere typen storage ingezet kunnen worden, en multi-tier storage exposure door middel van quality-of-service labels in Kubernetes. Container-native opslag, mogelijk gemaakt door Red Hat Gluster Storage, dat nu ook dynamische provisioning en druk-op-de-knop implementaties ondersteunt, verbetert de gebruikerservaring door zowel stateful als stateless applicaties op het Red Hat OpenShift Container Platform te draaien. Dit maakt de consumptie en het in gebruik nemen van storage gebruiksvriendelijker voor ontwikkelaars. Met Red Hat Gluster Storage krijgen OpenShift-klanten als extra voordeel een software-defined, hoog beschikbare en schaalbare storage-oplossing, die zowel in on-premises als public cloud-omgevingen werkt. Bovendien kan het kosteneffectiever en efficiënter zijn dan de traditionele hardware-gebaseerde of cloud-only opslagdiensten.
· Verbeterde multi-tenancy door vereenvoudigd projectbeheer, een functie die aangedreven wordt door Kubernetes namespaces, in één Kubernetes-cluster. Meerdere ontwikkelteams, applicaties en lifecycle-omgevingen kunnen volledig geïsoleerd draaien en resources delen binnen een enkele Kubernetes-cluster op het OpenShift Container Platform. Het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 voegt verder via een meer gestroomlijnde webconsole de mogelijkheid toe om te zoeken naar projecten, projectdetails, het beheren van projectlidmaatschappen, en meer. Hierdoor wordt het makkelijker voor gebruikers om met meerdere projecten te werken in verspreide teams. Deze multi-tenancy mogelijkheden stellen enterprise IT-organisaties in staat om applicatie-ontwikkelteams te voorzien van hun eigen cloud-achtige applicatieomgeving, waarmee ze klantgerichte of interne applicaties kunnen bouwen en implementeren met behulp van DevOps-processen, die van elkaar gescheiden zijn.
· Nieuwe hybride cloud-referentiearchitecturen voor het draaien van het Red Hat OpenShift Container Platform op OpenStack, VMware, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Engine en Windows Azure. Deze gidsen helpen een gebruiker bij het opzetten van een stabiele, fouttolerante, productieklare omgeving, die de kracht van het Red Hat OpenShift Container Platform gebruikt op zowel publieke en private clouds, evenals virtuele machines en bare metal.
 
Orkestratie
Het orkestratiefundament van het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 is Kubernetes 1.4, dat wordt onderhouden door de open source Kubernetes Project-community. Kubernetes 1.4 biedt alfa-ondersteuning voor uitgebreide cluster federation-API's, een functie die meerdere federated clusters mogelijk maakt in een hybride omgeving. Red Hat ziet deze mogelijkheid als een essentieel component voor cloud-implementaties in organisaties. Zoals alle Red Hat enterprise-ready Linux container-oplossingen, biedt de nieuwste versie van OpenShift ook innovatie vanuit de community, evenals hardened, productieklare features.
Afgezien van de software, wordt het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 ook geleverd met de wereldwijde ondersteuning van Red Hat. Dit helpt bedrijven om te profiteren van de innovatie van Kubernetes, wetend dat de technologie ook wordt ondersteund door oproepbare technische expertise.

Linux-containers in hybride clouds
Red Hat's uitgebreide container-portfolio omvat het private en managed public cloud-aanbod, ondersteunt zowel traditionele als cloud-native applicaties, en verschillende aspecten van het applicatieontwikkelingsproces, in één oplossing die meerdere infrastructuren kan overspannen en containers-as-a-service mogelijk maakt. Dit geldt voor lokale, laboratorium en productie-omgevingen in het datecenter of de public cloud, beheerd door klanten of volledig beheerd door Red Hat. Verder biedt Red Hat ook een suite van gratis container-tools voor ontwikkelaars, waaronder een gelokaliseerde versie van Red Hat OpenShift Container Platform, door middel van de Red Hat Container Developer Kit. De container-geoptimaliseerde oplossingen van Red Hat omvatten storage, applicatie-services en beheertechnologieën, in aanvulling op deze gratis ontwikkeltools.
 
Beschikbaarheid
Het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 is nu beschikbaar via de Red Hat Customer Portal. De Red Hat Cloud Suite zal ook de laatste container-applicatieplatform-update bevatten, als een meegeleverd aanbod, naast het Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Virtualization en Red Hat CloudForms.

Meer informatie: Red Hat

]]>
Fri, 03 Feb 2017 00:50:58 +0100 Red Hat kondigt OpenShift Container Platform 3.4 aan http:///item/815659/red-hat-kondigt-openshift-container-platform-aan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Centric neemt hosting provider en softwareontwikkelaar Bitlibre over http:///item/815437/centric-neemt-hosting-provider-en-softwareontwikkelaar-bitlibre-over.html Centric heeft hosting provider en softwareontwikkelaar Bitlibre per 1 februari overgenomen van Allshare. Bitlibre richt zich op bedrijfskritische mobiele applicaties voor de financiële sector.

De dienstverlening van Bitlibre vult het financiële dienstenaanbod van Centric aan. De overname en de geplande intensieve samenwerking met softwarebedrijf Allshare passen bij de ambitie van het Goudse IT-bedrijf om haar positie binnen de financiële sector verder uit te breiden.
Centric beheert bedrijfskritische applicaties en systemen voor financiële instellingen, van hosting tot en met werkplekinfrastructuur en kantoorautomatisering. Vanuit haar streng beveiligde datacenter biedt Centric tevens Business Process Outsourcing (BPO) voor bancaire processen, zoals betalingsverkeer. Bitlibre ontwikkelt en host webapplicaties voor financiële instellingen, gericht op de consument.

Financiële kernactiviteiten uitbouwen
Volgens CEO Karim Henkens van Centric past de overname van Bitlibre bij de wens van Centric om de kernactiviteiten in de financiële sector uit te bouwen. “Ook de cultural fit met onze organisatie is een belangrijk criterium, omdat we ervan overtuigd zijn dat we juist hiermee in de financiële sector het verschil maken. Dezelfde daadkrachtige en betrokken instelling van onze medewerkers zien we terug in het team van Bitlibre.” Directeur Alberto Jack van Allshare zegt dat de overname een positieve stap is voor het team van Bitlibre, dat nu onderdeel wordt van een organisatie waar hosting en development voor de financiële sector tot de kernactiviteiten behoren. “Voor onze organisatie is het een eerste wapenfeit in de samenwerking met Centric, die we in de nabije toekomst verder willen uitbouwen en intensiveren.”

Meer informatie: Centric

]]>
Thu, 02 Feb 2017 14:22:02 +0100 Centric neemt hosting provider en softwareontwikkelaar Bitlibre over http:///item/815437/centric-neemt-hosting-provider-en-softwareontwikkelaar-bitlibre-over.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Willem van de Griendt nieuwe operationeel directeur bij codecentric http:///item/814989/willem-van-de-griendt-nieuwe-operationeel-directeur-bij-codecentric.html codecentric heeft Willem van de Griendt (46) aangesteld als operationeel directeur. codecentric is aanbieder in Agile Java softwareontwikkeling met een sterke focus op Continuous Delivery en Applicatie Performance Management.

Van de Griendt houdt zich in deze functie bezig met het waarborgen, uitdragen en positioneren van het kenniskapitaal van codecentric en de medewerkers. Tevens richt hij zich op de groei van codecentric. De ontwikkeling in de markt en de ambitie van codecentric vraagt een sterke groei in medewerkers.

Na zijn opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Twentse Universiteit is Van de Griendt aan de slag gegaan bij Sogeti waar hij, na een traineeship, diverse functies heeft vervuld. Zo was hij coach van junior IT-specialisten, recruiter en HR-manager. In totaal heeft Van de Griendt 21 jaar gewerkt voor Sogeti. De laatste jaren bekleedde hij de functie van Unitmanager Java & Open Source. In deze positie stuurde hij een team van 60 Java developers aan en excelleerde hij in zijn competenties op commercieel, technisch en persoonlijk vlak.

Kennispotentieel
Volgens eigenaar Robbert Veraart van codecentric weet Van de Griendt dankzij zijn jarenlange ervaring op het gebied van inrichten en faciliteren van vakontwikkeling, kennisdeling en opleidingspaden, het kennispotentieel van medewerkers direct te herkennen en daar optimaal gebruik van te maken. “Deze eigenschap, gecombineerd met zakelijk inzicht, maakt hem de aangewezen persoon om het kennisniveau van de organisatie, met zowel het bestaande als nieuw personeel, te vergroten.” Van de Griendt heeft veel zin om aan de slag te gaan bij zijn nieuwe werkgever: “codecentric biedt een goed werkklimaat, waar ruimte en aandacht is voor persoonlijke groei en ontwikkeling.”

Meer informatie: codecentric

]]>
Wed, 01 Feb 2017 17:05:54 +0100 Willem van de Griendt nieuwe operationeel directeur bij codecentric http:///item/814989/willem-van-de-griendt-nieuwe-operationeel-directeur-bij-codecentric.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Low-code Predictions: On the Right Side of the Digital Tipping Point? http:///item/814418/low-code-predictions-on-the-right-side-of-the-digital-tipping-point.html Three converging themes around low-code application development are creating a digital tipping point in the market. In May 2016, OutSystems CEO Paulo Rosado wrote about this convergence. There have been lots of new developments since that blog post. So, I decided to re-examine the themes to see how they are holding up and predict how they will hold up in 2017.

Theme 1: Mobile development is crippling – Building and delivering enterprise-grade mobile apps requires a complex set of technical skills and is an exercise in extreme change.

A good way to examine this theme is to look at two analyst reports that came out after the original post. In June 2016, Gartner released the Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms (MADP) report. And then Forrester released their The Forrester Wave: Mobile Development Platforms, Q4 2016. Looking at both reports, it is clear we are witnessing a trend affecting the mobile development toolsets that have been dominating the space over the last few years. In both reports, low-code development platform vendors are taking on the established leaders.

Let’s take The Forrester Wave: Mobile Development Platforms as an example. The debut of OutSystems as a strong performer in this wave is a major shift. It confirms that mobile teams are willing to explore more productive development options beyond native coding. Here are some of my favorite quotes from the report:

“Customers we spoke with said they like how quickly they can build mobile apps on OutSystems. One customer cited a 30% to 60% reduction in time required to fully construct an experience.”*

“Some of them mentioned that their developers were a bit wary when introduced to a model-driven development tool, but after using it, they enjoyed building apps on it.”*

*Source: “The Forrester Wave™: Mobile Development Platforms, Q4 2016”

My 2017 prediction:  I predict that by the end of 2017, an increasing number of mobile apps will have been built with low-code platforms, but the platforms that will succeed will be the ones that make it easy for developers to build complex apps for the enterprise. The release of OutSystems 10 proves that, for the first time, a low-code development platform is capable of accelerating the development and deployment of the kinds of advanced mobile applications that previously required extensive hand-coding.

Theme 2: Expectations from business are accelerating – Disruptors are lurking around every corner and every company faces the threat of being “Uberized.”

You don’t have to look very far to see more companies being disrupted. Pick any geography, any vertical, any company size – there are no safe havens. I’m going to pick on retail because this segment has seen more than its fair share of disruption. Over the last few months we’ve seen household names struggle to either survive or reinvent themselves.
• Sports Authority: 460 stores shutting down
• Walmart: Closing 269 stores, including 154 U.S. locations
• Kmart/Sears: 78 stores closing
• Macy’s: 100 stores closing

Now look at the next wave of digital disruption that Gartner is predicting as we head into 2017. Here are some of my favorites from the list:
• By 2020, 100 million consumers will shop in augmented reality.
• Through 2019, every $1 enterprises invest in innovation will require an additional $7 in core execution.
• By 2022, IoT will save consumers and businesses $1 trillion a year in maintenance, services and consumables.

My 2017 prediction: Because disruption will be the new normal, look for disruption to become even more extreme, like apps that can be run from a person’s wrist. Or using a hologram of yourself to shop in several places simultaneously and even try on shoes and clothes. We love to see our customers embracing disruption and using it to differentiate and adopt a leading position. Check out this great case study from Allen Bros, an OutSystems customer disrupting the fruit production industry with IoT and mobility.

Theme 3: IT is hitting the productivity wall – Traditional tools and methodologies fall short in today’s digital era, effectively killing the days of the big-bang software project.

We hear about this theme in every customer conversation. Here are some case studies that were published since Paulo’s original post highlighting organizations that hit the productivity wall and adopted low-code to succeed:

Helping an Enterprise-Grade Naval Asset Management System Get Into Shipshape

Going for Gold: How OutSystems Helped Randstad Brazil Overcome a Giant Hurdle

As we consider these themes and the trends we are now observing, there is another very telling statement in Gartner’s MADP report:

“In a couple of years, mobile app development will morph into general-purpose app development.”

My 2017 prediction:  For IT to be productive in the coming year, they will need to combine low-code and general purpose to meet the challenges associated with digital disruption. OutSystems really shines in this area.

Conclusion

From a digital tipping point perspective, perhaps thinking of it more like a seesaw is appropriate. When outweighed by your counterpart several times, the tipping point stops being a tipping point at all. In fact, whoever happens to be on the opposite end of the seesaw slides down to join you. I believe that what these latest reports and trends are showing us is that low-code development platforms are becoming the big kid on the playground and anybody on the other side of the seesaw will ultimately slide down to join us.

For more on this subject, you can check out our “greatest hits” research that we put into one bundle we’re calling 5 Essential Digital Tipping Point Resources.

]]>
Tue, 31 Jan 2017 21:00:00 +0100 Low-code Predictions: On the Right Side of the Digital Tipping Point? http:///item/814418/low-code-predictions-on-the-right-side-of-the-digital-tipping-point.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle neemt APIFlow-leverancier Apiary over http:///item/814391/oracle-neemt-apiflow-leverancier-apiary-over.html Oracle heeft aangekondigd een overeenkomst te hebben gesloten over de aankoop van Apiary, leverancier van API-ontwerpoplossing APIFlow.

APIFlow voorziet in een framework en tools waarmee softwareontwikkelaars APi’s kunnen ontwerpen, die als bouwstenen kunnen dienen bij de ontwikkeling van cloudgebaseerde applicaties. Apiary heeft bedrijven geholpen bij ontwikkeling van honderdduizenden API’s. Haar product omvat de gehele levenscyclus van de bouw van een API, van ontwerp, governance, testen en documentatie en ondersteunen van API Blueprint en OpenAPI industriestandaarden.

Senior Vice President Amit Zavery van Oracle’s Integration Cloud stelt dat met Apiary binnen Integration Cloud, klanten geavanceerde mogelijkheden krijgen om hun API’s te beheren en geïntegreerde applicaties te leveren. Oprichter en CEO Jakub Nešetřil van Apiary is verheugd met de overname door Oracle en de kans om als deel van Oracle’s Integration Cloud klanten meer waarde te bieden.

Meer informatie: Oracle

]]>
Tue, 31 Jan 2017 18:39:51 +0100 Oracle neemt APIFlow-leverancier Apiary over http:///item/814391/oracle-neemt-apiflow-leverancier-apiary-over.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Softwaretestbedrijf Testpeople lanceert zusterbedrijf Valueminds http:///item/814313/softwaretestbedrijf-testpeople-lanceert-zusterbedrijf-valueminds.html Valueminds is het begin januari opgerichte zusterbedrijf van het Bredase softwaretestbedrijf Testpeople. Valueminds richt zich op inrichten en toepassen van de agile ontwikkelingsmethodiek.

Testpeople is opgericht in 2008 en in korte tijd uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een breed portfolio en een grote diversiteit aan opdrachtgevers. De groei van het bedrijf is nooit een specifieke doelstelling geweest maar ontstaan uit het aantrekken van testprofessionals met passie voor het vak.

Directeur André Heijstek van Valueminds wil bij zijn klanten ervaren agile coaches, scrum masters en product owners detacheren, mensen die gepokt en gemazeld zijn in hun vak. “Ze kennen niet een agile trucje, ze hebben agile denken diep in hun minds en hun gevoel zitten.” De bedoeling is dat Valueminds in de komende jaren groeit naar ongeveer 25 medewerkers, net zoveel als Testpeople op dit moment heeft.

Meer informatie: Testpeople]]>
Tue, 31 Jan 2017 16:00:33 +0100 Softwaretestbedrijf Testpeople lanceert zusterbedrijf Valueminds http:///item/814313/softwaretestbedrijf-testpeople-lanceert-zusterbedrijf-valueminds.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Business Analysis: Turning Gloop into Concrete http:///item/814312/business-analysis-turning-gloop-into-concrete.html Business analysis is often seen as a technical skill. The business analyst builds process and data models, writes precise requirements, makes requirements traceable, estimates the effort involved, and so on. These are what we refer to as hard skills. But a business analyst has another set of responsibilities.

The business analyst needs to be able to uncover what it is that stakeholders actually need, and not just what they say they need; to see the big picture when people are talking details. This requires quite different skills: knowing what questions to ask, dealing with vagueness, listening and providing feedback, knowing how to recognise and respond to the behaviour of individuals. This article discusses why successful business analysts combine hard and soft skills.

Wants and Needs

When a business stakeholder says “I want [something]”, it might be a real, quantifiable need that is relevant to the business. In many cases it is not. People ask for fragments of functionality that relate to their own part of the work, or perpetuate the way things are done now. Or they ask for a solution but don’t fully understand (or know) the need. Sometimes they neglect to mention something because they assume that everyone else knows the things that they themselves know.

Those badly stated wants – the gloop – must be understood, translated into the real needs, and transmitted to developers, solution architects, business architects and suppliers. These people need concrete – the precise and relevant requirements.

The needs of a business come from many sources. Some of them come from the conscious understanding of stakeholders that an improvement needs to be made to help them do their work. There might also be unconscious needs, “It’s never worked in the past so there’s no point in asking for it. We’ll just continue to work around it.” Another set of needs are those that the stakeholders might not even dream of because they don’t know that a technology exists and has become available and affordable. For example, stakeholders at a rail company did not ask for train drivers to have on-demand scheduling; they believed that the technology was too expensive. However, when the train drivers’ needs were correctly understood, it became apparent that hand-held tablets and some OTS software would be an effective solution to communicating their schedules to the drivers.

Improving Hard Skills

There are established techniques – hard skills – for defining scope, modelling process, data, and dynamics, writing requirements and business rules. These techniques package the knowledge into an understandable form. Most of these techniques involve building a model, Naturally, you use a notation that you are comfortable with, and is known and understood by colleagues.
However, instead of taking the same hard skill every time, it pays to think differently, and to experiment with alternatives for stating a problem or its solution.

Some suggested ways of becoming aware of other techniques are:
• Read a book on a technique you have never used before and try out one of the ideas in your everyday work.
• Join a professional association like the International Institute of Business Analysis, the BCS or the IEEE.
• Identify one of your existing hard skills and allocate half an hour to explore it further on the web. For example, focus your web searches by asking a question such as, “How do I define business rules?”. It’s surprising how many new ideas you find.
• Look at how you are currently producing a deliverable and ask yourself, “Is this really producing a benefit? Do I really need to do this, or am I being driven by habit?”
• Search for interesting blogs and correspond with colleagues about the techniques that they are finding useful.
• Attend a business analysis conference once every year or two.

These ways of improving hard skills suggest you look outwards, and find new ideas in new places. Anything but doing things because that’s the way you have always done it.

Improving Soft Skills

People who are responsible for analytical thinking – Product Owners, Business Analysts, Systems Analysts, Systems Architects, and so on, usually have some training (the amount and depth varies enormously) and awareness of their hard skills. But the same is not true for their soft skills.

We ask people what they need. However, the answers we get vary considerably depending on the feelings, attitude, assumptions, mood, personality, experience, and the confidence of the people we are asking. We can’t press a button and have everyone behave the way we want them to. Instead of a button, we have soft skills that can make us aware of the differences between people, and help us figure out the most appropriate communication strategy for them.

Some ideas for improving your soft skills:
• How good are you at listening? Do you recognise the difference between hearing – everything that comes in through your ears – and listening – determining the meaning of what you hear and observing it from the point of view of the person telling you? For more on how to effectively listen, try Nancy Kline’s books, Time to Think and More Time to Think.
• When you believe that you have understood what is being said, try feeding back your understanding. And then be prepared to be wrong. One of the most effective forms of feedback is an informal sketch to show the words and ideas spoken by your subject. This feedback connects you more closely to your subject and you are more likely to elicit even more information when you demonstrate that you are absorbing and understanding that they are saying. For more on using sketches to help communication, we recommend Dan Roam’s books, Back of the Napkin and Blah Blah Blah. Dan also has some video classes on how to use sketches to communicate ideas and understanding.
• Sometimes it is difficult to get feedback: either someone agrees with everything you say, or they say nothing. Sometimes their body language indicates that they wish you would go away. In these cases, there is a reason for the lack of connection. Perhaps this person does not have the knowledge necessary to answer your questions. Should you be talking to someone else? Maybe this is a person who needs internal reflection before answering a question. Sometimes it’s hard to stop an external thinker from talking because they need to talk before they can formulate an answer. Or maybe the person does not see the relevance of your questioning to them. Perhaps the person is afraid that you are going to change or eliminate his job; or he has some political reason for not communicating with you. A recommended book for familiarising yourself with likely communication blockers is People Skills by Robert Bolton. For more books on communication and social skills http://www.bestcollegesonline.com/blog/25-books- to-sharpen-your-social-skills-and-transform-your-career/
• One last idea is to read biographies of famous people, or works of fiction. Then imagine the characters as if they were someone you are interviewing. How would you interview Hermione Granger in the Harry Potter books? What approach would you take when interviewing Winston Churchill? Or George Washington? Would it be different if you interviewed Beethoven? The idea is to be aware that the people you communicate with are different, and each needs a different mixture of soft skills to achieve a successful communication.
• Attend Penny Pullan’s BA Summit, on line every year. Many of the questions and discussions focus towards the soft skills.

Borrowing from other Disciplines

You don’t have to start from scratch; you can learn a lot more about soft skills by exploring other professions.
Gillian Tett trained as a cultural anthropologist and spent years living with and studying the culture and customs of village communities in Tibet and the Soviet Union. When Tett changed her career to that of a financial journalist, she realised that she could apply a lot of the insights from studying the village communities to understanding modern organisational behaviour. In the Tibetan village, she observed how people became trapped in their own social group, their team or pocket of knowledge. That of course made communication with other groups more difficult. She recognised this parallel behaviour within organisations, and how it led to “silo thinking”, which in turn reduced ability to communicate. You can learn much more from Gillian Tett’s book The Silo Effect.

There are other disciplines worth exploring for ideas for improving soft skills. Family Therapy focuses on how family groups work (or don’t work) and many of the ideas are applicable to helping a group of stakeholders work together.
Psychology and sociology are packed with ideas for improving your ability to communicate and to help others make connections. These subjects are usually aimed at other topics, but are equally applicable to business analysis.

Borrowing from other disciplines also improves your hard skills. If you come across an architectural diagram, or a marketing survey with an innovative structure, then why not adapt the idea. Being on the lookout for new skills, often in unlikely places, will enhance your ability to turn vague, gloopy, open-ended stuff into concrete business needs.

More information is available:
- http://www.volere.co.uk
- Three books written by James Robertson & Suzanne Robertson, the most relevant to this article is Mastering the Requirements Process – third edition: Getting Requirements Right.
- Volere seminars and consulting
- The Volere Requirements Linked In group
http://www.linkedin.com/e/vgh/2491512/
Previous articles in this series are available at http://www.volere.co.uk

]]>
Tue, 31 Jan 2017 15:25:54 +0100 Business Analysis: Turning Gloop into Concrete http:///item/814312/business-analysis-turning-gloop-into-concrete.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vakbeurs Zorg &amp; ICT 2017: Patiënt centraal in datagedreven zorg http:///item/813000/vakbeurs-zorg-en-ict-patia-laquo-nt-centraal-in-datagedreven-zorg.html Zorg & ICT, het kennisplatform voor mensgerichte zorginnovatie, biedt met zijn vakbeurs jaarlijks een overzicht van de laatste technologische innovaties binnen de zorg. Tijdens de 2017-editie staat het thema 'De patiënt als partner' centraal.

Op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 maart 2017 kunnen bezoekers terecht in Jaarbeurs in Utrecht voor de nieuwste informatie en inspiratie op het gebied van zorginnovatie, inclusief een uitgebreid inhoudelijk programma, diverse activiteiten en verschillende exposanten. Bezoekers kunnen kennis opdoen over onder andere nieuwe vormen van interactie, digitalisering van processen en verbetering van fysieke ICT-infrastructuur in de zorg. De registratie voor gratis toegang is geopend.

Regie
Zorg & ICT 2017 focust zich op de digitalisering en verandering van de samenleving, en op de gevolgen hiervan voor patiënten en de zorg. Brandmanager Paul Verdult bij Jaarbeurs: “Door technologische toepassingen, zoals gezondheidsapplicaties en digitale communicatie, zijn mensen steeds meer in staat de regie over hun eigen gezondheid en medisch proces in handen te nemen. Men wordt mondiger, stelt meer eisen en heeft hogere verwachtingen van zorg. De rol van de patiënt verandert en daarmee ook de rol van zorgprofessionals. Zij moeten handelen vanuit de behoefte van patiënten en als partner met hen samenwerken. Dit vraagt om aanpassingen in de technische infrastructuur van een zorginstelling. Zorg & ICT wil bezoekers inspireren, informeren en hen op weg helpen met de juiste praktische handvatten.”

Seminarprogramma
Op Zorg & ICT 2017 kunnen bezoekers dagelijks zestig verschillende kennissessies bezoeken, nieuwe technologieën uitproberen, specifieke innovatievragen stellen in de ICT & Health Expert-praktijk en kennismaken met circa 160 exposanten. In het FutureLab presenteren zorgtechnologische start-ups zich aan de markt. Tevens wordt op de beursvloer de Doctorpreneur Award uitgereikt en maken bezoekers in het Mobiele Huis van Morgen kennis met zorginnovaties.
Naast het centrale thema ‘De patiënt als partner’ zijn er verschillende subthema’s die het programma op de vakbeurs nog meer duiding geven:
· Connected & Digital Health gaat in op het belang van verbonden applicaties, sensoren en andere zelfmanagementtools – met elkaar, de patiënt én de bijbehorende zorginstelling.
· De juiste behandeling op basis van data, veilige opslag en een goed gestructureerde database staan centraal binnen het subthema Data-Driven Healthcare.
· Sociale Innovatie gaat in op het centraal stellen en het betrekken bij een behandeling van verschillende partijen om de samenwerking tussen patiënt, zorgprofessional en bijvoorbeeld mantelzorger te vergemakkelijken en te verbeteren.
· Bezoekers krijgen met het subthema Veiligheid en Privacy meer inzicht in het beveiligen van hun organisatie en het adequaat handelen bij bijvoorbeeld datalekken.
· Bedrijfsvoering & IT gaat in op de mogelijkheden voor kostenreductie door digitalisering en automatisering – vanuit zorgprocessen, maar ook door ondersteunende diensten als HR, Inkoop, Logistiek en ICT.

Zorg & ICT 2017 vindt plaats van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 maart 2017 in hal 10 en 11 van Jaarbeurs in Utrecht. De beurs is elke dag geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur en start dagelijks met een centrale opening van 9.30 uur tot 10.00 uur – verzorgd door Mobile Doctors. Bezoekers kunnen zich gratis registreren via de website.

]]>
Mon, 30 Jan 2017 00:04:00 +0100 Vakbeurs Zorg & ICT 2017: Patiënt centraal in datagedreven zorg http:///item/813000/vakbeurs-zorg-en-ict-patia-laquo-nt-centraal-in-datagedreven-zorg.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
PwC: Organisaties niet klaar voor nieuwe Europese privacyregels http:///item/813054/pwc-organisaties-niet-klaar-voor-nieuwe-europese-privacyregels.html Slechts een op de tien Nederlandse organisaties zegt klaar te zijn voor nieuwe Europese privacywetgeving. Dat blijkt uit het periodieke Privacy Governance onderzoek van PwC onder ruim 200 organisaties. Twee derde bereidt zich actief voor op de EU-verordening en een kwart is nog niet met de voorbereiding gestart. De publicatie van de uitkomsten viel samen met de jaarlijkse Internationale Dag van de Dataprivacy. De verwachting van PwC is dat veel organisaties in tijdnood zullen komen.

Per 25 mei 2018 moeten organisaties overschakelen op de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hiermee komen verschillen tussen wetgeving in de verschillende lidstaten te vervallen. Tot die tijd moeten organisaties in Nederlands zich houden aan de nu geldende privacyrichtlijnen die volgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp+).

Tijd hard nodig
Volgens security- en privacyspecialist Bram van Tiel bij PwC zullen, ondanks dat mei 2018 nog ver weg lijkt, veel organisaties de resterende tijd hard nodig hebben om de talrijke procedurewijzigingen en technische aanpassingen door te voeren. “Zo moeten organisaties straks meer inzicht geven in dataverwerking, verantwoordelijken op privacygebied benoemen en zogenoemde Privacy by Design en Privacy by Default principes doorvoeren. Ook krijgt iedereen het recht om vergeten te worden.”

Datalekken
De AVG bevat verder strenge regels rondom het melden van datalekken. Organisaties moeten vanaf mei 2018 datalekken melden in een register en een procedure hebben hoe ze met datalekken omgaan, inclusief communicatieplan. Opvallend is dat slechts 58 procent de nu geldende regels voor het melden van datalekken heeft ingevoerd. Dat percentage ligt weliswaar significant hoger dan vorig jaar (16 procent), maar dat betekent dat er nog steeds veel bedrijven zijn die boetes tot 820.000 euro riskeren. Die boetes kunnen vanaf mei 2018 oplopen tot twintig miljoen euro of vier procent van de jaaromzet. Een minderheid (44 procent) van de ondervraagde organisaties heeft nog nooit een datalek gemeld. Bram van Tiel: ‘We weten dat het percentage dat slachtoffer is geweest van cybercrime hoger ligt. Veel organisaties weten niet precies wat een datalek is en wanneer ze de Autoriteit persoonsgegevens en betrokkenen, zoals klanten, moeten informeren.’

Documentatie
Uit het onderzoek blijkt verder dat 90 procent van de ondervraagde organisaties inzichtelijk heeft welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt, echter slechts 35 procent documenteert de verwerkingen. Het gebruik van bewerkersovereenkomsten is licht gestegen naar 70 procent (2015; 60 procent), maar de helft daarvan controleert deze overeenkomsten daadwerkelijk op naleving. 29 procent vindt de eigen organisatie (zeer) volwassen op het gebied van privacy. Driekwart (2015; 50 procent) heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in privacy compliance. De verwachting van PwC is dat de investeringen in aanloop naar de EU-verordening fors zullen toenemen.

Bekijk hier het onderzoeksrapport.
Meer informatie: PwC

]]>
Sun, 29 Jan 2017 14:04:33 +0100 PwC: Organisaties niet klaar voor nieuwe Europese privacyregels http:///item/813054/pwc-organisaties-niet-klaar-voor-nieuwe-europese-privacyregels.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Sterke groei in Benelux-regio voor OutSystems in 2016 http:///item/811472/sterke-groei-in-benelux-regio-voor-outsystems-in.html OutSystems begint 2017 met een recordgroei. Het bedrijf behaalde in 2016 wereldwijd meer dan 100 miljoen dollar aan verkoopresultaat en verkreeg 178 nieuwe enterpriseklanten. OutSystems is momenteel actief in 43 landen, 30 procent meer dan in 2015. De groei komt daarbij voor een belangrijk deel uit de Benelux-regio, waarin het bedrijf een verkoopgroei van 51 procent noteerde.
 
De sterke groei is vooral een gevolg van de toenemende wereldwijde vraag naar web- en mobiele apps. Bedrijven zoeken naar snellere en efficiëntere methodes om applicaties te ontwikkelen. Het low-code ontwikkelplatform van OutSystems is daarbij in trek, hetgeen heeft geleid tot een behoorlijke groei in de business. “Digitale transformatie is vandaag de dag een van de grootste kansen en uitdagingen voor bedrijven,” zegt Paulo Rosado, CEO van OutSystems. “Het zet bedrijven onder grote druk om bedrijfsapplicaties sneller en met minder resources te bouwen. OutSystems is met ons low-code platform voor snelle ontwikkeling van web- en mobiele applicaties bijzonder goed gepositioneerd om op die trend in te spelen.”
 
Partner en Developer Ecosysteem
Het OutSystems ecosysteem van partners en ontwikkelaars is stevig gegroeid in 2016. Het bedrijf startte wereldwijde samenwerking met Deloitte S.A. en verdubbelde het aantal partners in Europa en Azië. Nieuwe parters zijn Hewlett Packard, Incentro, NinTec, TESI, Dreamcloud, Perkasa en Rainmaker. In Nederland tekenden in 2016 onder andere Capgemini, Phact, Open-i, Conclusion, Redhotminute en VAARD. Meer dan 40.000 nieuwe ontwikkelaars hielpen in 2016 mee aan low-code apps, widgets en andere productiviteitsverhogende componenten binnen de OutSystems Developer Community.
 
Personeel
In 2016 werden er 200 nieuwe medewerkers aangenomen, waardoor het wereldwijde personeelsbestand steeg naar 500. Daarbij werd onder andere een aantal topfuncties voor sales, marketing en partner management ingevuld. 2016 was volgens Rosado een geweldig jaar voor OutSystems. “Onze snelle groei weerspiegelt de groeiende behoefte aan mobiele apps, de groeiende erkenning van bedrijven en onze productinnovatie.”
 
Erkenning
Naast de omzetgroei kreeg OutSystems ook veel erkenning van analisten en marktkenners:
- Leider in de Forrester Wave: Low-Code Development Platforms, Q2 2016.
- Visionair in de Gartner kwadranten voor Mobile App Development Platforms (juni 2016) en Enterprise Application Platform as a Service (maart 2016).
- SIIA CODiE Award voor Best Mobile Development Solution 2016.
- Best Software Solution en een CIO Award voor CP Kelco tijdens het CIO MidMarket Forum.
- De Financial Innovation Award voor Banco BPI’s GoBanking App.
- Winnaar in de categorie Most Promising Business Application Platform tijdens de  NWA Information Management Awards 2016.
- Een Rising Star op het gebied van Application Development & Lifecycle Management tijdens NetworkWorld Asia 2016 Readers' Choice/Rising Star Awards.
- Erkenning van APAC CIO Outlook magazine al seen van de tien meest veelbelovende technologieproviders op het gebied van finance – 2016.
- In Oktober werd OutSystems 10 gelanceerd, het eerste low-code ontwikkelplatform voor het ontwikkelen van native enterprise mobiele apps.

]]>
Fri, 27 Jan 2017 00:03:00 +0100 Sterke groei in Benelux-regio voor OutSystems in 2016 http:///item/811472/sterke-groei-in-benelux-regio-voor-outsystems-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gemalto: Consumenten houden bedrijven verantwoordelijk voor datalekken http:///item/810880/gemalto-consumenten-houden-bedrijven-verantwoordelijk-voor-datalekken.html Gemalto heeft de onderzoeksresultaten van haar 2016 Data Breaches and Customer Loyalty rapport gepubliceerd. Hierin wordt duidelijk dat consumenten wereldwijd de verantwoordelijkheid van de bescherming van hun persoonlijke gegevens vooral leggen bij de organisaties die hun gegevens in handen hebben en niet bij henzelf. Gemalto is aanbieder in digitale beveiliging.

Volgens de 9.000 wereldwijd bevraagde consumenten ligt 70 procent van de verantwoordelijkheid voor het beschermen van consumentengegevens bij de bedrijven, de overige 30 procent bij de consumenten zelf. Toch gelooft minder dan een derde (29 procent) van de consumenten dat bedrijven de bescherming van persoonsgegevens serieus nemen. Meer dan 4,8 miljard records zijn sinds 2013 getroffen door een lek, identiteitsdiefstal heeft met 64 procent het grootste aandeel.

Gedrag
Ondanks dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van de online gevaren, gelooft slechts een op de tien (11 procent) consumenten dat apps of websites het grootste risico vormen. Hierdoor veranderen zij niets aan hun gedrag:
· 80 procent gebruikt sociale media, ondanks dat 59 procent gelooft dat deze media een groot risico vormen;
· 87 procent maakt gebruik van online of mobiel bankieren, terwijl 34 procent denkt dat dit hen kwetsbaar maakt voor cybercriminelen;
· Consumenten zijn eerder geneigd om online te winkelen tijdens drukke commerciële periodes – zoals Black Friday en Kerst (een toename van 2 procent online versus een afname van 2 procent in de winkels) – terwijl 21 procent verwacht dat de dreiging van cybercriminaliteit toeneemt tijdens deze periodes.

Consumenten banger
Consumenten vrezen steeds vaker voor diefstal van hun gegevens; 58 procent denkt dat zij slachtoffer zullen worden van een datalek. Bedrijven moeten zich voorbereiden op het verlies dat zulke incidenten mogelijk veroorzaken. Een datalek is in veel gevallen een reden om te stoppen met online activiteiten. Zo zegt 60 procent te stoppen met online winkelen als er een datalek voorkomt, gevolgd door online bankieren (58 procent) en sociale media (56 procent). Daarbij zegt 66 procent geen zaken te willen doen met een bedrijf dat te maken heeft gehad met een datalek waardoor financiële en gevoelige informatie werd gestolen.

Gevolgen
Volgens het onderzoek heeft frauduleus gebruik van financiële informatie 21 procent van de consumenten benadeeld, terwijl anderen slachtoffer werden van frauduleus gebruik van persoonsgegevens (15 procent) en identiteitsdiefstal (14 procent). Meer dan een derde (36 procent) van de consumenten die slachtoffer zijn geworden van een lek, schrijven dit toe aan een frauduleuze website. Het klikken op een kwaadaardige link (34 procent) en phishing (33 procent) zijn de twee andere meest gebruikte methodes waar consumenten slachtoffer van werden. Daarnaast wijdt meer dan een kwart (27 procent) de schuld van een datalek aan een fout bij de data-beveiligingsoplossingen van een bedrijf. Opvallend is dat in de Benelux maar 6 procent de schuld bij bedrijven neerlegt, dit is het laagste percentage van alle onderzochte landen.

Gebrek aan vertrouwen
Het gebrek aan consumentenvertrouwen kan veroorzaakt zijn door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen die bedrijven toepassen. Bij online bankieren zijn wachtwoorden nog steeds de meest voorkomende authenticatiemethodes – gebruikt door 84 procent bij online bankieren en door 82 procent bij mobiel bankieren. Hierna wordt een meer geavanceerde transactiebeveiliging het meest gebruikt bij online en mobiel bankieren (respectievelijk 50 procent en 48 procent). Oplossingen als two-factor authenticatie (43 procent online en 42 procent mobiel) en data encryptie (31 procent online en 27 procent mobiel) volgen op enige afstand.

Authenticatie
Vergelijkbare resultaten zijn gevonden in zowel de retail-omgeving als de sociale media. Bij de retail zegt slechts 25 procent van de respondenten two-factor authenticatie te gebruiken voor hun accounts in de apps en op websites. Bij sociale media gebruikt slechts 21 procent two-factor authenticatie voor alle platforms. In de Benelux maakt zelfs maar 15 procent hier gebruik van op sociale media. Slechts 16 procent van de consumenten gaf aan volledig te snappen wat data-encryptie is en wat het doet.

Gemalto heeft het 2016 Data Breaches and Customer Loyalty onderzoek uitgevoerd onder 9.000 consumenten uit Australië, de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi Arabië, India, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Meer informatie: Gemalto

]]>
Thu, 26 Jan 2017 00:32:27 +0100 Gemalto: Consumenten houden bedrijven verantwoordelijk voor datalekken http:///item/810880/gemalto-consumenten-houden-bedrijven-verantwoordelijk-voor-datalekken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle organiseert Oracle Code evenementen voor cloudontwikkeling http:///item/809982/oracle-organiseert-oracle-code-evenementen-voor-cloudontwikkeling.html Als investering in haar ontwikkelaarscommunity introduceert Oracle een serie gratis evenementen onder de naam Oracle Code, waarin ontwikkelaars alles kunnen horen over de nieuwste technologieën, best practices en trends in de branche. Op 6 juni 2017 doet Oracle Code Brussel aan.

De Oracle Code evenementen bestaan uit een combinatie van keynotes, technische sessies en hands-on labs door vooraanstaanden in de branche, communityleden en Oracle-experts. Samen bieden ze ontwikkelaars inzichten waarmee ze gewapend zijn voor uitdagingen op het gebied van de cloud. Het eerste evenement in de serie vindt plaats op 1 maart 2017 in San Francisco. In totaal worden de Oracle Code-evenementen in 2017 gehouden in twintig steden in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika. Deelnemerregistratie en call for papers zijn per direct geopend. In de Benelux staat het evenement op 6 juni 2017 in Brussel gepland.

Expertise nodig
Er is geen organisatie of sector die niet te maken heeft met transformatie op het gebied van cloudcomputing. Ontwikkelaars hebben dan ook steeds vaker expertise nodig over zaken als cloudmigratie, management en cloud-native ontwikkelen. Ze zoeken manieren om snel applicaties te bouwen met microservices, API’s, containers, machine-learning, mobiele backends en chatbots, door moderne DevOps-processen in te zetten. Daardoor hebben ze omvangrijke en robuuste platformmogelijkheden nodig, waaronder big data en analytics, integratie, management en monitoring, mobility en Internet of Things (IoT). Ontwikkelaars willen de keus hebben uit elke programmeertaal, elke database, elk besturingssysteem, elke virtualiseringstechnologie en elke ontwikkelaarstool, waaronder open source en opties van derde partijen. Ze moeten de mogelijkheid hebben om in de cloud of on-premise te implementeren, met portabiliteit en interoperabiliteit.

Nieuwe open source technologieën
Tijdens Oracle Code leren ontwikkelaars over nieuwe en opkomende open source technologieën als Kafka/Spark, Docker/Kubernetes, diverse programmeertalen waaronder Java, Javascript/Node.js en Python/PHP, en databases als Cassandra/MongoDB, MySQL en Oracle. Sprekers op Oracle Code bieden technische, educatieve en pragmatische content en demonstreren de nieuwste ontwikkelaarstechnologieën via hands-on labs, interactieve sessies en demo’s. Daarnaast is er de mogelijkheid om te netwerken met ontwikkelaars van diverse achtergronden en niveaus.

Ga voor meer informatie en voor registratie naar developer.oracle.com/code.
De Call for Papers staat open.

]]>
Tue, 24 Jan 2017 13:54:34 +0100 Oracle organiseert Oracle Code evenementen voor cloudontwikkeling http:///item/809982/oracle-organiseert-oracle-code-evenementen-voor-cloudontwikkeling.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle breidt Cloud Platform uit voor implementatie high-performance applicaties http:///item/809981/oracle-breidt-cloud-platform-uit-voor-implementatie-high-performance-applicaties.html Oracle breidt haar Oracle Cloud Platform verder uit om het voor klanten aantrekkelijker te maken bedrijfskritische applicaties naar de cloud te verplaatsen. Oracle komt met twee innovaties: de beschikbaarheid van de Oracle Database Cloud Service op bare-metal compute, en nieuwe mogelijkheden voor virtual machine compute, load balancing en storage, allemaal op hetzelfde low-latency, high-performance IaaS-platform.

Met deze uitbreidingen wil het Oracle Cloud Platform gedifferentieerde databaseperformance op elke schaal en diep geïntegreerde IaaS-mogelijkheden bieden. Deze opties zijn beschikbaar voor klanten van elke grootte, die ze kunnen inzetten voor het eenvoudig ontwikkelen, testen en implementeren van hun bedrijfskritische applicaties in de cloud.

Migratie
Volgens President Product Development Thomas Kurian van Oracle bieden de nieuwste investeringen in het Oracle Cloud Platform een duidelijke route voor ontwikkelen, testen en schalen van applicaties – met de Oracle Database of databases van andere partijen. “We bieden klanten de meest uitgebreide aanpak voor wat betreft migreren naar de cloud en het versnellen van hun bedrijfsstrategieën.”

Beheerde dienst
De Oracle Database Cloud Service is op zowel gevirtualiseerde als high-performance bare-metal compute-servers geschikt voor het ontwikkelen, testen en implementeren van enterprise-workloads. De onlangs geïntroduceerde Oracle Database Exadata Express Cloud Service biedt klanten een laaggeprijsde, volledig beheerde dienst – volgens Oracle ideaal voor ontwikkelaars, bedrijfsanalisten en middelgrote organisaties. De Oracle Database Exadata Cloud Service levert de performance die nodig is voor de opslag van bedrijfskritische data en voor transactionele databaseworkloads. Daarnaast stellen het ontwerp van Oracles infrastructuurplatform en zijn gedifferentieerde netwerk Oracle-klanten in staat de Oracle Database te laten draaien op dit IaaS-platform.

Uitbreiding
De nieuwe IaaS-diensten vormen een uitbreiding van de ondersteuning voor web-scale- en enterprise-applicaties. Oracle IaaS biedt nu één-, twee- en vier-core VM-varianten die draaien op hetzelfde low-latency, high-performance Virtual Cloud Network (VCN) als Oracles bare-metal compute-varianten, block volumes en object storage. Oracle zegt hiermee de eerste in de markt te zijn. Daarnaast zijn er met een nieuwe Load Balancing Service drie bandbreedtevarianten bij: 100 Mbps, 400 Mbps en 8 Gbps. Daarmee is te voorzien in verschillende behoeften op het gebied van applicatieverkeer, hoge-beschikbaarheid en beveiliging. Andere uitbreidingen zijn een nieuwe block storage-variant (2 TB) en versleuteling van data-at-rest voor object storage.

Meer informatie: Oracle

]]>
Tue, 24 Jan 2017 13:43:13 +0100 Oracle breidt Cloud Platform uit voor implementatie high-performance applicaties http:///item/809981/oracle-breidt-cloud-platform-uit-voor-implementatie-high-performance-applicaties.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft start Azure webinarweek http:///item/809444/microsoft-start-azure-webinarweek.html Op 25, 26 en 27 januari presenteert Microsoft een serie webinars over ontwikkeling van Azure Cloud Solutions. Rond drie thema's zijn in totaal 15 webinars ontwikkeld.

In de webinar-serie over de mogelijkheden van Azure Cloud Solutions geven Microsoft experts hun visie op de nieuwste ontwikkelingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Blockchain, Xamarin, Testen, Microservices, Azure Container Service, DevOps, Big Data, IoT, Machine learning.

Inschrijven:
Ontwikkelen en tools
Big Data en analyse
Internet of things

]]>
Mon, 23 Jan 2017 16:54:11 +0100 Microsoft start Azure webinarweek http:///item/809444/microsoft-start-azure-webinarweek.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft and open-source software: welcome! http:///item/809419/microsoft-and-open-source-software-welcome.html Until recently, it was out of the question that Microsoft would cooperate with the Open-source community. Today, this situation has changed radically, and so it came as no surprise that the TechDays programme contained many sessions on open-source topics. What has changed? And will this relationship last?

This year, the Microsoft TechDays programme covered an impressive number of topics. The sessions that caught my interest in particular centred on the following:
• Microservices (including bus technologies)
• Open source software (Angular2, JS tools)
• New .Net features (e.g. C# 7, .Net Core and ASP.Net Core)

In addition to the regular Microsoft fare like .Net, Azure and DevOps, the TechDays programme covered topics not specifically relating to Microsoft, like front-end technology, the IoT, SCRUM, open-source software and robotics.

In order to keep this article concise, it is part of a series of three separate articles. This is the second part, about open-source software.

Open-source software

A few years ago, Microsoft viewed the open-source community as ‘the enemy’. Making the .Net source code available on the internet was out of the question, and the concept of free software was not in line with Microsoft’s company policy.

The company’s view has changed radically since then. So, it was not a big surprise to see that the TechDays programme included many sessions on open-source matters. And, it would seem, a lot of developers are drawn to this topic, with many of these sessions filled to capacity. I feel this is a good thing too. For example, when building web applications, this inevitably involves writing HTML, CSS and JavaScript code. This can be done in Visual Studio, but the use of additional open-source tools makes life much easier.

Out of the box Visual Studio supports editing HTML, CSS and JavaScript files, but if you want to use LESS, SASS or SCSS for your styling, you will need an extension or an open-source tool to transpile these files into CSS. These days, transpiling TypeScript (if that is how you like to write your JavaScript code) is supported in Visual Studio; however, running unit tests for your client side app also requires an extension or an open-source test runner framework (especially when using a highly customised framework like AngularJS). You will soon find yourself on the command line typing npm commands to retrieve packages like Mocha, Jasmine, Karma or QUnit. I was very pleased to perform a ‘restore npm packages’ operation in Visual Studio for the first time, and run a gulp task from the ‘Task Runner Explorer’. Both operations can be performed with a single mouse click. Nice!

Another pleasant surprise was the introduction of the Bash shell on Windows 10, as mentioned by Jeff Burtoft. For example, if you prefer to use the Git Command Line Interface you will need a UNIX-based shell. You could use CygWin if you like, but Windows 10 now provides another solution. This also makes it possible to use a wide range of Linux-based tools without having to run Linux on your device. The Bash shell is turned off by default, but it’s available as a Windows feature and it’s quite easy to turn on. If you would like to know how, read this helpful step by step guide.

Angular

A topic that is likely to draw a lot of attention is AngularJS (one of my favourite frameworks). This September saw the release of version 2.0, which is completely different from the Angular 1.x releases, as Patrick Schmidt explained in his session.

One of the first differences is that Angular 2 is written in TypeScript. This release also supports writing your app’s code in TypeScript, although it is still possible to use JavaScript or Dart. An advantage of using TypeScript, however, is that this prevents you from creating bugs due to type mismatches: these show up in compile time rather than in run time.

Another major difference is the assembly of the Angular core. Rather than being a single – quite large – JavaScript file, it now consists of dozens of smaller files. This helps keep the Angular’s base package small, because it only includes those functions that you need to run your app. To reduce the number of resulting HTTP requests, you will need to find a way to bundle these separate files into a few packages. Maurice de Beijer mentioned Webpack and JSPM as tools you might consider for this task. The key framework that ‘glues’ all these separate files/functions together is SystemJS (together with RequireJS) but you could also use Webpack if you like. It may take a little while to set up your configuration, but once it’s done, you’re good to go.

Angular2 is much faster than Angular 1.x because of how the components operate and the more efficient solution for binding data. What’s more, Angular 2 supports features like ‘lazy loading’ and ‘Ahead of Time Compilation’, which speeds up page loading.

There is an abundance of open-source tools for code analysis, package management, bundling and many other tasks. In his session, Maurice de Beijer gave a great overview of the most popular tools and frameworks, organising these by the type of task they perform, such as task runners or online editors.

To find out more about the frameworks and tools he mentioned, I recommend you take a look at the recording of his session on channel 9 (see below). I will just mention a few good ones, like Chai, which is used to improve your unit test assertions. So, instead of writing:

expect(tea.flavors).toBeDefined();
expect(tea.flavors.length).toEqual(3);

you can write:

expect(tea).to.have.property(‘flavors’).with.length(3);

In addition to expectations, Chai also supports other styles for determining test results, such as ‘assert’ and ‘should’.

For performance testing, Chrome provides some very nice dev tools, but you can also use WebPageTest. And for sharing or demonstrating JavaScript code samples, you may already know jsFiddle, but how about JSBin or HyperDev? Joel Spolsky has published an article about HyperDev on his site, where he shows how fast you can get a web app up and running (for demonstration or prototyping purposes, for example) using HyperDev.

Many tools are available for every need, so the choice is yours!

Any set of actions you would like to run can be scripted using Gulp in the form of gulp tasks. In the Task Runner Explorer in Visual Studio, you can bind gulp tasks to one of four Visual Studio actions: ’Project Open’, ’Before Build’, ’After Build’ and ’Clean’ (clean solution). The Task Runner Explorer is available as the NPM task runner extension or as part of the Microsoft ASP.NET and Web Tools extension.

This makes it possible to clean up old files (*.css / *.min.css / *.js.map / *.js / *.min.js), transpile your LESS and TypeScript files, minify the resulting files, bundle them, start a Karma test run using PhantomJS and generate a Chai assert test report – all by starting the build of your solution (in Visual Studio)? In my view, this is the ultimate proof that Microsoft has opened its arms to the open-source community!

Sessions

The recordings of the sessions about open-source software are available on Channel9:
Jeff Burtoft: State of the Union - Client technologies
Patrick Schmidt: Introduction to Angular2
Maurice de Beijer: Tooling for the productive front end developer

Part 1 of this blog
Microservices, a small step or a giant leap?

 

 

]]>
Mon, 23 Jan 2017 15:46:47 +0100 Microsoft and open-source software: welcome! http:///item/809419/microsoft-and-open-source-software-welcome.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Promedico versnelt digitale transformatie zorgsector met OutSystems http:///item/809372/promedico-versnelt-digitale-transformatie-zorgsector-met-outsystems.html Promedico, leverancier van IT-systemen aan eerstelijnszorgverleners, heeft met behulp van het low-code ontwikkelplatform van OutSystems in recordtijd twee nieuwe applicaties ontwikkeld voor apothekers en zorgverleners. De applicaties zorgen ervoor dat medicijnen transparant, efficiënt en correct aan patiënten worden verstrekt. Organisaties in de zorgsector kunnen zo optimaal profiteren van de mogelijkheden van hun digitale transformatie.

Promedico ontwikkelde twee applicaties voor de zorgsector: Apro en MediSein. De applicatie Apro is een informatiesysteem voor apotheekmedewerkers. Apothekers kunnen er onder andere patiëntdossiers in raadplegen, het medicatie-assortiment inzien, voorraden beheren, recepten verwerken, medicatie bewaken, proactief herhaalmedicatie herhalen, declaraties verwerken en boekhouding doen. Het systeem blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid en heeft koppelingen met andere zorginformatiesystemen.

MediSein
De tweede applicatie is de mobiele applicatie MediSein en werd ontwikkeld op verzoek van en samen met ’s Heeren Loo Zorggroep, een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking. De app biedt op de tablet van de zorgverlener realtime up-to-date medicijninformatie en meldt met pushberichten wanneer welke patiënt welk medicijn toegediend moet krijgen. Daarnaast kan met de app worden bijgehouden of de patiënt daadwerkelijk zijn medicijn heeft genomen, en zo niet, waarom niet. MediSein helpt de zorggroep de foutmarge bij medicijntoediening te minimaliseren.

Digitaliseringsslag
"Software moet zich aanpassen aan de werkprocessen van zorgverleners, niet andersom. Een platform moet dan ook flexibel zijn om aan de wensen van de zorgverlener te kunnen voldoen", vindt Pita van Arkel, algemeen directeur Promedico. "Er is een digitaliseringsslag nodig in de zorg om bij te blijven bij de maatschappelijke ontwikkelingen. De realiteit is echter dat softwareleveranciers vaak niet of niet snel genoeg kunnen meekomen, omdat ze vast zitten aan legacy. In OutSystems zien wij een toekomstbestendig platform waarmee we wel aan de vraag van zorgverleners en -instellingen kunnen blijven voldoen." Van Arkel roemt met name de ontwikkelsnelheid van het OutSystems platform. MediSein kon bijvoorbeeld in een tijdsbestek van zes weken worden gerealiseerd.

Apothekers
"De maatschappij verwacht dat de zorgsector in verre mate digitaliseert. De praktijk leert echter dat er nog maar weinig aan deze vraag kan worden voldaan", zegt Willem van Enter, vice-president EMEA OutSystems. "Promedico gaat snel en voortvarend te werk om hier verandering in te brengen. Met Apro betreedt Promedico bijvoorbeeld een voor hen relatief nieuwe markt en zorgt het bedrijf ervoor dat ook apothekers kunnen profiteren van de voordelen van digitale transformatie. We zijn blij dat OutSystems aan deze belangrijke stap kan bijdragen."

Meer informatie: OutSystems

]]>
Mon, 23 Jan 2017 13:30:56 +0100 Promedico versnelt digitale transformatie zorgsector met OutSystems http:///item/809372/promedico-versnelt-digitale-transformatie-zorgsector-met-outsystems.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Amsterdam School of Data Science gaat van start http:///item/809095/amsterdam-school-of-data-science-gaat-van-start.html Op vrijdag 24 maart vindt de opening plaats van de Amsterdam School of Data Science door wethouder en loco-burgemeester Kajsa Ollongren van Amsterdam. Tevens is er dan een mini-conferentie over de toekomst van Data Science onderwijs.

De Amsterdam School of Data Science is een initiatief van Amsterdam Data Science, een samenwerkingsverband van het CWI, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Deze onderwijsinstituten presenteren momenteel meer dan 200 opleidingen gerelateerd aan Data Science.

Talent stimuleren
Vanwege de enorme vraag naar specialisten op dit gebied willen deze organisaties hun samenwerking verder uitbouwen. Doelstellingen van een nauwere samenwerking zijn onder andere:
- de Amsterdamse regio binnen Europa positioneren als gebied met sterke vertegenwoordiging van Data Science-kennis en -startups;
- op een plaats alle beschikbare opleidingen en programma’s in de regio Amsterdam presenteren;
- samenwerking verbeteren tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs om talent te stimuleren;
- het internationale netwerk van topinstituten uitbreiden voor uitwisseling van kennis en talent;
- naar diverse doelgroepen uitleggen wat de betekenis en mogelijkheden voor de arbeidsmarkt zijn van Data Science.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 maart om 15.00 uur in de Raadszaal van het Amsterdamse Stadhuis, Amstel 1. Registratie voor de opening is vereist.
Bijwonen en registratie voor de opening van de Amsterdam School of Data Science.

]]>
Mon, 23 Jan 2017 00:11:00 +0100 Amsterdam School of Data Science gaat van start http:///item/809095/amsterdam-school-of-data-science-gaat-van-start.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
ServiceNow neemt machine-learning specialist DxContinuum over http:///item/807750/servicenow-neemt-machine-learning-specialist-dxcontinuum-over.html ServiceNow heeft de overname bekend gemaakt van DxContinuum, aanbieder van oplossingen op het gebied van machine learning. Als aanbieder in intelligente automatisering kan ServiceNow haar productiviteit voor klanten verhogen door machine learning mogelijkheden en datamodellen aan te bieden die door DxContinuum zijn ontwikkeld.

ServiceNow gaat de technologie van het in Silicon Valley gevestigde DxContinuum implementeren in het ServiceNow-platform en haar producten. De voorspellende modellen van DxContinuum moeten voor een hogere efficiëntie zorgen in het automatisch categoriseren van inkomende verzoeken van mens en machine.

Handmatige processen
Terwijl kunstmatige intelligentie en automatisering in hoog tempo de consumentenwereld veranderen – denk aan zelfrijdende auto’s en smart home-toepassingen – is er in de werkomgeving nog vaak sprake van handmatige processen, waarbij medewerkers dagelijks IT-problemen, HR-zaken, klantverzoeken en veiligheidswaarschuwingen afhandelen met behulp van e-mail, telefoontjes en spreadsheets. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat 49 procent van de tijd die besteed wordt aan dat werk geautomatiseerd kan worden, waardoor de productiviteit omhoog kan.

Automatische afhandeling
Omdat steeds meer IoT-devices serviceverzoeken doen, wordt het steeds belangrijker dat deze verzoeken zoveel mogelijk geautomatiseerd worden gecategoriseerd en beantwoord. Daarvoor zorgt de technologie van DxContinuum en ServiceNow, zodat honderdduizenden verzoeken van zowel machines als mensen nu effectief en automatisch afgehandeld worden en komt volgens ServiceNow de intelligente automatisering van processen die nu veelal nog handmatig gebeuren een stap dichterbij.
De overname wordt gedaan met een all-cash transactie die naar verwachting eind januari wordt afgerond.

Meer informatie: www.servicenow.com

]]>
Fri, 20 Jan 2017 13:35:48 +0100 ServiceNow neemt machine-learning specialist DxContinuum over http:///item/807750/servicenow-neemt-machine-learning-specialist-dxcontinuum-over.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Databricks breidt uit en opent Amsterdamse vestiging http:///item/806718/databricks-breidt-uit-en-opent-amsterdamse-vestiging.html Databricks kondigt een internationale uitbreiding aan met de opening van twee nieuwe kantoren; in Amsterdam en Bangalore, India. Vanwege toenemende inzet van Spark gaan de twee kantoren wereldwijd service verlenen aan gebruikers van het Just-in-Time Data Platform, het op Apache Spark gebouwde cloudaanbod van Databricks.

De internationale Spark gemeenschap groeit en er is volgens CEO en mede-oprichter Ali Ghodsi van Databricks een overweldigende adoptie van het Spark-aanbod van Databricks. “De uitbreiding is een uitgelezen kans om internationaal talent aan ons te binden en onze wereldwijde klanten directer van dienst te zijn.”
Ion Stoica, voorzitter en mede-oprichter van Databricks, benadrukt dat er inmiddels 580 Spark meetup groepen zijn met gezamenlijk bijna 300.000 leden. “Ik ben blij met onze uitbreiding waardoor onze internationale aanwezigheid vergroot en de wereldwijde gemeenschap verstevigd worden.”

Query processing workloads
De nieuwe vestiging in het centrum van Amsterdam krijgt als functie een hub voor ontwikkeling, waarbij de nadruk zal liggen op performance optimalisatie voor query processing workloads binnen het Spark-gebaseerde platform van Databricks. Volgens Databricks zal het team in Amsterdam gaan bestaan uit experts op het gebied van database performance, die al reeds aan MonetDB- en Vectorwise-projecten hebben gewerkt. MonetDB en Vectorwise zijn beide projecten die vanuit het CWI in Amsterdam zijn opgestart.

Technologie Centrum
In Bangalore wordt het eerste Technologie Centrum van Databricks gevestigd, dat op verzoek van Europese en Aziatische klanten met expertteams 24x7 realtime ondersteuning gaat geven aan wereldwijd opererende bedrijven bij problemen met hun Spark productieplatformen.

]]>
Wed, 18 Jan 2017 15:22:03 +0100 Databricks breidt uit en opent Amsterdamse vestiging http:///item/806718/databricks-breidt-uit-en-opent-amsterdamse-vestiging.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Enable-U organiseert API Strategy Conference voor de overheid http:///item/806202/enable-u-organiseert-api-strategy-conference-voor-de-overheid.html Op dinsdagmiddag 7 februari 2017 organiseert Enable-U, integratiespecialist voor de Nederlandse overheid, de API Strategy Conference in Den Haag. Na een programma van parallelsessies worden deelnemers begeleid in het vormgeven van hun eigen API-strategie tijdens een workshop.

De centrale en lokale overheid moet steeds vaker digitale informatie vanuit hun applicaties delen met ketenpartners, (cloud)applicatieleveranciers en andere overheidsorganisaties. Tijdens deze conferentie krijgen verantwoordelijken voor (digitale) dienstverlening, CIO’s, CISO’s informatiemanagers, architecten en securityspecialisten handvatten om op een veilige en beheersbare manier informatie te delen en te ontsluiten in de keten met behulp van API’s. Op die manier kunnen zij beter samenwerken en digitale overheidsdiensten naar een hoger plan tillen. De API Strategy Conference is kosteloos voor deelnemers en vindt plaats in Igluu Den Haag.

Inhoud conferentie
In het licht van het thema ‘creating new value together’ wordt – na een gezamenlijke opening – in een specifieke track dieper ingegaan op de potentie van API’s en hoe deze het beste verzilverd kan worden. Tijdens de tracks komen ook praktijkverhalen aan bod van onder andere CIBG en Alliander. In de sessies toegespitst op de overheid wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan:
- Ketenintegratie: veilig informatie delen binnen en tussen overheidsorganisaties
- Identity & Access Management voor bescherming van privacygevoelige informatie
- Bruikbaar maken van ‘Open Data’ en ‘Closed Data’ via API’s
- Smart Government en Smart Cities
- Performance Management

Volledige programma
12:00 – 13:00 Inloop met lunch
13:00 – 13:25 Openingswoord door Frank Arts, CEO Enable-U
13:25 – 13:50 Keynote. Enable Your API Strategy: the API Strategy Program - Kees Neven, CSO Enable-U
13:50 – 14:30 Keynote. The Architecture of Innovation (Engels) - Ronnie Mitra, Director of API Design CA Technologies
14:30 – 15:00 Break-out track 1 – cases
Edward Kuenen - CIBG /VWS: API's en beheerst ontsluiten van privacygevoelige data
Arie Luijendijk- Alliander: API's en de transformatie van de energiemarkt
Mounaim Cortet - Innopay: API's en PSD2: revolutie in finance
Johan Krijgsman - Nictiz: API's voor verbeterde informatie-uitwisseling in de zorg
15:05 – 15:55 Break-out track 2
Ruud Koreman - Enable-U: Enable API's binnen de overheid
Michiel Helder - Enable-U: Enable API's in slimme energietoepassingen
Jan-Jaap Zoutendijk - Enable-U: Enable API's in finance & insurance
Orlando van Amson - Enable-U: Enable API's in de zorg
15:55 – 16:55 Workshop The API Business Model Canvas - Kees Neven, CSO Enable-U
16:55 Slotwoord. Enable Your API Strategy: the next steps - Christoffel Klimbie, Accountmanager Enable-U
17:00 – 18:00 Netwerkborrel & einde

Na de parallelsessies worden deelnemers begeleid in het vormgeven van hun eigen API-strategie tijdens de workshop The API Business Model Canvas.

Datum en locatie
De API Strategy Conference vindt plaats op dinsdag 7 februari van 12.00 uur tot 17.30 uur in Igluu Den Haag. Igluu is gevestigd in een historisch pand aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer en heeft voldoende gratis parkeerplekken. Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers.
Aanmelden kan via de website van Enable-U.

]]>
Tue, 17 Jan 2017 17:52:58 +0100 Enable-U organiseert API Strategy Conference voor de overheid http:///item/806202/enable-u-organiseert-api-strategy-conference-voor-de-overheid.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
O&apos;Reilly Media: Vijf development trends in 2017 http:///item/806156/oreilly-media-vijf-development-trends-in.html Open source software ontwikkeling, disruptie van infrastructuur, machine learning, en klantgericht ontwerp maken volgens Rachel Roumeliotis van uitgeverij O'Reilly Media onderdeel uit van de 'perfecte storm' die de volgende massieve digitale transformatie zal vormgeven.

Volgens Roumeliotis moeten alle ondernemingen hun oude technologie de deur uit doen en zich zelf opnieuw uitvinden, willen ze in de markt competitief blijven. Zij doet vijf voorspellingen voor het komende jaar.

1. Open source geeft de wereld vorm
De belangrijkste opdracht is om de codes en cultuur van de open source wereld in bedrijven in te voeren. Deze cultuur is de centrale drijfveer achter elk disruptief en succesvol bedrijf. Deze verandering moet plaats vinden en open source software speelt daarin de hoofdrol. Door open source software te gebruiken, projecten open source te maken en actief deel te nemen aan de open source gemeenschap kan een bedrijf bijblijven met de technologische ontwikkelingen; het moet transformeren of verdwijnen.

2. Software development is business development
Bijna alle bedrijven zijn softwaregebaseerde bedrijven. De veranderingen die bedrijven doormaken komen vanuit software development en data teams. De ontwikkelaar en zijn team staan in het middelpunt van deze transformatie. Zij bepalen hoe een bedrijf geleid word door de software, hoe data aan belanghebbenden geleverd worden om betere beslissingen te nemen, hoe klanten interacteren met het bedrijf, en hoe de stabiliteit en zekerheid van de onderneming geregeld zijn. Volgens O'Reilly is dit een belangrijke verantwoordelijkheid die op de schouders van ontwikkelaars rust.

3. Disruptie van infrastructuur en herassemblage hervormen bedrijven
De kwaliteit van de softwarearchitectuur en systemen bepalen of een bedrijf een lang leven beschoren is. Oude systemen kan men nu van de hand doen. Er is een hele nieuwe generatie diensten en technologie om in te zetten: een dienst als OpenStack voor rekenkracht, reactieve microservices om onderdelen van de architectuur in aparte segmenten op te delen voor grotere schaalbaarheid, en continue software-inzet via containers in de cloud zoals Docker en Kubernetes.

4. Laat de computer (anders) denken
Machine learning is nu een gevestigde oplossing en grote bedrijven baseren zich voor de rekenkracht op open source software. OpenAI (Elon Musk), Watson (IBM), TensorFlow (Google) en CNTK (Microsoft) hebben nieuwe producten mogelijk gemaakt als Alexa en spraakgedreven applicaties. O'Reilly voorspelt dat in combinatie met grote open datasets assistenten als Siri, Cortana, en Alexa nieuwe mogelijkheden voor de consument gaan bieden. Datagebaseerde machine learning zal een behoorlijke invloed krijgen op hoe zakelijke beslissingen worden genomen en informatie geleverd.

5. De klant staat centraal
Bedrijven moeten hun klant vooraan en centraal zetten bij de opstart van nieuwe projecten; diens ervaring bepaalt het succes van het product. Nu technologische innovaties versnellen en overspringen op andere sectoren dan de traditionele technische bedrijfstakken, moeten ontwikkelaars een actieve rol op zich nemen om van digitale transformatie een succes te maken.

Meer informatie: O'Reilly

]]>
Tue, 17 Jan 2017 15:29:24 +0100 O'Reilly Media: Vijf development trends in 2017 http:///item/806156/oreilly-media-vijf-development-trends-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Google start programmeerwedstrijd Hash Code 2017 http:///item/805720/google-start-programmeerwedstrijd-hash-code.html Voor het vierde jaar op rij daagt Google programmeurs in de EMEA-regio uit om oplossingen te bedenken voor praktische en technische problemen. Op donderdag 23 februari is de eerste online kwalificatieronde.

Hash Code biedt developers een uitgelezen kans om hun technische vaardigheden te tonen, een kijkje achter de schermen te nemen bij de engineering-afdeling van Google en natuurlijk volop plezier te beleven. Bekijk hier eerdere Hash Code-probleemstellingen om te zien welke technische uitdagingen deelnemers in het verleden zijn aangegaan.

Deelname

De online kwalificatieronde voor Hash Code 2017 gaat op 23 februari van start. De vijftig teams die tijdens deze ronde het beste presteren worden uitgenodigd om op 1 april bij Google in Parijs te strijden om de felbegeerde titel van Hash Code 2017-kampioen.
Aanmelden voor deelname kan op g.co/hashcode.

]]>
Mon, 16 Jan 2017 20:37:28 +0100 Google start programmeerwedstrijd Hash Code 2017 http:///item/805720/google-start-programmeerwedstrijd-hash-code.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vijftig teams strijden in driedaagse Dutch Blockchain Hackathon http:///item/803778/vijftig-teams-strijden-in-driedaagse-dutch-blockchain-hackathon.html Van 10 tot 12 februari vindt in Groningen de driedaagse Dutch Blockchain Hackathon plaats. Deze Hackathon wordt ondersteund door een groot aantal bedrijven en overheidsorganisaties en daagt teams uit om de beste Blockchain-gebaseerde oplossingen te presenteren.

Vijftig teams gaan met elkaar concurreren om een prijzenpot van 50.000 euro. Dat gebeurt binnen de vijf tracks Identity, Energy, Future of pensions, Reinventing Government en International trade & entrepreneurship. Op vrijdag 10 februari wordt Dutch Blockchain Hackathon geopend door ambassadeur Prins Constantijn van StartupDelta en initiator en directeur Rutger van Zuidam van DutchChain, waarna per track een briefing volgt en de strijd begint. Zondag 12 februari zijn de finale pitches en worden de prijzen uitgereikt, 10.000 euro per track. Dutch Blockchain Hackathon vindt plaats in The Big Building, Achterweg 1 te Groningen. Op de website van Dutch Blockchain Hackathon kan men zich registreren, elk teamlid moet dat persoonlijk doen.

Pre-Hackathon meetup
Op 18 januari is er een Pre-Hackathon meetup bij Deloitte in Rotterdam, waarbij onder andere vertegenwoordigers van de AFM en De Nederlandsche Bank de Innovation Hub presenteren. De community van de Dutch Blockchain Hackathon telt inmiddels meer dan 700 leden.

Overbruggen
De Dutch Blockchain Hackathon wil de kloof overbruggen tussen organisaties en op Blockchain gebaseerde oplossingen stimuleren binnen het hele ecosysteem van overheden, bedrijven, wetenschap en startups. De adviesraad van de Dutch Blockchain Hackathon bestaat uit Bas Eenhoorn, Peter den Oudsten, Claudia Zuiderwijk, Willem Vermeend, René Penning de Vries, Lex Hoogduin en Mark Buitenhek.
De Dutch Blockchain Hackathon wordt ondersteund door een groot aantal zakelijke en bestuurlijke partners waaronder Deloitte, AFM, ING, Gemeente en Provincie Groningen, Ministerie van Economische Zaken, Kamer van Koophandel, Nederlandse Gasunie, Exact, De Nederlandsche Bank, APG, IBM, Holland Fintech, Dutch Digital Delta, Microsoft, Nuon, PGGM en enkele andere.

Meer informatie: Dutch Blockchain Hackathon

]]>
Fri, 13 Jan 2017 01:46:06 +0100 Vijftig teams strijden in driedaagse Dutch Blockchain Hackathon http:///item/803778/vijftig-teams-strijden-in-driedaagse-dutch-blockchain-hackathon.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
ilionx breidt uit naar Eindhoven met Business Unit Software Development http:///item/803568/ilionx-breidt-uit-naar-eindhoven-met-business-unit-software-development.html ICT-dienstverlener ilionx opent in Eindhoven haar vijfde vestiging. De Business Unit Software Development wordt opgezet door Wilco Jacobs en Belinda van Eck. Ilionx is dienstverlener op het gebied van onder andere Business Intelligence, cloudstrategie en software-ontwikkeling.

De Eindhovense vestiging zal zich vooral richten op de Java-dienstverlening van ilionx. Business Unit Managers Wilco Jacobs en Belinda van Eck hebben de ambitie om met een team van Java-specialisten een breed scala aan klanten in de regio te gaan bedienen.

Hightechindustrie
Volgens Wiebe de Boer, directeur van ilionx, kon een vestiging in Eindhoven als het hart van de hightechindustrie in Nederland niet ontbreken op het lijstje van vestigingen. ”We geloven sterk in het ‘local for local-principe’, waarbij klanten ondersteuning krijgen van consultants die altijd dichtbij zijn. We zijn er ongelofelijk trots op dat Wilco en Belinda dit nieuwe avontuur gaan leiden."

Java-specialisten
Wilco Jacobs was hiervoor werkzaam als Sales & Account Manager bij Ciber, Belinda van Eck als Accountmanager Mobile Solutions bij ilionx. "Het versterken van het team met goede Java-specialisten heeft de grootste prioriteit voor de komende tijd", aldus het duo. "Daarnaast lopen er ook veelbelovende gesprekken met bestaande en nieuwe klanten van ilionx."
Het kantoor wordt gevestigd aan het Kennedyplein in Eindhoven. Daarnaast heeft ilionx vestigingen in Utrecht (hoofdkantoor), Groningen, Zwolle en Almere.

Meer informatie: ilionx

]]>
Thu, 12 Jan 2017 16:17:15 +0100 ilionx breidt uit naar Eindhoven met Business Unit Software Development http:///item/803568/ilionx-breidt-uit-naar-eindhoven-met-business-unit-software-development.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
OutSystems en NINtec Group starten partnerschap http:///item/802966/outsystems-en-nintec-group-starten-partnerschap.html OutSystems en NINtec Group kondigen aan een partnerschap te hebben gesloten. NINtec BV is leverancier van technologische diensten, oplossingen en digitale transformaties voor multinationals en middelgrote bedrijven. Door het partnerschap met OutSystems heeft NINtec haar mogelijkheden om responsive agile enterprise applicaties te ontwikkelen met een elegante User Interface en het gebruik van open source connectors aanzienlijk uitgebreid.

In de hedendaagse mondiale economie zijn speed-to-market en flexibiliteit belangrijker dan ooit. Lange termijn-visie en planning blijven nog steeds van belang voor een onderneming, maar sneller commercieel succes en focus op aandeelhouderswaarde spelen een steeds grotere rol. Voeg aan deze nieuwe prioritering een dramatische versnelling in tijd toe, die wordt gemeten in dagen in plaats van jaren, en je krijgt meer gevoel bij de druk die ondernemingen ervaren om te presteren.

Flexibiliteit
NINtec BV kent deze uitdagingen als geen ander en heeft aangekondigd dat het nieuwe partnerschap met OutSystems klanten een grote mate van flexibiliteit biedt in hun keuze welke ontwikkelomgeving in te zetten op specifieke bedrijfkritische vraagstukken. Volgens Kees Engel, Chief Commercial Officer van NINtec helpt de toevoeging van het aPaaS platform van OutSystems te voldoen aan verwachtingen van klanten. “Complementair aan onze bestaande innovatieve IT-oplossingen en ontwikkelvaardigheden, die elke dag hun toegevoegde waarde bewijzen, versterkt deze samenwerking onze nauwe betrokkenheid bij het succes van en voor onze klanten."

Eigen frameworks
NINtec werkt met eigen frameworks, waaronder voorzieningen voor advanced requirements modelling en testing, en software best practices aan blijvende toegevoegde waarde. In aanvulling op daarop heeft NINtec uitgebreide expertise in complexe leveringsprocessen en digitale transformaties door het eigen wereldwijde netwerk van professionals en ontwikkelcentra.

Maximaliseren
Ruud Hochstenbach, Partner Manager OutSystems Benelux, is verheugd om samen te werken met NINtec. “Klanten zijn op zoek naar manieren om hun productiviteit, flexibiliteit en uiteindelijk ook winstgevendheid te maximaliseren. Onze partnerschap met NINtec stelt ons in staat om deel te nemen aan een grotere pool van klanten en hen te helpen snel hun digitale transformatiestrategie te realiseren door middel van het gebruik van ons low-code applicatie-ontwikkelplatform.”

]]>
Wed, 11 Jan 2017 15:00:22 +0100 OutSystems en NINtec Group starten partnerschap http:///item/802966/outsystems-en-nintec-group-starten-partnerschap.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Prof. dr. Martin Kersten benoemd tot ACM Fellow http:///item/802908/prof-dr-martin-kersten-benoemd-tot-acm-fellow.html Onderzoeker aan het Amsterdamse CWI Martin Kersten is in december 2016 benoemd tot ACM Fellow. De ACM heeft het Association of Computing Machinery Fellows programma in 1993 opgericht voor de erkenning van haar leden die uitmuntende prestaties geleverd hebben.

De titel van ACM Fellow wordt verleend op basis van uitzonderlijke technische en professionele en bijdragen. Martin Kersten viel deze eer te beurt vooral vanwege zijn onderzoek naar ontwerp en implementatie van kolomgebaseerde en in-memory databases. Prof. dr. Kersten is met de benoeming de derde Nederlander en medewerker van het Centrum Wiskunde & Informatica die zich ACM Fellow mag noemen; eerder verkregen de Nederlandse CWI-wetenschappers Edsger Dijkstra en Andrew Tanenbaum de titel.

MonetDB
Martin Kersten begon zijn loopbaan in 1975 als onderzoeksassistent. In 1979 werd hij wetenschappelijk onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1985 stapte hij over naar het Centrum Wiskunde & Informatica, waar hij aan de wieg stond van de Database Research Group. Zijn jarenlang onderzoek naar database management heeft diverse producten opgeleverd, waarvan MonetDB de bekendste is. Voor zijn werk aan kolomgebaseerde databases ontving Kersten de ACM SIGMOD Edgar F. Codd innovations Award in 2014 en in 2016 de ACM SIGMOD Systems Award.

]]>
Wed, 11 Jan 2017 13:56:52 +0100 Prof. dr. Martin Kersten benoemd tot ACM Fellow http:///item/802908/prof-dr-martin-kersten-benoemd-tot-acm-fellow.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Capgemini biedt startups kansen met InnovatorsRace50 competitie http:///item/802907/capgemini-biedt-startups-kansen-met-innovatorsrace-competitie.html Capgemini heeft het startsein gegeven voor de InnovatorsRace50, een wereldwijde competitie voor startups in de aanvangsfase waarmee zij de potentie kunnen laten zien van hun producten, diensten of innovatieve technologie. Deze speciale editie van de Innovators Race, ter gelegenheid van Capgemini’s vijftigste verjaardag dit jaar, staat in het teken van innovatief ondernemerschap.

De vijf winnende startups krijgen een financiering ter waarde van 50.000 US Dollar, uitgebreide netwerkmogelijkheden, deelname aan internationale tech events, toegang tot sectorexperts en de kans om partner van Capgemini te worden. Startups hebben tot 28 februari aanstaande de mogelijkheid om zich in te schrijven voor deze internationale competitie via www.innovatorsrace50.com. Uit de inschrijvingen worden vijftig startups gekozen, verdeeld over vijf categorieën (tien in elke categorie). Een panel van experts kiest vervolgens twee finalisten per categorie. Deze categorieën zijn:
- Govtech and Social Enterprises
- Fintech and Mobility
- Consumers and Well-Being
- Digital Processes and Transformation
- Data and Security

Applied Innovation Exchanges
In april en mei kunnen de tien finalisten, de twee beste startups per categorie, technologie- en sectorexperts ontmoeten in een van de vijf Applied Innovation Exchanges van Capgemini in Londen, San Francisco, München, Mumbai en Parijs. Tijdens deze sessies kunnen de deelnemers hun innovatie ontwikkelen, testen en toepassen. De aanwezige experts zullen hun kennis en ervaring inzetten om de startups verder te helpen en hen voor te bereiden op de definitieve presentatie van hun idee.

CNN
In september en oktober 2017 kunnen beelden van Capgemini’s InnovatorsRace50 worden bekeken via www.innovatorsrace50.com. Onder de titel Unicorns zal nieuwszender CNN ook aandacht besteden aan de compettitie. Deze zijn te bekijken via CNNMoney.com/Unicorns en in een speciale televisie-uitzending van CNN International in oktober. Aansluitend op de InnovatorsRace50 zal CNN ten slotte een unieke ranglijst publiceren van de vijftig meest actieve en veelbelovende startups met een waarde van meer dan 1 miljard USD in 2017: The Unicorns 50.

]]>
Wed, 11 Jan 2017 13:21:16 +0100 Capgemini biedt startups kansen met InnovatorsRace50 competitie http:///item/802907/capgemini-biedt-startups-kansen-met-innovatorsrace-competitie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
PayIBAN lanceert plugins en API voor Incassomachtigen http:///item/802883/payiban-lanceert-plugins-en-api-voor-incassomachtigen.html PayIBAN heeft een oplossing ontwikkeld om gemakkelijker met digitaal machtigen via internet bankieren aan de slag te kunnen. Daarvoor presenteert het bedrijf twee plugins en een API voor ontwikkelaars.

Incassomachtigen is machtigen via internet bankieren en de opvolger van de papieren machtiging. Om deze nieuwe betaaloptie in een website of webshop te kunnen gebruiken kan men bij de eigen bank software downloaden. Voor het inbouwen én werkend krijgen van deze software is echter specialistische programmeerkennis nodig en dient aan een groot aantal criteria te worden voldaan. PayIBAN vond dat dit eenvoudiger moest en is in 2016 gestart met de ontwikkeling van een oplossing om gemakkelijker met digitaal machtigen via internet bankieren aan de slag te kunnen. Vanaf 9 januari 2017 zijn er twee plugins beschikbaar voor webshops en een API voor ontwikkelaars. Met deze producten kan binnen een paar minuten of dag Incassomachtigen als betaaldienst in iedere website, webshop of app worden aangeboden.

Snelheid
De voordelen van digitaal machtigen zijn veelzijdig. De zekerheid dat de naam, IBAN en BIC van de klant ofwel de gemachtigde altijd 100 procent zeker en betrouwbaar is. De machtiging wordt namelijk van het internet bankieren door de bank van de klant geregistreerd én goedgekeurd. De snelheid spreekt ook voor digitaal machtigen. Een papieren machtiging neemt gemiddeld 10 werkdagen in beslag om te verwerken: vanaf het moment van verzenden van het machtigingsformulier, controleren en invoeren van de gegevens tot de eerste incasso of storno indien een IBAN onjuist is ingevuld. Een digitale machtiging neemt slechts 20 seconden tijd in beslag.

Zekerheden
Een zakelijke papieren machtiging dient door de klant bij de eigen bank eerst schriftelijk worden geregistreerd te worden voordat er kan worden geïncasseerd. Een digitale zakelijke machtiging is net zo snel als een consumentenmachtiging geregistreerd en goedgekeurd door de bank. Het gebruiken van een digitale machtiging in bijvoorbeeld het aanmeldproces voor nieuwe klanten kan hiermee ingekort. Iedere digitale machtiging biedt ook absolute zekerheden zoals tenaamstelling en IBAN zodat fraude of misbruik met valse namen en handtekeningen zoals op papieren machtigingen is uitgesloten.
PayIBAN wordt gebruikt door onder andere ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS en Tridosbank.

Kijk voor meer informatie en downloads van de plugins en API op PayIBAN.

]]>
Wed, 11 Jan 2017 12:24:41 +0100 PayIBAN lanceert plugins en API voor Incassomachtigen http:///item/802883/payiban-lanceert-plugins-en-api-voor-incassomachtigen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
DPA IT en BigData Republic starten met Data Science Traineeship http:///item/801942/dpa-it-en-bigdata-republic-starten-met-data-science-traineeship.html DPA IT gaat samen met BigData Republic invulling geven aan een traineeprogramma voor data scientists. Young professionals zullen gedurende een jaar wekelijks 8 tot 16 uur training volgen en drie tot vier dagen per week bij verschillende opdrachtgevers werken. Specialisten van BigData Republic gaan een deel van de trainingsdagen verzorgen.

DPA IT richt zich op flexibele inzetbaarheid van IT-professionals en ontwikkeling van hun kennis en kunde. Volgens Derk Disselhoff, Business Line Manager bij DPA IT, wordt een ijzersterke koppeling tussen training en werk gemaakt. “Samen met BigData Republic willen we de kenniskloof overbruggen waar veel data scientists in hun eerste baan tegenop lopen. Het is ontzettend leerzaam voor onze trainees om te delen in de kennis van gepassioneerde data scientists die al veel ervaring hebben met hoogwaardige projecten. Daardoor kunnen ze snel doorgroeien naar expertniveau op big data-gebied. Ook krijgen ze begeleiding bij het oplossen van complexe statistische vragen die bij hun opdrachtgever spelen of bijvoorbeeld het realiseren van end-to-end data oplossingen.”

Kennisverrijking
BigData Republic is aanbieder op het gebied van data science, big data engineering en big data-architecturen. BigData Republic zal trainingen verzorgen in onder andere R, Python, machine learning technieken, process mining, statistical modelling en deep learning. Daarnaast volgen de talenten bijvoorbeeld trainingen in soft skills bij DPA Academy. Frank Kurstjens, managing partner bij BigData Republic, vertelt dat zijn organisatie veel aan kennisoverdracht doet. “We verzorgen veel trainingen en personal development programma’s bij opdrachtgevers die meer datagedreven willen werken. Onze eigen mensen werken iedere vrijdag zoveel mogelijk op ons hoofdkantoor samen aan klantvraagstukken en projecten. In het traineeprogramma zullen onze senior data scientists de junior professionals niet alleen opleiden maar ook uitdagen, wat voor een enorme kennisverrijking zorgt.”

Meer informatie over het traineeprogramma.

]]>
Mon, 09 Jan 2017 15:59:30 +0100 DPA IT en BigData Republic starten met Data Science Traineeship http:///item/801942/dpa-it-en-bigdata-republic-starten-met-data-science-traineeship.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Prof. Tijs van der Storm - Splash Conference &amp; Domain Specific Languages http:///item/800163/prof-tijs-van-der-storm-splash-conference-en-domain-specific-languages.html Eind 2016 vond de jaarlijkse Splash Conferentie plaats in Amsterdam. Het betreft een vooraanstaande academische conferentie op gebied van software engineering en programmeertalen die voor het eerst buiten Noord-Amerika werd georganiseerd en des te bijzonder dat voor die gelegenheid werd gekozen voor Nederland.

Tijdens dit congres spraken wij met prof. Tijs van der Storm, onderzoeker bij het CWI in Amsterdam en hoogleraar Software Engineering aan de Universiteit van Groningen. Wij spraken met Tijs over de internationale Splash Conferentie, waar o.a. ook OOPSLA deel van uitmaakt, en waar hij in de organisatiecommissie o.a. verantwoordelijk was voor publiciteit. Uiteraard spraken wij met Tijs ook over zijn eigen vakgebied en dat is Domain Specific Languages. Wat behelst dat precies en voor welke toepassingen zijn DSL's in het bijzonder geëigend.

Tijdens het congres heeft Tijs namens Release enkele zeer interessante en leuke interviews afgenomen met vooraanstaande academici en 'young upcoming academics and researchers'. Een daarvan bijvoorbeeld met de bedenker en architect van Scala, Martin Odersky. Hieronder staan de hyperlinks naar deze interviews:

]]>
Sun, 08 Jan 2017 16:19:42 +0100 Prof. Tijs van der Storm - Splash Conference & Domain Specific Languages http:///item/800163/prof-tijs-van-der-storm-splash-conference-en-domain-specific-languages.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Top 3 Mobile App Dev Trends for 2017 http:///item/800488/top-mobile-app-dev-trends-for.html In 2011, I started a tradition of making predictions for the coming year (click here to see). Then, I got busy. So, five years later, I'm here to offer my second set of predictions: the top trends in mobile app dev for 2017.

It'll be fun to see if these top trends are part of the conversation at the end of 2017.

Mobile App Dev Trend 1: More Augmented Reality Apps

Who hasn’t been amazed by the success of Pokemon Go? And with that kind of success comes imitation and innovation. The list of augmented reality (AR) apps for the iPhone alone is mind-boggling. There are so many that there is not a Top 40. (I’m serious: check out the rankings here.)

AR is like virtual reality and GPS combined, and it’s going to be hot in 2017. Lots of augmented reality mobile dev projects are underway that go way beyond fun and games. These apps are moving into industries such as retail, manufacturing, life sciences and more.

Gamers, have no fear; no one is abandoning your games. Developers are investigating how they can use augmented reality apps to enhance the engagement levels of their 3D games. Initially, people were concerned about GPS “broadcasting” their locations to a server. Thanks to wearables, sensors and the Internet of Things (Iot) fewer people are worrying, which brings me to the next trend.

Mobile App Dev Trend 2: Even More Context-Aware Intelligent Apps

Currently, the number of separate but connected devices is expected to reach more than 28 billion in 2017. Revenues and profits from the IoT industry have been surging since 2015. Some think those revenues will double by the end of 2017. Because of this mobile app dev trend, if you’re a developer, be prepared for an increase in demand for apps that use smart device sensors.

What’s different about these “smart apps” from those in the past is that they separate sensors and content delivery and include a “thinking” component. Machine learning and artificial intelligence process the context and location of the person or sensor (often in a wearable) and make recommendations. This “contextual awareness” enables an app like Netflix to suggest programming tailored to the person logged in and not the whole household. It’s also what’s behind a smartphone health app that recommends the food a diabetics should eat after a specific exercise to normalize their blood sugar levels. So, get ready to integrate AI and machine learning into simpler apps in 2017.

Then, there’s the approximately 50% of respondents in an AtSCale 2015 survey about Hadoop who say they will be using it more extensively in 2017. So companies will be in the hunt for developers to build contextually aware, intelligent apps that process big data. For those who don’t know, Hadoop is an open-source implementation of frameworks for storing and processing very large data sources. So, as part of this top mobile app dev trend, developers will be challenged to strike the right balance between user-friendly interfaces and reliable, enhanced functionality in contextually aware, intelligent apps. And with that, we go to my third trend.

Mobile App Dev Trend 3: Much, Much More UX as Art

User experience is the single biggest indicator of the success of a mobile application (or even lack of success) and this won’t change for 2017. And we will see some currently “trendy” UX characteristics become a basic part of UX.

Designing a diffused background is becoming more common for app developers and I see it becoming a requirement even now in 2016. Diffused backgrounds for apps, with highlighted call-to-action tabs and buttons and areas that are easy to tap, allow users to focus on the main features with the backgrounds providing minimal distraction. That’s a characteristic that’s bound to become a gold standard.

As for UX as a whole, graphic designers and artists will evolve it into an art form. So look for parallax graphics, grid-based interface designing, split-screens, splash screens and visuals, and micro-interactions to gain traction. The days of simplistic flat apps are over.

A final note (about enterprise apps)

I’ve been doing some reading and I keep seeing that enterprise apps will take off in 2017. However, I think that’s not a trend for 2017 but a 2016 reality. In fact, many of us at OutSystems whose job it is to look forward feel that it’s anticlimactic to bring up enterprise apps for 2017. They’re here and they’re real. And that’s why we’ve made sure you can use OutSystems to develop the enterprise mobile apps that so many businesses crave.

To be honest, I kind of cheated for this article. At OutSystems, we’ve pretty much known what things would be hot for mobile app development in 2017. So, we made sure you can address them with OutSystems 10. I’ll catch you on the flip side of 2017.

]]>
Fri, 06 Jan 2017 18:26:36 +0100 Top 3 Mobile App Dev Trends for 2017 http:///item/800488/top-mobile-app-dev-trends-for.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft introduceert Connected Vehicle Platform http:///item/800444/microsoft-introduceert-connected-vehicle-platform.html Microsoft heeft het Connected Vehicle Platform aangekondigd, een platform van op Azure gebouwde clouddiensten die autofabrikanten kunnen integreren.

Microsoft benadrukt dat het niet om een in-car besturingssysteem of kant-en-klaar product gaat, maar om een agile cloudplatform dat in ontwikkeling is. Vijf kerndiensten staan daarbij voorop: onderhoud, in-car productiviteit, geavanceerde navigatie, inzicht in rijgedrag en ontwikkeling van autonoom rijden. Microsoft’s Azure cloud gaat daarbij grote hoeveelheden data verwerken van sensoren van de verbonden voertuigen.

Hub
In de loop van dit jaar zal Microsoft een public preview bieden van intelligente diensten in auto’s, zoals virtuele assistenten, business applicaties, office services en productiviteitssoftware als Cortana, Dynamics, Office 365, Power BI en Skype for Business. Volgens Microsoft is de auto meer dan een voertuig tussen twee locaties; het is een ‘activiteitshub’. Veiligheid staat voorop, maar Microsoft ziet mogelijkheden genoeg voor meer efficiëntie in het dagelijks leven.

Autofabrikanten
Microsoft benadrukt dat het niet een eigen ‘connected car’ zal bouwen, maar zal samenwerken met autofabrikanten. Renault-Nissan is de eerste autofabrikant die zich verbonden heeft aan het Microsoft Connected Vehicle Platform. Andere samenwerkingen zijn met Volvo, dat eind december heeft aangekondigd Skype for Business in haar 90 Serie te integreren, en met BMW door een op Azure gebaseerd platform te ontwikkelen voor BMW Connected met Office 365 en intelligente assistentie.
In december heeft Microsoft aangekondigd met TomTom, HERE en Esri te gaan samenwerken aan meer intelligente locatie- en geodata-diensten.

Meer informatie met demonstratievideo: Microsoft

]]>
Fri, 06 Jan 2017 16:45:04 +0100 Microsoft introduceert Connected Vehicle Platform http:///item/800444/microsoft-introduceert-connected-vehicle-platform.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg