Nieuws Nieuws http://release.nl http:///item/25/nieuws.html Fri, 24 Feb 2017 14:35:45 +0100 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) Leaving the wrong legacy: don't get bogged down by old tech http:///item/822465/leaving-the-wrong-legacy-dont-get-bogged-down-by-old-tech.html Technology can be both a boon and a bust, depending on how well companies use and maintain their systems. A proactive modernization strategy is a must to ensure businesses don’t become hindered by the very tools they deployed.

Since the days of the Industrial Revolution, manufacturers have traditionally relied on technology to help them be more efficient. However, with the unrelenting pace of change, the technology of today can often become outdated quickly, with the solutions deployed to improve processes becoming impediments as companies try to pivot to better serve their customers.

Fortunately, savvy manufacturers that routinely audit their technology infrastructure can catch these hang-ups as they arise and respond accordingly. New technology can be stacked on legacy solutions to upgrade their functionality or old systems can be ripped and replaced entirely to keep up with the times. Being proactive is the key to any modernization effort.

Rebuilding a Legacy System

Few manufacturers understand the importance of responsiveness more than Parker Hannifin. The Tube Fittings Manufacturing Division of the company recently underwent a huge effort to rebuild the infrastructure around its legacy mainframe-based computer systems.

Parker Hannifin’s business model had changed rapidly over the years, from serving OEMs to taking direct customer orders—and that meant the company went from doing two or three large jobs a day to 200 or 300 smaller jobs a day. The legacy mainframe systems that drove the backend of Parker’s business were extremely limited and the shift in the business model required a system that could process information in real time to promote better decision making.

In 2015, Parker upgraded the Manufacturing Execution System that drove the front-end, resulting in a significant improvement. But the ultimate goal was better decision making, and to achieve that objective, the company needed to modernize the system's user interfaces and dashboards to promote usability and data visibility.

Unclogging the Tubes

To get the front-end up to snuff and promote greater data visibility, Parker turned to Telerik DevCraft by Progress. With the help of Progress Services, Parker was able to deploy the dashboards the MES needed within months.

The result was a night-and-day difference in operations. Just a year ago, data was being captured manually and rolled up to Excel spreadsheets—a major impediment to Parker’s responsiveness and agility. With the new dashboards in play, the company has been able to expedite operations considerably, saving two hours daily.

“We were always in a reactive role,” said Adam Burleson, IT Manager for Parker’s Tube Fittings Division. “We had to wait until the next day for data, preventing us from proactively driving improvement. The Progress dashboards have created a waterfall effect enabling us to make real-time adjustments to drive productivity improvements.”

Parker is looking to continually improve on the MES, with mobile support on the horizon. Having access to mission-critical data on smartphones, tablets and other mobile devices will improve the agility of Parker supervisors that much more.

Technology has traditionally been one of the greatest tools that manufacturers can wield. However, it’s important for companies in the industry to always keep one eye to the horizon to make sure today’s tools don’t become tomorrow’s shackles. Proactive business starts with a proactive approach to technology.

]]>
Fri, 24 Feb 2017 00:02:00 +0100 Leaving the wrong legacy: don't get bogged down by old tech http:///item/822465/leaving-the-wrong-legacy-dont-get-bogged-down-by-old-tech.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Alec Sharp on designing business processes and workflow modeling http:///item/820537/alec-sharp-on-designing-business-processes-and-workflow-modeling.html Alec Sharp on designing business processes and workflow modeling and on his workshop Working with Business Processes that he runs in The Netherlands. Alec literally wrote the book on business process modelling - he is the author of the second edition of "Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development." (Artech House, 2009) The book is popular with professionals in the field of process improvement, business analysts, and consultants, is a continuing bestseller in the area of business process improvement, and is widely used as an MBA textbook. This workshop has found its way around the globe with Alec running the workshop with Fortune-500 companies as well as non-commercial organizations. The workshop is highly interactive and always receives very high ratings from the attendees. In the video Alec explains the goal, the general outline, how the workshop has been affected by Agile, the target audience and the teaching style. More information on www.adeptevents.nl/wbp.

]]>
Wed, 22 Feb 2017 00:39:10 +0100 Alec Sharp on designing business processes and workflow modeling http:///item/820537/alec-sharp-on-designing-business-processes-and-workflow-modeling.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cloudera is Platina sponsor van DW&BI Summit 2017 http:///item/824937/cloudera-is-platina-sponsor-van-dwenbi-summit.html Cloudera heeft zich als vierde Platina sponsor verbonden aan de komende Datawarehouse & Business Intelligence Summit, komende 28 en 29 maart te Amsterdam.

Cloudera is een van de leidende leveranciers van Apache Hadoop gebaseerde software (data management en analytics). Met CDH, Cloudera's 100% open source platform, de meest populaire distributie van Hadoop, bieden zij een vernieuwende en met andere pakketten geïntegreerde oplossing voor dataopslag en -verwerking aan hun klanten in diverse branches. 

Meer informatie over Cloudera

Uitgebreid programma

De Datawarehousing & Business Intelligence Summit vindt plaats op 28 en 29 maart 2017 in het Mercure Hotel Amsterdam. De DW&BI Summit biedt net als voorgaande jaren weer een uitgebreid tweedaags programma met lezingen door diverse sprekers uit het Datawarehouse en Business Intelligence-vakgebied. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere Fast Data, Data Lakes, Datavirtualisatie, Analytics, Logical Datawarehouse, Data Vault en nog veel meer. Kijk hier voor het volledige programma.

Meer informatie op de website van de DW&BI Summit 2017.

]]>
Mon, 20 Feb 2017 15:52:12 +0100 Cloudera is Platina sponsor van DW&BI Summit 2017 http:///item/824937/cloudera-is-platina-sponsor-van-dwenbi-summit.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Testen, privacy en de wet http:///item/816917/testen-privacy-en-de-wet.html Datalekken komen steeds vaker in het nieuws. En sinds de invoering van de meldplicht voor datalekken, lijken steeds meer mensen zich bewust te zijn van het feit dat hun persoonlijke gegevens bij bedrijven en overheden zijn ondergebracht. Als tester bij verschillende organisaties word ik dagelijks geconfronteerd met de enorme hoeveelheid data die bedrijven en instellingen hebben over personen. Als testers moeten we hier natuurlijk voorzichtig mee omgaan. Maar wat zegt de wet hier eigenlijk over? Is die duidelijk genoeg? En hoe houd je daar als tester rekening mee, zonder op testkwaliteit in te boeten?

Wetten en verordeningen
Om te beginnen met de wet: de meeste mensen hebben weleens gehoord van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en dan vooral in de context van wat er wettelijk gezien niet mag. De WBP is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn voor dataprotectie (95/46/EG). Deze richtlijn is in mei 2016 vervangen door de General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679). De GDPR is geen richtlijn meer, maar een verordening; in mei 2018 moet iedereen binnen de EU hieraan voldoen. Terug naar de WBP. Belangrijk in de naam van die wet is de term persoonsgegevens. Daarmee wordt bedoeld: ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Hierbij kun je denken aan zaken als naam, adres, geboortedatum, pasfoto, handtekening, BSN, rekeningnummer, familie, lengte of gewicht. Kortom, alle soorten gegevens die betrekking kunnen hebben op een persoon. Voor deze data geldt, dat burgers bepaalde rechten hebben, zoals het recht om te weten waar de data voor wordt gebruikt, welke data bekend is en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de data. Organisaties die persoonlijke data verwerken, moeten rekening houden met bepaalde verplichtingen. Zo moet de dataverwerking worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mogen de gegevens alleen worden verwerkt met het doel waarvoor ze zijn verzameld en moet de verwerking passend zijn beveiligd. Verwerking is in dit geval een heel ruim begrip, want eigenlijk valt alles wat je doet met data (inclusief bewaren) hieronder.

En de GDPR? Per 25 mei 2018 vervangt deze verordening alle nationale wetten, dus ook de WBP. De verplichtingen van organisaties die beschikken over persoonsgegevens worden dan uitgebreid. Zo moeten zij bijvoorbeeld kunnen aantonen aan de GDPR te kunnen voldoen en is het mogelijk dat ze verplicht worden een privacy-impactassessment uit te voeren. Burgers moeten nadrukkelijker om toestemming gevraagd worden en moeten die toestemming kunnen intrekken.

Testen en privacy
Interessante materie, maar wat moeten wij testers hiermee? We testen niet op de productieomgeving (hoop ik!), dus wat hebben wij met productiedata te maken? Tijdens mijn werk hoor ik geregeld: ‘dat kunnen we alleen testen met productiedata’. Dat is verklaarbaar, want productiedata is de enige echte data. Er zijn vaak grote hoeveelheden van en productiedata kent een goede variatie. Bovendien laat productiedata precies zien welke rare dingen voor kunnen komen (initialen met punt, met punt en spatie, zonder punt met spatie, zonder punt en zonder spatie). Als tester kun je dat nooit op die manier namaken. Belangrijke elementen in de WBP zijn: het verwerken van data, persoonsgegevens en het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Over het verwerken kunnen we kort zijn, testen valt ook onder het verwerken van data. In die zin vallen de persoonsgegevens die gebruikt worden voor testen dus ook onder de WBP.

What’s in a name?
Persoonsgegevens is een ruim begrip. Je denkt meteen aan naam, adres, woonplaats en geboortedatum, de zogenaamde identificerende gegevens. Daarnaast heb je kenmerkende persoonsgegevens. Dit zijn extra beschermde bijzondere persoonsgegevens zoals geslacht, geaardheid en geloof, maar ook banksaldo, schulden, medicijngebruik en telefoongebruik. Maar er kan nog veel meer onder vallen. Denk aan opleidingsniveau. Of bankrekeningnummer(s). Aankoopgeschiedenis. En dat is meteen het lastige aan persoonsgegevens, want de exacte invulling van het begrip ligt niet vast in de wet, maar wordt bepaald door (Europese) jurisprudentie. Zoals het in de wet beschreven is: 'alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'.

Waarom worden deze gegevens verzameld? Over het algemeen gebeurt dit in het kader van dienstverlening. Bijvoorbeeld om een aankoop in een webshop te verzenden, om een OV-kaart te maken en bezorgen, in het kader van een online sollicitatie of voor de aanvraag van een abonnement. Echter, het doel van het verzamelen (zoals verteld of begrepen door de klant) is meestal niet 'testen om het systeem te verbeteren'.

Datagebruik voor testen
Wat betekent dit nou concreet voor testers? De Autoriteit Persoonsgegevens is heel duidelijk: we mogen niet testen met echte gegevens, omdat deze gegevens niet met dat doel zijn verzameld. In een ouder (2013) stuk van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming staat dat echte gegevens alleen gebruikt mogen worden als het de enige manier is om goed te kunnen testen. Arnoud Engelfriet, ICT-jurist geeft aan dat er impliciet wel toestemming is verleend, omdat het functioneren van de diensten afhangt van goed kunnen testen. Mijn advies? Doe het niet, tenzij je niet anders kunt. En denk er dan nog eens drie keer over na of het wel écht nodig is. Buiten de juridische haken en ogen is het risico op imagoschade, door bijvoorbeeld een datalek of een test-email die toch verzonden wordt, altijd aanwezig. Overleg sowieso altijd eerst met de securityofficer. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je nooit met echte burgerservicenummers mag testen.

Anonimiseer!
Via deze (flinke lap) tekst, wil ik je vooral laten weten dat wij testers niets met productiedata mogen doen. En dat terwijl dat juist zo handig is! Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om legaal en correct met productiedata te testen, namelijk door deze te anonimiseren. Je kunt dit zelf doen door een script of een beschikbare tool te gebruiken. Tooling heeft als voordeel dat deze vaak over meerdere tabellen en soms zelfs meerdere databases de data consistent kan anonimiseren, zonder de relatie tussen gegevens kwijt te raken.

Anonimiseren kan op verschillende manieren. De beste methode is afhankelijk van de soort data, de gevoeligheid van de data en de eisen die de te testen software stelt aan de data.

Hieronder in het kort enkele veelgebruikte technieken:
• Je kunt data helemaal weghalen.
• Je kunt data vervangen door random tekens, maar de leestekens laten staan (bijvoorbeeld door e-mailadres te vervangen door xxxx@xxxx.com.) Hierdoor voldoet het nog wel aan de eisen die gesteld worden aan een veld.
• Je kunt data door elkaar husselen, waardoor bijvoorbeeld Jan Jansen en Piet Pietersen Jan Pietersen en Piet Jansen worden. Hiermee behoud je de unieke data (met al zijn rare tekens, lengtes en variatie).
• Je kunt alle data aanpassen naar de eerste van de maand (postcodecijfers met de geboortedatum is in 67 procent van de gevallen identificeerbaar).

Fakers
Naast anonimiseren is het gebruik van een faker ook een mogelijkheid. Hierbij maak je met behulp van een tool volledig fictieve data. Er zijn verschillende fakers beschikbaar die verschillende soorten data kunnen genereren die voldoen aan bepaalde conventies, zoals e-mailadressen, telefoonnummers en adressen. Het is wel zo dat deze vaak op de Amerikaanse markt gericht zijn en bijvoorbeeld telefoonnummers maken met de opzet 123 123-1234 in plaats van het bij ons gebruikelijke 1234-567890 of 06-12345678.

De taak van de tester
Als tester vind ik het onze taak om onze opdrachtgevers en managers te wijzen op foutief en onnodig gebruik van productiedata voor het testen van software. Het is een schending van de WBP en bovendien: de regels worden in de toekomst alleen maar strenger ter bescherming van de privacy. Het is ook helemaal niet nodig om productiedate te gebruiken, nog los van de consequenties die het kan hebben voor het imago van een bedrijf. Er zijn genoeg mogelijkheden om dezelfde waarde uit de tests te halen, met geanonimiseerde productiedata of fictieve data.

]]>
Mon, 20 Feb 2017 00:02:00 +0100 Testen, privacy en de wet http:///item/816917/testen-privacy-en-de-wet.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Software testspecialist Polteq ISO 9001 gecertificeerd http:///item/822121/software-testspecialist-polteq-iso-gecertificeerd.html Software testspecialist Polteq heeft onlangs het vernieuwde ISO 9001:2015 certificaat behaald. Polteq is onafhankelijk specialist in Nederland en België in software testen en aanbieder op het gebied van testopleidingen.

Een externe en onafhankelijke partij heeft door middel van enkele audits vastgesteld dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Polteq aan alle normeisen voldoet. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 normering toont aan dat het bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving die op haar dienstverlening van toepassing is.

Polteq ziet de ISO-certificering niet alleen als tool voor kwaliteitsmanagement, maar vooral als een belangrijk hulpmiddel om haar dienstverlening richting klanten, klanttevredenheid en de eigen prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Polteq heeft ook Business Intelligence testen in haar portfolio.

Meer informatie: Polteq

]]>
Fri, 17 Feb 2017 00:02:00 +0100 Software testspecialist Polteq ISO 9001 gecertificeerd http:///item/822121/software-testspecialist-polteq-iso-gecertificeerd.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ordina sluit 2016 winstgevend af http:///item/823012/ordina-sluit-winstgevend-af.html Na een matig vierde kwartaal, sluit Ordina 2016 winstgevend en schuldenvrij af. De omzet is het afgelopen jaar gedaald, met name in de overheidsmarkt en financiële dienstverlening in Nederland. In België/Luxemburg is de omzet en winstgevendheid sterk toegenomen. In Nederland is een sterke prestatie neergezet door de onderdelen die gespecialiseerd zijn in requirements, software development en testing. Alle aandacht is nu gericht op het ombuigen van de krimp naar groei in Nederland. Een goede basis hiervoor vormen de 11 raamovereenkomsten voor ICT-inhuur bij de Nederlandse overheid die Ordina recentelijk heeft gewonnen.

De omzet daalt 1,3% naar EUR 343,6 miljoen (2015: EUR 348,3 miljoen), de nettowinst bedraagt EUR 5,0 miljoen (2015: nettoverlies EUR 3,2 miljoen).

Daarnaast is in een krappe arbeidsmarkt het behouden en werven van medewerkers cruciaal. In 2017 verwacht Ordina zevenhonderd professionals aan te nemen in Nederland en België/Luxemburg.

]]>
Thu, 16 Feb 2017 15:22:04 +0100 Ordina sluit 2016 winstgevend af http:///item/823012/ordina-sluit-winstgevend-af.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
CoolProfs presenteert nieuwe bedrijfsstrategie en huisstijl http:///item/822120/coolprofs-presenteert-nieuwe-bedrijfsstrategie-en-huisstijl.html IT-dienstverlener CoolProfs bouwt sinds haar oprichting in 2000 maatwerk IT-oplossingen. In de zomer van 2016 startte de dienstverlener met een herdefinitie van de bedrijfsstrategie. In een traject van enkele maanden, waarbij creatieve en reflectieve input van medewerkers, MT-leden, klanten en partners centraal stond, formuleerde CoolProfs een nieuwe bedrijfsstrategie en kreeg de nieuwe huisstijl vorm.
 
De Strategie 2019 van CoolProfs kent de volgende speerpunten:
- Meer focus op dienstverlening. Als ontwikkelaar van unieke, bedrijfskritische systemen lag dienstverlening al verankerd in de kernwaarden van CoolProfs. Dit wordt de komende jaren verder uitgebouwd waarbij zo’n 6o procent van de tijd en inspanning aan bouwen wordt besteed, en de overige 40 procent aan vergaande dienstverlening, zoals meedenken over softwareportfolio, en verantwoording dragen voor het IT-bouwtraject en -architectuur.
- Versterken modelgedreven ontwikkeling. Sinds de start houdt CoolProfs zich al bezig met Modelgedreven Applicatie-ontwikkeling. Eerst met ontwikkelplatform CA Gen en nu al jaren als de grootste OutSystems partner. Deze trend wordt doorgezet en versterkt.
- Nieuwe samenwerkingen. Door met specialistische aanbieders te werken zal de kwaliteit van CoolProfs’ dienstverlening naar een hoger niveau worden getild. Hierdoor komt er meer focus te liggen op gebruiksgemak (UX), en gebeurt het testen van de software voortaan modelgedreven en in verre mate geautomatiseerd. Het Rapid Application Delivery platform van OutSystems leent zich uitstekend voor deze geavanceerde technologieën.

Kernwaarden
Aansluitend op Strategie 2019 heeft CoolProfs een volledige rebranding doorgevoerd. Daarbij zijn het logo, de huisstijl en de pay-off geherformuleerd. Belangrijk is volgens CoolProfs-directeur Eric ten Harkel dat de kernwaarden van het bedrijf vertegenwoordigd zijn: persoonlijk, plezier, betrokken, assertief en creatief. “We helpen onze klanten dagelijks bij hun transformatie naar een digitale bedrijfsvoering. Nu is het tijd om onze eigen toekomststrategie te formuleren en uit te dragen. Je ziet in het nieuwe logo de drie-eenheid van zakendoen, focus op mensen, en liefde voor techniek mooi verbeeld. De punt staat voor daadkracht. De nieuwe pay-off vat de bedrijfskwaliteiten kernachtig samen: Rapid. Development. Partner. Ik ben erg te spreken over onze nieuwe uitstraling. Met Strategie 2019 helpen we onze klanten zelfverzekerd naar 2019 en verder”, aldus Ten Harkel.

Meer informatie: CoolProfs

]]>
Thu, 16 Feb 2017 00:02:00 +0100 CoolProfs presenteert nieuwe bedrijfsstrategie en huisstijl http:///item/822120/coolprofs-presenteert-nieuwe-bedrijfsstrategie-en-huisstijl.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
HPE kondigt wereldwijd reseller agreement met Mesosphere aan http:///item/821404/hpe-kondigt-wereldwijd-reseller-agreement-met-mesosphere-aan.html Hewlett Packard Enterprise (HPE) kondigt een Original Equipment Manufacturing (OEM)- en resellerovereenkomst aan met Mesosphere. De overeenkomst moet klanten helpen bij de transformatie en modernisering van datacenters door hybride IT-oplossingen voor traditionele infrastructuren en private, publieke en managed clouddiensten aan te bieden.

Dankzij de overeenkomst wordt HPE wereldwijd leverancier van de zakelijke oplossingen van Mesosphere. HPE bouwt en levert infrastructuuroplossingen - zoals server-, opslag- en technologiediensten - die ontworpen zijn voor Mesosphere DC/OS. Dit open source platform (gebouwd op Apache Mesos) richt zich op de ontwikkeling, implementatie en flexibele schaling van technologieën die de basis vormen voor moderne applicaties.

Mijlpaal
De overeenkomst met Mesosphere is volgens HPE een nieuwe mijlpaal. Het bedrijf blijft hiermee haar positie in containeroplossingen uitbreiden, zodat klanten de voordelen en flexibiliteit van hybride IT volledig kunnen benutten. Zo hebben klanten de mogelijkheid hun performances te optimaliseren en een snellere time-to-market te realiseren.
Dankzij deze resellerovereenkomst kunnen klanten de voordelen van cloud native platformdiensten benutten, versterkt door de diensten en infrastructuur van HPE. Doordat Mesosphere Enterprise DC/OS op HPE servers en opslag draait, kunnen klanten gebruikmaken van een single platform om container applicaties, Platform-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, gedistribueerde databases, big data analytics en ‘stateful services’ te draaien.

Groeiende relatie
De resellerovereenkomst is het nieuwste hoofdstuk in de groeiende relatie tussen Mesosphere en HPE. Mesosphere kondigt vandaag ook aan dat het zich als technologiepartner aansluit bij de door HPE aangevoerde Cloud28+ community. Het Cloud28+ platform biedt klanten en HPE-partners een 'marktplaats' voor hybride IT-oplossingen en de mogelijkheid om kennis te delen en nieuwe contacten te leggen. Hewlett Packard Pathfinder (HPE’s venture investment en partnership programma), leidde in maart 2016 de Series C financieringsronde van Mesosphere. Dit leverde 73,5 miljoen op dollar.

Beschikbaarheid
Mesosphere DC/OS en de gerelateerde diensten zijn via HPE en wereldwijde channelpartners zijn per direct beschikbaar.
Meer informatie: open source editie van Mesosphere.

]]>
Wed, 15 Feb 2017 00:02:00 +0100 HPE kondigt wereldwijd reseller agreement met Mesosphere aan http:///item/821404/hpe-kondigt-wereldwijd-reseller-agreement-met-mesosphere-aan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
AWS lanceert de Academy voor cloudexperts in Nederland http:///item/821381/aws-lanceert-de-academy-voor-cloudexperts-in-nederland.html Bedrijven zijn op zoek naar experts met kennis van transitie naar de cloud. Om aan deze vraag te voldoen, wil Amazon Web Services met de lancering van de AWS Academy de opleiding van getrainde cloudexperts ondersteunen.

De AWS Academy is een educatief programma dat het AWS curriculum aanbiedt bij universiteiten, technische opleidingen en non-profit instellingen. Via deze weg wil AWS studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden in cloud computing. Tevens wil het bedrijf studenten voorbereiden op de AWS-certificatie, zodat de markt voorzien kan worden van getrainde en gecertificeerde cloudexperts.

Meer informatie: Amazon Web Services

]]>
Tue, 14 Feb 2017 00:03:05 +0100 AWS lanceert de Academy voor cloudexperts in Nederland http:///item/821381/aws-lanceert-de-academy-voor-cloudexperts-in-nederland.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Progress maakt UI-bibliotheek open source en voegt zich bij .NET Foundation http:///item/821380/progress-maakt-ui-bibliotheek-open-source-en-voegt-zich-bij-net-foundation.html Progress heeft Progress Telerik UI for Universal Windows Platform (UWP) beschikbaar gesteld voor open source. Dit betreft een verzameling van native UI tools voor het bouwen van Windows-applicaties. Daarnaast doneert Progress aan .NET foundation om bij te dragen aan de open ontwikkeling van het .NET-ecosysteem.

Progress Telerik UI voor UWP is populair in de ontwikkelaarscommunity, bestaande uit 2,1 miljoen leden, van Progress en is open source gemaakt om de collaboratieve innovatie te stimuleren binnen de .NET ontwikkelaarscommunity.

Actieve ondersteuner
Volgens Faris Sweis, Senior Vice President en General Manager van Developing Tooling bij Progress, is .NET sinds de release van 15 jaar geleden een belangrijke pilaar in het ecosysteem van Microsoft-ontwikkelaars. “Wij zijn sinds de release van RAD Controls in 2002 een actieve ondersteuner van die community. Met deze donatie breiden we onze toewijding aan het .NET ecosysteem uit en delen we onze ervaring met tooling voor de volgende generatie Windows-applicaties voor telefoons, tablets en desktops. Dit is precies waar open source om draait – het versterken van ontwikkelaars met de juiste grondtechnologie en expertise en ze op het juiste pad brengen naar productiviteit, met de juiste tools om elke uitdaging op het gebied van applicatieeisen het hoofd te bieden.”

Oplossen van uitdagingen
Progress Telerik UI voor UWP reduceert het schrijven van codes en de time-to-market, waardoor ontwikkelaars de repetitieve en tactische elementen van ontwikkeling kunnen verwijderen en zich kunnen focussen op het oplossen van de bedrijfsuitdagingen. Doordat Progress Telerik UI voor UWP open source en onderdeel van de .NET Foundation wordt, kunnen .NET-ontwikkelaars niet alleen de bestaande capaciteiten in Telerik UI voor UWP gebruiken, maar hebben ze ook toegang tot meer dan 20 UI controls. Met deze controls kunnen ze Windows-applicaties creëren die een enkele codebase delen en op meerdere Microsoft-apparaten draaien. Dit zijn onder andere de populaire bedrijfskritische controls Grids, Charts, DataForm en ListView.

Professionele ondersteuning
Progress Telerik UI voor UWP is onderdeel van Progress Telerik DevCraft, en zeer uitgebreide .NET-toolbox voor ontwikkeling voor web, mobile en desktop. Als duurzame partner van Microsoft blijft Progress haar oplossingen verbeteren om nieuwe Microsoft releases te ondersteunen, waaronder ASP.NET, ASP.NET MVC en Visual Studio, vaak voordat dit publiek beschikbaar is. Progress blijft professionele ondersteuning voor Progress Telerik UI voor Universal Windows Platform aanbieden.

Meer informatie: Progress

]]>
Mon, 13 Feb 2017 13:42:42 +0100 Progress maakt UI-bibliotheek open source en voegt zich bij .NET Foundation http:///item/821380/progress-maakt-ui-bibliotheek-open-source-en-voegt-zich-bij-net-foundation.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Target en Quint introduceren opleiding tot data scientist http:///item/820352/target-en-quint-introduceren-opleiding-tot-data-scientist.html Managementadviesbureau Quint Wellington Redwood en big data analytics bedrijf Target Holding bieden een nieuwe zesdaagse, praktijkgerichte opleiding aan over big data management. In een tijdsbestek van zes opleidingsdagen leren deelnemers hoe ze met big data marktkansen benutten, nieuwe businessmodellen ontwikkelen en belangrijker nog, waarde creëren.

De opleiding is een innovatieve training voor professionals die op zoek zijn naar een heldere en toekomstbestendige datastrategie voor hun onderneming. Onder het motto ‘Bring your own data’ gaan de (toekomstige) data scientists direct aan de slag met hun eigen issues.
McKinsey waarschuwt al vanaf 2011 voor een chronisch wereldwijd tekort aan data scientists. In het nieuwste onderzoeksrapport1 wordt de kloof tussen de vraag en het aanbod nog eens bevestigd. Alleen al in Amerika dreigt een acuut tekort van 250.000 data scientists te ontstaan. Tegelijkertijd constateren de onderzoekers dat pas een fractie van de enorme potentiële waarde van big data is verzilverd. Ook in Nederland ontstaat steeds meer behoefte aan data scientists.

Inhoud
Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen en meteen worden toegepast, zijn onder meer:
- machine-learning;
- deep learning;
- neurale netwerken;
- unsupervised learning.
Na het volgen van de opleiding hebben de cursisten iets concreets in handen waarmee ze meteen aan de slag kunnen.

Bring your own data
Professionals, zoals analisten, datawarehouse-specialisten, managers en marketeers die minimaal 3,5 jaar werkervaring hebben en beschikken over een HBO/WO werk- en/of denkniveau vormen de belangrijkste doelgroep voor de nieuwe opleiding. Toepassing van het beginsel ‘Bring your own data’ maakt deze opleiding uniek. Van elke deelnemer wordt namelijk verwacht dat hij zelf input levert vanuit zijn eigen dagelijkse praktijk. Het gaat hierbij om issues, hoofdbrekens, blokkades en andere praktische vragen.

Smaakmakers & thought leaders
Het docententeam wordt gevormd door specialisten van Target en Quint. Kerndoelen van het docententeam zijn: big data direct toepasbaar maken en gezamenlijk werken aan waardecreatie. Minstens zo belangrijk vinden zij echter de passie voor een vak dat niet alleen ondernemingen inspireert, maar ook een bijdrage levert aan het oplossen van de grote wereldproblemen.

Deelnemen en aanmelden
In de opleiding zetten cursisten de eerste stappen in het ontwikkelen van een datastrategie en het inrichten van datamanagement voor hun organisatie. Slimme professionals stappen nu in de wereld van data engineering en machine learning. Ze investeren in het meest sexy beroep van dit moment en stellen hun eigen toekomst (en die van de onderneming) veilig.
De opleiding vindt plaats op 24 april, 2 mei, 12 mei, 15 mei en 24 mei en 2 juni 2017 te Amstelveen. Natuurlijk kan de opleiding ook in een in-company format worden georganiseerd. Cursisten gaan dan met een team van collega’s aan de slag op een in overleg te bepalen data en locatie.

Meer informatie en aanmelding

]]>
Mon, 13 Feb 2017 00:06:00 +0100 Target en Quint introduceren opleiding tot data scientist http:///item/820352/target-en-quint-introduceren-opleiding-tot-data-scientist.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
How to fit TFS on a floppy http:///item/817010/how-to-fit-tfs-on-a-floppy.html My former boss used to shout: "You cannot type that fast!" I know! It was in the floppy disk days and I asked for a new floppy. What my boss really meant to say was: "Hey! Nobody can type more than one megabyte of code in a year! So why do you need another floppy?"

So, if nobody can type that fast, a source control database – with ASCII text in it – cannot possibly grow more than a gigabyte over a week. Even if we had a thousand programmers working for us. Not even in a year!

TFS has been made too easy
Here’s my statement: “It has been made too easy to check-in a new project or solution into the TFS (Team Foundation System) version control system”. And, because of this, the source control database ‘explodes’ with unwanted objects and generated half products. Assemblies, DLLs, executables and other objects that were never meant to be entered are cluttering the TFS databases, taking up gigabytes. As a result, serious maintenance effort is required on the part of the system administrators for backup and database cleaning. And TFS administrators have to spend a lot of time contacting all project teams to help clean up the source control databases.

Mindless ‘check-ins’
How does this happen, all these unwanted objects in the source control database of TFS? One day, I came across a project that had grown 5 Gigabytes over the previous week. That was the moment I decided to go find out what was behind all this. After finding the project and, through the history lists, the “scene of the crime” and the person “who-done-it”, I sat down with the culprit to review what had happened.

Basically, this is what he had done:
• he had gotten (past tense of the “get” operation) the source code
• built it completely
• added a story by changing some source code (i.e. programming) (so far so good)
• added the complete project tree back to source control at check-in time

Obviously, the problem was in the last step where the programmer added the whole shebang –’. Including libraries, intermediate link results, executables and everything. All those things that are ‘the result’ of the source code.

Asked why he did this, he essentially told me that:
• nobody told him otherwise, nobody was available for guidance
• nobody checked on him afterwards
• it was the only way he was sure he was getting everything/not forgetting something

And it’s quite easy to do. Simply add everything using the “add files” command as shown in the figure below. Far too easy! Just hit that button and then, even when TFS tries to keep out the executables, just add the excluded items.

01_How to fit TFS on a floppy.png


A floppy is too big
How to explain to anyone how to solve this? In my mind, I zoomed back to the floppy disk days. Isolating the “real” source code that this programmer had in terms of plain ASCII text files did the trick. I gathered all those files into one subdirectory and zipped them. Voilà – less than 1 MB of ZIP file. Fits on a 1.44 MB floppy disk.

Comparing that to that last check-in it was less than 0.001 per cent of what was put into the TFS database!

Review your projects
Let’s sit back and consider: what does this mean for our corporate TFS database? Given the fact that it’s more than 400 Gigabytes of database. And viewing the size of source code of our various products, isn’t that a bit too big? Or do you think it’s just right?

Maybe we cannot fit the complete TFS on a floppy, but we sure can try for each individual project.

]]>
Mon, 13 Feb 2017 00:03:00 +0100 How to fit TFS on a floppy http:///item/817010/how-to-fit-tfs-on-a-floppy.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Eliantie wordt onderdeel van ProData Consult http:///item/819735/eliantie-wordt-onderdeel-van-prodata-consult.html ProData Consult en Eliantie B.V. hebben per 1 januari 2017 hun krachten gebundeld. Dit betekent dat Eliantie B.V. deel van de ProData Consult Group wordt waarbij ProData Consult Group de meerderheid van de aandelen van Eliantie B.V. verwerft. Eliantie en ProData Consult staan beide bekend om hun professionele IT-consultants die voor de grootste bedrijven in Nederland werkzaam zijn.

Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar IT-specialisten, was een fusie tussen beide bedrijven een natuurlijke keuze. Volgens Maurice Blanken, Commercieel Directeur bij Eliantie, wordt zijn bedrijf dankzij de fusie als partner nog aantrekkelijker voor klanten. “We staan nu nog sterker in onze schoenen om hen  te helpen bij het oplossen van hun problemen. Vandaag kunnen we onze klanten een ruim aanbod IT consultancy services aanbieden en zijn we in staat om zowel nationaal als internationaal de juiste consultants te vinden.”    

De fusie is niet enkel een voordeel voor de klanten, maar ook voor het ruime netwerk van IT-consultants. Volgens Toine van Kastel, Country Manager bij ProData Consult, kan het gefuseerde  bedrijf meer kansen aan  consultants bieden. "Samen kunnen we onze consultants een breder portfolio aan klanten en dus ook meer interessante opdrachten aanbieden. We hebben de capaciteit om onze consultants te matchen met de projecten waarnaar ze op zoek zijn."

Alle werknemers en consultants van beide bedrijven blijven in dienst. Het bedrijf zal geleid worden door Jeroen Diederik, Maurice Blanken en Toine van Kastel. De twee bedrijven waren in 2016 samen goed voor een omzet van ongeveer Euro 100 miljoen.

Meer informatie: ProData Consult

]]>
Fri, 10 Feb 2017 12:13:46 +0100 Eliantie wordt onderdeel van ProData Consult http:///item/819735/eliantie-wordt-onderdeel-van-prodata-consult.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft biedt ontwikkelaars gratis testplatform voor Blockchainconcepten http:///item/819225/microsoft-biedt-ontwikkelaars-gratis-testplatform-voor-blockchainconcepten.html Microsoft biedt een gratis testplatform voor ontwikkelaars om de ontwikkeling van concepten rond Blockchain in Nederland te versnellen. De dienst Blockchain-as-a-Service op het Microsoft Azure cloudplatform maakt het mogelijk dat ontwikkelaars hun eigen Blockchain use cases kunnen bouwen en testen.

Steeds meer bedrijven en openbare organisaties maken gebruik van Blockchains. Zij kunnen hiermee vrijwel direct transacties verwerken en verifiëren, en zo bedrijfsprocessen stroomlijnen, kosten besparen en het risico van fraude beperken. Blockchain is in de basis een gegevensstructuur voor het maken van een grootboek voor digitale transacties, die niet in het bezit is van één provider, maar wordt gedeeld in een gedistribueerd netwerk van computers. Het resultaat is een opener, transparanter en volledig openbaar te verifiëren systeem. Het aantal toepassingen waarvoor Blockchains worden gebruikt, is nagenoeg oneindig, variërend van leningen, obligaties en betalingen tot supply chains en identiteitsbeheer en -verificatie.

Blockchain-pilots
Blockchain groeit in populariteit en Nederland loopt hierbij voor op andere landen. Zo heeft de Nederlandse overheid verschillende Blockchain-pilots opgezet, onder meer op het gebied van gemeentelijke dienstverlening. Microsoft vindt het belangrijk om deze innovatie te stimuleren en biedt daarom een gratis testplatform voor ontwikkelaars. Daarnaast is Microsoft lid van de Blockchain Alliance en official partner van de Dutch Blockchain Hackathon die plaatsvindt van 10 tot en met 12 februari 2017 in Groningen. Dit evenement is inmiddels volledig volgeboekt.
Binnen Azure zijn inmiddels voorgeconfigureerde Blockchain-oplossingen beschikbaar, waaronder Ethereum, Emercoin Blockchain Engine en STRATO Blockchain L. Hiermee kunnen Blockchains eenvoudig worden ontwikkeld en binnen een kwartier in de lucht zijn.

Fail fast, learn fast
Volgens Hans Bos, National Technology Officer van Microsoft Nederland, is Blockchain een veelbelovende technologie en gebaat bij eenvoudig beschikbare platforms waar volop ruimte is voor experimenten. “Daarom bieden we onder het motto Fail fast, learn fast deze gratis testomgeving met voorgeconfigureerde blockchain-toepassingen in Azure. Zie dit als onze Blockchain-as-a-Service die op Azure draait. Deze dienst voorziet in een snel inzetbaar, kostenefficiënt en stabiel platform waar organisaties kunnen samenwerken aan echte innovatie rond hun bedrijfsprocessen met behulp van blockchain-technologie.”

Meer informatie: Microsoft Blockchain-as-a-Service
Github code via: Getting Started with Azure Blockchain as a Service

]]>
Thu, 09 Feb 2017 13:33:11 +0100 Microsoft biedt ontwikkelaars gratis testplatform voor Blockchainconcepten http:///item/819225/microsoft-biedt-ontwikkelaars-gratis-testplatform-voor-blockchainconcepten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ambities op terrein open science in stroomversnelling http:///item/819201/ambities-op-terrein-open-science-in-stroomversnelling.html NWO overhandigt, samen met 9 andere partijen, het Nationaal Plan Open Science aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is een volgende stap in het realiseren van vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

NWO is zeer actief op terrein van open access en datamanagement. Sinds 1 december 2015 moeten onderzoekers publicaties die voortkomen uit door NWO gefinancierd onderzoek direct openbaar toegankelijk – open access – maken. Ook onderzoeksdata die voortkomen uit NWO-onderzoek moeten optimaal vindbaar, toegankelijk, en herbruikbaar zijn voor andere onderzoekers. Daartoe heeft NWO vorig jaar in de gehele organisatie een datamanagementbeleid geïmplementeerd. Volgens NWO-voorzitter Stan Gielen leidt Open science tot een duurzamer onderzoeksproces en uiteindelijk tot snellere kennisontwikkeling. “NWO gaat nu onderzoeken hoe open science ook breder een plaats kan krijgen in de beoordeling van onderzoeksaanvragen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de aansluiting bij internationale ontwikkelingen.”

Nationaal Platform Open Science
Tegelijkertijd met de presentatie van het plan door de tien partijen NWO, VSNU, KNAW, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR, wordt het Nationaal Platform Open Science gelanceerd. Dit platform moet de komende jaren zorgen voor een gecoördineerde inzet voor open science in dialoog met de gehele onderzoeksgemeenschap. Met deelname aan het platform kan NWO haar ambities op het gebied van open science versneld en in samenhang met de activiteiten van andere organisaties realiseren. “Indien we open science echt mogelijk willen maken, dan vergt dat forse investeringen in infrastructuur om dit te kunnen realiseren. NWO wil graag een bijdrage leveren aan de strategische discussie hierover om daarmee haar missie waar te maken: het bevorderen van excellente wetenschap en het beschikbaar stellen van de resultaten hiervan aan de samenleving”, aldus Stan Gielen.

Internationale voortrekker
Nederland heeft open science de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. Publiek gefinancierd onderzoek moet publiek toegankelijk zijn. Onder Nederlands voorzitterschap van Dekker hebben de Europese ministers voor Onderzoek en Innovatie unaniem besloten om vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen als norm te hanteren in Europa en een optimaal hergebruik van onderzoeksdata na te streven. Het Nationaal Plan Open Science is de volgende stap om het in Nederland te realiseren.

Meer informatie

]]>
Thu, 09 Feb 2017 12:41:33 +0100 Ambities op terrein open science in stroomversnelling http:///item/819201/ambities-op-terrein-open-science-in-stroomversnelling.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vernieuwde website Adept Events toont overzichtelijk aanbod evenementen http:///item/818724/vernieuwde-website-adept-events-toont-overzichtelijk-aanbod-evenementen.html Adept Events heeft haar website totaal vernieuwd, waardoor haar aanbod aan evenementen nog overzichtelijker is geworden. Adept Events organiseert seminars, workshops, expert meetings en congressen op het gebied van onder andere Business Intelligence, Datawarehousing en Data Management enerzijds en Software Engineering, Requirements en Business Analyse anderzijds.

Op de homepage van Adept Events is het door de heldere lay-out voor bezoekers nu zeer eenvoudig om een selectie te maken uit het aanbod. Op dynamische wijze worden de aangeboden seminars, evenementen of thema’s gegroepeerd en op chronologische volgorde geplaatst. Alle informatie over het gekozen evenement en de inschrijving wordt op een pagina gepresenteerd. Uniek is dat er bij de meeste evenementen een video gepresenteerd wordt, waarin de trainer in een interview uitleg geeft over zijn vakgebied en het aangeboden seminar.

Data Warehousing & Business Intelligence Summit
Met de workshops en seminars van Adept Events wordt één specifiek onderwerp door een gerenommeerde trainer/spreker behandeld in één of meerdere dagen. De workshops kenmerken zich door sterke interactie tussen trainer en cursist. Op de congressen treedt een keur van onafhankelijke sprekers op die hun sporen reeds hebben verdiend in het vakgebied.
Op 28 en 29 maart 2017 organiseert Adept Events in Amsterdam de jaarlijkse Data Warehousing & Business Intelligence Summit, waar diverse top-analisten en thought leaders aan professionals de laatste inzichten en trends zullen presenteren.

De door Adept Events georganiseerde evenementen zijn inhoudelijk verbonden aan de professionele IT-portals BI-Platform.nl en Release.nl.
Meer informatie: Adept Events

]]>
Wed, 08 Feb 2017 15:07:42 +0100 Vernieuwde website Adept Events toont overzichtelijk aanbod evenementen http:///item/818724/vernieuwde-website-adept-events-toont-overzichtelijk-aanbod-evenementen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Capgemini: slechts eenvijfde financiële wereld kan digitale inbraak detecteren http:///item/818652/capgemini-slechts-eenvijfde-financia-laquo-le-wereld-kan-digitale-inbraak-detecteren.html Banken en verzekeraars genieten een zeer hoog vertrouwen van consumenten als het gaat om de beveiliging van hun systemen. Zo'n 83 procent van de consumenten zegt op dit punt vertrouwen te hebben in financiële dienstverleners. Het sentiment onder financiële dienstverleners zélf is echter heel anders. Slechts een op de vijf bankiers (21 procent) is ervan overtuigd dat hun instelling in staat is een digitale inbraak te kunnen detecteren, laat staan zich er tegen te verdedigen.

Dit is de conclusie van het rapport ‘The Currency of Trust: Why Banks and Insurers Must Make Customer Data Safer and More Secure’, gepubliceerd door Capgemini’s Digital Transformation Institute. De studie is gehouden in acht landen onder 7.600 consumenten en meer dan 180 dataprivacy- en securityprofessionals uit de banken- en verzekeringssector. De onderzochte landen zijn Frankrijk, Duitsland, India, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De uitkomsten laten zien dat er een grote kloof is tussen het vertrouwen van het grote publiek in banken en de werkelijkheid.
Volgens Mike Turner, Global Cybersecurity Chief Operating Officer bij Capgemini, vertrouwen consumenten banken vanzelfsprekend met hun geld en gegevens. “Dit vertrouwen is gebaseerd op de onjuiste overtuiging dat financiële dienstverleners 100 procent veiligheid kunnen bieden. Terwijl de banken zich steeds verder ontwikkelen om soms zeer verfijnde cyberbedreigingen te bestrijden, is het bewustzijn van de gevaren van cybercriminaliteit onder het grote publiek nog laag."

GDPR
Jiang Zhiwei, Global Head of Financial Services, Insights & Data bij Capgemini, verwacht dat als de nieuwe Europese privacywetgeving de Global Data Protection Regulation (GDPR) wordt geïntroduceerd, alle inbreuken in korte tijd openbaar zullen worden. “Dat zal voor veel mensen een verrassing zijn. De introductie van de GDPR wetgeving volgend jaar is een uitstekende kans voor banken en verzekeraars om daadwerkelijk te transformeren tot de digitale forten die ze in de ogen van consumenten zijn."

Vertrouwen van vitaal belang
De meerderheid van de consumenten (65 procent) ziet het vertrouwen in dataprivacy en -beveiliging als een uiterst belangrijke factor bij de keuze van hun bank. Ondanks het belang dat zij hechten aan de beveiliging en verwerking van gevoelige financiële gegevens, lijken consumenten banken en verzekeraars meer instinctief te vertrouwen dan op rationele gronden. De kloof in de perceptie van de consument en de realiteit is wellicht het duidelijkst zichtbaar in het feit dat slechts 3% van de consumenten denkt dat hun eigen bank ooit is gehackt, terwijl in werkelijkheid een op de vier financiële instellingen een melding heeft gedaan van een hack.

Financiële dienstverleners uitgedaagd
Terwijl financiële instellingen, met name banken, grote investeringen doen in het beveiligen van hun systemen, stijgt het aantal veiligheidsincidenten nog steeds. De steeds veranderende aard van de dreiging verklaart wellicht waarom 71 procent van de organisaties geen evenwichtige securitystrategie heeft, ondanks de hoge investeringen.
De nieuwe Europese privacywetgeving treedt in mei 2018 in werking. Dit zal organisaties dwingen om datalekken binnen 72 uur openbaar te maken op straffe van hoge boetes. Hoewel het een EU-wet is, zal de verordening van toepassing zijn op alle bedrijven (al dan niet in de EU gevestigd) die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken. De nieuwe wet zal naar verwachting daarom ook banken en verzekeraars in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Azië raken. Hoewel invoering van de wet steeds dichterbij komt, zegt maar een derde (32 procent) van de ondervraagde managers dat hun organisatie sterke vorderingen heeft gemaakt bij de implementatie van de ontwerp-richtlijnen.
 
Vertrek klanten
Hoewel klanten hun bank of verzekeraar op gevoel vertrouwen met de beveiliging van gegevens, zal een vertrouwensbreuk wel gevolgen hebben. Driekwart van de consumenten (74 procent) zegt van financiële dienstverlener te willen wisselen wanneer een datalek zich voordoet. Van degenen die niettemin hun bank of verzekeraar trouw blijven als hun gegevens worden gecompromitteerd, zegt meer dan een kwart voorzichtig te zijn met verdere investeringen.

Onderzoeksmethode
Capgemini's Digital Transformation Institute voerde een enquête uit onder 7.600 consumenten in Frankrijk, Duitsland, India, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De vragen hebben betrekking op het beeld dat consumenten hebben van privacy en databescherming in de financiële sector. Onderzoekers spraken daarnaast met 183 senior dataprivacy- en security-experts in Frankrijk, Duitsland, India, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die werkzaam zijn bij banken en verzekeraars met een mondiale omzet groter dan 500 miljoen dollar. Hierbij is vooral onderzocht hoe financiële instelingen onderwerpen als cybersecurity en gebruik van data aanpakken.

Meer informatie over het onderzoek van Capgemini.

]]>
Wed, 08 Feb 2017 12:42:27 +0100 Capgemini: slechts eenvijfde financiële wereld kan digitale inbraak detecteren http:///item/818652/capgemini-slechts-eenvijfde-financia-laquo-le-wereld-kan-digitale-inbraak-detecteren.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Software testspecialist Polteq opent kantoor in Rotterdam http:///item/818651/software-testspecialist-polteq-opent-kantoor-in-rotterdam.html Begin februari heeft Polteq een nieuwe vestiging geopend in het ondernemerscentrum Alexandrium in Rotterdam. Polteq is onafhankelijk specialist in Nederland en België in software testen en aanbieder op het gebied van testopleidingen.

De unit Zuidwest, voorheen gehuisvest in Dordrecht, heeft in Rotterdam een nieuwe thuisbasis gevonden. Vanuit deze vestiging wil Polteq klanten nog beter lokaal van dienst zijn. Vanwege groei is het bedrijf op zoek naar ervaren software testers. Ook start het per 1 maart met een Traineeship Software Tester, dat een combinatie is van een interne opleiding en een praktijkstage.

Meer informatie: Polteq

]]>
Wed, 08 Feb 2017 12:29:05 +0100 Software testspecialist Polteq opent kantoor in Rotterdam http:///item/818651/software-testspecialist-polteq-opent-kantoor-in-rotterdam.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
James Archer on the Art of Requirements Engineering http:///item/818212/james-archer-on-the-art-of-requirements-engineering.html James Archer explains the goal, the course outline, the relationship with Agile and the target audience for the workshop Mastering the Requirements Process. Obtaining and unambiguously writing requirements can be considered a form of Art says James Archer. This workshop is based on the Volere requirements methodology by James & Suzanne Robertson and is endorsed by both IREB and IIBA. More information can be found at www.adeptevents.nl/mrp.

]]>
Tue, 07 Feb 2017 18:02:09 +0100 James Archer on the Art of Requirements Engineering http:///item/818212/james-archer-on-the-art-of-requirements-engineering.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Guy Crets over applicatieintegratie, ESB en microservices http:///item/818189/guy-crets-over-applicatieintegratie-esb-en-microservices.html Guy Crets over applicatieintegratie, webservices en zijn seminar daarover bij Adept Events. Wat is de relatie met Microservices? Alhoewel Service Oriented Architecture  zijn hoogtepunt circa tien jaar geleden had, is het onderwerp nog steeds actueel. Integratie van systemen blijft belangrijk, waarbij de Cloud een steeds belangrijker rol speelt. Meer informatie is beschikbaar via www.adeptevents.nl/iot.

]]>
Tue, 07 Feb 2017 17:44:09 +0100 Guy Crets over applicatieintegratie, ESB en microservices http:///item/818189/guy-crets-over-applicatieintegratie-esb-en-microservices.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Sander Hoogendoorn: drie jaar microservices ervaringen http:///item/818005/sander-hoogendoorn-drie-jaar-microservices-ervaringen.html Sander Hoogendoorn over Microservices architectuur en toepassing en het gelijknamige seminar bij Adept Events. Sinds de start van microservices als architectuur, zo rond 2013, is Sander betrokken bij diverse grootschalige projecten. Hij spreekt dus uit veel ervaring en kent de mogelijkheden en valkuilen. Meer informatie over het seminar vindt u hier.

]]>
Tue, 07 Feb 2017 11:51:49 +0100 Sander Hoogendoorn: drie jaar microservices ervaringen http:///item/818005/sander-hoogendoorn-drie-jaar-microservices-ervaringen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Hardcore Coding to Dragging Circles – A Scary but Fruitful Journey http:///item/816942/hardcore-coding-to-dragging-circles-a-a-scary-but-fruitful-journey.html As a software developer, you're probably the kind of person that loves a mental challenge. You live for the feeling of coming up with that elegant algorithm, describing it to someone, and then smiling as they go silent for a while and then say admiringly "wow yeah, that can work". You probably also enjoy that exhilarating feeling you get after a painstaking two-hour debug session, where you patiently gathered piece after piece of obscure information, looking for patterns, and finally everything clicks. Or even better, the feeling of power you get when you fix the issue with one line of code - the right line of code. It's awesome!

My hardcore coding life
Having spent most my R&D career working with low-level languages like C and C++, I was resistant to Java. What do you mean, garbage collection? No man, I manage my own memory. No hidden magic for me, I like to be in control!

I was also resistant to .NET for pretty much the same reasons. I toyed a bit with managed C++ code in .NET to see if I could still get the same low-level in-control sort of feeling, but it just wasn’t the same. I felt like “anyone could do this” and it wasn’t special anymore. You probably just smiled a bit because you have shared this same thought one or more times. Maybe you still do!

At the time, I thought I would miss the technical challenge that comes with hardcore low-level coding. However, on later reflection I realized I was just worried that my hard-earned skills as a “real coder” were becoming less valuable. In fact, I feared that pretty soon everyone would be able to code and I’d become obsolete.

My life “dragging circles”
Before I started working with OutSystems Platform, I was still coding in C++ for a major video game company. When I was presented with the opportunity to work at OutSystems, I was exhilarated by the challenge of doing something completely different, but I was really worried about the technology. After all, my fears had come true. Here’s a technology that allows pretty much everyone to write and maintain solid applications much faster than I would ever be able to and without writing almost any code.

01_speed_mod_prespective_ss.png

Not only did I feel obsolete but I also feared that I would be bored without the technological challenge of writing code, managing memory, interfacing closely with the machine – all those things that made me feel special, hardcore, an expert and a “real coder.”

Regardless, I embraced the challenge and three years down the road, oh man, I’m so glad I did it!

A fruitful journey delivering business value
The biggest change for me, looking back, is the change in focus. Nowadays, most of my time I’m thinking at the business level, I’m not slowed down by technical implementation details, and came to realize just how valuable that is for business. In fact, my fear of becoming obsolete was justified, but I had it all wrong. I would have become obsolete if I hadn’t made this switch, if I had stuck with some technology just because I was good at using it, or that it’s cool, or that it gives my brain the extra challenge.

I realized that my value is greater by being able to translate business requirements into working software at a pace that makes sense to business (i.e. super fast) than by simply being the guy that’s “really good at C++.”

If I can try a metaphor here, I found it’s more valuable to be the guy that knows where the nails should go than the one who’s really good at hammering them in. The day someone invents a nail gun the hammer guy is ‘screwed’, the other guy isn’t.

And for the technical challenge, I haven’t lost it, it just changed. The challenge is no longer the technology; it’s on a higher level. Not focusing on the intricate details of an application has opened my mind to the possibilities of the higher levels.

Saying yes
I don’t mean to make this sound abstract, but the general feeling I get when developing on the Platform is that anything is possible. Integrations are suddenly easy – almost trivial – prototyping / scaffolding is insanely simple, and getting sample data in there is a breeze. All of these things that shouldn’t consume much development effort, actually don’t.

I find myself saying “yes, of course we can do it” almost all the time, whereas before I mostly said “yes, we can do it, BUT…” and the but was anything from we need extra time to develop an integration API, setup additional working environments, learn new languages, etc.

02_twilio_logic_eclipse.png

While all these things get me some “street cred” as a coder and beef up my resume with more tool knowledge, I would find myself less attractive to an employer if they can hire someone to do the same things I do but in one fifth of the time.

My guess is I would eventually become niche, still providing some value but to a decreasing number of people.

Of course I still miss coding from time to time, and I tend to jump at the opportunity to create extensions in Java or C#. It’s fun for me and I think it will always be, there’s no way around that. But I still find many of the same mental challenges I know and love while dragging circles in OutSystems Service Studio.

The good and the bad
I still can’t turn off my architectural mindset. I mean, the Platform makes it easier to do things, but it can’t do ALL the work for you. There’s still good coding and bad coding in the OutSystems world. There’s still good and bad architecture; there are still good and bad algorithms; there’s still fast code and slow code. All the differentiators and challenges are still there.

Just because everyone can write a C++ class doesn’t mean that everyone does it well, and I believe the same applies to any programming technology. So don’t worry, you won’t be bored and you’ll be a more valuable resource to any company that actually cares about getting value for money.

]]>
Tue, 07 Feb 2017 00:07:22 +0100 Hardcore Coding to Dragging Circles – A Scary but Fruitful Journey http:///item/816942/hardcore-coding-to-dragging-circles-a-a-scary-but-fruitful-journey.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
GoDataDriven en SAS organiseren Dutch Data Science Week http:///item/817628/godatadriven-en-sas-organiseren-dutch-data-science-week.html Van 6 tot 9 juni vindt de Dutch Data Science Week plaats op diverse plaatsen in Nederland. Het doel van Dutch Data Science Week is om data scientists en organisaties een platform te bieden voor innovatie, om te leren, te inspireren en te netwerken.

De week bestaat uit een groot aantal initiatieven, waaronder conferenties, challenges, trainingen, workshops, diners, netwerkbijeenkomsten en meet-ups. Inclusief Data Donderdag en SAS Forum. In vier dagen tijd vinden 16 events plaats in Amsterdam, Nieuwegein en Huizen.

De Dutch Data Science Week is een initiatief van SAS Nederland en GoDataDriven in nauwe samenwerking met diverse deelnemers en sponsoren.
Kijk hier voor meer informatie en het programma.

]]>
Tue, 07 Feb 2017 00:04:00 +0100 GoDataDriven en SAS organiseren Dutch Data Science Week http:///item/817628/godatadriven-en-sas-organiseren-dutch-data-science-week.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Centric behaalt HPE Platinum Partner-status http:///item/817685/centric-behaalt-hpe-platinum-partner-status.html Hewlett Packard Enterprise heeft Centric de Platinum Partner-status toegekend. Dit is de hoogste partnerstatus en wordt toegekend aan de allerbeste partners op het gebied van complexe datacenter- en applicatie-infrastructuren.

Centric werkt al jarenlang uitstekend samen met HPE en is dan ook bijzonder verheugd met het behalen van het hoogste partnerniveau. De platinumstatus is voor Centric het resultaat van doorlopende investering in de kennis en kunde van haar medewerkers en de goede relatie met die klanten de Centric en HPE gezamenlijk bedienen.

Alliance Manager Hans Hengst bij Centric: “Wij zien de kracht van de cloud en converged infrastructuren en verbeteren daarom continu onze datacenteractiviteiten. De certificering als Gold Service Provider Specialist was daar al een mooie onderschrijving van en met deze nieuwe beloning zijn we nog eens extra trots. Als Platinum-partner blijven we onze klanten de allerhoogste service bieden.”

In juni 2016 werd Centric door HPE ook al uitgeroepen tot Transformation Partner of the Year.

Meer informatie: Centric

]]>
Tue, 07 Feb 2017 00:03:00 +0100 Centric behaalt HPE Platinum Partner-status http:///item/817685/centric-behaalt-hpe-platinum-partner-status.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle Academy, BiASC en NASC gaan samenwerken in onderwijs http:///item/817562/oracle-academy-biasc-en-nasc-gaan-samenwerken-in-onderwijs.html Op 3 februari hebben Oracle Academy, BiASC en NASC een nieuwe vorm van samenwerking bekrachtigd over de gehele Benelux. Het doel van de samenwerking is om de niet-commerciële onderwijswereld te voorzien van vernieuwende ideeën en werkmethoden.

Volgens Yvan Rooseleer, docent en onderwijstechnoloog van het Belgische BiASC, verandert het sociale, culturele en economische leven door de informatie- en communicatietechnologie en dat brengt gigantische opportuniteiten en disrupties mee. "BiASC en NASC spelen in de Benelux de rol van go-between tussen Oracle en scholen en niet-commerciële opleidingsinstituten. In de eerste fase gaat de interesse naar Java & SQL programmering, data science, cloud en informatiemanagement. Alle sectoren en niet in het minst het onderwijs en opleidingen zijn sterk betroffen door de evolutie van de laatste jaren. Alle onderwijsactoren, leerlingen, studenten, leraren en docenten hebben behoefte aan richtinggevende ondersteuning door toonaangevende bedrijven en organisaties."

Partnerovereenkomst
Senior Director EMEA Jane Richardson van Oracle Academy is blij vanuit Oracle Academy studenten te kunnen inspireren en betrekken bij informatica. "Eerder dit jaar heeft Oracle een belangrijke steun toegezegd aan de Digital Skills and Jobs Coalition, een multi-stakeholder partnership om vaardigheden op het gebied van informatica en coderen op alle niveaus binnen de Europese beroepsbevolking te versterken. De partnerovereenkomst bevestigt onze toezegging om digitaal onderwijs te bevorderen en diversiteit in de technologie gebieden in Europa te vergroten."

NASC
De Stichting NASC (Netherlands Academy Support Centre) is in Arnhem gevestigd en heeft als doelstelling om studenten op het gebied van ICT voor te bereiden op hun professionele toekomst. Het zet zich in voor uitbreiding van het ICT-opleidingsaanbod, het vertalen van lesmateriaal, verzorgen van docenten trainingen en het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende partijen.

]]>
Mon, 06 Feb 2017 15:38:25 +0100 Oracle Academy, BiASC en NASC gaan samenwerken in onderwijs http:///item/817562/oracle-academy-biasc-en-nasc-gaan-samenwerken-in-onderwijs.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Telerik DevCraft R1 2017 biedt ondersteuning voor Angular en Visual Studio 2017 http:///item/817497/telerik-devcraft-r-biedt-ondersteuning-voor-angular-en-visual-studio.html Progress heeft de nieuwste versie van de Progress Telerik DevCraft suite aangekondigd. De suite is een zeer uitgebreide UI-toolkit voor applicatieontwikkeling voor web, mobiel en desktop.

De nieuwe mogelijkheden ondersteunen de laatste programmeer-frameworks en IDE’s, waaronder Angular, Visual Studio 2017, jQuery3, ASP.NET Core en Xamarin. Daarnaast biedt de Telerik DevCraft suite nieuwe tools voor snellere desktop-ontwikkeling, zoals verbeterde documentverwerkingsbibliotheken en datacomponenten in alle desktop suites.

Kendo UI voor Angular RC
Progress brengt een bèta-versie uit van Progress Kendo UI voor Angular, een suite bestaande uit hoogwaardige Angular 2 UI-componenten waarmee native Angular webapplicaties kunnen worden gebouwd. Elk component is specifiek voor Angular 2 ontwikkeld, waarbij elke feature in overeenstemming is met de richtlijnen van het framework en zonder afhankelijk te zijn van jQuery.
Als toevoeging op bestaande UI-widgets die in bèta zijn uitgestuurd en nu op de planning staan om gelanceerd te worden, bevat de Kendo UI voor Angular RC vier nieuwe componenten: MaskedTextBox, NumericTextBox, AutoComplete en MultiSelect. Het biedt daarnaast ondersteuning voor ahead-of-time compilaties, universele rendering en grid grouping en editing. De Kendo UI voor Angular RC-suite is nu onderdeel van Kendo UI Professional, Kendo UI Complete en Telerik DevCraft.

Kendo UI voor jQuery
Kendo UI voor jQuery biedt nu ondersteuning en prestatieverbeteringen voor jQuery 3, waaronder verbeteringen voor Grid- en Spreadsheet-widgets. Componenten van Kendo UI voor jQuery werken naadloos samen met Angular en ondersteunen richtlijnen van Angular, wat bijdraagt aan de meer dan 70 UI-componenten die ontwikkelaars nodig hebben om mooie en responsieve apps te bouwen.

Microsoft Visual Studio 2017 RC
De Telerik DevCraft suite is volledig compatibel met Microsoft Visual Studio 2017 RC, waardoor ontwikkelaars hoogwaardige en schaalbare applicaties voor web, mobiel en desktop kunnen ontwikkelen voor elk Microsoft platform of apparaat. Ontwikkelaars kunnen profiteren van de nieuwe voordelen van Visual Studio terwijl ze de productief kunnen zijn door middel van Telerik UI-besturing voor alle grote ontwikkelplatformen van Microsoft.

Verdere verbeteringen in Progress Telerik DevCraft R1 2017
• Alle .NET UI suites bevatten verbeteringen voor een snelle ‘getting started’-ervaring voor ontwikkelaars, waaronder nieuwe tag-hulpmiddelen in Telerik UI voor ASP .NET Core, nieuwe project wizards en sample apps voor Telerik UI voor ASP .NET MVC, een nieuwe Xamarin project template wizard voor Visual Studio voor Mac, uitgebreide Smart Tags in Telerik UI voor WPF en de officiële lancering van de Telerik API Analyzer voor WPF, die de upgrade van Telerik WPF projecten naar nieuwe versies versimpelt.
• Telerik UI voor Xamarin biedt nu vier nieuwe componenten: AutoComplete, Radial Gauge, ZipLibrary en SpreadStreamProcessing. Xamarin-programmeurs hebben nu meer controle over het weergeven en exporteren van data in hun apps en het beheren van de bandbreedte van de data die naar devices wordt gestuurd, met een enkele C#-basiscode.
• SpreadStreamProcessing is een nieuwe bibliotheek waarmee grote spreadsheet-documenten kunnen worden ontwikkeld en geëxporteerd naar XLSX- en CSV-formats, met goede prestaties en minimaal geheugen en middelen.
• In Telerik UI voor WPF en Telerik UI voor WinForms, toont PDFViewer nu formulieren en velden, waaronder handtekeningen, met de mogelijkheid om documenten op te splitsen en samen te voegen door middel van PDFStreamWriter.

“Microsoft lanceerde het .NET framework 15 jaar geleden en sindsdien zijn wij een belangrijke partij voor ontwikkelaars die vanuit de technologie willen bouwen. We blijven actuele tools bieden die worden bijgestaan door de meest uitgebreide ondersteuning die beschikbaar is”, zegt Faris Sweis, Senior Vice President en General Manager van Developer Tooling bij Progress. “Ongeacht het platform van de app, web, mobiel of desktop, biedt ons DevCraft-aanbod de meest innovatieve en complete set voor het bouwen van moderne en toekomstbestendige applicaties.”

Meer informatie over de nieuwste versie van de Progress Telerik DevCraft Suite en een gratis proefversie zijn beschikbaar op www.telerik.com/devcraft.

]]>
Mon, 06 Feb 2017 12:45:00 +0100 Telerik DevCraft R1 2017 biedt ondersteuning voor Angular en Visual Studio 2017 http:///item/817497/telerik-devcraft-r-biedt-ondersteuning-voor-angular-en-visual-studio.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Joblift analyseert vacaturemarkt voor big data-experts http:///item/817045/joblift-analyseert-vacaturemarkt-voor-big-data-experts.html Volgens Joblift was 2016 het jaar waarin big data van hype in het nieuwe normaal overging. Nu big data de hype voorbij is rijst de vraag of bedrijven sterke interesse behouden, of dat privacy-controverses en het besef dat big data geen panacee is ervoor zorgen dat het enthousiasme alweer wegebt. Om hierachter te komen analyseerde metabanenzoekmachine Joblift de ontwikkelingen op de Nederlandse vacaturemarkt voor big data-specialisten gedurende de afgelopen drie jaar.

Uit de resultaten van Joblift blijkt dat het vacatureaanbod voor big data-specialisten nog relatief klein is, maar 3,5 keer sneller groeit als het gehele aanbod van ICT-vacatures. Een onderlinge vergelijking van de afgelopen drie jaren toont echter ook sterke schommelingen in de groeipercentages. Het zijn bij lange na niet alleen grote bedrijven die in big data investeren: 52 procent van de vacatures werd geplaatst door kleine of middelgrote bedrijven.

Groei fluctueert sterk
In de periode tussen januari 2014 en december 2016 werden er in Nederland 5.468 vacatures voor big data-specialisten uitgeschreven. Op een totaalaantal van bijna 600.000 nieuwe ICT-banen is dit slechts 0,9 procent van het aantal ICT-vacatures, maar het aanbod voor big data-posities groeide de afgelopen drie jaar met een maandelijks gemiddelde van 6,2 procent aanzienlijk sneller dan de vacaturemarkt voor alle ICT-beroepen, die met gemiddeld 1,7 procent groeide. Hier moet bij aangetekend worden dat de groei de afgelopen drie jaar sterk fluctueerde: was deze in 2014 nog slechts 1,7 procent, daar explodeerde de groei het jaar daarop meteen gemiddelde van 10,2 procent per maand. Afgelopen jaar liep de groei terug naar gemiddeld 5,8 procent.

Zakelijke dienstverlening
De sectoren met de grootste vraag naar big data-specialisten zijn de ICT-sector met 39 procent van de vacatures en de zakelijke dienstverlening met 13,5 procent van de vacatures. Ook de retailsector heeft met 11,2 procent een relatief groot aandeel in het big data vacatureaanbod. Opvallend is dat de gezondheidszorg, ondanks de grote potentie die velen in die toepassing van big data binnen de sector zien, slechts 1,2 procent van het vacatureaanbod voor haar rekening neemt. Hoewel uit een recent rapport van de Kamer van Koophandel en de Jheronimus Academy of Data Science blijkt dat MKB’ers nog niet echt warmlopen voor big data is met 52 procent een verassend hoog percentage van het vacatureaanbod afkomstig van ondernemingen uit het MKB. Met 60 procent ligt het percentage van de gehele ICT-vacaturemarkt hoger, maar het idee dat het enkel de grote bedrijven zijn die in big data investeren wordt hiermee niet bevestigt.

Overheid zet in op big data
ICT-dienstverlener Ordina was de afgelopen drie jaar met 102 vacatures het hardst opzoek naar big data-specialisten. Een gedeelde tweede plaats is er met 63 vacatures voor CGI en KPN. Opvallend is het hoge aantal overheidsvacatures voor big data-banen. Gemeenten en de Rijksoverheid schreven samen een totaal van 178 vacatures uit. Het grootste deel van de vacatures is overduidelijk in de Randstad te vinden: maar liefst 76,2 procent werd in Noord- en Zuid-Holland of Utrecht uitgeschreven. Met 10,5 procent staat Noord-Brabant op de vierde plaats. Met 1.385 vacatures is Amsterdam duidelijk big data-koploper, gevolgd door Utrecht (519 vacatures) en Den Haag (377 vacatures). De groei van de afgelopen jaren bevestigt het positieve beeld over de carrièrekansen van big data-specialisten. De sterke fluctuatie kan er echter ook op wijzen dat het enthousiasme na de hype alweer afneemt, of dat de pijlen sterker op de volgende veelbelovende technologieën worden gericht.

Meer informatie: Joblift

]]>
Mon, 06 Feb 2017 00:03:00 +0100 Joblift analyseert vacaturemarkt voor big data-experts http:///item/817045/joblift-analyseert-vacaturemarkt-voor-big-data-experts.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Certificaten en SCOM: hoe en waarom? http:///item/817012/certificaten-en-scom-hoe-en-waarom.html Het is voor een afdeling nooit leuk om erachter te komen dat systemen die door veel externen op internet worden gebruikt, niet meer beschikbaar zijn (en dat hierdoor belangrijke functionaliteit verloren is gegaan). Maar nóg erger is de gedachte dat je het had kunnen voorkomen door deze systemen te monitoren met een monitoringtool zoals System Center Operations Manager (SCOM). Maar hoe monitor je die systemen als ze geen lid zijn van een domein en in de DMZ zitten, achter de firewall? Oftewel: hoe kunnen deze machines dan toch zo worden geconfigureerd, dat ze wel te monitoren zijn met SCOM? Het antwoord: met certificaten.

In het geval van SCOM kun je gebruikmaken van een SCOM Gateway server. Wil je hiervoor geen nieuwe server inrichten, dan kunnen deze systemen ook rechtstreeks gemonitord worden. Hiervoor doorloop je de volgende stappen:
• TCP Poort 5723 open zetten in de firewall
• ICMP toestaan vanaf de SCOM-managementserver(s) naar de DMZ-omgeving
• certificaten genereren en importeren

Stap 3, het generen en importeren van certificaten, lijkt echter eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Om goede certificaten te genereren die door SCOM gebruikt kunnen worden, moeten er een aantal stappen worden gevolgd om ervoor te zorgen dat SCOM het certificaat accepteert en het device kan monitoren, namelijk:
• aanmaken van een certificate template
• genereren van een certificate request file
• genereren van het certificaat
• importeren van het certificate op de SCOM-server
• exporteren van het certificaat
• importeren van het certificaat op de DMZ-server
• importeren van de ROOT CA-certificaat op de DMZ-server
• installatie van de SCOM-agent
• importeren van het certificaat in de SCOM-agent

Aanmaken certificate template
Om voor SCOM een juist certificaat te genereren, moet je in de Certificate Authority van je domein eerst een certificate template aanmaken. Dit doe je door het template IPSec (Offline Request) te dupliceren en de volgende instellingen aan te passen.

01_Certificaten en SCOM 1.png

02_Certificaten en SCOM 2.png

03_Certificaten en SCOM 3.png

04_Certificaten en SCOM 4.png

05_Certificaten en SCOM 5.png

06_Certificaten en SCOM 6.png


Geef in het securitytabblad vervolgens de SCOM-managementservers read- en enroll-rechten en save het template. Dit aangemaakte template publiceer je vervolgens in de Certificate Authority.


07_Certificaten en SCOM 7.png


Genereren van een certificate request file
Voor het genereren van een goed certificate request-bestand heb ik een Powershell-script die alle handmatige stappen voor het genereren van het certificaat automatisch doorloopt. Je hoeft alleen een computernaam op te geven bij het starten van het script. Het script ziet er als volgt uit:

$Computer=$args[0]
$DCRequestINFFileName = "c:\Install\Certificates\$Computer.inf"
$DCRequestFileName = "c:\Install\Certificates\$Computer.req"

Write-Verbose "Create Server Certificate Request File (CertReq.inf) for $Computer `r "

$DCRequestINF =
@"
[Version]
Signature="`$Windows NT${body}#xD;

[NewRequest]
Subject = "CN=$Computer"
FriendlyName="$Computer"
Exportable = TRUE
KeyLength = 3072
KeySpec = 1
KeyUsage = 0xA0
MachineKeySet = True
RequestType = PKCS10

[RequestAttributes]
CertificateTemplate = "OperationsManagerCertificate"

[EnhancedKeyUsageExtension]
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1 ; Server Authentication
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.2 ; Client Authentication
"@

write-output "Generating Certificate Request file... `r "
Set-Content -Value $DCRequestINF -Path $DCRequestINFFileName
certreq -new $DCRequestINFFileName $DCRequestFileName

Pas hierin de locatie voor de $DCRequestINFFileName en de $DCRequestFileName aan naar de gewenste locatie en vul bij CertificateTemplate de templatenaam in van het template dat in de voorgaande stap is aangemaakt. Start het script vanuit een elevated cmd prompt met het volgende commando:

Powershell.exe –executionpolicy bypass –file “Locatievanhetscript.ps1” “”

Het script maakt in de opgegeven locatie een .inf file en een .req file aan. Je hebt de .req file straks weer nodig bij het aanmaken van het certificaat.

Genereren van het certificaat
Om het certificaat te genereren, ga je naar de website van de lokale Certificate Authority. Bijvoorbeeld https:///certsrv. Op deze site ga je naar Request a Certificate en daarna naar Advanced Certificate Request. Ga vervolgens naar Submit a certificate request by using a base-64-encoded CMC or PKCS #10 file, or submit a renewal request by using a base-64-encoded PKCS #7 file.

08_Certificaten en SCOM 8.png 

Plak de inhoud van het .req bestand in het Saved Request-veld en selecteer het Certicate Template die je in de voorgaande stappen hebt aangemaakt. Klik vervolgens op Submit.

09_Certificaten en SCOM 9.png


Download het certificaat en de certificate chain (dit is het Root-certificaat en het certificaat van de CA Authority). Ook voor de SCOM-managementserver(s) moet op deze manier een certificaat worden gegenereerd, anders kan de SCOM de managementserver(s) niet authentiseren met de DMZ-server. Start op de SCOM-managementserver het programma MOMCertImport.exe (deze staat op de installatie dvd van SCOM) en importeer het certificaat van de SCOM-managementserver in SCOM.

Om ervoor te zorgen dat op de DMZ-server het juiste certificaat wordt geïmporteerd, moet je het certificaat van de DMZ-server eerst op een SCOM-managementserver importeren en dit certificaat weer met de juiste instellingen exporteren. Daarna moet je het geëxporteerde certificaat en het Root-certificaat importeren op de DMZ-server. Voor het exporteren van het certificaat maak je gebruik van de volgende instellingen:

10_Certificaten en SCOM 10.png

11_Certificaten en SCOM 11.png


Installatie SCOM-agent DMZ-server
Wanneer de certificaten geïmporteerd zijn op de DMZ-server, kun je de SCOM-agentinstallatie starten op deze server. Deze kun je installeren door het starten van MOMagent.msi. Dit bestand kun je weer vinden op het installatiemedium van SCOM.
Installatiecertificaat in SCOM

Start op de DMZ-server het programma MOMCertImport.exe (deze staat op het installatiemedium van SCOM) en selecteer het certificaat van de DMZ-server. Herstart op de DMZ-server de HealthService-service. En zie nu, de server communiceert met de SCOM-managementservers.

]]>
Sun, 05 Feb 2017 14:50:32 +0100 Certificaten en SCOM: hoe en waarom? http:///item/817012/certificaten-en-scom-hoe-en-waarom.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Red Hat kondigt OpenShift Container Platform 3.4 aan http:///item/815659/red-hat-kondigt-openshift-container-platform-aan.html Red Hat kondigt de algemene beschikbaarheid aan van het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4. Red Hat helpt organisaties als Discovery Health en Pioneer om nieuwe technologieën te omarmen, waaronder Linux-containers, die innovatieve toepassingen en diensten mogelijk maken, zonder bestaande IT-investeringen op te offeren.

Het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 biedt een basis voor deze innovatie, met speciale aandacht voor bestaande bedrijfskritische workloads en dynamische opslagprovisioning voor zowel traditionele als cloud-native applicaties. Ook zijn er multi-tenant mogelijkheden, die meerdere toepassingen, teams en implementatieprocessen ondersteunen in een hybride cloud-omgeving.
 
Kubernetes
Red Hat levert bijdragen aan zowel de Docker- als Kubernetes-projecten en de nieuwste versie van het Red Hat container-applicatieplatform biedt een enterprise-ready versie van Kubernetes 1.4 en de Docker container-runtime. Dit helpt klanten om sneller nieuwe diensten uit te rollen op basis van een stabiel, betrouwbaar en veilig enterprise-platform, aangedreven door de nieuwste versie van Red Hat Enterprise Linux, ‘s werelds leidende enterprise Linux-platform.

Mogelijkheden
Het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 integreert de architecturen, processen en diensten die het leveren van bedrijfskritische applicaties mogelijk maken, van traditionele en legacy-applicaties tot cloud-native en container-workloads. Nieuwe mogelijkheden in versie 3.4 zijn onder andere:
· Container-opslag van de nieuwe generatie met ondersteuning voor dynamische opslag-provisioning, waardoor meerdere typen storage ingezet kunnen worden, en multi-tier storage exposure door middel van quality-of-service labels in Kubernetes. Container-native opslag, mogelijk gemaakt door Red Hat Gluster Storage, dat nu ook dynamische provisioning en druk-op-de-knop implementaties ondersteunt, verbetert de gebruikerservaring door zowel stateful als stateless applicaties op het Red Hat OpenShift Container Platform te draaien. Dit maakt de consumptie en het in gebruik nemen van storage gebruiksvriendelijker voor ontwikkelaars. Met Red Hat Gluster Storage krijgen OpenShift-klanten als extra voordeel een software-defined, hoog beschikbare en schaalbare storage-oplossing, die zowel in on-premises als public cloud-omgevingen werkt. Bovendien kan het kosteneffectiever en efficiënter zijn dan de traditionele hardware-gebaseerde of cloud-only opslagdiensten.
· Verbeterde multi-tenancy door vereenvoudigd projectbeheer, een functie die aangedreven wordt door Kubernetes namespaces, in één Kubernetes-cluster. Meerdere ontwikkelteams, applicaties en lifecycle-omgevingen kunnen volledig geïsoleerd draaien en resources delen binnen een enkele Kubernetes-cluster op het OpenShift Container Platform. Het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 voegt verder via een meer gestroomlijnde webconsole de mogelijkheid toe om te zoeken naar projecten, projectdetails, het beheren van projectlidmaatschappen, en meer. Hierdoor wordt het makkelijker voor gebruikers om met meerdere projecten te werken in verspreide teams. Deze multi-tenancy mogelijkheden stellen enterprise IT-organisaties in staat om applicatie-ontwikkelteams te voorzien van hun eigen cloud-achtige applicatieomgeving, waarmee ze klantgerichte of interne applicaties kunnen bouwen en implementeren met behulp van DevOps-processen, die van elkaar gescheiden zijn.
· Nieuwe hybride cloud-referentiearchitecturen voor het draaien van het Red Hat OpenShift Container Platform op OpenStack, VMware, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Engine en Windows Azure. Deze gidsen helpen een gebruiker bij het opzetten van een stabiele, fouttolerante, productieklare omgeving, die de kracht van het Red Hat OpenShift Container Platform gebruikt op zowel publieke en private clouds, evenals virtuele machines en bare metal.
 
Orkestratie
Het orkestratiefundament van het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 is Kubernetes 1.4, dat wordt onderhouden door de open source Kubernetes Project-community. Kubernetes 1.4 biedt alfa-ondersteuning voor uitgebreide cluster federation-API's, een functie die meerdere federated clusters mogelijk maakt in een hybride omgeving. Red Hat ziet deze mogelijkheid als een essentieel component voor cloud-implementaties in organisaties. Zoals alle Red Hat enterprise-ready Linux container-oplossingen, biedt de nieuwste versie van OpenShift ook innovatie vanuit de community, evenals hardened, productieklare features.
Afgezien van de software, wordt het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 ook geleverd met de wereldwijde ondersteuning van Red Hat. Dit helpt bedrijven om te profiteren van de innovatie van Kubernetes, wetend dat de technologie ook wordt ondersteund door oproepbare technische expertise.

Linux-containers in hybride clouds
Red Hat's uitgebreide container-portfolio omvat het private en managed public cloud-aanbod, ondersteunt zowel traditionele als cloud-native applicaties, en verschillende aspecten van het applicatieontwikkelingsproces, in één oplossing die meerdere infrastructuren kan overspannen en containers-as-a-service mogelijk maakt. Dit geldt voor lokale, laboratorium en productie-omgevingen in het datecenter of de public cloud, beheerd door klanten of volledig beheerd door Red Hat. Verder biedt Red Hat ook een suite van gratis container-tools voor ontwikkelaars, waaronder een gelokaliseerde versie van Red Hat OpenShift Container Platform, door middel van de Red Hat Container Developer Kit. De container-geoptimaliseerde oplossingen van Red Hat omvatten storage, applicatie-services en beheertechnologieën, in aanvulling op deze gratis ontwikkeltools.
 
Beschikbaarheid
Het Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 is nu beschikbaar via de Red Hat Customer Portal. De Red Hat Cloud Suite zal ook de laatste container-applicatieplatform-update bevatten, als een meegeleverd aanbod, naast het Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Virtualization en Red Hat CloudForms.

Meer informatie: Red Hat

]]>
Fri, 03 Feb 2017 00:50:58 +0100 Red Hat kondigt OpenShift Container Platform 3.4 aan http:///item/815659/red-hat-kondigt-openshift-container-platform-aan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Centric neemt hosting provider en softwareontwikkelaar Bitlibre over http:///item/815437/centric-neemt-hosting-provider-en-softwareontwikkelaar-bitlibre-over.html Centric heeft hosting provider en softwareontwikkelaar Bitlibre per 1 februari overgenomen van Allshare. Bitlibre richt zich op bedrijfskritische mobiele applicaties voor de financiële sector.

De dienstverlening van Bitlibre vult het financiële dienstenaanbod van Centric aan. De overname en de geplande intensieve samenwerking met softwarebedrijf Allshare passen bij de ambitie van het Goudse IT-bedrijf om haar positie binnen de financiële sector verder uit te breiden.
Centric beheert bedrijfskritische applicaties en systemen voor financiële instellingen, van hosting tot en met werkplekinfrastructuur en kantoorautomatisering. Vanuit haar streng beveiligde datacenter biedt Centric tevens Business Process Outsourcing (BPO) voor bancaire processen, zoals betalingsverkeer. Bitlibre ontwikkelt en host webapplicaties voor financiële instellingen, gericht op de consument.

Financiële kernactiviteiten uitbouwen
Volgens CEO Karim Henkens van Centric past de overname van Bitlibre bij de wens van Centric om de kernactiviteiten in de financiële sector uit te bouwen. “Ook de cultural fit met onze organisatie is een belangrijk criterium, omdat we ervan overtuigd zijn dat we juist hiermee in de financiële sector het verschil maken. Dezelfde daadkrachtige en betrokken instelling van onze medewerkers zien we terug in het team van Bitlibre.” Directeur Alberto Jack van Allshare zegt dat de overname een positieve stap is voor het team van Bitlibre, dat nu onderdeel wordt van een organisatie waar hosting en development voor de financiële sector tot de kernactiviteiten behoren. “Voor onze organisatie is het een eerste wapenfeit in de samenwerking met Centric, die we in de nabije toekomst verder willen uitbouwen en intensiveren.”

Meer informatie: Centric

]]>
Thu, 02 Feb 2017 14:22:02 +0100 Centric neemt hosting provider en softwareontwikkelaar Bitlibre over http:///item/815437/centric-neemt-hosting-provider-en-softwareontwikkelaar-bitlibre-over.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Willem van de Griendt nieuwe operationeel directeur bij codecentric http:///item/814989/willem-van-de-griendt-nieuwe-operationeel-directeur-bij-codecentric.html codecentric heeft Willem van de Griendt (46) aangesteld als operationeel directeur. codecentric is aanbieder in Agile Java softwareontwikkeling met een sterke focus op Continuous Delivery en Applicatie Performance Management.

Van de Griendt houdt zich in deze functie bezig met het waarborgen, uitdragen en positioneren van het kenniskapitaal van codecentric en de medewerkers. Tevens richt hij zich op de groei van codecentric. De ontwikkeling in de markt en de ambitie van codecentric vraagt een sterke groei in medewerkers.

Na zijn opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Twentse Universiteit is Van de Griendt aan de slag gegaan bij Sogeti waar hij, na een traineeship, diverse functies heeft vervuld. Zo was hij coach van junior IT-specialisten, recruiter en HR-manager. In totaal heeft Van de Griendt 21 jaar gewerkt voor Sogeti. De laatste jaren bekleedde hij de functie van Unitmanager Java & Open Source. In deze positie stuurde hij een team van 60 Java developers aan en excelleerde hij in zijn competenties op commercieel, technisch en persoonlijk vlak.

Kennispotentieel
Volgens eigenaar Robbert Veraart van codecentric weet Van de Griendt dankzij zijn jarenlange ervaring op het gebied van inrichten en faciliteren van vakontwikkeling, kennisdeling en opleidingspaden, het kennispotentieel van medewerkers direct te herkennen en daar optimaal gebruik van te maken. “Deze eigenschap, gecombineerd met zakelijk inzicht, maakt hem de aangewezen persoon om het kennisniveau van de organisatie, met zowel het bestaande als nieuw personeel, te vergroten.” Van de Griendt heeft veel zin om aan de slag te gaan bij zijn nieuwe werkgever: “codecentric biedt een goed werkklimaat, waar ruimte en aandacht is voor persoonlijke groei en ontwikkeling.”

Meer informatie: codecentric

]]>
Wed, 01 Feb 2017 17:05:54 +0100 Willem van de Griendt nieuwe operationeel directeur bij codecentric http:///item/814989/willem-van-de-griendt-nieuwe-operationeel-directeur-bij-codecentric.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Low-code Predictions: On the Right Side of the Digital Tipping Point? http:///item/814418/low-code-predictions-on-the-right-side-of-the-digital-tipping-point.html Three converging themes around low-code application development are creating a digital tipping point in the market. In May 2016, OutSystems CEO Paulo Rosado wrote about this convergence. There have been lots of new developments since that blog post. So, I decided to re-examine the themes to see how they are holding up and predict how they will hold up in 2017.

Theme 1: Mobile development is crippling – Building and delivering enterprise-grade mobile apps requires a complex set of technical skills and is an exercise in extreme change.

A good way to examine this theme is to look at two analyst reports that came out after the original post. In June 2016, Gartner released the Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms (MADP) report. And then Forrester released their The Forrester Wave: Mobile Development Platforms, Q4 2016. Looking at both reports, it is clear we are witnessing a trend affecting the mobile development toolsets that have been dominating the space over the last few years. In both reports, low-code development platform vendors are taking on the established leaders.

Let’s take The Forrester Wave: Mobile Development Platforms as an example. The debut of OutSystems as a strong performer in this wave is a major shift. It confirms that mobile teams are willing to explore more productive development options beyond native coding. Here are some of my favorite quotes from the report:

“Customers we spoke with said they like how quickly they can build mobile apps on OutSystems. One customer cited a 30% to 60% reduction in time required to fully construct an experience.”*

“Some of them mentioned that their developers were a bit wary when introduced to a model-driven development tool, but after using it, they enjoyed building apps on it.”*

*Source: “The Forrester Wave™: Mobile Development Platforms, Q4 2016”

My 2017 prediction:  I predict that by the end of 2017, an increasing number of mobile apps will have been built with low-code platforms, but the platforms that will succeed will be the ones that make it easy for developers to build complex apps for the enterprise. The release of OutSystems 10 proves that, for the first time, a low-code development platform is capable of accelerating the development and deployment of the kinds of advanced mobile applications that previously required extensive hand-coding.

Theme 2: Expectations from business are accelerating – Disruptors are lurking around every corner and every company faces the threat of being “Uberized.”

You don’t have to look very far to see more companies being disrupted. Pick any geography, any vertical, any company size – there are no safe havens. I’m going to pick on retail because this segment has seen more than its fair share of disruption. Over the last few months we’ve seen household names struggle to either survive or reinvent themselves.
• Sports Authority: 460 stores shutting down
• Walmart: Closing 269 stores, including 154 U.S. locations
• Kmart/Sears: 78 stores closing
• Macy’s: 100 stores closing

Now look at the next wave of digital disruption that Gartner is predicting as we head into 2017. Here are some of my favorites from the list:
• By 2020, 100 million consumers will shop in augmented reality.
• Through 2019, every $1 enterprises invest in innovation will require an additional $7 in core execution.
• By 2022, IoT will save consumers and businesses $1 trillion a year in maintenance, services and consumables.

My 2017 prediction: Because disruption will be the new normal, look for disruption to become even more extreme, like apps that can be run from a person’s wrist. Or using a hologram of yourself to shop in several places simultaneously and even try on shoes and clothes. We love to see our customers embracing disruption and using it to differentiate and adopt a leading position. Check out this great case study from Allen Bros, an OutSystems customer disrupting the fruit production industry with IoT and mobility.

Theme 3: IT is hitting the productivity wall – Traditional tools and methodologies fall short in today’s digital era, effectively killing the days of the big-bang software project.

We hear about this theme in every customer conversation. Here are some case studies that were published since Paulo’s original post highlighting organizations that hit the productivity wall and adopted low-code to succeed:

Helping an Enterprise-Grade Naval Asset Management System Get Into Shipshape

Going for Gold: How OutSystems Helped Randstad Brazil Overcome a Giant Hurdle

As we consider these themes and the trends we are now observing, there is another very telling statement in Gartner’s MADP report:

“In a couple of years, mobile app development will morph into general-purpose app development.”

My 2017 prediction:  For IT to be productive in the coming year, they will need to combine low-code and general purpose to meet the challenges associated with digital disruption. OutSystems really shines in this area.

Conclusion

From a digital tipping point perspective, perhaps thinking of it more like a seesaw is appropriate. When outweighed by your counterpart several times, the tipping point stops being a tipping point at all. In fact, whoever happens to be on the opposite end of the seesaw slides down to join you. I believe that what these latest reports and trends are showing us is that low-code development platforms are becoming the big kid on the playground and anybody on the other side of the seesaw will ultimately slide down to join us.

For more on this subject, you can check out our “greatest hits” research that we put into one bundle we’re calling 5 Essential Digital Tipping Point Resources.

]]>
Tue, 31 Jan 2017 21:00:00 +0100 Low-code Predictions: On the Right Side of the Digital Tipping Point? http:///item/814418/low-code-predictions-on-the-right-side-of-the-digital-tipping-point.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle neemt APIFlow-leverancier Apiary over http:///item/814391/oracle-neemt-apiflow-leverancier-apiary-over.html Oracle heeft aangekondigd een overeenkomst te hebben gesloten over de aankoop van Apiary, leverancier van API-ontwerpoplossing APIFlow.

APIFlow voorziet in een framework en tools waarmee softwareontwikkelaars APi’s kunnen ontwerpen, die als bouwstenen kunnen dienen bij de ontwikkeling van cloudgebaseerde applicaties. Apiary heeft bedrijven geholpen bij ontwikkeling van honderdduizenden API’s. Haar product omvat de gehele levenscyclus van de bouw van een API, van ontwerp, governance, testen en documentatie en ondersteunen van API Blueprint en OpenAPI industriestandaarden.

Senior Vice President Amit Zavery van Oracle’s Integration Cloud stelt dat met Apiary binnen Integration Cloud, klanten geavanceerde mogelijkheden krijgen om hun API’s te beheren en geïntegreerde applicaties te leveren. Oprichter en CEO Jakub Nešetřil van Apiary is verheugd met de overname door Oracle en de kans om als deel van Oracle’s Integration Cloud klanten meer waarde te bieden.

Meer informatie: Oracle

]]>
Tue, 31 Jan 2017 18:39:51 +0100 Oracle neemt APIFlow-leverancier Apiary over http:///item/814391/oracle-neemt-apiflow-leverancier-apiary-over.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Softwaretestbedrijf Testpeople lanceert zusterbedrijf Valueminds http:///item/814313/softwaretestbedrijf-testpeople-lanceert-zusterbedrijf-valueminds.html Valueminds is het begin januari opgerichte zusterbedrijf van het Bredase softwaretestbedrijf Testpeople. Valueminds richt zich op inrichten en toepassen van de agile ontwikkelingsmethodiek.

Testpeople is opgericht in 2008 en in korte tijd uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een breed portfolio en een grote diversiteit aan opdrachtgevers. De groei van het bedrijf is nooit een specifieke doelstelling geweest maar ontstaan uit het aantrekken van testprofessionals met passie voor het vak.

Directeur André Heijstek van Valueminds wil bij zijn klanten ervaren agile coaches, scrum masters en product owners detacheren, mensen die gepokt en gemazeld zijn in hun vak. “Ze kennen niet een agile trucje, ze hebben agile denken diep in hun minds en hun gevoel zitten.” De bedoeling is dat Valueminds in de komende jaren groeit naar ongeveer 25 medewerkers, net zoveel als Testpeople op dit moment heeft.

Meer informatie: Testpeople]]>
Tue, 31 Jan 2017 16:00:33 +0100 Softwaretestbedrijf Testpeople lanceert zusterbedrijf Valueminds http:///item/814313/softwaretestbedrijf-testpeople-lanceert-zusterbedrijf-valueminds.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Business Analysis: Turning Gloop into Concrete http:///item/814312/business-analysis-turning-gloop-into-concrete.html Business analysis is often seen as a technical skill. The business analyst builds process and data models, writes precise requirements, makes requirements traceable, estimates the effort involved, and so on. These are what we refer to as hard skills. But a business analyst has another set of responsibilities.

The business analyst needs to be able to uncover what it is that stakeholders actually need, and not just what they say they need; to see the big picture when people are talking details. This requires quite different skills: knowing what questions to ask, dealing with vagueness, listening and providing feedback, knowing how to recognise and respond to the behaviour of individuals. This article discusses why successful business analysts combine hard and soft skills.

Wants and Needs

When a business stakeholder says “I want [something]”, it might be a real, quantifiable need that is relevant to the business. In many cases it is not. People ask for fragments of functionality that relate to their own part of the work, or perpetuate the way things are done now. Or they ask for a solution but don’t fully understand (or know) the need. Sometimes they neglect to mention something because they assume that everyone else knows the things that they themselves know.

Those badly stated wants – the gloop – must be understood, translated into the real needs, and transmitted to developers, solution architects, business architects and suppliers. These people need concrete – the precise and relevant requirements.

The needs of a business come from many sources. Some of them come from the conscious understanding of stakeholders that an improvement needs to be made to help them do their work. There might also be unconscious needs, “It’s never worked in the past so there’s no point in asking for it. We’ll just continue to work around it.” Another set of needs are those that the stakeholders might not even dream of because they don’t know that a technology exists and has become available and affordable. For example, stakeholders at a rail company did not ask for train drivers to have on-demand scheduling; they believed that the technology was too expensive. However, when the train drivers’ needs were correctly understood, it became apparent that hand-held tablets and some OTS software would be an effective solution to communicating their schedules to the drivers.

Improving Hard Skills

There are established techniques – hard skills – for defining scope, modelling process, data, and dynamics, writing requirements and business rules. These techniques package the knowledge into an understandable form. Most of these techniques involve building a model, Naturally, you use a notation that you are comfortable with, and is known and understood by colleagues.
However, instead of taking the same hard skill every time, it pays to think differently, and to experiment with alternatives for stating a problem or its solution.

Some suggested ways of becoming aware of other techniques are:
• Read a book on a technique you have never used before and try out one of the ideas in your everyday work.
• Join a professional association like the International Institute of Business Analysis, the BCS or the IEEE.
• Identify one of your existing hard skills and allocate half an hour to explore it further on the web. For example, focus your web searches by asking a question such as, “How do I define business rules?”. It’s surprising how many new ideas you find.
• Look at how you are currently producing a deliverable and ask yourself, “Is this really producing a benefit? Do I really need to do this, or am I being driven by habit?”
• Search for interesting blogs and correspond with colleagues about the techniques that they are finding useful.
• Attend a business analysis conference once every year or two.

These ways of improving hard skills suggest you look outwards, and find new ideas in new places. Anything but doing things because that’s the way you have always done it.

Improving Soft Skills

People who are responsible for analytical thinking – Product Owners, Business Analysts, Systems Analysts, Systems Architects, and so on, usually have some training (the amount and depth varies enormously) and awareness of their hard skills. But the same is not true for their soft skills.

We ask people what they need. However, the answers we get vary considerably depending on the feelings, attitude, assumptions, mood, personality, experience, and the confidence of the people we are asking. We can’t press a button and have everyone behave the way we want them to. Instead of a button, we have soft skills that can make us aware of the differences between people, and help us figure out the most appropriate communication strategy for them.

Some ideas for improving your soft skills:
• How good are you at listening? Do you recognise the difference between hearing – everything that comes in through your ears – and listening – determining the meaning of what you hear and observing it from the point of view of the person telling you? For more on how to effectively listen, try Nancy Kline’s books, Time to Think and More Time to Think.
• When you believe that you have understood what is being said, try feeding back your understanding. And then be prepared to be wrong. One of the most effective forms of feedback is an informal sketch to show the words and ideas spoken by your subject. This feedback connects you more closely to your subject and you are more likely to elicit even more information when you demonstrate that you are absorbing and understanding that they are saying. For more on using sketches to help communication, we recommend Dan Roam’s books, Back of the Napkin and Blah Blah Blah. Dan also has some video classes on how to use sketches to communicate ideas and understanding.
• Sometimes it is difficult to get feedback: either someone agrees with everything you say, or they say nothing. Sometimes their body language indicates that they wish you would go away. In these cases, there is a reason for the lack of connection. Perhaps this person does not have the knowledge necessary to answer your questions. Should you be talking to someone else? Maybe this is a person who needs internal reflection before answering a question. Sometimes it’s hard to stop an external thinker from talking because they need to talk before they can formulate an answer. Or maybe the person does not see the relevance of your questioning to them. Perhaps the person is afraid that you are going to change or eliminate his job; or he has some political reason for not communicating with you. A recommended book for familiarising yourself with likely communication blockers is People Skills by Robert Bolton. For more books on communication and social skills http://www.bestcollegesonline.com/blog/25-books- to-sharpen-your-social-skills-and-transform-your-career/
• One last idea is to read biographies of famous people, or works of fiction. Then imagine the characters as if they were someone you are interviewing. How would you interview Hermione Granger in the Harry Potter books? What approach would you take when interviewing Winston Churchill? Or George Washington? Would it be different if you interviewed Beethoven? The idea is to be aware that the people you communicate with are different, and each needs a different mixture of soft skills to achieve a successful communication.
• Attend Penny Pullan’s BA Summit, on line every year. Many of the questions and discussions focus towards the soft skills.

Borrowing from other Disciplines

You don’t have to start from scratch; you can learn a lot more about soft skills by exploring other professions.
Gillian Tett trained as a cultural anthropologist and spent years living with and studying the culture and customs of village communities in Tibet and the Soviet Union. When Tett changed her career to that of a financial journalist, she realised that she could apply a lot of the insights from studying the village communities to understanding modern organisational behaviour. In the Tibetan village, she observed how people became trapped in their own social group, their team or pocket of knowledge. That of course made communication with other groups more difficult. She recognised this parallel behaviour within organisations, and how it led to “silo thinking”, which in turn reduced ability to communicate. You can learn much more from Gillian Tett’s book The Silo Effect.

There are other disciplines worth exploring for ideas for improving soft skills. Family Therapy focuses on how family groups work (or don’t work) and many of the ideas are applicable to helping a group of stakeholders work together.
Psychology and sociology are packed with ideas for improving your ability to communicate and to help others make connections. These subjects are usually aimed at other topics, but are equally applicable to business analysis.

Borrowing from other disciplines also improves your hard skills. If you come across an architectural diagram, or a marketing survey with an innovative structure, then why not adapt the idea. Being on the lookout for new skills, often in unlikely places, will enhance your ability to turn vague, gloopy, open-ended stuff into concrete business needs.

More information is available:
- http://www.volere.co.uk
- Three books written by James Robertson & Suzanne Robertson, the most relevant to this article is Mastering the Requirements Process – third edition: Getting Requirements Right.
- Volere seminars and consulting
- The Volere Requirements Linked In group
http://www.linkedin.com/e/vgh/2491512/
Previous articles in this series are available at http://www.volere.co.uk

]]>
Tue, 31 Jan 2017 15:25:54 +0100 Business Analysis: Turning Gloop into Concrete http:///item/814312/business-analysis-turning-gloop-into-concrete.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vakbeurs Zorg & ICT 2017: Patiënt centraal in datagedreven zorg http:///item/813000/vakbeurs-zorg-en-ict-patia-laquo-nt-centraal-in-datagedreven-zorg.html Zorg & ICT, het kennisplatform voor mensgerichte zorginnovatie, biedt met zijn vakbeurs jaarlijks een overzicht van de laatste technologische innovaties binnen de zorg. Tijdens de 2017-editie staat het thema 'De patiënt als partner' centraal.

Op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 maart 2017 kunnen bezoekers terecht in Jaarbeurs in Utrecht voor de nieuwste informatie en inspiratie op het gebied van zorginnovatie, inclusief een uitgebreid inhoudelijk programma, diverse activiteiten en verschillende exposanten. Bezoekers kunnen kennis opdoen over onder andere nieuwe vormen van interactie, digitalisering van processen en verbetering van fysieke ICT-infrastructuur in de zorg. De registratie voor gratis toegang is geopend.

Regie
Zorg & ICT 2017 focust zich op de digitalisering en verandering van de samenleving, en op de gevolgen hiervan voor patiënten en de zorg. Brandmanager Paul Verdult bij Jaarbeurs: “Door technologische toepassingen, zoals gezondheidsapplicaties en digitale communicatie, zijn mensen steeds meer in staat de regie over hun eigen gezondheid en medisch proces in handen te nemen. Men wordt mondiger, stelt meer eisen en heeft hogere verwachtingen van zorg. De rol van de patiënt verandert en daarmee ook de rol van zorgprofessionals. Zij moeten handelen vanuit de behoefte van patiënten en als partner met hen samenwerken. Dit vraagt om aanpassingen in de technische infrastructuur van een zorginstelling. Zorg & ICT wil bezoekers inspireren, informeren en hen op weg helpen met de juiste praktische handvatten.”

Seminarprogramma
Op Zorg & ICT 2017 kunnen bezoekers dagelijks zestig verschillende kennissessies bezoeken, nieuwe technologieën uitproberen, specifieke innovatievragen stellen in de ICT & Health Expert-praktijk en kennismaken met circa 160 exposanten. In het FutureLab presenteren zorgtechnologische start-ups zich aan de markt. Tevens wordt op de beursvloer de Doctorpreneur Award uitgereikt en maken bezoekers in het Mobiele Huis van Morgen kennis met zorginnovaties.
Naast het centrale thema ‘De patiënt als partner’ zijn er verschillende subthema’s die het programma op de vakbeurs nog meer duiding geven:
· Connected & Digital Health gaat in op het belang van verbonden applicaties, sensoren en andere zelfmanagementtools – met elkaar, de patiënt én de bijbehorende zorginstelling.
· De juiste behandeling op basis van data, veilige opslag en een goed gestructureerde database staan centraal binnen het subthema Data-Driven Healthcare.
· Sociale Innovatie gaat in op het centraal stellen en het betrekken bij een behandeling van verschillende partijen om de samenwerking tussen patiënt, zorgprofessional en bijvoorbeeld mantelzorger te vergemakkelijken en te verbeteren.
· Bezoekers krijgen met het subthema Veiligheid en Privacy meer inzicht in het beveiligen van hun organisatie en het adequaat handelen bij bijvoorbeeld datalekken.
· Bedrijfsvoering & IT gaat in op de mogelijkheden voor kostenreductie door digitalisering en automatisering – vanuit zorgprocessen, maar ook door ondersteunende diensten als HR, Inkoop, Logistiek en ICT.

Zorg & ICT 2017 vindt plaats van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 maart 2017 in hal 10 en 11 van Jaarbeurs in Utrecht. De beurs is elke dag geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur en start dagelijks met een centrale opening van 9.30 uur tot 10.00 uur – verzorgd door Mobile Doctors. Bezoekers kunnen zich gratis registreren via de website.

]]>
Mon, 30 Jan 2017 00:04:00 +0100 Vakbeurs Zorg & ICT 2017: Patiënt centraal in datagedreven zorg http:///item/813000/vakbeurs-zorg-en-ict-patia-laquo-nt-centraal-in-datagedreven-zorg.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
PwC: Organisaties niet klaar voor nieuwe Europese privacyregels http:///item/813054/pwc-organisaties-niet-klaar-voor-nieuwe-europese-privacyregels.html Slechts een op de tien Nederlandse organisaties zegt klaar te zijn voor nieuwe Europese privacywetgeving. Dat blijkt uit het periodieke Privacy Governance onderzoek van PwC onder ruim 200 organisaties. Twee derde bereidt zich actief voor op de EU-verordening en een kwart is nog niet met de voorbereiding gestart. De publicatie van de uitkomsten viel samen met de jaarlijkse Internationale Dag van de Dataprivacy. De verwachting van PwC is dat veel organisaties in tijdnood zullen komen.

Per 25 mei 2018 moeten organisaties overschakelen op de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hiermee komen verschillen tussen wetgeving in de verschillende lidstaten te vervallen. Tot die tijd moeten organisaties in Nederlands zich houden aan de nu geldende privacyrichtlijnen die volgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp+).

Tijd hard nodig
Volgens security- en privacyspecialist Bram van Tiel bij PwC zullen, ondanks dat mei 2018 nog ver weg lijkt, veel organisaties de resterende tijd hard nodig hebben om de talrijke procedurewijzigingen en technische aanpassingen door te voeren. “Zo moeten organisaties straks meer inzicht geven in dataverwerking, verantwoordelijken op privacygebied benoemen en zogenoemde Privacy by Design en Privacy by Default principes doorvoeren. Ook krijgt iedereen het recht om vergeten te worden.”

Datalekken
De AVG bevat verder strenge regels rondom het melden van datalekken. Organisaties moeten vanaf mei 2018 datalekken melden in een register en een procedure hebben hoe ze met datalekken omgaan, inclusief communicatieplan. Opvallend is dat slechts 58 procent de nu geldende regels voor het melden van datalekken heeft ingevoerd. Dat percentage ligt weliswaar significant hoger dan vorig jaar (16 procent), maar dat betekent dat er nog steeds veel bedrijven zijn die boetes tot 820.000 euro riskeren. Die boetes kunnen vanaf mei 2018 oplopen tot twintig miljoen euro of vier procent van de jaaromzet. Een minderheid (44 procent) van de ondervraagde organisaties heeft nog nooit een datalek gemeld. Bram van Tiel: ‘We weten dat het percentage dat slachtoffer is geweest van cybercrime hoger ligt. Veel organisaties weten niet precies wat een datalek is en wanneer ze de Autoriteit persoonsgegevens en betrokkenen, zoals klanten, moeten informeren.’

Documentatie
Uit het onderzoek blijkt verder dat 90 procent van de ondervraagde organisaties inzichtelijk heeft welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt, echter slechts 35 procent documenteert de verwerkingen. Het gebruik van bewerkersovereenkomsten is licht gestegen naar 70 procent (2015; 60 procent), maar de helft daarvan controleert deze overeenkomsten daadwerkelijk op naleving. 29 procent vindt de eigen organisatie (zeer) volwassen op het gebied van privacy. Driekwart (2015; 50 procent) heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in privacy compliance. De verwachting van PwC is dat de investeringen in aanloop naar de EU-verordening fors zullen toenemen.

Bekijk hier het onderzoeksrapport.
Meer informatie: PwC

]]>
Sun, 29 Jan 2017 14:04:33 +0100 PwC: Organisaties niet klaar voor nieuwe Europese privacyregels http:///item/813054/pwc-organisaties-niet-klaar-voor-nieuwe-europese-privacyregels.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Sterke groei in Benelux-regio voor OutSystems in 2016 http:///item/811472/sterke-groei-in-benelux-regio-voor-outsystems-in.html OutSystems begint 2017 met een recordgroei. Het bedrijf behaalde in 2016 wereldwijd meer dan 100 miljoen dollar aan verkoopresultaat en verkreeg 178 nieuwe enterpriseklanten. OutSystems is momenteel actief in 43 landen, 30 procent meer dan in 2015. De groei komt daarbij voor een belangrijk deel uit de Benelux-regio, waarin het bedrijf een verkoopgroei van 51 procent noteerde.
 
De sterke groei is vooral een gevolg van de toenemende wereldwijde vraag naar web- en mobiele apps. Bedrijven zoeken naar snellere en efficiëntere methodes om applicaties te ontwikkelen. Het low-code ontwikkelplatform van OutSystems is daarbij in trek, hetgeen heeft geleid tot een behoorlijke groei in de business. “Digitale transformatie is vandaag de dag een van de grootste kansen en uitdagingen voor bedrijven,” zegt Paulo Rosado, CEO van OutSystems. “Het zet bedrijven onder grote druk om bedrijfsapplicaties sneller en met minder resources te bouwen. OutSystems is met ons low-code platform voor snelle ontwikkeling van web- en mobiele applicaties bijzonder goed gepositioneerd om op die trend in te spelen.”
 
Partner en Developer Ecosysteem
Het OutSystems ecosysteem van partners en ontwikkelaars is stevig gegroeid in 2016. Het bedrijf startte wereldwijde samenwerking met Deloitte S.A. en verdubbelde het aantal partners in Europa en Azië. Nieuwe parters zijn Hewlett Packard, Incentro, NinTec, TESI, Dreamcloud, Perkasa en Rainmaker. In Nederland tekenden in 2016 onder andere Capgemini, Phact, Open-i, Conclusion, Redhotminute en VAARD. Meer dan 40.000 nieuwe ontwikkelaars hielpen in 2016 mee aan low-code apps, widgets en andere productiviteitsverhogende componenten binnen de OutSystems Developer Community.
 
Personeel
In 2016 werden er 200 nieuwe medewerkers aangenomen, waardoor het wereldwijde personeelsbestand steeg naar 500. Daarbij werd onder andere een aantal topfuncties voor sales, marketing en partner management ingevuld. 2016 was volgens Rosado een geweldig jaar voor OutSystems. “Onze snelle groei weerspiegelt de groeiende behoefte aan mobiele apps, de groeiende erkenning van bedrijven en onze productinnovatie.”
 
Erkenning
Naast de omzetgroei kreeg OutSystems ook veel erkenning van analisten en marktkenners:
- Leider in de Forrester Wave: Low-Code Development Platforms, Q2 2016.
- Visionair in de Gartner kwadranten voor Mobile App Development Platforms (juni 2016) en Enterprise Application Platform as a Service (maart 2016).
- SIIA CODiE Award voor Best Mobile Development Solution 2016.
- Best Software Solution en een CIO Award voor CP Kelco tijdens het CIO MidMarket Forum.
- De Financial Innovation Award voor Banco BPI’s GoBanking App.
- Winnaar in de categorie Most Promising Business Application Platform tijdens de  NWA Information Management Awards 2016.
- Een Rising Star op het gebied van Application Development & Lifecycle Management tijdens NetworkWorld Asia 2016 Readers' Choice/Rising Star Awards.
- Erkenning van APAC CIO Outlook magazine al seen van de tien meest veelbelovende technologieproviders op het gebied van finance – 2016.
- In Oktober werd OutSystems 10 gelanceerd, het eerste low-code ontwikkelplatform voor het ontwikkelen van native enterprise mobiele apps.

]]>
Fri, 27 Jan 2017 00:03:00 +0100 Sterke groei in Benelux-regio voor OutSystems in 2016 http:///item/811472/sterke-groei-in-benelux-regio-voor-outsystems-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gemalto: Consumenten houden bedrijven verantwoordelijk voor datalekken http:///item/810880/gemalto-consumenten-houden-bedrijven-verantwoordelijk-voor-datalekken.html Gemalto heeft de onderzoeksresultaten van haar 2016 Data Breaches and Customer Loyalty rapport gepubliceerd. Hierin wordt duidelijk dat consumenten wereldwijd de verantwoordelijkheid van de bescherming van hun persoonlijke gegevens vooral leggen bij de organisaties die hun gegevens in handen hebben en niet bij henzelf. Gemalto is aanbieder in digitale beveiliging.

Volgens de 9.000 wereldwijd bevraagde consumenten ligt 70 procent van de verantwoordelijkheid voor het beschermen van consumentengegevens bij de bedrijven, de overige 30 procent bij de consumenten zelf. Toch gelooft minder dan een derde (29 procent) van de consumenten dat bedrijven de bescherming van persoonsgegevens serieus nemen. Meer dan 4,8 miljard records zijn sinds 2013 getroffen door een lek, identiteitsdiefstal heeft met 64 procent het grootste aandeel.

Gedrag
Ondanks dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van de online gevaren, gelooft slechts een op de tien (11 procent) consumenten dat apps of websites het grootste risico vormen. Hierdoor veranderen zij niets aan hun gedrag:
· 80 procent gebruikt sociale media, ondanks dat 59 procent gelooft dat deze media een groot risico vormen;
· 87 procent maakt gebruik van online of mobiel bankieren, terwijl 34 procent denkt dat dit hen kwetsbaar maakt voor cybercriminelen;
· Consumenten zijn eerder geneigd om online te winkelen tijdens drukke commerciële periodes – zoals Black Friday en Kerst (een toename van 2 procent online versus een afname van 2 procent in de winkels) – terwijl 21 procent verwacht dat de dreiging van cybercriminaliteit toeneemt tijdens deze periodes.

Consumenten banger
Consumenten vrezen steeds vaker voor diefstal van hun gegevens; 58 procent denkt dat zij slachtoffer zullen worden van een datalek. Bedrijven moeten zich voorbereiden op het verlies dat zulke incidenten mogelijk veroorzaken. Een datalek is in veel gevallen een reden om te stoppen met online activiteiten. Zo zegt 60 procent te stoppen met online winkelen als er een datalek voorkomt, gevolgd door online bankieren (58 procent) en sociale media (56 procent). Daarbij zegt 66 procent geen zaken te willen doen met een bedrijf dat te maken heeft gehad met een datalek waardoor financiële en gevoelige informatie werd gestolen.

Gevolgen
Volgens het onderzoek heeft frauduleus gebruik van financiële informatie 21 procent van de consumenten benadeeld, terwijl anderen slachtoffer werden van frauduleus gebruik van persoonsgegevens (15 procent) en identiteitsdiefstal (14 procent). Meer dan een derde (36 procent) van de consumenten die slachtoffer zijn geworden van een lek, schrijven dit toe aan een frauduleuze website. Het klikken op een kwaadaardige link (34 procent) en phishing (33 procent) zijn de twee andere meest gebruikte methodes waar consumenten slachtoffer van werden. Daarnaast wijdt meer dan een kwart (27 procent) de schuld van een datalek aan een fout bij de data-beveiligingsoplossingen van een bedrijf. Opvallend is dat in de Benelux maar 6 procent de schuld bij bedrijven neerlegt, dit is het laagste percentage van alle onderzochte landen.

Gebrek aan vertrouwen
Het gebrek aan consumentenvertrouwen kan veroorzaakt zijn door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen die bedrijven toepassen. Bij online bankieren zijn wachtwoorden nog steeds de meest voorkomende authenticatiemethodes – gebruikt door 84 procent bij online bankieren en door 82 procent bij mobiel bankieren. Hierna wordt een meer geavanceerde transactiebeveiliging het meest gebruikt bij online en mobiel bankieren (respectievelijk 50 procent en 48 procent). Oplossingen als two-factor authenticatie (43 procent online en 42 procent mobiel) en data encryptie (31 procent online en 27 procent mobiel) volgen op enige afstand.

Authenticatie
Vergelijkbare resultaten zijn gevonden in zowel de retail-omgeving als de sociale media. Bij de retail zegt slechts 25 procent van de respondenten two-factor authenticatie te gebruiken voor hun accounts in de apps en op websites. Bij sociale media gebruikt slechts 21 procent two-factor authenticatie voor alle platforms. In de Benelux maakt zelfs maar 15 procent hier gebruik van op sociale media. Slechts 16 procent van de consumenten gaf aan volledig te snappen wat data-encryptie is en wat het doet.

Gemalto heeft het 2016 Data Breaches and Customer Loyalty onderzoek uitgevoerd onder 9.000 consumenten uit Australië, de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi Arabië, India, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Meer informatie: Gemalto

]]>
Thu, 26 Jan 2017 00:32:27 +0100 Gemalto: Consumenten houden bedrijven verantwoordelijk voor datalekken http:///item/810880/gemalto-consumenten-houden-bedrijven-verantwoordelijk-voor-datalekken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle organiseert Oracle Code evenementen voor cloudontwikkeling http:///item/809982/oracle-organiseert-oracle-code-evenementen-voor-cloudontwikkeling.html Als investering in haar ontwikkelaarscommunity introduceert Oracle een serie gratis evenementen onder de naam Oracle Code, waarin ontwikkelaars alles kunnen horen over de nieuwste technologieën, best practices en trends in de branche. Op 6 juni 2017 doet Oracle Code Brussel aan.

De Oracle Code evenementen bestaan uit een combinatie van keynotes, technische sessies en hands-on labs door vooraanstaanden in de branche, communityleden en Oracle-experts. Samen bieden ze ontwikkelaars inzichten waarmee ze gewapend zijn voor uitdagingen op het gebied van de cloud. Het eerste evenement in de serie vindt plaats op 1 maart 2017 in San Francisco. In totaal worden de Oracle Code-evenementen in 2017 gehouden in twintig steden in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika. Deelnemerregistratie en call for papers zijn per direct geopend. In de Benelux staat het evenement op 6 juni 2017 in Brussel gepland.

Expertise nodig
Er is geen organisatie of sector die niet te maken heeft met transformatie op het gebied van cloudcomputing. Ontwikkelaars hebben dan ook steeds vaker expertise nodig over zaken als cloudmigratie, management en cloud-native ontwikkelen. Ze zoeken manieren om snel applicaties te bouwen met microservices, API’s, containers, machine-learning, mobiele backends en chatbots, door moderne DevOps-processen in te zetten. Daardoor hebben ze omvangrijke en robuuste platformmogelijkheden nodig, waaronder big data en analytics, integratie, management en monitoring, mobility en Internet of Things (IoT). Ontwikkelaars willen de keus hebben uit elke programmeertaal, elke database, elk besturingssysteem, elke virtualiseringstechnologie en elke ontwikkelaarstool, waaronder open source en opties van derde partijen. Ze moeten de mogelijkheid hebben om in de cloud of on-premise te implementeren, met portabiliteit en interoperabiliteit.

Nieuwe open source technologieën
Tijdens Oracle Code leren ontwikkelaars over nieuwe en opkomende open source technologieën als Kafka/Spark, Docker/Kubernetes, diverse programmeertalen waaronder Java, Javascript/Node.js en Python/PHP, en databases als Cassandra/MongoDB, MySQL en Oracle. Sprekers op Oracle Code bieden technische, educatieve en pragmatische content en demonstreren de nieuwste ontwikkelaarstechnologieën via hands-on labs, interactieve sessies en demo’s. Daarnaast is er de mogelijkheid om te netwerken met ontwikkelaars van diverse achtergronden en niveaus.

Ga voor meer informatie en voor registratie naar developer.oracle.com/code.
De Call for Papers staat open.

]]>
Tue, 24 Jan 2017 13:54:34 +0100 Oracle organiseert Oracle Code evenementen voor cloudontwikkeling http:///item/809982/oracle-organiseert-oracle-code-evenementen-voor-cloudontwikkeling.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle breidt Cloud Platform uit voor implementatie high-performance applicaties http:///item/809981/oracle-breidt-cloud-platform-uit-voor-implementatie-high-performance-applicaties.html Oracle breidt haar Oracle Cloud Platform verder uit om het voor klanten aantrekkelijker te maken bedrijfskritische applicaties naar de cloud te verplaatsen. Oracle komt met twee innovaties: de beschikbaarheid van de Oracle Database Cloud Service op bare-metal compute, en nieuwe mogelijkheden voor virtual machine compute, load balancing en storage, allemaal op hetzelfde low-latency, high-performance IaaS-platform.

Met deze uitbreidingen wil het Oracle Cloud Platform gedifferentieerde databaseperformance op elke schaal en diep geïntegreerde IaaS-mogelijkheden bieden. Deze opties zijn beschikbaar voor klanten van elke grootte, die ze kunnen inzetten voor het eenvoudig ontwikkelen, testen en implementeren van hun bedrijfskritische applicaties in de cloud.

Migratie
Volgens President Product Development Thomas Kurian van Oracle bieden de nieuwste investeringen in het Oracle Cloud Platform een duidelijke route voor ontwikkelen, testen en schalen van applicaties – met de Oracle Database of databases van andere partijen. “We bieden klanten de meest uitgebreide aanpak voor wat betreft migreren naar de cloud en het versnellen van hun bedrijfsstrategieën.”

Beheerde dienst
De Oracle Database Cloud Service is op zowel gevirtualiseerde als high-performance bare-metal compute-servers geschikt voor het ontwikkelen, testen en implementeren van enterprise-workloads. De onlangs geïntroduceerde Oracle Database Exadata Express Cloud Service biedt klanten een laaggeprijsde, volledig beheerde dienst – volgens Oracle ideaal voor ontwikkelaars, bedrijfsanalisten en middelgrote organisaties. De Oracle Database Exadata Cloud Service levert de performance die nodig is voor de opslag van bedrijfskritische data en voor transactionele databaseworkloads. Daarnaast stellen het ontwerp van Oracles infrastructuurplatform en zijn gedifferentieerde netwerk Oracle-klanten in staat de Oracle Database te laten draaien op dit IaaS-platform.

Uitbreiding
De nieuwe IaaS-diensten vormen een uitbreiding van de ondersteuning voor web-scale- en enterprise-applicaties. Oracle IaaS biedt nu één-, twee- en vier-core VM-varianten die draaien op hetzelfde low-latency, high-performance Virtual Cloud Network (VCN) als Oracles bare-metal compute-varianten, block volumes en object storage. Oracle zegt hiermee de eerste in de markt te zijn. Daarnaast zijn er met een nieuwe Load Balancing Service drie bandbreedtevarianten bij: 100 Mbps, 400 Mbps en 8 Gbps. Daarmee is te voorzien in verschillende behoeften op het gebied van applicatieverkeer, hoge-beschikbaarheid en beveiliging. Andere uitbreidingen zijn een nieuwe block storage-variant (2 TB) en versleuteling van data-at-rest voor object storage.

Meer informatie: Oracle

]]>
Tue, 24 Jan 2017 13:43:13 +0100 Oracle breidt Cloud Platform uit voor implementatie high-performance applicaties http:///item/809981/oracle-breidt-cloud-platform-uit-voor-implementatie-high-performance-applicaties.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft start Azure webinarweek http:///item/809444/microsoft-start-azure-webinarweek.html Op 25, 26 en 27 januari presenteert Microsoft een serie webinars over ontwikkeling van Azure Cloud Solutions. Rond drie thema's zijn in totaal 15 webinars ontwikkeld.

In de webinar-serie over de mogelijkheden van Azure Cloud Solutions geven Microsoft experts hun visie op de nieuwste ontwikkelingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Blockchain, Xamarin, Testen, Microservices, Azure Container Service, DevOps, Big Data, IoT, Machine learning.

Inschrijven:
Ontwikkelen en tools
Big Data en analyse
Internet of things

]]>
Mon, 23 Jan 2017 16:54:11 +0100 Microsoft start Azure webinarweek http:///item/809444/microsoft-start-azure-webinarweek.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft and open-source software: welcome! http:///item/809419/microsoft-and-open-source-software-welcome.html Until recently, it was out of the question that Microsoft would cooperate with the Open-source community. Today, this situation has changed radically, and so it came as no surprise that the TechDays programme contained many sessions on open-source topics. What has changed? And will this relationship last?

This year, the Microsoft TechDays programme covered an impressive number of topics. The sessions that caught my interest in particular centred on the following:
• Microservices (including bus technologies)
• Open source software (Angular2, JS tools)
• New .Net features (e.g. C# 7, .Net Core and ASP.Net Core)

In addition to the regular Microsoft fare like .Net, Azure and DevOps, the TechDays programme covered topics not specifically relating to Microsoft, like front-end technology, the IoT, SCRUM, open-source software and robotics.

In order to keep this article concise, it is part of a series of three separate articles. This is the second part, about open-source software.

Open-source software

A few years ago, Microsoft viewed the open-source community as ‘the enemy’. Making the .Net source code available on the internet was out of the question, and the concept of free software was not in line with Microsoft’s company policy.

The company’s view has changed radically since then. So, it was not a big surprise to see that the TechDays programme included many sessions on open-source matters. And, it would seem, a lot of developers are drawn to this topic, with many of these sessions filled to capacity. I feel this is a good thing too. For example, when building web applications, this inevitably involves writing HTML, CSS and JavaScript code. This can be done in Visual Studio, but the use of additional open-source tools makes life much easier.

Out of the box Visual Studio supports editing HTML, CSS and JavaScript files, but if you want to use LESS, SASS or SCSS for your styling, you will need an extension or an open-source tool to transpile these files into CSS. These days, transpiling TypeScript (if that is how you like to write your JavaScript code) is supported in Visual Studio; however, running unit tests for your client side app also requires an extension or an open-source test runner framework (especially when using a highly customised framework like AngularJS). You will soon find yourself on the command line typing npm commands to retrieve packages like Mocha, Jasmine, Karma or QUnit. I was very pleased to perform a ‘restore npm packages’ operation in Visual Studio for the first time, and run a gulp task from the ‘Task Runner Explorer’. Both operations can be performed with a single mouse click. Nice!

Another pleasant surprise was the introduction of the Bash shell on Windows 10, as mentioned by Jeff Burtoft. For example, if you prefer to use the Git Command Line Interface you will need a UNIX-based shell. You could use CygWin if you like, but Windows 10 now provides another solution. This also makes it possible to use a wide range of Linux-based tools without having to run Linux on your device. The Bash shell is turned off by default, but it’s available as a Windows feature and it’s quite easy to turn on. If you would like to know how, read this helpful step by step guide.

Angular

A topic that is likely to draw a lot of attention is AngularJS (one of my favourite frameworks). This September saw the release of version 2.0, which is completely different from the Angular 1.x releases, as Patrick Schmidt explained in his session.

One of the first differences is that Angular 2 is written in TypeScript. This release also supports writing your app’s code in TypeScript, although it is still possible to use JavaScript or Dart. An advantage of using TypeScript, however, is that this prevents you from creating bugs due to type mismatches: these show up in compile time rather than in run time.

Another major difference is the assembly of the Angular core. Rather than being a single – quite large – JavaScript file, it now consists of dozens of smaller files. This helps keep the Angular’s base package small, because it only includes those functions that you need to run your app. To reduce the number of resulting HTTP requests, you will need to find a way to bundle these separate files into a few packages. Maurice de Beijer mentioned Webpack and JSPM as tools you might consider for this task. The key framework that ‘glues’ all these separate files/functions together is SystemJS (together with RequireJS) but you could also use Webpack if you like. It may take a little while to set up your configuration, but once it’s done, you’re good to go.

Angular2 is much faster than Angular 1.x because of how the components operate and the more efficient solution for binding data. What’s more, Angular 2 supports features like ‘lazy loading’ and ‘Ahead of Time Compilation’, which speeds up page loading.

There is an abundance of open-source tools for code analysis, package management, bundling and many other tasks. In his session, Maurice de Beijer gave a great overview of the most popular tools and frameworks, organising these by the type of task they perform, such as task runners or online editors.

To find out more about the frameworks and tools he mentioned, I recommend you take a look at the recording of his session on channel 9 (see below). I will just mention a few good ones, like Chai, which is used to improve your unit test assertions. So, instead of writing:

expect(tea.flavors).toBeDefined();
expect(tea.flavors.length).toEqual(3);

you can write:

expect(tea).to.have.property(‘flavors’).with.length(3);

In addition to expectations, Chai also supports other styles for determining test results, such as ‘assert’ and ‘should’.

For performance testing, Chrome provides some very nice dev tools, but you can also use WebPageTest. And for sharing or demonstrating JavaScript code samples, you may already know jsFiddle, but how about JSBin or HyperDev? Joel Spolsky has published an article about HyperDev on his site, where he shows how fast you can get a web app up and running (for demonstration or prototyping purposes, for example) using HyperDev.

Many tools are available for every need, so the choice is yours!

Any set of actions you would like to run can be scripted using Gulp in the form of gulp tasks. In the Task Runner Explorer in Visual Studio, you can bind gulp tasks to one of four Visual Studio actions: ’Project Open’, ’Before Build’, ’After Build’ and ’Clean’ (clean solution). The Task Runner Explorer is available as the NPM task runner extension or as part of the Microsoft ASP.NET and Web Tools extension.

This makes it possible to clean up old files (*.css / *.min.css / *.js.map / *.js / *.min.js), transpile your LESS and TypeScript files, minify the resulting files, bundle them, start a Karma test run using PhantomJS and generate a Chai assert test report – all by starting the build of your solution (in Visual Studio)? In my view, this is the ultimate proof that Microsoft has opened its arms to the open-source community!

Sessions

The recordings of the sessions about open-source software are available on Channel9:
Jeff Burtoft: State of the Union - Client technologies
Patrick Schmidt: Introduction to Angular2
Maurice de Beijer: Tooling for the productive front end developer

Part 1 of this blog
Microservices, a small step or a giant leap?

 

 

]]>
Mon, 23 Jan 2017 15:46:47 +0100 Microsoft and open-source software: welcome! http:///item/809419/microsoft-and-open-source-software-welcome.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Promedico versnelt digitale transformatie zorgsector met OutSystems http:///item/809372/promedico-versnelt-digitale-transformatie-zorgsector-met-outsystems.html Promedico, leverancier van IT-systemen aan eerstelijnszorgverleners, heeft met behulp van het low-code ontwikkelplatform van OutSystems in recordtijd twee nieuwe applicaties ontwikkeld voor apothekers en zorgverleners. De applicaties zorgen ervoor dat medicijnen transparant, efficiënt en correct aan patiënten worden verstrekt. Organisaties in de zorgsector kunnen zo optimaal profiteren van de mogelijkheden van hun digitale transformatie.

Promedico ontwikkelde twee applicaties voor de zorgsector: Apro en MediSein. De applicatie Apro is een informatiesysteem voor apotheekmedewerkers. Apothekers kunnen er onder andere patiëntdossiers in raadplegen, het medicatie-assortiment inzien, voorraden beheren, recepten verwerken, medicatie bewaken, proactief herhaalmedicatie herhalen, declaraties verwerken en boekhouding doen. Het systeem blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid en heeft koppelingen met andere zorginformatiesystemen.

MediSein
De tweede applicatie is de mobiele applicatie MediSein en werd ontwikkeld op verzoek van en samen met ’s Heeren Loo Zorggroep, een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking. De app biedt op de tablet van de zorgverlener realtime up-to-date medicijninformatie en meldt met pushberichten wanneer welke patiënt welk medicijn toegediend moet krijgen. Daarnaast kan met de app worden bijgehouden of de patiënt daadwerkelijk zijn medicijn heeft genomen, en zo niet, waarom niet. MediSein helpt de zorggroep de foutmarge bij medicijntoediening te minimaliseren.

Digitaliseringsslag
"Software moet zich aanpassen aan de werkprocessen van zorgverleners, niet andersom. Een platform moet dan ook flexibel zijn om aan de wensen van de zorgverlener te kunnen voldoen", vindt Pita van Arkel, algemeen directeur Promedico. "Er is een digitaliseringsslag nodig in de zorg om bij te blijven bij de maatschappelijke ontwikkelingen. De realiteit is echter dat softwareleveranciers vaak niet of niet snel genoeg kunnen meekomen, omdat ze vast zitten aan legacy. In OutSystems zien wij een toekomstbestendig platform waarmee we wel aan de vraag van zorgverleners en -instellingen kunnen blijven voldoen." Van Arkel roemt met name de ontwikkelsnelheid van het OutSystems platform. MediSein kon bijvoorbeeld in een tijdsbestek van zes weken worden gerealiseerd.

Apothekers
"De maatschappij verwacht dat de zorgsector in verre mate digitaliseert. De praktijk leert echter dat er nog maar weinig aan deze vraag kan worden voldaan", zegt Willem van Enter, vice-president EMEA OutSystems. "Promedico gaat snel en voortvarend te werk om hier verandering in te brengen. Met Apro betreedt Promedico bijvoorbeeld een voor hen relatief nieuwe markt en zorgt het bedrijf ervoor dat ook apothekers kunnen profiteren van de voordelen van digitale transformatie. We zijn blij dat OutSystems aan deze belangrijke stap kan bijdragen."

Meer informatie: OutSystems

]]>
Mon, 23 Jan 2017 13:30:56 +0100 Promedico versnelt digitale transformatie zorgsector met OutSystems http:///item/809372/promedico-versnelt-digitale-transformatie-zorgsector-met-outsystems.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Amsterdam School of Data Science gaat van start http:///item/809095/amsterdam-school-of-data-science-gaat-van-start.html Op vrijdag 24 maart vindt de opening plaats van de Amsterdam School of Data Science door wethouder en loco-burgemeester Kajsa Ollongren van Amsterdam. Tevens is er dan een mini-conferentie over de toekomst van Data Science onderwijs.

De Amsterdam School of Data Science is een initiatief van Amsterdam Data Science, een samenwerkingsverband van het CWI, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Deze onderwijsinstituten presenteren momenteel meer dan 200 opleidingen gerelateerd aan Data Science.

Talent stimuleren
Vanwege de enorme vraag naar specialisten op dit gebied willen deze organisaties hun samenwerking verder uitbouwen. Doelstellingen van een nauwere samenwerking zijn onder andere:
- de Amsterdamse regio binnen Europa positioneren als gebied met sterke vertegenwoordiging van Data Science-kennis en -startups;
- op een plaats alle beschikbare opleidingen en programma’s in de regio Amsterdam presenteren;
- samenwerking verbeteren tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs om talent te stimuleren;
- het internationale netwerk van topinstituten uitbreiden voor uitwisseling van kennis en talent;
- naar diverse doelgroepen uitleggen wat de betekenis en mogelijkheden voor de arbeidsmarkt zijn van Data Science.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 maart om 15.00 uur in de Raadszaal van het Amsterdamse Stadhuis, Amstel 1. Registratie voor de opening is vereist.
Bijwonen en registratie voor de opening van de Amsterdam School of Data Science.

]]>
Mon, 23 Jan 2017 00:11:00 +0100 Amsterdam School of Data Science gaat van start http:///item/809095/amsterdam-school-of-data-science-gaat-van-start.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
ServiceNow neemt machine-learning specialist DxContinuum over http:///item/807750/servicenow-neemt-machine-learning-specialist-dxcontinuum-over.html ServiceNow heeft de overname bekend gemaakt van DxContinuum, aanbieder van oplossingen op het gebied van machine learning. Als aanbieder in intelligente automatisering kan ServiceNow haar productiviteit voor klanten verhogen door machine learning mogelijkheden en datamodellen aan te bieden die door DxContinuum zijn ontwikkeld.

ServiceNow gaat de technologie van het in Silicon Valley gevestigde DxContinuum implementeren in het ServiceNow-platform en haar producten. De voorspellende modellen van DxContinuum moeten voor een hogere efficiëntie zorgen in het automatisch categoriseren van inkomende verzoeken van mens en machine.

Handmatige processen
Terwijl kunstmatige intelligentie en automatisering in hoog tempo de consumentenwereld veranderen – denk aan zelfrijdende auto’s en smart home-toepassingen – is er in de werkomgeving nog vaak sprake van handmatige processen, waarbij medewerkers dagelijks IT-problemen, HR-zaken, klantverzoeken en veiligheidswaarschuwingen afhandelen met behulp van e-mail, telefoontjes en spreadsheets. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat 49 procent van de tijd die besteed wordt aan dat werk geautomatiseerd kan worden, waardoor de productiviteit omhoog kan.

Automatische afhandeling
Omdat steeds meer IoT-devices serviceverzoeken doen, wordt het steeds belangrijker dat deze verzoeken zoveel mogelijk geautomatiseerd worden gecategoriseerd en beantwoord. Daarvoor zorgt de technologie van DxContinuum en ServiceNow, zodat honderdduizenden verzoeken van zowel machines als mensen nu effectief en automatisch afgehandeld worden en komt volgens ServiceNow de intelligente automatisering van processen die nu veelal nog handmatig gebeuren een stap dichterbij.
De overname wordt gedaan met een all-cash transactie die naar verwachting eind januari wordt afgerond.

Meer informatie: www.servicenow.com

]]>
Fri, 20 Jan 2017 13:35:48 +0100 ServiceNow neemt machine-learning specialist DxContinuum over http:///item/807750/servicenow-neemt-machine-learning-specialist-dxcontinuum-over.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Databricks breidt uit en opent Amsterdamse vestiging http:///item/806718/databricks-breidt-uit-en-opent-amsterdamse-vestiging.html Databricks kondigt een internationale uitbreiding aan met de opening van twee nieuwe kantoren; in Amsterdam en Bangalore, India. Vanwege toenemende inzet van Spark gaan de twee kantoren wereldwijd service verlenen aan gebruikers van het Just-in-Time Data Platform, het op Apache Spark gebouwde cloudaanbod van Databricks.

De internationale Spark gemeenschap groeit en er is volgens CEO en mede-oprichter Ali Ghodsi van Databricks een overweldigende adoptie van het Spark-aanbod van Databricks. “De uitbreiding is een uitgelezen kans om internationaal talent aan ons te binden en onze wereldwijde klanten directer van dienst te zijn.”
Ion Stoica, voorzitter en mede-oprichter van Databricks, benadrukt dat er inmiddels 580 Spark meetup groepen zijn met gezamenlijk bijna 300.000 leden. “Ik ben blij met onze uitbreiding waardoor onze internationale aanwezigheid vergroot en de wereldwijde gemeenschap verstevigd worden.”

Query processing workloads
De nieuwe vestiging in het centrum van Amsterdam krijgt als functie een hub voor ontwikkeling, waarbij de nadruk zal liggen op performance optimalisatie voor query processing workloads binnen het Spark-gebaseerde platform van Databricks. Volgens Databricks zal het team in Amsterdam gaan bestaan uit experts op het gebied van database performance, die al reeds aan MonetDB- en Vectorwise-projecten hebben gewerkt. MonetDB en Vectorwise zijn beide projecten die vanuit het CWI in Amsterdam zijn opgestart.

Technologie Centrum
In Bangalore wordt het eerste Technologie Centrum van Databricks gevestigd, dat op verzoek van Europese en Aziatische klanten met expertteams 24x7 realtime ondersteuning gaat geven aan wereldwijd opererende bedrijven bij problemen met hun Spark productieplatformen.

]]>
Wed, 18 Jan 2017 15:22:03 +0100 Databricks breidt uit en opent Amsterdamse vestiging http:///item/806718/databricks-breidt-uit-en-opent-amsterdamse-vestiging.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Enable-U organiseert API Strategy Conference voor de overheid http:///item/806202/enable-u-organiseert-api-strategy-conference-voor-de-overheid.html Op dinsdagmiddag 7 februari 2017 organiseert Enable-U, integratiespecialist voor de Nederlandse overheid, de API Strategy Conference in Den Haag. Na een programma van parallelsessies worden deelnemers begeleid in het vormgeven van hun eigen API-strategie tijdens een workshop.

De centrale en lokale overheid moet steeds vaker digitale informatie vanuit hun applicaties delen met ketenpartners, (cloud)applicatieleveranciers en andere overheidsorganisaties. Tijdens deze conferentie krijgen verantwoordelijken voor (digitale) dienstverlening, CIO’s, CISO’s informatiemanagers, architecten en securityspecialisten handvatten om op een veilige en beheersbare manier informatie te delen en te ontsluiten in de keten met behulp van API’s. Op die manier kunnen zij beter samenwerken en digitale overheidsdiensten naar een hoger plan tillen. De API Strategy Conference is kosteloos voor deelnemers en vindt plaats in Igluu Den Haag.

Inhoud conferentie
In het licht van het thema ‘creating new value together’ wordt – na een gezamenlijke opening – in een specifieke track dieper ingegaan op de potentie van API’s en hoe deze het beste verzilverd kan worden. Tijdens de tracks komen ook praktijkverhalen aan bod van onder andere CIBG en Alliander. In de sessies toegespitst op de overheid wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan:
- Ketenintegratie: veilig informatie delen binnen en tussen overheidsorganisaties
- Identity & Access Management voor bescherming van privacygevoelige informatie
- Bruikbaar maken van ‘Open Data’ en ‘Closed Data’ via API’s
- Smart Government en Smart Cities
- Performance Management

Volledige programma
12:00 – 13:00 Inloop met lunch
13:00 – 13:25 Openingswoord door Frank Arts, CEO Enable-U
13:25 – 13:50 Keynote. Enable Your API Strategy: the API Strategy Program - Kees Neven, CSO Enable-U
13:50 – 14:30 Keynote. The Architecture of Innovation (Engels) - Ronnie Mitra, Director of API Design CA Technologies
14:30 – 15:00 Break-out track 1 – cases
Edward Kuenen - CIBG /VWS: API's en beheerst ontsluiten van privacygevoelige data
Arie Luijendijk- Alliander: API's en de transformatie van de energiemarkt
Mounaim Cortet - Innopay: API's en PSD2: revolutie in finance
Johan Krijgsman - Nictiz: API's voor verbeterde informatie-uitwisseling in de zorg
15:05 – 15:55 Break-out track 2
Ruud Koreman - Enable-U: Enable API's binnen de overheid
Michiel Helder - Enable-U: Enable API's in slimme energietoepassingen
Jan-Jaap Zoutendijk - Enable-U: Enable API's in finance & insurance
Orlando van Amson - Enable-U: Enable API's in de zorg
15:55 – 16:55 Workshop The API Business Model Canvas - Kees Neven, CSO Enable-U
16:55 Slotwoord. Enable Your API Strategy: the next steps - Christoffel Klimbie, Accountmanager Enable-U
17:00 – 18:00 Netwerkborrel & einde

Na de parallelsessies worden deelnemers begeleid in het vormgeven van hun eigen API-strategie tijdens de workshop The API Business Model Canvas.

Datum en locatie
De API Strategy Conference vindt plaats op dinsdag 7 februari van 12.00 uur tot 17.30 uur in Igluu Den Haag. Igluu is gevestigd in een historisch pand aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer en heeft voldoende gratis parkeerplekken. Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers.
Aanmelden kan via de website van Enable-U.

]]>
Tue, 17 Jan 2017 17:52:58 +0100 Enable-U organiseert API Strategy Conference voor de overheid http:///item/806202/enable-u-organiseert-api-strategy-conference-voor-de-overheid.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
O'Reilly Media: Vijf development trends in 2017 http:///item/806156/oreilly-media-vijf-development-trends-in.html Open source software ontwikkeling, disruptie van infrastructuur, machine learning, en klantgericht ontwerp maken volgens Rachel Roumeliotis van uitgeverij O'Reilly Media onderdeel uit van de 'perfecte storm' die de volgende massieve digitale transformatie zal vormgeven.

Volgens Roumeliotis moeten alle ondernemingen hun oude technologie de deur uit doen en zich zelf opnieuw uitvinden, willen ze in de markt competitief blijven. Zij doet vijf voorspellingen voor het komende jaar.

1. Open source geeft de wereld vorm
De belangrijkste opdracht is om de codes en cultuur van de open source wereld in bedrijven in te voeren. Deze cultuur is de centrale drijfveer achter elk disruptief en succesvol bedrijf. Deze verandering moet plaats vinden en open source software speelt daarin de hoofdrol. Door open source software te gebruiken, projecten open source te maken en actief deel te nemen aan de open source gemeenschap kan een bedrijf bijblijven met de technologische ontwikkelingen; het moet transformeren of verdwijnen.

2. Software development is business development
Bijna alle bedrijven zijn softwaregebaseerde bedrijven. De veranderingen die bedrijven doormaken komen vanuit software development en data teams. De ontwikkelaar en zijn team staan in het middelpunt van deze transformatie. Zij bepalen hoe een bedrijf geleid word door de software, hoe data aan belanghebbenden geleverd worden om betere beslissingen te nemen, hoe klanten interacteren met het bedrijf, en hoe de stabiliteit en zekerheid van de onderneming geregeld zijn. Volgens O'Reilly is dit een belangrijke verantwoordelijkheid die op de schouders van ontwikkelaars rust.

3. Disruptie van infrastructuur en herassemblage hervormen bedrijven
De kwaliteit van de softwarearchitectuur en systemen bepalen of een bedrijf een lang leven beschoren is. Oude systemen kan men nu van de hand doen. Er is een hele nieuwe generatie diensten en technologie om in te zetten: een dienst als OpenStack voor rekenkracht, reactieve microservices om onderdelen van de architectuur in aparte segmenten op te delen voor grotere schaalbaarheid, en continue software-inzet via containers in de cloud zoals Docker en Kubernetes.

4. Laat de computer (anders) denken
Machine learning is nu een gevestigde oplossing en grote bedrijven baseren zich voor de rekenkracht op open source software. OpenAI (Elon Musk), Watson (IBM), TensorFlow (Google) en CNTK (Microsoft) hebben nieuwe producten mogelijk gemaakt als Alexa en spraakgedreven applicaties. O'Reilly voorspelt dat in combinatie met grote open datasets assistenten als Siri, Cortana, en Alexa nieuwe mogelijkheden voor de consument gaan bieden. Datagebaseerde machine learning zal een behoorlijke invloed krijgen op hoe zakelijke beslissingen worden genomen en informatie geleverd.

5. De klant staat centraal
Bedrijven moeten hun klant vooraan en centraal zetten bij de opstart van nieuwe projecten; diens ervaring bepaalt het succes van het product. Nu technologische innovaties versnellen en overspringen op andere sectoren dan de traditionele technische bedrijfstakken, moeten ontwikkelaars een actieve rol op zich nemen om van digitale transformatie een succes te maken.

Meer informatie: O'Reilly

]]>
Tue, 17 Jan 2017 15:29:24 +0100 O'Reilly Media: Vijf development trends in 2017 http:///item/806156/oreilly-media-vijf-development-trends-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Google start programmeerwedstrijd Hash Code 2017 http:///item/805720/google-start-programmeerwedstrijd-hash-code.html Voor het vierde jaar op rij daagt Google programmeurs in de EMEA-regio uit om oplossingen te bedenken voor praktische en technische problemen. Op donderdag 23 februari is de eerste online kwalificatieronde.

Hash Code biedt developers een uitgelezen kans om hun technische vaardigheden te tonen, een kijkje achter de schermen te nemen bij de engineering-afdeling van Google en natuurlijk volop plezier te beleven. Bekijk hier eerdere Hash Code-probleemstellingen om te zien welke technische uitdagingen deelnemers in het verleden zijn aangegaan.

Deelname

De online kwalificatieronde voor Hash Code 2017 gaat op 23 februari van start. De vijftig teams die tijdens deze ronde het beste presteren worden uitgenodigd om op 1 april bij Google in Parijs te strijden om de felbegeerde titel van Hash Code 2017-kampioen.
Aanmelden voor deelname kan op g.co/hashcode.

]]>
Mon, 16 Jan 2017 20:37:28 +0100 Google start programmeerwedstrijd Hash Code 2017 http:///item/805720/google-start-programmeerwedstrijd-hash-code.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vijftig teams strijden in driedaagse Dutch Blockchain Hackathon http:///item/803778/vijftig-teams-strijden-in-driedaagse-dutch-blockchain-hackathon.html Van 10 tot 12 februari vindt in Groningen de driedaagse Dutch Blockchain Hackathon plaats. Deze Hackathon wordt ondersteund door een groot aantal bedrijven en overheidsorganisaties en daagt teams uit om de beste Blockchain-gebaseerde oplossingen te presenteren.

Vijftig teams gaan met elkaar concurreren om een prijzenpot van 50.000 euro. Dat gebeurt binnen de vijf tracks Identity, Energy, Future of pensions, Reinventing Government en International trade & entrepreneurship. Op vrijdag 10 februari wordt Dutch Blockchain Hackathon geopend door ambassadeur Prins Constantijn van StartupDelta en initiator en directeur Rutger van Zuidam van DutchChain, waarna per track een briefing volgt en de strijd begint. Zondag 12 februari zijn de finale pitches en worden de prijzen uitgereikt, 10.000 euro per track. Dutch Blockchain Hackathon vindt plaats in The Big Building, Achterweg 1 te Groningen. Op de website van Dutch Blockchain Hackathon kan men zich registreren, elk teamlid moet dat persoonlijk doen.

Pre-Hackathon meetup
Op 18 januari is er een Pre-Hackathon meetup bij Deloitte in Rotterdam, waarbij onder andere vertegenwoordigers van de AFM en De Nederlandsche Bank de Innovation Hub presenteren. De community van de Dutch Blockchain Hackathon telt inmiddels meer dan 700 leden.

Overbruggen
De Dutch Blockchain Hackathon wil de kloof overbruggen tussen organisaties en op Blockchain gebaseerde oplossingen stimuleren binnen het hele ecosysteem van overheden, bedrijven, wetenschap en startups. De adviesraad van de Dutch Blockchain Hackathon bestaat uit Bas Eenhoorn, Peter den Oudsten, Claudia Zuiderwijk, Willem Vermeend, René Penning de Vries, Lex Hoogduin en Mark Buitenhek.
De Dutch Blockchain Hackathon wordt ondersteund door een groot aantal zakelijke en bestuurlijke partners waaronder Deloitte, AFM, ING, Gemeente en Provincie Groningen, Ministerie van Economische Zaken, Kamer van Koophandel, Nederlandse Gasunie, Exact, De Nederlandsche Bank, APG, IBM, Holland Fintech, Dutch Digital Delta, Microsoft, Nuon, PGGM en enkele andere.

Meer informatie: Dutch Blockchain Hackathon

]]>
Fri, 13 Jan 2017 01:46:06 +0100 Vijftig teams strijden in driedaagse Dutch Blockchain Hackathon http:///item/803778/vijftig-teams-strijden-in-driedaagse-dutch-blockchain-hackathon.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
ilionx breidt uit naar Eindhoven met Business Unit Software Development http:///item/803568/ilionx-breidt-uit-naar-eindhoven-met-business-unit-software-development.html ICT-dienstverlener ilionx opent in Eindhoven haar vijfde vestiging. De Business Unit Software Development wordt opgezet door Wilco Jacobs en Belinda van Eck. Ilionx is dienstverlener op het gebied van onder andere Business Intelligence, cloudstrategie en software-ontwikkeling.

De Eindhovense vestiging zal zich vooral richten op de Java-dienstverlening van ilionx. Business Unit Managers Wilco Jacobs en Belinda van Eck hebben de ambitie om met een team van Java-specialisten een breed scala aan klanten in de regio te gaan bedienen.

Hightechindustrie
Volgens Wiebe de Boer, directeur van ilionx, kon een vestiging in Eindhoven als het hart van de hightechindustrie in Nederland niet ontbreken op het lijstje van vestigingen. ”We geloven sterk in het ‘local for local-principe’, waarbij klanten ondersteuning krijgen van consultants die altijd dichtbij zijn. We zijn er ongelofelijk trots op dat Wilco en Belinda dit nieuwe avontuur gaan leiden."

Java-specialisten
Wilco Jacobs was hiervoor werkzaam als Sales & Account Manager bij Ciber, Belinda van Eck als Accountmanager Mobile Solutions bij ilionx. "Het versterken van het team met goede Java-specialisten heeft de grootste prioriteit voor de komende tijd", aldus het duo. "Daarnaast lopen er ook veelbelovende gesprekken met bestaande en nieuwe klanten van ilionx."
Het kantoor wordt gevestigd aan het Kennedyplein in Eindhoven. Daarnaast heeft ilionx vestigingen in Utrecht (hoofdkantoor), Groningen, Zwolle en Almere.

Meer informatie: ilionx

]]>
Thu, 12 Jan 2017 16:17:15 +0100 ilionx breidt uit naar Eindhoven met Business Unit Software Development http:///item/803568/ilionx-breidt-uit-naar-eindhoven-met-business-unit-software-development.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
OutSystems en NINtec Group starten partnerschap http:///item/802966/outsystems-en-nintec-group-starten-partnerschap.html OutSystems en NINtec Group kondigen aan een partnerschap te hebben gesloten. NINtec BV is leverancier van technologische diensten, oplossingen en digitale transformaties voor multinationals en middelgrote bedrijven. Door het partnerschap met OutSystems heeft NINtec haar mogelijkheden om responsive agile enterprise applicaties te ontwikkelen met een elegante User Interface en het gebruik van open source connectors aanzienlijk uitgebreid.

In de hedendaagse mondiale economie zijn speed-to-market en flexibiliteit belangrijker dan ooit. Lange termijn-visie en planning blijven nog steeds van belang voor een onderneming, maar sneller commercieel succes en focus op aandeelhouderswaarde spelen een steeds grotere rol. Voeg aan deze nieuwe prioritering een dramatische versnelling in tijd toe, die wordt gemeten in dagen in plaats van jaren, en je krijgt meer gevoel bij de druk die ondernemingen ervaren om te presteren.

Flexibiliteit
NINtec BV kent deze uitdagingen als geen ander en heeft aangekondigd dat het nieuwe partnerschap met OutSystems klanten een grote mate van flexibiliteit biedt in hun keuze welke ontwikkelomgeving in te zetten op specifieke bedrijfkritische vraagstukken. Volgens Kees Engel, Chief Commercial Officer van NINtec helpt de toevoeging van het aPaaS platform van OutSystems te voldoen aan verwachtingen van klanten. “Complementair aan onze bestaande innovatieve IT-oplossingen en ontwikkelvaardigheden, die elke dag hun toegevoegde waarde bewijzen, versterkt deze samenwerking onze nauwe betrokkenheid bij het succes van en voor onze klanten."

Eigen frameworks
NINtec werkt met eigen frameworks, waaronder voorzieningen voor advanced requirements modelling en testing, en software best practices aan blijvende toegevoegde waarde. In aanvulling op daarop heeft NINtec uitgebreide expertise in complexe leveringsprocessen en digitale transformaties door het eigen wereldwijde netwerk van professionals en ontwikkelcentra.

Maximaliseren
Ruud Hochstenbach, Partner Manager OutSystems Benelux, is verheugd om samen te werken met NINtec. “Klanten zijn op zoek naar manieren om hun productiviteit, flexibiliteit en uiteindelijk ook winstgevendheid te maximaliseren. Onze partnerschap met NINtec stelt ons in staat om deel te nemen aan een grotere pool van klanten en hen te helpen snel hun digitale transformatiestrategie te realiseren door middel van het gebruik van ons low-code applicatie-ontwikkelplatform.”

]]>
Wed, 11 Jan 2017 15:00:22 +0100 OutSystems en NINtec Group starten partnerschap http:///item/802966/outsystems-en-nintec-group-starten-partnerschap.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Prof. dr. Martin Kersten benoemd tot ACM Fellow http:///item/802908/prof-dr-martin-kersten-benoemd-tot-acm-fellow.html Onderzoeker aan het Amsterdamse CWI Martin Kersten is in december 2016 benoemd tot ACM Fellow. De ACM heeft het Association of Computing Machinery Fellows programma in 1993 opgericht voor de erkenning van haar leden die uitmuntende prestaties geleverd hebben.

De titel van ACM Fellow wordt verleend op basis van uitzonderlijke technische en professionele en bijdragen. Martin Kersten viel deze eer te beurt vooral vanwege zijn onderzoek naar ontwerp en implementatie van kolomgebaseerde en in-memory databases. Prof. dr. Kersten is met de benoeming de derde Nederlander en medewerker van het Centrum Wiskunde & Informatica die zich ACM Fellow mag noemen; eerder verkregen de Nederlandse CWI-wetenschappers Edsger Dijkstra en Andrew Tanenbaum de titel.

MonetDB
Martin Kersten begon zijn loopbaan in 1975 als onderzoeksassistent. In 1979 werd hij wetenschappelijk onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1985 stapte hij over naar het Centrum Wiskunde & Informatica, waar hij aan de wieg stond van de Database Research Group. Zijn jarenlang onderzoek naar database management heeft diverse producten opgeleverd, waarvan MonetDB de bekendste is. Voor zijn werk aan kolomgebaseerde databases ontving Kersten de ACM SIGMOD Edgar F. Codd innovations Award in 2014 en in 2016 de ACM SIGMOD Systems Award.

]]>
Wed, 11 Jan 2017 13:56:52 +0100 Prof. dr. Martin Kersten benoemd tot ACM Fellow http:///item/802908/prof-dr-martin-kersten-benoemd-tot-acm-fellow.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Capgemini biedt startups kansen met InnovatorsRace50 competitie http:///item/802907/capgemini-biedt-startups-kansen-met-innovatorsrace-competitie.html Capgemini heeft het startsein gegeven voor de InnovatorsRace50, een wereldwijde competitie voor startups in de aanvangsfase waarmee zij de potentie kunnen laten zien van hun producten, diensten of innovatieve technologie. Deze speciale editie van de Innovators Race, ter gelegenheid van Capgemini’s vijftigste verjaardag dit jaar, staat in het teken van innovatief ondernemerschap.

De vijf winnende startups krijgen een financiering ter waarde van 50.000 US Dollar, uitgebreide netwerkmogelijkheden, deelname aan internationale tech events, toegang tot sectorexperts en de kans om partner van Capgemini te worden. Startups hebben tot 28 februari aanstaande de mogelijkheid om zich in te schrijven voor deze internationale competitie via www.innovatorsrace50.com. Uit de inschrijvingen worden vijftig startups gekozen, verdeeld over vijf categorieën (tien in elke categorie). Een panel van experts kiest vervolgens twee finalisten per categorie. Deze categorieën zijn:
- Govtech and Social Enterprises
- Fintech and Mobility
- Consumers and Well-Being
- Digital Processes and Transformation
- Data and Security

Applied Innovation Exchanges
In april en mei kunnen de tien finalisten, de twee beste startups per categorie, technologie- en sectorexperts ontmoeten in een van de vijf Applied Innovation Exchanges van Capgemini in Londen, San Francisco, München, Mumbai en Parijs. Tijdens deze sessies kunnen de deelnemers hun innovatie ontwikkelen, testen en toepassen. De aanwezige experts zullen hun kennis en ervaring inzetten om de startups verder te helpen en hen voor te bereiden op de definitieve presentatie van hun idee.

CNN
In september en oktober 2017 kunnen beelden van Capgemini’s InnovatorsRace50 worden bekeken via www.innovatorsrace50.com. Onder de titel Unicorns zal nieuwszender CNN ook aandacht besteden aan de compettitie. Deze zijn te bekijken via CNNMoney.com/Unicorns en in een speciale televisie-uitzending van CNN International in oktober. Aansluitend op de InnovatorsRace50 zal CNN ten slotte een unieke ranglijst publiceren van de vijftig meest actieve en veelbelovende startups met een waarde van meer dan 1 miljard USD in 2017: The Unicorns 50.

]]>
Wed, 11 Jan 2017 13:21:16 +0100 Capgemini biedt startups kansen met InnovatorsRace50 competitie http:///item/802907/capgemini-biedt-startups-kansen-met-innovatorsrace-competitie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
PayIBAN lanceert plugins en API voor Incassomachtigen http:///item/802883/payiban-lanceert-plugins-en-api-voor-incassomachtigen.html PayIBAN heeft een oplossing ontwikkeld om gemakkelijker met digitaal machtigen via internet bankieren aan de slag te kunnen. Daarvoor presenteert het bedrijf twee plugins en een API voor ontwikkelaars.

Incassomachtigen is machtigen via internet bankieren en de opvolger van de papieren machtiging. Om deze nieuwe betaaloptie in een website of webshop te kunnen gebruiken kan men bij de eigen bank software downloaden. Voor het inbouwen én werkend krijgen van deze software is echter specialistische programmeerkennis nodig en dient aan een groot aantal criteria te worden voldaan. PayIBAN vond dat dit eenvoudiger moest en is in 2016 gestart met de ontwikkeling van een oplossing om gemakkelijker met digitaal machtigen via internet bankieren aan de slag te kunnen. Vanaf 9 januari 2017 zijn er twee plugins beschikbaar voor webshops en een API voor ontwikkelaars. Met deze producten kan binnen een paar minuten of dag Incassomachtigen als betaaldienst in iedere website, webshop of app worden aangeboden.

Snelheid
De voordelen van digitaal machtigen zijn veelzijdig. De zekerheid dat de naam, IBAN en BIC van de klant ofwel de gemachtigde altijd 100 procent zeker en betrouwbaar is. De machtiging wordt namelijk van het internet bankieren door de bank van de klant geregistreerd én goedgekeurd. De snelheid spreekt ook voor digitaal machtigen. Een papieren machtiging neemt gemiddeld 10 werkdagen in beslag om te verwerken: vanaf het moment van verzenden van het machtigingsformulier, controleren en invoeren van de gegevens tot de eerste incasso of storno indien een IBAN onjuist is ingevuld. Een digitale machtiging neemt slechts 20 seconden tijd in beslag.

Zekerheden
Een zakelijke papieren machtiging dient door de klant bij de eigen bank eerst schriftelijk worden geregistreerd te worden voordat er kan worden geïncasseerd. Een digitale zakelijke machtiging is net zo snel als een consumentenmachtiging geregistreerd en goedgekeurd door de bank. Het gebruiken van een digitale machtiging in bijvoorbeeld het aanmeldproces voor nieuwe klanten kan hiermee ingekort. Iedere digitale machtiging biedt ook absolute zekerheden zoals tenaamstelling en IBAN zodat fraude of misbruik met valse namen en handtekeningen zoals op papieren machtigingen is uitgesloten.
PayIBAN wordt gebruikt door onder andere ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS en Tridosbank.

Kijk voor meer informatie en downloads van de plugins en API op PayIBAN.

]]>
Wed, 11 Jan 2017 12:24:41 +0100 PayIBAN lanceert plugins en API voor Incassomachtigen http:///item/802883/payiban-lanceert-plugins-en-api-voor-incassomachtigen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
DPA IT en BigData Republic starten met Data Science Traineeship http:///item/801942/dpa-it-en-bigdata-republic-starten-met-data-science-traineeship.html DPA IT gaat samen met BigData Republic invulling geven aan een traineeprogramma voor data scientists. Young professionals zullen gedurende een jaar wekelijks 8 tot 16 uur training volgen en drie tot vier dagen per week bij verschillende opdrachtgevers werken. Specialisten van BigData Republic gaan een deel van de trainingsdagen verzorgen.

DPA IT richt zich op flexibele inzetbaarheid van IT-professionals en ontwikkeling van hun kennis en kunde. Volgens Derk Disselhoff, Business Line Manager bij DPA IT, wordt een ijzersterke koppeling tussen training en werk gemaakt. “Samen met BigData Republic willen we de kenniskloof overbruggen waar veel data scientists in hun eerste baan tegenop lopen. Het is ontzettend leerzaam voor onze trainees om te delen in de kennis van gepassioneerde data scientists die al veel ervaring hebben met hoogwaardige projecten. Daardoor kunnen ze snel doorgroeien naar expertniveau op big data-gebied. Ook krijgen ze begeleiding bij het oplossen van complexe statistische vragen die bij hun opdrachtgever spelen of bijvoorbeeld het realiseren van end-to-end data oplossingen.”

Kennisverrijking
BigData Republic is aanbieder op het gebied van data science, big data engineering en big data-architecturen. BigData Republic zal trainingen verzorgen in onder andere R, Python, machine learning technieken, process mining, statistical modelling en deep learning. Daarnaast volgen de talenten bijvoorbeeld trainingen in soft skills bij DPA Academy. Frank Kurstjens, managing partner bij BigData Republic, vertelt dat zijn organisatie veel aan kennisoverdracht doet. “We verzorgen veel trainingen en personal development programma’s bij opdrachtgevers die meer datagedreven willen werken. Onze eigen mensen werken iedere vrijdag zoveel mogelijk op ons hoofdkantoor samen aan klantvraagstukken en projecten. In het traineeprogramma zullen onze senior data scientists de junior professionals niet alleen opleiden maar ook uitdagen, wat voor een enorme kennisverrijking zorgt.”

Meer informatie over het traineeprogramma.

]]>
Mon, 09 Jan 2017 15:59:30 +0100 DPA IT en BigData Republic starten met Data Science Traineeship http:///item/801942/dpa-it-en-bigdata-republic-starten-met-data-science-traineeship.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Prof. Tijs van der Storm - Splash Conference & Domain Specific Languages http:///item/800163/prof-tijs-van-der-storm-splash-conference-en-domain-specific-languages.html Eind 2016 vond de jaarlijkse Splash Conferentie plaats in Amsterdam. Het betreft een vooraanstaande academische conferentie op gebied van software engineering en programmeertalen die voor het eerst buiten Noord-Amerika werd georganiseerd en des te bijzonder dat voor die gelegenheid werd gekozen voor Nederland.

Tijdens dit congres spraken wij met prof. Tijs van der Storm, onderzoeker bij het CWI in Amsterdam en hoogleraar Software Engineering aan de Universiteit van Groningen. Wij spraken met Tijs over de internationale Splash Conferentie, waar o.a. ook OOPSLA deel van uitmaakt, en waar hij in de organisatiecommissie o.a. verantwoordelijk was voor publiciteit. Uiteraard spraken wij met Tijs ook over zijn eigen vakgebied en dat is Domain Specific Languages. Wat behelst dat precies en voor welke toepassingen zijn DSL's in het bijzonder geëigend.

Tijdens het congres heeft Tijs namens Release enkele zeer interessante en leuke interviews afgenomen met vooraanstaande academici en 'young upcoming academics and researchers'. Een daarvan bijvoorbeeld met de bedenker en architect van Scala, Martin Odersky. Hieronder staan de hyperlinks naar deze interviews:

]]>
Sun, 08 Jan 2017 16:19:42 +0100 Prof. Tijs van der Storm - Splash Conference & Domain Specific Languages http:///item/800163/prof-tijs-van-der-storm-splash-conference-en-domain-specific-languages.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Top 3 Mobile App Dev Trends for 2017 http:///item/800488/top-mobile-app-dev-trends-for.html In 2011, I started a tradition of making predictions for the coming year (click here to see). Then, I got busy. So, five years later, I'm here to offer my second set of predictions: the top trends in mobile app dev for 2017.

It'll be fun to see if these top trends are part of the conversation at the end of 2017.

Mobile App Dev Trend 1: More Augmented Reality Apps

Who hasn’t been amazed by the success of Pokemon Go? And with that kind of success comes imitation and innovation. The list of augmented reality (AR) apps for the iPhone alone is mind-boggling. There are so many that there is not a Top 40. (I’m serious: check out the rankings here.)

AR is like virtual reality and GPS combined, and it’s going to be hot in 2017. Lots of augmented reality mobile dev projects are underway that go way beyond fun and games. These apps are moving into industries such as retail, manufacturing, life sciences and more.

Gamers, have no fear; no one is abandoning your games. Developers are investigating how they can use augmented reality apps to enhance the engagement levels of their 3D games. Initially, people were concerned about GPS “broadcasting” their locations to a server. Thanks to wearables, sensors and the Internet of Things (Iot) fewer people are worrying, which brings me to the next trend.

Mobile App Dev Trend 2: Even More Context-Aware Intelligent Apps

Currently, the number of separate but connected devices is expected to reach more than 28 billion in 2017. Revenues and profits from the IoT industry have been surging since 2015. Some think those revenues will double by the end of 2017. Because of this mobile app dev trend, if you’re a developer, be prepared for an increase in demand for apps that use smart device sensors.

What’s different about these “smart apps” from those in the past is that they separate sensors and content delivery and include a “thinking” component. Machine learning and artificial intelligence process the context and location of the person or sensor (often in a wearable) and make recommendations. This “contextual awareness” enables an app like Netflix to suggest programming tailored to the person logged in and not the whole household. It’s also what’s behind a smartphone health app that recommends the food a diabetics should eat after a specific exercise to normalize their blood sugar levels. So, get ready to integrate AI and machine learning into simpler apps in 2017.

Then, there’s the approximately 50% of respondents in an AtSCale 2015 survey about Hadoop who say they will be using it more extensively in 2017. So companies will be in the hunt for developers to build contextually aware, intelligent apps that process big data. For those who don’t know, Hadoop is an open-source implementation of frameworks for storing and processing very large data sources. So, as part of this top mobile app dev trend, developers will be challenged to strike the right balance between user-friendly interfaces and reliable, enhanced functionality in contextually aware, intelligent apps. And with that, we go to my third trend.

Mobile App Dev Trend 3: Much, Much More UX as Art

User experience is the single biggest indicator of the success of a mobile application (or even lack of success) and this won’t change for 2017. And we will see some currently “trendy” UX characteristics become a basic part of UX.

Designing a diffused background is becoming more common for app developers and I see it becoming a requirement even now in 2016. Diffused backgrounds for apps, with highlighted call-to-action tabs and buttons and areas that are easy to tap, allow users to focus on the main features with the backgrounds providing minimal distraction. That’s a characteristic that’s bound to become a gold standard.

As for UX as a whole, graphic designers and artists will evolve it into an art form. So look for parallax graphics, grid-based interface designing, split-screens, splash screens and visuals, and micro-interactions to gain traction. The days of simplistic flat apps are over.

A final note (about enterprise apps)

I’ve been doing some reading and I keep seeing that enterprise apps will take off in 2017. However, I think that’s not a trend for 2017 but a 2016 reality. In fact, many of us at OutSystems whose job it is to look forward feel that it’s anticlimactic to bring up enterprise apps for 2017. They’re here and they’re real. And that’s why we’ve made sure you can use OutSystems to develop the enterprise mobile apps that so many businesses crave.

To be honest, I kind of cheated for this article. At OutSystems, we’ve pretty much known what things would be hot for mobile app development in 2017. So, we made sure you can address them with OutSystems 10. I’ll catch you on the flip side of 2017.

]]>
Fri, 06 Jan 2017 18:26:36 +0100 Top 3 Mobile App Dev Trends for 2017 http:///item/800488/top-mobile-app-dev-trends-for.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft introduceert Connected Vehicle Platform http:///item/800444/microsoft-introduceert-connected-vehicle-platform.html Microsoft heeft het Connected Vehicle Platform aangekondigd, een platform van op Azure gebouwde clouddiensten die autofabrikanten kunnen integreren.

Microsoft benadrukt dat het niet om een in-car besturingssysteem of kant-en-klaar product gaat, maar om een agile cloudplatform dat in ontwikkeling is. Vijf kerndiensten staan daarbij voorop: onderhoud, in-car productiviteit, geavanceerde navigatie, inzicht in rijgedrag en ontwikkeling van autonoom rijden. Microsoft’s Azure cloud gaat daarbij grote hoeveelheden data verwerken van sensoren van de verbonden voertuigen.

Hub
In de loop van dit jaar zal Microsoft een public preview bieden van intelligente diensten in auto’s, zoals virtuele assistenten, business applicaties, office services en productiviteitssoftware als Cortana, Dynamics, Office 365, Power BI en Skype for Business. Volgens Microsoft is de auto meer dan een voertuig tussen twee locaties; het is een ‘activiteitshub’. Veiligheid staat voorop, maar Microsoft ziet mogelijkheden genoeg voor meer efficiëntie in het dagelijks leven.

Autofabrikanten
Microsoft benadrukt dat het niet een eigen ‘connected car’ zal bouwen, maar zal samenwerken met autofabrikanten. Renault-Nissan is de eerste autofabrikant die zich verbonden heeft aan het Microsoft Connected Vehicle Platform. Andere samenwerkingen zijn met Volvo, dat eind december heeft aangekondigd Skype for Business in haar 90 Serie te integreren, en met BMW door een op Azure gebaseerd platform te ontwikkelen voor BMW Connected met Office 365 en intelligente assistentie.
In december heeft Microsoft aangekondigd met TomTom, HERE en Esri te gaan samenwerken aan meer intelligente locatie- en geodata-diensten.

Meer informatie met demonstratievideo: Microsoft

]]>
Fri, 06 Jan 2017 16:45:04 +0100 Microsoft introduceert Connected Vehicle Platform http:///item/800444/microsoft-introduceert-connected-vehicle-platform.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De AIVD organiseert een Hackathon voor data-analyse http:///item/800125/de-aivd-organiseert-een-hackathon-voor-data-analyse.html De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst organiseert op 11 en 12 maart 2017 een Hackathon voor softwareontwikkelaars. Deelnemers wordt gevraagd snel te reageren in verband met een beperkt aantal plaatsen.

Softwareontwikkelaars gaan een weekend lang graven in open source data en in teamverband tools ontwikkelen voor data-analyse. Er zijn prijzen te winnen, maar meedoen en iets nieuws leren is volgens de AIVD een prijs op zich.

De AIVD zorgt voor een bed en beddengoed, de locatie wordt pas na inschrijving bekend gemaakt. Voor deelname aan de Hackathon geldt een aantal veiligheidsregels. Aanmelden is mogelijk tot 15 februari 2017.

Aanmelden: AIVD

]]>
Fri, 06 Jan 2017 00:02:00 +0100 De AIVD organiseert een Hackathon voor data-analyse http:///item/800125/de-aivd-organiseert-een-hackathon-voor-data-analyse.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
NEN en EZ organiseren themabijeenkomst over IoT-uitdagingen http:///item/799976/nen-en-ez-organiseren-themabijeenkomst-over-iot-uitdagingen.html NEN organiseert in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Agentschap Telecom een themabijeenkomst over het Internet of Things. De gratis bijeenkomst is op 9 februari 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag.

IoT-toepassingen zijn zeer divers en variëren van gezondheidszorg tot smart cities en smart industry. IoT zorgt er in de toekomst voor dat mensen, producten en processen in verschillende domeinen met elkaar verbonden zullen zijn. Regulering (waaronder het frequentiebeleid) en standaardisatie zijn noodzakelijk voor de connectiviteit en interoperabiliteit tussen de verschillende IoT-toepassingen.

Antwoorden
Maar wat zijn de verschillende aandachtsgebieden, hoe wordt er samen gewerkt, wie bewaakt het overzicht, hoe kan invloed worden uitgeoefend? En welke standaarden zijn nodig om verschillende IoT toepassingsgebieden met elkaar te verbinden?
Tijdens de bijeenkomst wordt geprobeerd antwoord te geven op vragen zoals: ‘Wat is de huidige stand van zaken en de rol van het frequentiebeleid? Welke standaardisatieontwikkelingen zijn er wereldwijd? Wat zijn de praktijkervaringen en verwachtingen van IoT-applicatie ontwikkelaars in Nederland?’

Tijdens deze dag zullen verschillende sprekers ingaan op de recente ontwikkelingen van IoT en de rol van onder andere:
- Frequenties (en frequentiebeleid);
- Standaardisatie op het gebied van connectiviteit en interoperabiliteit;
- Casussen IoT-toepassingen: praktijkervaringen, uitdagingen en verwachtingen.

Deelname
De bijeenkomst is op 9 februari 2017 en start om 9.30 uur bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Aanmelden is mogelijk tot 3 februari 2016. Het volledige programma volgt.

]]>
Thu, 05 Jan 2017 15:19:49 +0100 NEN en EZ organiseren themabijeenkomst over IoT-uitdagingen http:///item/799976/nen-en-ez-organiseren-themabijeenkomst-over-iot-uitdagingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
NEN start Standaardisatieplatform voor Internet of Things http:///item/799940/nen-start-standaardisatieplatform-voor-internet-of-things.html NEN start het Standaardisatieplatform IoT. Het doel is om interoperabiliteit door middel van standaarden en daarmee de mogelijkheden voor de praktische toepassing van IoT in Nederland te bevorderen. Het in Delft gevestigde NEN ondersteunt in Nederland normalisatieprocessen.

Het Internet of Things wordt gezien als een belangrijke aanjager van fundamentele veranderingen op allerlei gebieden. Denk hierbij aan smart cities, smart industry, smart farming, vervoer en transport en in de gezondheidszorg. IoT biedt allerlei kansen maar vereist ook veel samenwerking tussen organisaties. Interoperabiliteit om slimme onderdelen op allerlei gebieden met elkaar te verbinden en te laten communiceren, is essentieel. Standaarden zijn voor interoperabiliteit een belangrijke vereiste.

Kenniscentrum
Het Standaardisatieplatform IoT wil fungeren als kenniscentrum op het gebied van standaarden voor IoT. Het Standaardisatieplatform brengt relevante ontwikkelingen en behoeftes van Nederlandse organisaties in kaart en stimuleert de ontwikkeling van standaarden, zowel generiek als voor specifieke sectoren.

Complex
De verwachting is dat in 2020 wereldwijd ongeveer 25 miljard apparaten via internet verbonden zullen zijn. Het IoT standaardisatielandschap is complex: een veelheid aan organisaties werkt aan standaarden voor IoT. Zij werken elk vanuit hun eigen perspectief en business case.

Meer weten over IoT en standaardisatie of wilt u deelnemen in het Standaardisatieplatform IoT: NEN/Smartindustry

]]>
Thu, 05 Jan 2017 13:40:35 +0100 NEN start Standaardisatieplatform voor Internet of Things http:///item/799940/nen-start-standaardisatieplatform-voor-internet-of-things.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Karel Kinders per 1 januari Manager bij Centric http:///item/799324/karel-kinders-per-januari-manager-bij-centric.html Karel Kinders is per 1 januari als Manager bij Centric in dienst getreden, waar hij commerciële ondersteuning gaat bieden aan de diverse afdelingen.

In 2016 was Kinders werkzaam bij SAS Nederland als Advisory Business Solutions Manager. De zeven jaar daarvoor was Karel Kinders Managing Director van SAS Nederland, tot januari 2016 toen hij binnen SAS Nederland gekozen heeft voor een andere rol binnen de organisatie.]]>
Wed, 04 Jan 2017 17:35:15 +0100 Karel Kinders per 1 januari Manager bij Centric http:///item/799324/karel-kinders-per-januari-manager-bij-centric.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ron Rouhof nieuwe managing director SQS Nederland http:///item/799226/ron-rouhof-nieuwe-managing-director-sqs-nederland.html Ron Rouhof is per 1 januari bij SQS aangesteld als managing director Nederland. Voormalig COO Rouhof ziet het als zijn missie om de positie van SQS als partner versterken. SQS (Software Quality Systems) is testspecialist op het gebied van softwarekwaliteit.

Software is dé bouwstof om je bedrijf te laten groeien. Het bewaken van de kwaliteit wordt daarom steeds belangrijker en daar ligt een opdracht voor bedrijven als SQS, stelt Ron Rouhof, die per 1 januari als managing director in Nederland aan de slag gaat met die missie. “Betrouwbare software is als vruchtbare aarde, schone lucht en helder water. Dat betekent dat je klanten in het hele implementatietraject als partner moet ontzorgen.”

Omnichannel-ervaringen
SQS richtte vorig jaar twee nieuwe afdelingen in. Eén rondom business analyse en één voor specialist consultancy services, beide gericht op het bieden van Business Solutions aan onze klanten. Rouhof: “Daarmee maken we die strategische partnerships mogelijk. Het is mijn ambitie om van onze klanten de leiders van morgen te maken.”
De nieuwe directeur voelt zich gesteund door internationale ontwikkelingen. “Overal om ons heen zien we bedrijven veranderen als gevolg van digitalisering, de vraag naar omnichannel-ervaringen en het internet der dingen. Knowhow op het gebied van kwaliteitsborging is daarbij essentieel.”

Magic Quadrant applicatieservices
Onlangs versterkte SQS wereldwijd haar positie als uitdager in Gartner’s Magic Quadrant voor applicatieservices. Rouhof: “Daarin werden onze bijzondere mogelijkheden uitstekend beschreven. We zijn lokaal aanwezig, met tegelijkertijd een wereldwijde back-up van kennis, services en medewerkers.”
In zijn eerste jaar als managing director wil Rouhof de positie van SQS als partner versterken. “We gaan het verschil maken in kwaliteit, ervaring, professionaliteit, flexibiliteit en voor onze klanten het vuur uit de sloffen lopen.”
Per 1 januari heeft MD Benelux Wilbert van den Bliek ook de Nordics-regio onder zijn beheer.

Meer informatie: SQS

]]>
Wed, 04 Jan 2017 14:24:37 +0100 Ron Rouhof nieuwe managing director SQS Nederland http:///item/799226/ron-rouhof-nieuwe-managing-director-sqs-nederland.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Google Project Wycheproof test op beveiligingslekken in encryptie-algoritmes http:///item/799195/google-project-wycheproof-test-op-beveiligingslekken-in-encryptie-algoritmes.html Google heeft software ontwikkeld waarmee cryptografische softwarebibliotheken op bekende kwetsbaarheden kunnen worden getest. Met Project Wycheproof kunnen ontwikkelaars bibliotheken tegen een groot aantal bekende aanvallen testen.

Volgens Daniel Bleichenbacher van Google kunnen in cryptografie subtiele fouten catastrofale gevolgen hebben, meldt Security.nl op haar website. Fouten in open source cryptografische softwarebibliotheken worden te vaak herhaald en blijven te lang verborgen. Google heeft daarom Project Wycheproof ontwikkeld, vernoemd naar de kleinste berg ter wereld die in Australië ligt. Project Wycheproof bestaat uit meer dan 80 tests waarmee Google zelf meer dan 40 beveiligingslekken in de implementatie van encryptie-algoritmes ontdekte. Naast het zoeken naar bekende kwetsbaarheden kijkt Project Wycheproof ook naar het verwachte gedrag van sommige encryptie-algoritmes. Google heeft naar eigen zeggen tests voor de meeste bekende aanvallen op encryptie-algoritmes geïmplementeerd.

Java
Bleichenbacher schrijft in zijn blog dat Project Wycheproof niet volledig is en succesvolle afronding van alle tests wil dan ook niet zeggen dat een cryptografische bibliotheek veilig is. "Cryptografen ontdekken continu nieuwe zwakheden in cryptografische protocollen. Met Project Wycheproof kunnen ontwikkelaars en gebruikers nu hun bibliotheken tegen een groot aantal bekende aanvallen testen, zonder honderden academische rapporten door te worstelen of zelf cryptograaf te worden", zegt Bleichenbacher. De eerste serie tests is in Java geschreven, maar Bleichenbacher verwacht dat de tests op termijn naar andere talen worden overgezet. Project Wycheproof is te downloaden via GitHub.

]]>
Wed, 04 Jan 2017 13:59:07 +0100 Google Project Wycheproof test op beveiligingslekken in encryptie-algoritmes http:///item/799195/google-project-wycheproof-test-op-beveiligingslekken-in-encryptie-algoritmes.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Sogeti behaalt Red Hat Premier Business Partner status http:///item/799194/sogeti-behaalt-red-hat-premier-business-partner-status.html Sogeti heeft de Premier Business Partner status van Red Hat verworven op basis van de Nederlandse activiteiten in zowel cloud als datacenter infrastructure services, waaronder middleware.

Daarnaast heeft de IT-dienstverlener volgens Red Hat laten zien dat ze beschikt over de gewenste commerciële en technische kennis en vaardigheden. Sogeti ontwikkelt en beheert software waarbij gebruik wordt gemaakt van op open source gebaseerde Red Hat-technologie in zowel Sogeti’s private cloud-omgeving als op locatie in corporate organisaties.

Volgens Business Line Manager Open Source Robert Jan ten Dijke bij Sogeti kunnen klanten profiteren van de gecombineerde ervaring op het gebied van cloud, DevOps en applicatiemodernisering. “Wij bieden onze klanten het Red Hat OpenShift Container Platform, dat snellere applicatieontwikkeling mogelijk maakt. We passen DevOps-methodieken toe die een open source gebaseerde nieuwe generatie infrastructuur mogelijk maakt. Dat kan meer innovatie bieden, en stelt organisaties in staat om producten en diensten sneller op de markt te brengen, waardoor de klanttevredenheid verbeterd kan worden.”

]]>
Wed, 04 Jan 2017 13:35:45 +0100 Sogeti behaalt Red Hat Premier Business Partner status http:///item/799194/sogeti-behaalt-red-hat-premier-business-partner-status.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Rackspace: Negen voorspellingen over de cloud in 2017 http:///item/797833/rackspace-negen-voorspellingen-over-de-cloud-in.html 2016 was een turbulent jaar voor de cloud. Salesforce werd een speler in e-commerce, HP en Verizon sloten hun openbare clouds, kunstmatige intelligentie brak door, de dominantie van AWS hield aan met ongekende partnersales en Rackspace is van de beurs gehaald. Wat ligt er in het verschiet voor de cloud? Senior leidinggevenden van Rackspace kijken in hun kristallen bol en doen voorspellingen over de cloud in 2017.

1. Activiteiten ultieme uitdaging voor open source
Activiteiten beheren zal de aankomende tien jaar het belangrijkste thema van open source infrastructuur zijn. Organisaties die verschillende open source platformen inzetten lopen tegen de steeds lastiger uitdaging aan om alles efficiënt, betrouwbaar en veilig te laten samenwerken. We naderen een nieuw kruispunt bij de inzet van open source. De primaire focus ligt niet meer op de ontwikkeling van software. De aandacht gaat nu uit naar hoe we deze software succesvol kunnen gebruiken. Er breekt dus een nieuw tijdperk aan waarin activiteiten de ultieme uitdaging zijn voor open source. – Scott Crenshaw, SVP Product en Strategy.

2. Multicloud is de nieuwe realiteit
Nu de combinatie van openbare en particuliere clouds niet meer weg te denken is, maken grote cloud serviceproviders zoals Rackspace, VMware en Microsoft het nu mogelijk om meerdere cloudleveranciers tegelijkertijd in te zetten bij meerdere cloudprojecten. Deze trend noemen we de multicloud en zal in 2017 steeds populairder worden. Verschillende clouds voldoen aan verschillende wensen voor verschillende gebruikers, en we zien dat de meeste bedrijven gebruikmaken van verschillende clouds in meerdere regio's voor uiteenlopende use cases/workloads. De kosten voor het migreren van een oude workload uit het datacenter van de klant en naar de cloud kunnen enorm hoog zijn. – Kaushik Balasubramanian, Sr. Director van VMware practice.

3. Veiligheid voltooit transformatie van IT-functie tot 'geïntegreerde bedrijfsenabler’
Nu we de realiteit onder ogen durven zien en veiligheidsactiviteiten aanpassen aan de complexe en aanhoudende dreigingen van tegenwoordig, wordt veiligheid technologisch dynamischer en bedrijfsgerichter. Uitgebreid inzicht in het bedrijf en de bedrijfsimpact van de data en de systemen die we beschermen maakt effectieve automatisering mogelijk met efficiënte zero trust-omgevingen met weinig of geen permissies. – Daniel Clayton, Director of Operations, Rackspace Managed Security.

4. OpenStack wordt de API van het softwarematige datacenter
In 2017, wanneer de OpenStack-gemeenschap de 15e en 16e grote releases van de geïntegreerde projecten publiceert (Ocata en Pike), zal deze verzameling projecten een van de snelst groeiende open source gemeenschappen ter wereld zijn, en zal het zijn positie als de de facto standaard voor het bouwen van particuliere clouds flink versterken. De kracht van OpenStack is en blijft de API - een standaardinterface waarmee gebruikers en systemen kunnen communiceren met allerlei soorten infrastructuur, zoals compute, netwerk, opslag en andere services. Nu meer en meer organisaties gebruikmaken van OpenStack voor hun particuliere clouds, zien ze de mogelijkheden van het softwarematige datacenter en de veelzijdigheid en innovatie die het mogelijk maakt. – Bryan Thompson, General Manager, OpenStack Private Cloud.

5. De verschuiving naar toepassingen
Application automation wordt steeds belangrijker - en verschuift de aandacht van de infrastructuur naar de toepassing. Containers zullen meer mainstream worden, en men gaat voor het eerst experimenteren met serverloze architectuur (bijvoorbeeld AWS Lambda). – Prashanth Chandrasekar, Vice President en GM, Fanatical Support voor AWS.

6. Serverloze architectuur
Serverloze computing vereenvoudigt het werk van ontwikkelaars en 2017 wordt het jaar waarin dit echt een hoge vlucht gaat nemen. De term ‘serverloos’ klopt natuurlijk niet helemaal. Er zullen altijd servers zijn; serverloze architectuur verwijst naar toepassingen die afhankelijk zijn van services van derden (backend-as-a-service) of code op maat (function-as-a-service). AWS Lambda is hiervan momenteel de populairste leverancier. Serverloos betekent eigenlijk dat ontwikkelaars zich niet meer bezig hoeven te houden met de infrastructuur. En als de drempels voor IoT-toetreding verdwijnen, groeien nieuwe spelers en hun apparaten uit tot een markt met onbegrensde mogelijkheden. – John Engates, Chief Technology Officer.

7. Geavanceerde workloads belangrijkste reden voor overstap naar Microsoft Azure
Verbeteringen van Azure, zoals de Cortana Intelligence Suite, Machine Learning en het Azure Security Center zullen grote hoeveelheden workloads naar Azure trekken dankzij de voordelen van Azure. DevOps-transformatie en datacenterconsolidatie zijn tot nu toe de belangrijkste voordelen geweest van de overstap naar de openbare cloud. Vooral IT-afdelingen binnen bedrijven hebben hiervan geprofiteerd. De hierboven genoemde grotere mogelijkheden zullen een grote impact hebben op alle aspecten van een bedrijf met belangrijke tools om dynamisch te dataminen, te leren van typen acties (niet alleen machines), en de data en resultaten te beveiligen. De cloud van Microsoft doet meer dan computing efficiënter maken - het is een revolutie in het bedrijfsleven. – Jeff DeVerter, CTO van Microsoft Technologies.

8. Dankzij Microsoft Azure Stack wordt Azure dé cloud voor workloads van bedrijven
De broekriem wordt in alle IT-organisaties aangehaald en hogere IT-vaardigheden zijn zeldzaam, en dus moeten IT-organisaties van de gelegenheid gebruikmaken om te standaardiseren op Azure - openbaar en particulier - als voorkeursplatform. Omdat de code van Azure Stack gebaseerd is op dezelfde codebase als Azure, kunnen bedrijven standaardiseren op hun eigen set API's en de mogelijkheden van Azure voor hun particuliere clouds. Dankzij deze twee producten beschikken IT-organisaties over meer efficiency en mogelijkheden dan ooit tevoren. – Jeff DeVerter, CTO van Microsoft Technologies.

9. Internet of Things komt thuis
Steeds meer mensen gaan thuis tegen hun apparaten praten. Amazon.com staat vol met advertenties voor Echo, het audioapparaat van het bedrijf dat altijd verbonden is met de cloud. Echo praat met je en luistert naar de naam Alexa. Je kunt met Google Home praten dankzij Google Assistant, en commando's geven aan je Xbox met Cortana. Het zal niet lang meer duren voordat Microsoft met iets soortgelijks komt voor het hele huis. Apple werkt ook hard aan een concurrent voor Echo, gebaseerd op de stemassistent Siri. Zelfs je auto praat mee, met dashboards die op je andere apparaten lijken, altijd verbonden via Wifi. – John Engates, Chief Technology Officer.

]]>
Mon, 02 Jan 2017 17:54:03 +0100 Rackspace: Negen voorspellingen over de cloud in 2017 http:///item/797833/rackspace-negen-voorspellingen-over-de-cloud-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Progress benoemt de trends van 2017 voor developers http:///item/797832/progress-benoemt-de-trends-van-voor-developers.html Progress presenteert een aantal technologievoorspellingen op het gebied van development. Director Development Relations Burke Holland bij Progress deelt zijn visie op het jaar dat voor ons ligt, volgens hem neemt de invloed van JavaScript toe en komen visuele ontwerptools terug.

Nu JavaScript als server-side code draait en de drijvende kracht is achter iOS- en Android-apps, heeft het volgens Progress een software-ecosysteem nodig dat nog niet is beïnvloed door JavaScript. Daarnaast neemt de invloed van JavaScript toe binnen grote organisaties dankzij Node.js en TypeScript van Microsoft. De afgelopen tijd heeft Node stappen gezet om een stabieler aanbod te creëren voor grotere bedrijven en heeft tevens features toegevoegd die nodig zijn bij ondersteuning voor de langere termijn. In 2017 zal JavaScript - en in het bijzonder Node - aandeel opeisen ten opzichte van traditionele inzet van C# en Java.

Comeback visuele ontwerptools
Ontwikkeltools worden toegankelijker voor iedereen. Eind vorige eeuw konden ook niet-ontwikkelaars functies uitvoeren op een niveau waarbij zij met ‘drag and drop’ handelingen prima uit de voeten konden, dankzij desktopapplicaties zoals WinForms. Sinds die tijd is ontwikkelen door de opkomst van web en cloud complexer en meer gedecentraliseerd geworden, waardoor amateurontwikkelaars achter bleven. In het komende jaar beleven visuele ontwerptools een comeback, waardoor ontwikkelaars binnen grote bedrijven grote gedeelten van hun applicaties visueel kunnen samensmelten en softwareontwikkeling toegankelijker wordt voor alle ontwikkelaars.

Opkomst wegwerp-app
2017 zal in het teken staan van de wegwerp-app. Deze term verwijst naar het bouwen van een enterprise app om een specifiek probleem aan te pakken en deze app vervolgens niet meer te gebruiken. Dit kan op den duur onbetaalbaar en inefficiënt zijn en tijdsintensief. Nieuwe technologieën maken het echter gemakkelijker voor ontwikkelaars om apps te bouwen, waardoor de wegwerp-app vaker zal voorkomen.

Webcomponenten nog ver te zoeken
Volgens Progress brengt 2017 ons niet dichter in de buurt van een volledig ondersteunde webcomponenten standaard. Er blijven uitdagingen bestaan op het vlak van performance, met name met betrekking tot Shadow DOM. Apple implementeerde Shadow DOM in Safari om het gemakkelijker te maken om de API te openen. Ontwikkelaars en browser-aanbieders zijn het erover eens dat er behoefte is aan native ondersteuning voor componenten. Ondertussen zijn bibliotheken zoals React en Angular in het gat gesprongen en bieden ontwikkelaars zoveel meer functies in applicaties dan het componentmodel doet. Zowel Angular als React zullen de komende tijd groeien in populariteit en zullen in de nabije toekomst als ‘webcomponent’-oplossing gebruikt worden door ontwikkelaars.

]]>
Mon, 02 Jan 2017 17:36:25 +0100 Progress benoemt de trends van 2017 voor developers http:///item/797832/progress-benoemt-de-trends-van-voor-developers.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Sophos: Meldplicht Datalekken een wassen neus http:///item/795652/sophos-meldplicht-datalekken-een-wassen-neus.html De Autoriteit Persoonsgegevens verkondigde eind december dat er gedurende 2016 in totaal 5.500 datalekken zijn gemeld. Als het aan Managing director Pieter Lacroix van Sophos Nederland ligt, deelt de Autoriteit Persoonsgegevens liever nog gisteren dan vandaag een boete uit voor gemelde datalekken.

Onderzoeken naar de lekken zijn in volle gang, maar de Autoriteit Persoonsgegevens heeft tot nu toe geen boetes opgelegd. Dit is volgens Pieter Lacroix onbegrijpelijk. “Het is te vergelijken met een brute bankoverval of een automobilist die met veel te veel alcohol in zijn bloed een politiefuik inrijdt en vervolgens alleen van de dienstdoende agent ‘voortaan niet mee doen, hè?’ te horen krijgt. Een regelrechte farce, als je het mij op de man af vraagt. Daarnaast denk ik dat het aantal van 5.500 meldingen geen goede weerspiegeling is van het werkelijk aantal datalekken dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.”

Risico
Nederland telt zo’n 130.000 organisaties. Een verloren USB, een gestolen laptop, een confidentieel mailtje naar de verkeerde persoon en ransomware zijn volgens Lacroix stuk voor stuk datalekken die gemeld dienen te worden. “De kans dat slechts vier procent van deze groep één datalek per organisatie in de afgelopen twaalf maanden ervaart én meldt, is minuscuul. En dat Aldo Verbruggen, voormalig officier van Justitie eerder dit jaar openlijk verkondigt dat het voor bedrijven in veel gevallen loont risico te lopen mogelijk later betrapt te worden en dan een eventuele boete te betalen, zet ook niet bepaald zoden aan de dijken.”

Zware boetes
Lacroix gelooft dan ook heilig in het opleggen van meer en zwaardere boetes. “Laat ik voorop stellen dat ik blij ben dat er een wet is die zich over onze veiligheid en privacy buigt. De discussie is aangezwengeld en heeft zelfs zijn weg naar de boardrooms van grote bedrijven gevonden. Maar zonder houtsnijdende repercussies zal de impact bij bedrijven nul zijn en het op termijn van de zakelijke agenda verdwijnen. Want waarom een melding doen als je er toch niet voor wordt gestraft?”

General Data Protection Regulation
In mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, een wet die voor heel Europa zal gelden en die nog wat meer uitbreiding van de Meldplicht Datalekken vraagt. De Meldplicht Datalekken is volgens Pieter Lacroix eigenlijk een light-versie van GDPR. “Omdat de Nederlandse wetgeving minimaal aan de Europese eisen moet voldoen, krijgen de boetes hopelijk een afschrikkender karakter dan nu in Nederland het geval is. Je moet er als organisatie dan toch niet aan denken dat je mogelijk maximaal 4 procent van je wereldwijde omzet dient af te staan bij het niet melden van een datalek? De Autoriteit Persoonsgegevens zou naar aanleiding van de 5.500 gemelde datalekken haar geloofwaardigheid kracht kunnen bijzetten door het uitdelen van de eerste boetes. Maar tot nu toe blijft het hieromtrent akelig stil. Dit frustreert mij maar ook de gehele beveiligingswereld die dag en nacht aan privacy en security werkt. We kijken daarom uit naar een eerste financiële straf, anders is het concept Meldplicht Datalekken in mijn optiek niet meer dan een wassen neus.”

Meer informatie: Sophos

]]>
Fri, 30 Dec 2016 20:15:27 +0100 Sophos: Meldplicht Datalekken een wassen neus http:///item/795652/sophos-meldplicht-datalekken-een-wassen-neus.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Snow Software: Zes trends in Software Asset Management http:///item/795618/snow-software-zes-trends-in-software-asset-management.html Voldoen aan de licentievoorwaarden van softwareleveranciers is een absolute must voor organisaties, maar niet altijd even eenvoudig. Het IT-landschap ontwikkelt zich continu en dit heeft veel invloed op de manier waarop organisaties met Software Asset Management (SAM) om moeten gaan. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden? Snow Software geeft zes trends voor 2017.  

Meer organisaties zijn zich volgens Snow Software bewust van het belang van SAM. Dit komt mede door de ontwikkeling dat softwareleveranciers hun klanten in toenemende mate ondersteunen bij compliance vraagstukken. De kans dat organisaties worden gecontroleerd door tenminste één softwareleverancier wordt steeds groter. Het gaat er niet om óf een organisatie wordt gecontroleerd door een softwareleverancier, maar wanneer een controle plaatsvindt.

Licentiecomplexiteit neemt toe
Organisaties worden geconfronteerd met ontzettend veel verschillende softwarelicenties en contracten. Aanbieders van on-premise software reduceren het aantal contractvormen door voorwaarden te harmoniseren. In de cloudwereld daarentegen neemt de complexiteit alleen maar toe. Dit komt door de sterke concurrentie op de markt, waardoor leveranciers continu wijzigingen doorvoeren in de licentieovereenkomsten om klanten aan te trekken en te behouden. Het wordt hierdoor echter steeds moeilijker voor klanten om goed zicht te hebben op de eisen waaraan zij moeten voldoen.  

Grotere complexiteit IT-omgevingen
Lange tijd stond SAM voor veel organisaties gelijk aan ‘inventariseren’. Als een organisatie de softwarelicenties die op het netwerk waren geïnstalleerd goed beheerde, was alles onder controle als er een audit plaatsvond. Door investeringen in virtualisatietechnologieën, thin client computing en cloudgebaseerde applicaties zijn traditionele inventarisatie-tools inmiddels achterhaald. Als een organisatie niet volledig zicht heeft op de software die aanwezig is op zowel fysieke als virtuele apparatuur, is het vrijwel onmogelijk om te berekenen en te bewijzen dat de juiste licentiemodellen worden gebruikt.

Aantal apparaten blijft groeien
Naast vaste pc’s en mobiele apparatuur zoals smartphones, tablets en laptops, komen er meer apparaten bij die invloed hebben op compliance, denk bijvoorbeeld aan wearables en IoT. Deze apparatuur en sensoren hebben een softwarecomponent en daardoor automatisch te maken met een licentieovereenkomst. De kans dat er audits worden uitgevoerd op deze apparaten wordt groter. Bedrijven moeten daarom nadenken hoe zij dit groeiend aantal apparaten gaan managen.

Gat tussen IT en business
Vaker worden uitgaven aan applicaties en software gedaan door andere afdelingen dan IT. IT probeert het softwarelandschap te stabiliseren, terwijl de business bezig is met transformeren. Werknemers opereren steeds autonomer binnen bedrijven als het om de aanschaf van software gaat. Ze installeren applicaties, abonneren zich op clouddiensten en downloaden software-oplossingen, zónder de IT-afdeling daarvan op de hoogte te brengen. Voor IT heeft dit als gevolg dat ze het zicht en de controle op de IT-infrastructuur kwijtraken. Het is daarom essentieel dat er een brug wordt geslagen tussen de business en de IT-afdeling.

Groeiende focus op betalen feitelijk gebruik
Veel organisaties besteden volgens Snow Software te veel geld aan de aankoop en ondersteuning van software. Daardoor vindt er een verschuiving plaats van het kopen van software, naar het betalen voor het feitelijk gebruiken hiervan. Dit wordt mogelijk gemaakt door de cloud. Met name aan de serverkant wordt er steeds vaker gehuurd in plaats van gekocht. Vooral voor specialistische toepassingen die een kortdurig karakter hebben, is dit een effectieve oplossing.

Meer informatie: Snow Software

]]>
Fri, 30 Dec 2016 19:58:27 +0100 Snow Software: Zes trends in Software Asset Management http:///item/795618/snow-software-zes-trends-in-software-asset-management.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Software AG: Artificial Intelligence dé IT-trend voor 2017 http:///item/789860/software-ag-artificial-intelligence-da-copy-it-trend-voor.html Volgens Software AG wordt 2017 het jaar waarin kunstmatige intelligentie, ofwel Artificial Intelligence definitief doorbreekt. De toepasbaarheid van Big Data heeft ertoe geleid dat de ontwikkelingen op het gebied van AI een enorme vlucht hebben genomen.

Volgend jaar zal AI tot uiting komen op alle niveaus en in uiteenlopende toepassingen, stelt Ricardo Passchier, Business Solutions Leader bij Software AG. Hij licht deze trend toe aan de hand van drie grote ontwikkelingen:

1. IoT raakt in een stroomversnelling
Dankzij AI maken we in 2017 definitief de transitie van ‘smart things’ naar ‘intelligent things’. Waar slimme dingen nog voorgeprogrammeerd werden, zijn intelligente dingen contextgevoelig. En omdat ze kunnen reageren op die context, zijn ze zelflerend. Op de langere duur kunnen intelligent things zelf beslissingen nemen.
AI is het laatst ontbrekende puzzelstukje om tegemoet te komen aan de behoefte om snel en accuraat te anticiperen op de inzichten uit de grote hoeveelheden realtime gegevens die het IoT voortbrengt. De overgang naar smart things zal daarom zijn weerslag hebben op IoT-toepassingen in alle sectoren – van retail, telecom en finance tot en met logistiek en maakindustrie. In 2017 zullen deze IoT-toepassingen dan ook steeds slimmer worden en een drijvende kracht zijn achter digitale transformatie.

2. Front-office applicaties worden steeds intelligenter en back-office applicaties eenvoudiger
De meest tastbare toepassing van AI in applicaties is te vinden bij spraakgestuurde digitale assistenten die antwoord kunnen geven op vragen, zonder tussenkomst van mensen. Iedere zichzelf respecterende tech-reus heeft inmiddels zijn eigen digitale assistent of werkt aan de ontwikkeling ervan; zo heeft Apple Siri, Microsoft heeft Cortana, Samsung nam recent Viv over, Amazon werkt met Alexa en Google introduceerde onlangs Assistant. Waren digitale assistenten tot voor kort vooral het domein van consumentensoftware, tegenwoordig doen ze ook hun intrede in bedrijfsapplicaties, zowel aan de voorkant (callcenters, customer experience en CRM) als aan de achterkant (ERP).
Door machine learning worden dergelijke AI-toepassingen steeds intelligenter. Initieel waren de assistenten alleen in staat om redelijk eenvoudige vragen of verzoeken te beantwoorden (‘Bel X’, ‘Waar is bedrijf Y gelokaliseerd’). Komend jaar worden er grote stappen gezet als het gaat om het beantwoorden van complexere vragen en het beter begrijpen van de intonatie van een vraag en ‘snappen’ wanneer een vraag ironisch bedoeld is. Juist daarom zijn dergelijke assistenten erg geschikt voor klantinteractie. Ook zullen digitale assistenten taken overnemen en die op de achtergrond kunnen gaan uitvoeren.

3. Digital technology platforms zorgen voor nieuwe businessmodellen
Digital technology platforms bevatten voorzieningen om snel en flexibel nieuwe applicaties, apps en services te creëren; processen, mensen en dingen aan elkaar te verbinden; en data te verzamelen, te analyseren en uit te wisselen in een ecosysteem van klanten en partners via API’s. Dergelijke platforms zijn de lijmlaag tussen traag veranderende legacy en snel veranderende businessmodellen. AI levert met haar zelflerende algoritmes de intelligentie om de interactie met de buitenwereld te stroomlijnen, in real-time te reageren op gebeurtenissen en geautomatiseerde acties in gang te zetten.

Fintech
Ook blockchains zullen zich volgens Passchier verder ontwikkelen met behulp van AI. “Er worden alleen een aantal grondregels afgesproken, de uitvoering wordt door AI bepaald. Hierdoor verandert ook de rol van traditionele tussenpersonen, zoals banken en verzekeraars. Dit opent de deur nog verder voor fintech-bedrijven. Rollen veranderen wanneer technologie werk kan overnemen. Veel partijen zullen zich moeten gaan herbezinnen op hun toegevoegde waarde.”

Recent heeft Software AG Artificial Intelligence bedrijf Zementis overgenomen.

]]>
Fri, 23 Dec 2016 12:56:44 +0100 Software AG: Artificial Intelligence dé IT-trend voor 2017 http:///item/789860/software-ag-artificial-intelligence-da-copy-it-trend-voor.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
ICT-brancheverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD fuseren http:///item/788396/ict-brancheverenigingen-knvi-ngi-ngn-en-sod-fuseren.html De ICT-brancheverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD fuseren per 1 januari 2017 tot een nieuwe Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Onder luid applaus zijn de bestuurders die vanuit de drie verenigingen doorgaan als één nieuw bestuur na Algemene Ledenvergaderingen verwelkomd door de leden. De nieuwe Nederlandse beroepsvereniging vertegenwoordigt meer dan 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer.

Het samengaan van de drie verenigingen is historisch: de vakgebieden van de informatieprofessionals van de verenigingen vertonen grote overlap. Informatie is dé kern in de huidige samenleving die midden in een digitale transformatie terecht is gekomen. De informatieprofessionals van de nieuwe KNVI ondersteunen de maatschappij door het maken, beheren en leveren van vele producten en diensten, en door het leveren en opbouwen van kennis. De informatieprofessional 3.0 is dan ook een van de centrale thema’s van de vereniging, meldt KNVI.

Rijker aanbod
Door de producten en diensten van de drie verenigingen samen te voegen moet een rijker aanbod ontstaan voor informatieprofessionals. Dit aanbod is de kern van waar de vereniging om draait: kennis delen en kennis maken. De Special Interest Groups, de afdelingen en de regio’s van de vereniging hebben daarin een belangrijke rol door het organiseren van evenementen en het inhoudelijk ontwikkelen en verrijken van het vakgebied. De nieuwe KNVI staat vanaf 1 januari 2107 onder duo-voorzitterschap van Wouter Bronsgeest en Paul Baak.

Raad van Advies
De nieuwe KNVI wordt versterkt door een Raad van Advies onder voorzitterschap van Europarlementariër Marietje Schaake. Zij zal zich onder meer richten op digitale vrijheid en het Europese buitenlandbeleid. De andere leden van deze Raad van Advies zijn Klaas Brongers, Eric van Dijk, Stella Kuin, Marjolein Nieboer en Michel Wesseling.

Meer informatie: KNVI

]]>
Wed, 21 Dec 2016 13:01:51 +0100 ICT-brancheverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD fuseren http:///item/788396/ict-brancheverenigingen-knvi-ngi-ngn-en-sod-fuseren.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Progress presenteert DataDirect Connector voor Apache Cassandra http:///item/787870/progress-presenteert-datadirect-connector-voor-apache-cassandra.html Progress heeft de release aangekondigd van Progress DataDirect for Apache Cassandra. Gebaseerd op ODBC 4.0 en JDBC standaarden maakt DataDirect for Apache Cassandra de Cassandra NoSQL database compatibel met bestaande bedrijfsapplicaties.

Met de DataDirect oplossing zijn datamodelleurs en -architecten in staat om data vanuit Cassandra te vertalen naar relationele en goed gestructureerde tabellen. Progress heeft voor deze krachtige mogelijkheden van de DataDirect Cassandra ODBC- en JDBC-connectiviteit U.S. Patent 9.471.654 toegekend gekregen. Progress presenteert hiermee als eerste normalisatie op NoSQL-datamodellen voor Business Intelligence en analytics. De nieuwe DataDirect connector heeft meer dan 85 miljoen verification tests doorstaan en ondersteunt ook de Cassandra native CQL querytaal via de ODBC 4.0 syntax. Ook ondersteunt de connector Apache Cassandra 2.0 en DataStax Enterprise 4.6.

In aanvulling op Cassandra levert Progress ook DataDirect drivers voor een veelheid aan big data bronnen zoals MongoDB, Spark SQL, Impala, SAP HANA en Apache Hive, en commerciële distributies van Hive van Amazon, Cloudera, Hortonworks, MapR, IBM en Pivotal. Dit komt bovenop de Progress DataDirect relationele en SaaS applicatie adapters voor onder andere: Salesforce Connect, Salesforce.com, Hubspot, Marketo, Eloqua, Oracle Sales Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceMax, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Progress OpenEdge en Progress Rollbase.

Progress DataDirect voor Apache Cassandra is per direct beschikbaar.
Meer informatie: Progress

]]>
Wed, 21 Dec 2016 00:02:00 +0100 Progress presenteert DataDirect Connector voor Apache Cassandra http:///item/787870/progress-presenteert-datadirect-connector-voor-apache-cassandra.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microservices, a small step or a giant leap? http:///item/787101/microservices-a-small-step-or-a-giant-leap.html The term 'microservices' is a real buzz word. Expectations of applications built using the microservices architecture are high - they are almost treated like the Holy Grail. Are microservices a small step, or a giant leap forward?

This year, the Microsoft TechDays programme covered a huge number of topics. The sessions I aimed to attend were based on the following topics:
* Microservices (including bus technologies)
* Open-source software (Angular2, JS tools)
* New .Net features (e.g. C# 7, .Net Core and ASP.Net Core)

In order to keep this article concise, it is part of a series of three separate articles. This is the first part, about microservices.

Microservices
Microservices offer a giant number of benefits, for example increased scalability, maintainability and robustness of your application. However, they do come at a price. There are concerns about accurately determining the scale of a microservice (how small it should be), dividing the functionality between the microservices (which function to assign to which microservice) and the increased deployment effort.

Sander Hoogendoorn pointed out that these are the reasons why microservices won’t be the perfect application architecture for all teams, projects or companies.

If you base your application on microservices, it is no longer a single unit, but rather a bundle of smaller units. Each one of these units has a separate (and therefore independent) code base that implements a smaller, more concise piece of functionality. This offers the advantage of easier testing and maintenance. However, each unit has to be configured and deployed separately. An end-user action may involve many separate actions within different units, so you need to figure out a way of tracking them in order to be able to investigate issues occurring in your environment.

You also need to ensure that all of these units are perfectly aligned (both functionally and technically) in order to make the application run smoothly.

If maintenance of your application is proving to be problematic, as it has changed into a monolithic set of ‘spaghetti code’, you may decide to turn it into a microservices-based application. Starting from scratch and rebuilding the complete functionality is often out of the question. A good approach is therefore to gradually migrate your application. Just take a small, clearly bound piece of functionality and build a microservice for it. Disable the functionality in the existing application and connect to your microservice, either using a RESTful service or a messaging bus. After deploying these changes to your live/production environment, repeat these steps for the next piece of functionality.

This approach lowers the impact of the changes involved and enables the team to familiarise itself with the concept of microservices. Gradually, the application is migrated to a microservices architecture. This has proved to be a helpful approach for Vincent Lesierse.

Roy Cornelissen indicated that a microservices architecture results in a distributed application in which the components should be temporally unrelated: one service should not have to wait for another service, which would result in a time dependency.

In order to achieve this, you need some kind of messaging bus. This will introduce a small overhead that could trigger a massive delay in the application’s response. You need to decide whether to use a small number of giant messages or a giant number of small ones. This is highly dependent on the functionality and how it is divided over the microservices.

The two messaging bus systems that are often used within a microservice architecture are:
* Rabbit MQ, together with a .Net API: EasyNetQ or MassTransit. These products are all available with an open-source licence.
* Microsoft MQ or Azure Service Bus, together with the commercially available product NServiceBus.

These bus systems have comparable functionality, so the one you choose depends on your other requirements. If your microservices are going to run on Azure, you should go for Azure Service Bus. If they are to run on a Windows platform, you may feel more comfortable using MSMQ, but Rabbit MQ also runs on Windows just as well.

Rabbit MQ uses the AMQP protocol, which proved to be the solution to Henry Been’s high messaging throughput problem. His application had to handle an enormous number of small log messages, which had to be delivered to a SQL data warehouse as quickly as possible.

Microservices’ independence allows for many possibilities, compared with an application consisting of a single code base. Each microservice can use its own type of storage and its own data access technology. One microservice can use Entity Framework to access data in a SQL Server database, while another one can use a noSQL database.

Microservices don’t even all have to run on the same operating system (although this would add a new bundle of skills to your development team). As Alex Thissen and René van Osnabrugge pointed out, if your .Net-based and other microservices need to be portable so that they can be moved to different operating systems, you could host each of your microservices (together with its own Windows Core OS instance) in a Docker container. The result is a highly flexible application consisting of a huge number of small components.

Sessions
These are the recordings of the sessions about microservices:
* Vincent Lesierse – https://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Techdays-2016-The-Netherlands/Migration-to-microservices-in-practice
* Henry Been and John Hoang - https://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Techdays-2016-The-Netherlands/Building-a-simple-high-throughput-messaging-infrastructure
* Roy Cornelissen - https://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Techdays-2016-The-Netherlands/Building-Microservices-in-NET-with-NServiceBus
* Sander Hoogendoorn - https://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Techdays-2016-The-Netherlands/Thirty-months-of-microservices-Stairway-to-heaven-or-highway-to-hell
* Alex Thissen and René van Osnabrugge - https://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Techdays-2016-The-Netherlands/How-Docker-and-ASPNet-Core-will-change-the-life-of-a-Microsoft-Developer

]]>
Tue, 20 Dec 2016 14:00:00 +0100 Microservices, a small step or a giant leap? http:///item/787101/microservices-a-small-step-or-a-giant-leap.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Onderzoek Bain en Red Hat over digitale transformatie: voorsprong digital natives http:///item/787131/onderzoek-bain-en-red-hat-over-digitale-transformatie-voorsprong-digital-natives.html Bain & Company en Red Hat kondigen de resultaten aan van een gezamenlijk onderzoek over digitale transformatie en welke voordelen bedrijven ervan zien. Voor het onderzoek zijn circa 450 IT-managers en -werknemers uit verschillende branches ondervraagd.

In het onderzoeksrapport, ‘For Traditional Enterprises, the Path to Digital and the Role of Containers’, staat onder andere dat bedrijven die het potentieel voor digitale disruptie erkennen op zoek zijn naar nieuwe digitale technologieën, zoals cloud computing en app-ontwikkeling, om agility te verhogen en klanten nieuwe diensten te leveren. De strategieën en investeringen in digitale transformatie bevinden zich echter nog in het beginstadium.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven die nieuwe technologieën gebruiken om hun bedrijf digitaal te transformeren de volgende resultaten ervaren:
• Groter marktaandeel. Deze bedrijven hebben in vergelijking tot de bedrijven in het beginstadium van de digitale transformatie acht meer kans hun marktaandeel te vergroten.
• Sneller betere producten leveren door de inzet van nieuwe technologieën.
• Gestroomlijnder ontwikkelproces, flexibelere infrastructuur, snellere time to market en lagere kosten door het gebruik van containers voor applicatieontwikkeling.

Digital natives
Ondanks de hype, scoren de meest geavanceerde traditionele bedrijven die zijn ondervraagd ruim onder het niveau van start-ups en opkomende bedrijven die nieuwe technologieën vanaf het begin hebben omarmd (digital natives). Volgens de onderzoeksresultaten heeft bijna 80 procent van de traditionele bedrijven een score lager dan 65 op een schaal van 100.

Concurrentie
Tenslotte blijkt uit het rapport ook dat de mate van vooruitgang onder respondenten die zich met digitale transformatie bezighouden, varieert. Ze worden gedeeltelijk gedreven door zakelijke wensen, actuele IT-behoeften en hun algemene houding ten opzichte van nieuwe technologie. Het rapport onthult ook een aantal gemeenschappelijke thema’s.
Consultancybedrijf Bain en Red Hat vonden onder andere dat 63 procent van de bedrijven processen hebben gebouwd om te reageren op digitale trends, maar dat slechts 19 procent snelle innovatie als prioriteit ziet. Voor circa 65 procent van de respondenten is de primaire motivatie voor de digitale inspanningen concurrentiegedreven, wat wijst op een reactieve benadering van digitale transformatie.

Cross-functioneel
“We zien dat veel traditionele bedrijven, zelfs de meeste geavanceerde, een achterstand hebben op digitaal vlak,” aldus Jeff Taylor, een partner in Bain’s Technology Practice en co-auteur van het rapport. “Als we aandachtiger naar de onderzochte bedrijven kijken, dan zien we dat de bedrijven die verder en sneller oprukken op de adoptiecurve digitaal zien als iets meer dan enkel een functie of activiteit. Ze zien het als een uitgebreide, cross-functionele transformatie, het implementeren van veranderingen binnen het leiderschap, organisatie, benaderingen en processen van productieontwikkeling, IT-strategie en investeringen, data governance en tools enzovoort. Het bouwen van voldoende digitale mogelijkheden die de gewenste resultaten zullen genereren is geen eenvoudige reis. Succes vereist een aanhoudende meerjarige focus.”

Adoptieproces
Als bedrijven vooruitgaan in hun digitale adoptieproces investeren ze meestal in meer geavanceerde mogelijkheden die technologie en bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Het gebruik van moderne applicatie- en implementatieplatformen vertegenwoordigen de volgende fase in digitale volwassenheid en blijkt de sleutel in het helpen van bedrijven om hun legacy-applicaties en infrastructuur aan te pakken.

Containers
Containers helpen om de digitale transformatie binnen organisaties te realiseren. Het zijn op zichzelf staande omgevingen, waarmee gebruikers applicaties kunnen packagen en isoleren met hun volledige runtime-afhankelijkheden, ofwel al de benodigde bestanden om te kunnen draaien op een geclusterde, scale-out infrastructuur. Deze mogelijkheden maken containers portable over diverse verschillende omgevingen, inclusief publieke en private clouds.

Voordelen
Gedurende hun onderzoek ontdekten Bain en Red Hat dat organisaties die containers gebruiken steeds meer de architecturale voordelen beginnen te zien. Op basis van de analyse van onderzoeksrespondenten blijkt dat de eerste container-gebruikers een reductie van 15 tot 30 procent realiseren van de ontwikkeltijden en toegenomen infrastructuurflexibiliteit als gevolg van de portability voordelen van containers. Uit het onderzoek blijkt ook dat dat een kostenbesparing van vijf tot 15 procent mogelijk is door de hardware-productiviteit.
Het aandeel respondenten dat containertechnologie inzet, groeit naar verwachting van ongeveer 20 procent naar meer dan 40 procent in de komende drie jaar.

Obstakels
De mogelijkheden van deze opkomende technologieën zijn weliswaar overtuigend, maar volgens het rapport is de adoptiesnelheid van containers dat niet. Obstakels die veelvuldig gebruik van containers in de weg staat zijn bijvoorbeeld onbekendheid, onvoldoende talent aanwezig, en de aarzeling om van een bestaande technologie af te stappen, maar ze zijn normaal in beginstadia van nieuwe technologie en kunnen overwonnen worden. Leveranciers maken vorderingen om meer container-specifieke uitdagingen te ondersteunen, zoals management tools, veiligheid en storage.

Methodologie
Bain en Red Hat hielden een enquête onder 449 respondenten. Deze groep bestond uit senior executives, senior IT-beslissers, ontwikkelaars en operationeel personeel. Het onderzoek richtte zich op traditionele bedrijven in de VS uit verschillende branches en met verschillende omvang.

Meer informatie over het onderzoek: Red Hat

]]>
Mon, 19 Dec 2016 20:49:07 +0100 Onderzoek Bain en Red Hat over digitale transformatie: voorsprong digital natives http:///item/787131/onderzoek-bain-en-red-hat-over-digitale-transformatie-voorsprong-digital-natives.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Red Hat OpenStack Platform 10 beschikbaar http:///item/787073/red-hat-openstack-platform-beschikbaar.html Red Hat kondigt de beschikbaarheid aan van Red Hat OpenStack Platform 10. De schaalbare en agile cloud Infrastructure-as-a-Service oplossing is gebaseerd op de OpenStack 'Newton' release. Red Hat OpenStack Platform 10 biedt nieuwe functies die de schaalbaarheid vergroten, het beheer van de infrastructuur vergemakkelijken en de orkestratie verbeteren. Tegelijkertijd zijn de netwerkprestaties en de veiligheid van het platform verbeterd. Nieuw is tevens de optionele ondersteuning voor maximaal vijf jaar.
 
Red Hat OpenStack Platform 10 biedt een betrouwbaar cloud-platform, gebouwd op Red Hat Enterprise Linux. Geïntegreerd met Red Hat's OpenStack community code biedt het Red Hat OpenStack Platform de flexibele schaalbaarheid om sneller te voldoen aan de eisen van de klant, zonder in te leveren op de beschikbaarheid, prestaties of de IT-beveiligingseisen. Ook opgenomen in het Red Hat OpenStack Platform is Red Hat CloudForms, een hybride cloud-beheer en monitoringplatform. De 64 TB aan opslagcapaciteit van Red Hat Ceph Storage zorgt ervoor dat gebruikers de flexibele, schaalbare eigenschappen van Ceph's oplossing voor OpenStack-omgevingen beter kunnen evalueren.
 
Updates van Red Hat OpenStack Platform 10 zijn:
* Een meer gestroomlijnde gebruikerservaring dankzij een gemakkelijker te gebruiken grafische gebruikersinterface (GUI) die de complexiteit van de installatie en het beheer vermindert. De Red Hat OpenStack Platform director GUI biedt een aantal nieuwe geïntegreerde functies, zoals automatische upgrades en updates (inclusief Ceph), geavanceerde netwerkconfiguratie, hoge beschikbaarheid en filesharing-mogelijkheden via de Manila service, met behulp van de geïntegreerde drivers van NetApp en Red Hat Ceph Storage.
* Verbeterde flexibiliteit voor grotere schaalbaarheid via op maat gemaakte services en administrator-rollen door gebruik te maken van Red Hat OpenStack Platform director. Cloud operators kunnen nu hun OpenStack-omgeving gedetailleerder beheren door OpenStack-diensten aan te passen, zodat ze onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. Dit biedt meer flexibiliteit bij het inzetten van diensten om beter tegemoet te komen aan de unieke workload-eisen van organisaties.
* Betere data assurance via nieuwe beveiligingsgerelateerde verbeteringen, zoals verbeterde high availability (HA) voor grootschalige implementaties. Optionele object storage encryptie en ephemeral security tokens verbeteren de veiligheidsmaatregelen en verlagen het risico van datatoegang als het gevolg van diefstal.
* Verbeterde prestaties voor netwerkintensieve workloads via de nieuwe data plane developer kit (DPDK), een component van Open vSwitch, en single-root input/output virtualization (SR-IOV), resulteren in netwerkprestaties die vergelijkbaar zijn met bare metal. Daarnaast is netwerk routing nu flexibeler en sneller, waardoor klanten kunnen kiezen tussen gecentraliseerde routing of distributed routing (DVR).
* Een nieuw ‘ready state’ hardware-certificeringprogramma, gebaseerd op OpenStack Ironic. Red Hat ondersteunt al gecertificeerde hardware plug-ins voor verschillende OpenStack-componenten, maar het nieuwe programma is ontworpen om het ecosysteem van hardware-opties voor geautomatiseerde bare-metal configuratie uit te breiden. Dell EMC is de eerste Red Hat-partner die voor Red Hat OpenStack Platform 10 gecertificeerd wordt en er zullen snel meerdere bedrijven volgen.

Red Hat OpenStack Platform 10 introduceert ook distributed continuous integration (DCI) voor partners zoals Dell EMC, NEC, en Rackspace. Deze gezamenlijke aanpak kan partners helpen zich beter voor te bereiden op nieuwe versies van het Red Hat OpenStack Platform. Het biedt klanten een grotere stabiliteit en een hogere kwaliteit van cloud-oplossingen die al vele malen zijn getest.
 
Vijf jaar ondersteuning
Om klanten te helpen stabiliteit voor een lange termijn te realiseren, biedt Red Hat OpenStack Platform 10 een dual life cycle model. Dit nieuwe model biedt klanten de mogelijkheid om te standaardiseren op een nieuwe ‘Long Life’-versie van het Red Hat OpenStack Platform. Er is een driejarige product lifecycle en die kan met twee jaar verlengd worden. Klanten kunnen er ook voor kiezen om zich te concentreren op de nieuwe functionaliteiten in de nieuwste releases van Red Hat OpenStack Platform en elke zes maanden tot een jaar upgraden.

Meer informatie: Red Hat

]]>
Mon, 19 Dec 2016 18:56:55 +0100 Red Hat OpenStack Platform 10 beschikbaar http:///item/787073/red-hat-openstack-platform-beschikbaar.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
HPE Enterprise Services introduceert Managed Services voor Microsoft Azure http:///item/787072/hpe-enterprise-services-introduceert-managed-services-voor-microsoft-azure.html Hewlett Packard Enterprise kondigt HPE Managed Services voor Microsoft Azure aan. Dit is een uitgebreid servicepakket dat bedoeld is voor het platform van de publieke cloud.

Bedrijven die hun traditionele, privé en publieke cloudinfrastructuren inrichten en gebruiken moeten rekening houden met de IT-afdeling, applicatiebeheerders en bedrijfsonderdelen die te maken hebben met een reeks complexe uitdagingen bij het managen van de infrastructuur. De Managed Services voor Microsoft Azure van HPE Enterprise Services spelen hierop in door toegang te bieden tot een volledig beheerbare service om de end-to-end hybride infrastructuur te managen. Dit moet volgens HPE efficiëntievoordelen opleveren zodat bedrijven zich kunnen toeleggen op hun core business.

Pakket
HPE Managed Services voor Microsoft Azure biedt bedrijven de mogelijkheid hun pakket aan te passen aan specifieke applicatiewensen en bedrijfsbehoeften. Het pakket bevat:
- beheer van virtual server, opslag en netwerkinfrastructuur, zodat klanten zich op hun kernactiviteiten kunnen concentreren;
- het aanbieden of afbouwen van service en beheer van infrastructuurconfiguratie zodat klanten het gebruik van hun middelen op basis van hun applicatiebehoeften kunnen beheersen;
- IT-ondersteuning, actieve directory management en besturingssysteem patching om bedrijven te helpen hun doelen te behalen;
- backup en recovery en beveiligingsopties om bedrijfsdata te beveiligen en om securitycertificaten te ondersteunen.
HPE Enterprise Services biedt bovendien applicatiemigratie en -transformatiediensten, cloud native applicatieontwikkeling en een compleet pakket aan Big Data en Analytics tools. Dit pakket bevat onder andere data lake setup services en analytics voor applicatieontwikkeling en -management.

Partnership van HPE en Microsoft
In 2015 kondigden HPE en Microsoft een driejarig Cloud Platform Initiative aan om innovatie binnen hybride cloud computing te bevorderen. De lancering van Managed Services voor Microsoft Azure onderstreept HPE’s toewijding om klanten innovatieve hybride clouddiensten te leveren die voor hen belangrijk zijn.

Meer informatie: HPE

]]>
Mon, 19 Dec 2016 18:43:25 +0100 HPE Enterprise Services introduceert Managed Services voor Microsoft Azure http:///item/787072/hpe-enterprise-services-introduceert-managed-services-voor-microsoft-azure.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Xebia: Juiste testaanpak levert verkorting time-to-market op http:///item/786874/xebia-juiste-testaanpak-levert-verkorting-time-to-market-op.html Xebia heeft onderzoek gedaan naar de manier van testen binnen het Nederlandse bedrijfsleven en concludeert dat Nederlandse bedrijven een verbetering van de time-to-market met 20 procent en een toename van het marktaandeel van 5 tot 10 procent laten liggen. Xebia is aanbieder op het gebied van Agile kwaliteit, Continuous Delivery en Test Automation.

Bedrijven die een agile werkwijze invoeren hebben volgens Xebia de juiste stap gezet naar optimale innovatiekracht en snelheid. Veel organisaties denken er daarmee al te zijn. Niets is minder waar, stelt Xebia. Een succesvolle agile transformatie is niet compleet zonder Continuous Delivery en Test Automation. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bedrijven die alleen een agile transformatie doorvoeren zijn niet digitaal disruptief. Nederlandse bedrijven laten hierdoor aantoonbaar een verbetering van de time-to-market met 20 procent en een toename van het marktaandeel van 5 tot 10 procent liggen, blijkt uit een enquête onder ruim 300 IT-managers uitgevoerd door IT-consultancybedrijf Xebia.

Organisaties die alleen de agile transformatie hebben doorgevoerd kunnen vaak wat in een iteratie van twee weken gebouwd is, pas na twee maanden of langer aan hun klanten in productie opleveren. Volgens Business Unit Manager Viktor Clerc bij Xebia vergt de echte stap naar maximale waardetoevoeging een andere benadering van de IT-functie. “Een benadering waarin de aanpak van het testen maximaal verweven is met een agile softwareontwikkelproces en Continuous Delivery.”

Meer informatie: Xebia

]]>
Mon, 19 Dec 2016 12:22:09 +0100 Xebia: Juiste testaanpak levert verkorting time-to-market op http:///item/786874/xebia-juiste-testaanpak-levert-verkorting-time-to-market-op.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Mark Grimberg benoemd tot Head Application Services Capgemini Nederland http:///item/784564/mark-grimberg-benoemd-tot-head-application-services-capgemini-nederland.html Capgemini heeft Mark Grimberg benoemd tot Head Application Services Nederland en lid van de Dutch Country Board van Capgemini. In deze rol volgt hij Jeroen Versteeg op die zich binnen Capgemini gaat richten op zijn rol als Group Sales Officer van Application Services Europe. Jeroen blijft daarnaast bestuurslid van Capgemini Nederland.

Als leider van Application Services Nederland zal Mark Grimberg ook toetreden tot de Dutch Country Board, die alle commerciële activiteiten van de Capgemini Group in Nederland coördineert.

Mark Grimberg studeerde natuurkunde, wiskunde en informatica aan de VU Amsterdam. Na zijn studie in 1989 startte hij zijn carrière bij Volmac, een van de voorlopers van Capgemini in Nederland. Daarna bekleedde hij een groot aantal managementrollen binnen Capgemini waar hij leiding gaf aan diverse bedrijfsonderdelen, onder meer gericht op markten zoals telecom, media, energie en de publieke sector.

]]>
Thu, 15 Dec 2016 17:26:52 +0100 Mark Grimberg benoemd tot Head Application Services Capgemini Nederland http:///item/784564/mark-grimberg-benoemd-tot-head-application-services-capgemini-nederland.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
SURFmarket start openbare aanbesteding Oracle http:///item/784563/surfmarket-start-openbare-aanbesteding-oracle.html Om ervoor te zorgen dat onderwijs- en onderzoeksinstellingen de producten van Oracle rechtmatig kunnen blijven gebruiken, start SURFmarket een openbare aanbesteding. Momenteel vindt een inventarisatie plaats over het gebruik van Oracle onder instellingen.

Oracle behoort tot het kernpakket van SURFmarket, daarmee is SURFmarket verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de overeenkomst. Voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst is, na onderzoek en het inwinnen van advies bij een partij gespecialiseerd in Europees Aanbestedingsrecht, besloten een aanbestedingstraject te starten.

Keuze voor openbare aanbesteding
Op basis van het ontvangen advies heeft SURFmarket onderzocht welke soort aanbesteding bij het traject hoort en dit getoetst bij de Oracle Linking Pins bij instellingen. In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheid om onderhands aan te besteden met voorafgaande bekendmaking waarbij rechtstreeks met Oracle onderhandeld wordt. Echter bleek dat er sprake is van mededinging. Volgens de Europese wet- en regelgeving betekent dit dat de aanbesteding openbaar in de markt gezet moet worden.

Aanpak en planning aanbesteding Oracle
In de komende weken wordt de publicatie van de openbare aanbesteding voorbereid zodat deze naar verwachting in januari gepubliceerd kan worden op TenderNed. Om de scope van de aanbesteding te bepalen wordt momenteel een inventarisatie gehouden onder instellingen die Oracle afnemen via SURFmarket.  

Meer informatie: Surf

]]>
Thu, 15 Dec 2016 17:14:54 +0100 SURFmarket start openbare aanbesteding Oracle http:///item/784563/surfmarket-start-openbare-aanbesteding-oracle.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Centric faciliteert eerste social hackathon van Nederland http:///item/784094/centric-faciliteert-eerste-social-hackathon-van-nederland.html Op zaterdag 19 november vond bij Centric in Son de eerste social hackathon van Nederland plaats. De social hackathon was een initiatief van Stichting .NET Zuid en Stichting Bee-ideas. Centric faciliteerde het event.

Achttien engineers en programmeurs van verschillende organisaties werkten vanaf negen uur ’s ochtends aan tien software-issues die het Rode Kruis inzet om hulpdiensten te ondersteunen in crisissituaties. Rond 17.00 uur werden de resultaten via een liveverbinding gedeeld met onder meer Richard Campbell, de geestelijk vader van de humanitarian toolbox.  

Duurzame software
De social hackathon was een initiatief van Stichting .NET Zuid en Stichting Bee-ideas, een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van wereldveranderende software, en technologie toegankelijk maakt voor organisaties met een duurzaam software-idee. Centric faciliteerde het event.
Benjamin Truijen, oprichter van Stichting Bee-ideas en manager Software Professionals bij Centric was tevreden. “Als het aan mij ligt krijgt de hackathon volgend jaar een vervolg met een nog grotere uitdaging. Ik zou namelijk graag met verschillende teams over een langere periode werken aan duurzame software. Zo kunnen we onze bijdrage aan de maatschappij vergroten en deelnemers hun lead skills verder laten ontwikkelen. Gezien de inzet en het enthousiasme van de deelnemers aan de eerste hackathon, heb ik er alle vertrouwen in dat we deze uitdaging aankunnen.”

Bekijk hier het videoverslag van de social hackathon.
Meer informatie: Centric

]]>
Wed, 14 Dec 2016 21:15:36 +0100 Centric faciliteert eerste social hackathon van Nederland http:///item/784094/centric-faciliteert-eerste-social-hackathon-van-nederland.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Microsoft kondigt beschikbaarheid R Server 9.0 aan http:///item/781852/microsoft-kondigt-beschikbaarheid-r-server-aan.html Microsoft maakt bekend dat versie 9.0 van R Server beschikbaar is gekomen. R Server 9.0 is gebouwd op de meest recente open source R engine en biedt een scala aan nieuwe mogelijkheden.

Microsoft R Server 9.0 is volgens Nagesh Pabbisetty, Partner Director Program Management bij Microsoft, het resultaat van een jaar hard werken, waarin ondersteuning voor Hadoop, Spark, Linux, Teradata en HDInsight en toevoeging van R analytics voor SQL Server 2016 is gerealiseerd. Microsoft benadrukt dat het een krachtige tool is geworden die een veelheid aan databronnen adresseert, en waarmee verfijnde analytische modellen opgezet kunnen worden.

Machine Learning
Microsoft R Server 9.0 brengt best-of-breed Machine Learning algoritmen die hun waarde bewezen hebben in productie-omgevingen en deze worden nu gebundeld in een MicrosoftML package aangeboden. De routines in dit pakket kunnen worden gecombineerd met de RevoScaleR en CRAN R packages. MicrosoftML is per direct beschikbaar voor Windows en SQL Server, ondersteuning van Linux en Hadoop volgt in 2017.

Platformen
De nieuwe versie vertaalt R-modellen en -scripts naar web services met het MRSDeploy package. Dit kan direct vanuit een IDE als R Tools for Visual Studio (RTVS), RStudio of Jupyter Notebooks. Modellen behoeven maar een keer geschreven te worden en kunnen daarna toegepast worden op verschillende platformen, on-premise of in de cloud.

Spark
Microsoft R Server 9.0 ondersteunt nu Spark 2.0 en na SUSE en RedHat Linux ook Ubuntu. Hierdoor worden nu drie Hadoop-distributies van Cloudera, Hortonworks en MapR op drie Linux-smaken ondersteund.
Ook nieuwe R Server databronnen worden geleverd voor Apache Hive en Parquet, die de data in Spark DataFrames laden voor verdere analyse met ScaleR functies. Volgens Microsoft wordt hierdoor het beste van Spark gecombineerd met de schaalbaarheid en snelheid van R Server 9.0. Dit komt als onderdeel van de Azure cloud services ook beschikbaar op HDInsight.

Verdere mogelijkheden
- Nieuwe R Client 3.3.2, met de packages MicrosoftML, OlapR, MRSDeploy en SQLrutils.
- Update van Microsoft R Open 3.3.2, gebouwd op CRAN-R 3.3.2.
- Ondersteuning door SQL Server R Services van de Machine Learning algoritmen.

Meer informatie over de veelheid aan mogelijkheden van R Server 9.0: Microsoft

]]>
Mon, 12 Dec 2016 05:20:00 +0100 Microsoft kondigt beschikbaarheid R Server 9.0 aan http:///item/781852/microsoft-kondigt-beschikbaarheid-r-server-aan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Transfer Solutions en Omnext bieden Fit Test voor Oracle-maatwerk http:///item/781773/transfer-solutions-en-omnext-bieden-fit-test-voor-oracle-maatwerk.html Transfer Solutions en Omnext zijn een onderlinge samenwerking aangegaan, waarin Omnext Transfer Solutions ondersteunt bij verschillende moderniseringstrajecten op het gebied van Oracle-platformen. Samen ontwikkelden zij een Fit Test voor Oracle maatwerksystemen. Omnext is specialist in geautomatiseerde analyse van broncode.

Transfer Solutions en Omnext bieden gezamenlijk een Fit Test aan voor Oracle maatwerksystemen (Forms en APEX). Als Oracle-leverancier levert Transfer Solutions alle expertise op dit gebied, waarbij Omnext werkt aan een optimale omgeving om de broncode van Oracle-applicaties te kunnen analyseren. Met deze oplossing menen de bedrijven te voorzien in de behoefte om op een objectieve manier naar applicaties en systemen te kijken wanneer het – bijvoorbeeld – aankomt op moderniseringsvraagstukken of applicatiebeheer.

Transitie
Met de Fit Test kan op voorhand bepaald worden waar de haken en ogen zitten in de software die kunnen leiden tot complicaties bij het outsourcen van het applicatiebeheer of het overgaan naar een ander platform. Denk hierbij aan migratieplannen richting een nieuwe frontend, maar ook een andere platformtechnologie of zelfs de transitie van een applicatie naar een SaaS-oplossing in de Cloud. Meerwaarde voor de eindgebruiker is volgens  beide bedrijven dat er op onafhankelijke wijze, transparant en ondersteund door kennis en expertise, een basis gelegd kan worden voor een moderniseringsplan. Zo wordt er niet alleen gekeken of een platform ook functioneert, maar wordt ook gekeken naar onderhoudbaarheid, documentatie, herbruikbaarheid van de business logica en toekomstvastheid, allemaal te herleiden uit de broncode.

Betrouwbaarheid
Met deze oplossing zet Transfer Solutions in hoge mate in op betrouwbaarheid. De oplossing van Omnext is volgens directeur René Hol van Transfer Solutions een goede aanvulling op diens productportfolio. “De Fit Test die wij samen ontwikkeld hebben is een goede aanvulling voor het vaststellen van een  migratie- en moderniseringsstrategieën van Oracle en het beheersbaar uitvoeren van een migratietraject. Tevens helpt het ons bij het in applicatiebeheer nemen van Oracle Forms- en Java-applicaties. De geautomatiseerde, cloud-based omgeving waarin de door de markt geaccepteerde best practices van Oracle Forms en PL/SQL opgenomen zijn, en waarmee business rules geïdentificeerd kunnen worden, stelt ons en onze klanten in staat om proactief monitoren naar een hoger niveau te tillen. Continue ontwikkeling aan dit platform blijft noodzakelijk en daarin zijn we blij onze kennis te mogen delen met Omnext.”
Omnext heeft vele jaren ervaring met de analyse van complexe softwareapplicaties. Men gebruikt hiervoor het zelf ontwikkelde Omnext-platform, gecombineerd met kennis en ervaring van consultants en partners.

Meer informatie: Transfer Solutions
Omnext

]]>
Mon, 12 Dec 2016 01:06:00 +0100 Transfer Solutions en Omnext bieden Fit Test voor Oracle-maatwerk http:///item/781773/transfer-solutions-en-omnext-bieden-fit-test-voor-oracle-maatwerk.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
HPE levert applicatie performance testing met HPE StormRunner Load http:///item/781715/hpe-levert-applicatie-performance-testing-met-hpe-stormrunner-load.html Hewlett Packard Enterprise kondigt de beschikbaarheid aan van HPE StormRunner Load op AWS Marketplace. HPE StormRunner Load is een SaaS-product voor performance en load testing, dat applicatieontwikkeling moet stimuleren.

HPE StormRunner Load is een van de eerste oplossingen om SaaS Subscriptions op de AWS Marketplace te ondersteunen. Het helpt developers betere apps te maken en ze sneller te leveren dankzij een eenvoudig, intuïtief en hoog schaalbaar platform. In combinatie met HPE Mobile Center en HPE AppPulse Suite krijgen developers toegang tot een complete set oplossingen voor een breed scala aan uitdagingen op gebied van applicatielevering, van testen tot implementatie en monitoring.

Schaalbaar
Doordat web en mobiele apps steeds meer worden gebruikt, groeit volgens HPE de vraag naar snelle en foutloze applicaties. De complexiteit van deze apps, gekoppeld aan de schaalbehoefte over meerdere platforms, vergroot de kwetsbaarheid van performance issues. Agile teams hebben nieuwe tools nodig om de concurrentie voor te blijven om zo slimme apps te leveren die snel, kwalitatief hoogwaardig en schaalbaar zijn.
HPE StormRunner Load is een performance testoplossing die developers mogelijkheden biedt op te schalen en te testen in een omgeving waarbij de productie wordt nagebootst. Hierdoor krijgen gebruikers apps die goed presteren en zorgen voor gebruikerservaringen die bijdragen aan het merk van de klant.

De belangrijkste functiemogelijkheden en -updates:
- Toevoeging aan AWS Marketplace – biedt app development teams de mogelijkheid om clouddiensten, aangedreven door analytics, eenvoudig te gebruiken – en bovendien het gebruik te schalen en te monitoren met behulp van een bestaand AWS-account.
- Hybrid Cloud ondersteuning – faciliteert het testen van interne en externe applicaties door gebruik van load generators in de AWS cloud, of door Docker gebaseerde load generators uit een private cloud te gebruiken.
- Open Architecture integratie – Ondersteunt een groot aantal open source tools zoals JMeter en Gatling en is compatibel met diverse monitoring tools.
- Verbeterd user management – Stroomlijnt tagging en gebruiksrapportages om verschillende projecten te managen terwijl kosten en effectiviteit geoptimaliseerd worden.

Beschikbaarheid
HPE StormRunner Load is per direct verkrijgbaar op AWS Marketplace met een pay-as-you-go licentiemodel dat gebaseerd is op Virtual User Hours. De nieuwste versies van HPE Mobile Center en HPE AppPulse Suite (Active, Mobile en Trace) zijn ook verkrijgbaar via HPE.com.

]]>
Mon, 12 Dec 2016 00:02:00 +0100 HPE levert applicatie performance testing met HPE StormRunner Load http:///item/781715/hpe-levert-applicatie-performance-testing-met-hpe-stormrunner-load.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Benjamin Pierce on the DeepSpecification Project http:///item/775966/benjamin-pierce-on-the-deepspecification-project.html From October 30th to November 4th the SPLASH Conference took place in the Mövenpick Hotel in Amsterdam. For the first time SPLASH was organised outside North-America and it offered an update on programming, software development and programming languages. 

During the Splash 2016 Conference in Amsterdam, Tijs van der Storm conducted a number of video interviews, one of which with Benjamin Pierce, professor of Computer and Information Science at the University of Pennsylvania and Fellow of the ACM. They talk about the latest project by Benjamin Pierce and his team which is the Deep Specification project. The area of specification and verification of software goes back to the beginning of the field and an effort is made to gain insight in the specification and verification software at a large scale. How do we obtain software that is formally specified and verified and 100% free of bugs? And which approach do companies need to take with their large scale legacy systems in place when they want to obtain certain degrees of specification or verification?

Tijs van der Storm is researcher at the Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam and Professor of Software Engineering at the University of Groningen. 

Feel free to view all the interviews that were conducted during the Splash conference:

]]>
Sun, 11 Dec 2016 00:32:25 +0100 Benjamin Pierce on the DeepSpecification Project http:///item/775966/benjamin-pierce-on-the-deepspecification-project.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Snow Software vereenvoudigt implementatie van ServiceNow http:///item/780543/snow-software-vereenvoudigt-implementatie-van-servicenow.html Snow Software introduceert de oplossing Snow for ServiceNow, waarmee organisaties optimaal gebruik kunnen maken van de productencatalogus, servicecatalogus en CMDB-functies in de populaire IT Service Management-oplossing. Snow Software is aanbieder op het gebied van Software Asset Management (SAM).

Met Snow for ServiceNow kunnen organisaties sneller ServiceNow implementeren en het verlaagt de hoge kosten voor consultancy. Door de CMDB van ServiceNow automatisch aan te vullen met accurate gegevens over hardwareconfiguratie en software-inventarisatie, inclusief informatie over herallocatie en beschikbaarheid van software, besparen organisaties honderden uren aan handmatige configuratie en installatietijd.

Modellen
Een belangrijke feature van de nieuwe oplossing is het automatiseren van de creatie van software- en hardware-modellen, die veel ITSM-processen ondersteunen die centraal staan bij het implementeren van ServiceNow. De CMDB aanvullen met accurate software-modellen stelt organisaties in staat om optimaal te profiteren van de productencatalogus en servicecatalogus in ServiceNow. Deze maken op hun beurt zelfservice mogelijk en een snellere adoptie en tevredenheid van gebruikers.
Meer dan 6.000 organisaties wereldwijd vertrouwen op het SAM-platform van Snow voor het beheer van licenties en softwareconsumptie van grote softwareleveranciers op het gebied van mobile, desktop, datacenter en cloud.

Meer informatie over Snow for ServiceNow.

]]>
Fri, 09 Dec 2016 00:03:00 +0100 Snow Software vereenvoudigt implementatie van ServiceNow http:///item/780543/snow-software-vereenvoudigt-implementatie-van-servicenow.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Logistieke processen Vopak gebouwd met Outsystems platform http:///item/780542/logistieke-processen-vopak-gebouwd-met-outsystems-platform.html Vopak, een 400 jaar oude en wereldwijd opererende tankterminal operator gespecialiseerd in de opslag en overslag van chemie- en olieproducten, heeft een nieuw Terminal Management Systeem gebouwd en in gebruik genomen. Dit systeem ondersteunt de belangrijkste logistieke kernprocessen van Vopak.

Het nieuwe Terminal Management Systeem draait nu nog alleen in Savannah in de Verenigde Staten, maar wordt de komende tijd wereldwijd uitgerold naar alle terminals van Vopak. Uiteindelijk zullen zowel het order to cash als het arrival to departure proces gebouwd worden op het Outsystems platform, de twee belangrijkste logistieke processen in de terminals van Vopak.

De digitale transformatie brengt het bedrijf een aantal belangrijke voordelen:
• Realtime inzicht – Het nieuwe Terminal Management Systeem is volledig cloud based en werkt vanuit één centrale databank. Hierdoor hebben medewerkers realtime en 24 uur per dag inzicht in de logistieke processen van de terminals vanaf iedere plek ter wereld. Beslissingen kunnen hierdoor met de meest actuele data genomen worden. Dat zorgt voor betere planningsbeslissingen en reduceert veiligheidsrisico’s.
• Mobiele workforce – Anders dan het oude ERP is het TMS beschikbaar op tablets en smartphones. Werknemers in de terminal hebben hierdoor op de werkvloer direct de beschikking over alle protocollen en procedures, waar ze vroeger de stukken op papier moesten uitdraaien. Bovendien kunnen frontliners nu direct wijzigingen doorvoeren in de systemen. Werkprocessen lopen hierdoor gesmeerd en fouten worden zo voorkomen.
• Flexibele IT – Het oude ERP-systeem was zeer moeilijk en kostbaar aan te passen. Het kostte vaak maanden voordat een change request van de business was doorgevoerd, vaak was het dan al te laat. Het nieuwe systeem is echter gebouwd op OutSystems, een low-code programmeerplatform waarmee je bijzonder snel applicaties kunt bouwen, beheren en aanpassen. De IT-afdeling kan wijzigingen nu binnen een aantal weken doorvoeren. Het bedrijf kan hierdoor veel sneller op nieuwe situaties en verzoeken van de werkvloer inspelen.
• Efficiencyslag – Alle voordelen tezamen zorgen voor een grote efficiencyslag binnen het bedrijf. Het werk van werknemers in de terminal kan veiliger en grof geschat 10 tot 25 procent sneller worden uitgevoerd.

Cloudgebaseerde architectuur
Volgens Paulo Rosado, CEO van OutSystems, is Vopak een mooi voorbeeld van de digitale transformatie die zich momenteel bij vrijwel alle grote enterprises wereldwijd afspeelt. “Ze stappen daarbij af van on premise systemen, die in de praktijk inflexibel en duur zijn gebleken, en kiezen voor een configureerbare, cloudgebaseerde architectuur. Het low-code ontwikkelplatform van OutSystems helpt enterprises bij deze transformatie door het ontwikkelen, beheren en aanpassen van applicaties verregaand te vereenvoudigen.”

Meer informatie: Outsystems

]]>
Fri, 09 Dec 2016 00:01:00 +0100 Logistieke processen Vopak gebouwd met Outsystems platform http:///item/780542/logistieke-processen-vopak-gebouwd-met-outsystems-platform.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Red Hat OpenShift Dedicated beschikbaar op Google Cloud Platform http:///item/780541/red-hat-openshift-dedicated-beschikbaar-op-google-cloud-platform.html Red Hat kondigt de algemene beschikbaarheid aan van OpenShift Dedicated op het Google Cloud Platform. Red Hat's bekroonde container-platform is hiermee beschikbaar als een managed service voor zakelijke klanten die hun applicaties op het Google Cloud Platform willen bouwen en beheren, ondersteund door Red Hat.

Met de beschikbaarheid van OpenShift Dedicated op het Google Cloud Platform, kunnen gebruikers de adoptiesnelheid vergroten van containers, Kubernetes, en cloud native applicatiepatronen. Gebruikers profiteren naast de expertise van Red Hat ook van de wereldwijd opererende, container-geoptimaliseerde infrastructuur van Google en kunnen hun applicaties gemakkelijker uitbreiden met Google's ecosysteem van diensten rond big data, machine learning, compute, netwerk en storage.
Red Hat introduceerde OpenShift Dedicated in december 2015. Het doel was klanten - die hun adoptie van containers en cloud-native applicatiepatronen willen versnellen, maar hun focus vooral willen verleggen naar applicatie-ontwikkeling en implementatie in plaats van naar administratieve en operationele beheertaken – te helpen. Met OpenShift Dedicated manifesteert Red Hat zich als service provider, door OpenShift Dedicated zowel te beheren als er ondersteuning bij de bieden. Dit verkort de time to value voor klanten en zorgt ervoor dat zij kostbare tijd en middelen kunnen besparen.

Enterprise containerplatform
OpenShift Dedicated is gebouwd op dezelfde codebasis als het Red Hat OpenShift Container Platform, waarmee klanten gemakkelijk hun workloads tussen publieke en private clouds kunnen verplaatsen. Om gebruikers te helpen containers te implementeren, biedt OpenShift Dedicated, samen met de rest van de OpenShift-portefeuille, een veiliger, enterprise containerplatform, gebaseerd op Red Hat Enterprise Linux, het vertrouwde en beproefde enterprise Linux-platform van Red Hat.
OpenShift Dedicated op Google Cloud Platform bestaat uit:
● Single-tenant isolatie en een resource pool van 100 GB SSD-gebaseerde persistent storage, 48 TB netwerk-IOP’s, en negen nodes om container-gebaseerde applicaties te implementeren.
● Administratieve en security-controls, waarmee klanten hun cloud-omgevingen kunnen aanpassen en er veiliger toegang toe kunnen krijgen behulp van VPN en Google Virtual Private Cloud (VPC) functies.
● Toegang tot de Red Hat JBoss Middleware containergeoptimaliseerde diensten, integratie en business process-mogelijkheden van applicaties die op OpenShift ontwikkeld en ingezet worden.
● Beschikbaar in alle vijf de wereldwijde Google-regio's.
● Integratie met Google Cloud Services, waaronder Google PubSub, Big Query, en Big Table.

DevOps-processen
In aanvulling op deze mogelijkheden, biedt Red Hat ook professional services om klanten te helpen hun containerworkloads te migreren, continuous delivery en DevOps-processen te adopteren, en op microservices gebaseerde apps te bouwen met OpenShift Dedicated op het Google Cloud Platform. Red Hat Open Innovation Labs en Red Hat Consulting workshops kunnen klanten bovendien helpen om een blauwdruk te maken voor hun digitale transformatie-initiatieven, samen met een gespecialiseerd team van technische consultants van Red Hat.
 
Upstream Kubernetes samenwerking
Red Hat is de tweede belangrijke bijdrager aan het upstream Kubernetes opensourceproject. Sinds de introductie werkt het bedrijf met Google samen om de containerorkestratie en het clusterbeheerproject vooruit te helpen door middel van communitygedreven innovatie. De bedrijven hebben samengewerkt om de schaalbaarheid, multitenancy en hoge beschikbaarheid van Kubernetes, dat aan OpenShift ten grondslag ligt, aanzienlijk te verbeteren. OpenShift biedt een enterpriseniveau versie van Kubernetes en de docker container runtime en geeft gebruikers meer controle bij het bouw- en isolatieproces van hun applicaties. In de afgelopen vier jaar heeft Red Hat bijna drie miljoen applicaties en vier miljard aanvragen per dag gehost via zijn OpenShift public cloud-platformen, OpenShift Dedicated en OpenShift Online.

Beschikbaarheid
OpenShift Dedicated op het Google Cloud Platform is per direct beschikbaar voor gebruikers met een geldig Red Hat OpenShift Container Platform abonnement.

Meer informatie over OpenShift Dedicated op het Google Cloud Platform
Lees Google's blog over de cloud- en container-samenwerking met Red Hat op OpenShift Dedicated
Meer informatie over het OpenShift container-portfolio

]]>
Thu, 08 Dec 2016 20:21:05 +0100 Red Hat OpenShift Dedicated beschikbaar op Google Cloud Platform http:///item/780541/red-hat-openshift-dedicated-beschikbaar-op-google-cloud-platform.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Centric EXIN-geaccrediteerd voor BiSL, ASL en ITIL Foundation http:///item/779882/centric-exin-geaccrediteerd-voor-bisl-asl-en-itil-foundation.html Centric Education is door EXIN erkend als gecertificeerde opleider voor Business Information Management Foundation (BiSL), Application Management Foundation (ASL) en ITIL Foundation.

EXIN is een onafhankelijke certificerings- en accreditatie-instantie voor information management. Dankzij de EXIN-erkenning draagt Centric Education nu op eigen kracht zorg voor de uitvoering en examinering van deze opleidingen. Voorheen deed de opleider hiervoor een beroep op affiliates.

Met de EXIN-accreditaties zet het opleidingsinstituut opnieuw een grote stap richting haar doel om als zelfstandige IT-opleider een positie in de opleidingsmarkt te verwerven. Voor de opleidingen Prince2 Foundation (en practitioner) en Agile Scrum Foundation worden op dit moment nog accreditatietrajecten uitgevoerd. Centric was al erkend als gecertificeerd opleider voor de testopleiding TMAP.

Meer informatie: Centric

]]>
Wed, 07 Dec 2016 18:47:42 +0100 Centric EXIN-geaccrediteerd voor BiSL, ASL en ITIL Foundation http:///item/779882/centric-exin-geaccrediteerd-voor-bisl-asl-en-itil-foundation.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Sogeti publiceert vijfde VINT rapport over groeimodel in disruptieve markt http:///item/779855/sogeti-publiceert-vijfde-vint-rapport-over-groeimodel-in-disruptieve-markt.html Het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti lanceert een extra trendrapport met de titel 'The Unorganization' over een nieuw groeimodel om optimaal te profiteren van digitale disruptie.

Het rapport schetst groeiscenario’s die hun tegenpolen zijn van traditionele organisatiestructuren; hiërarchie versus platformen, doorgeslagen bureaucratisering versus zelfmanagement, computers die meedenken en autonoom handelen versus mensenwerk en doelloos handelen tegenover de doelgedreven onderneming. Op basis van inzichten opgebouwd gedurend een tweejarig onderzoek naar digitale disruptie, zijn de VINT trendwatchers van mening dat afscheid nemen van oude managementmodellen de enige manier is voor succes in de nieuwe digitale samenleving. Dit vijfde bonus rapport wordt toegevoegd aan de reeks van vier ‘Design-to-Disrupt’ rapporten. Menno van Doorn, Sander Duivestein en Peter Smith zijn de auteurs van dit VINT trendrapport.

Groeimotoren
Mede-auteur Menno van Doorn is directeur van VINT van IT-dienstverlener Sogeti: “Tijdens onze discussies over disruptie ervaren we een soort van masochisme in menigeen bestuurskamer. Met een lach onderkennen directieleden van traditionele organisaties dat hun positie in de markt niet meer zal zijn wat die is geweest. Nieuwe economische groeimotoren raken daardoor ondergesneeuwd. Het is nu zaak om op zoek te gaan naar groeimogelijkheden voor organisaties die aan de toppen van hun kunnen lijken te zitten.”

Vijf kenmerken
VINT beschrijft in dit rapport vijf kenmerken die typerend zijn voor organisaties die digitale disruptie de baas zijn. Deze bedrijven hebben afscheid genomen van oude managementmodellen en omarmen een anders georganiseerde manier van werken:
1. ’Understand’: Echt begrijpen hoe drijfveren voor groei werken in een samenleving waarin alles met iedereen verbonden is via platformen, is een belangrijke voorwaarde.
2. ’Unorganize’: Veel slagvaardiger zijn met een ‘goed-is-goed-genoeg’ gedragen mentaliteit. Hoe minder management, hoe dichter op de huid van de klant. Inmiddels blijken zelfsturende teams groeiversnellers voor de gehele organisatie.
3. ’Unbundle’: Ontbundelen van diensten is veelal het recept voor start-up bedrijven. Tot voor kort was bundelen, samenvoegen of fuseren voor veel organisaties een manier om te groeien.
4. ’Unman’: Elk bedrijf wordt een softwarebedrijf. Bedrijfsprocessen worden vervangen door digitale processen waarbij nauwelijks nog mensen aan te pas komen. Met name ingezet door slimme kunstmatige intelligentie en blockchain technologie.
5. ’Unleash’: Laat de teugels vieren. Niet bang zijn voor samenwerking met bijvoorbeeld concurrenten, via nieuwe digitale platformen. Met de inzet van het Internet der Dingen komen producten opnieuw tot leven en/of ontstaan er bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor het opbouwen van klantrelaties.

Het rapport is hier te downloaden.

Vier disruptierapporten
Dit bonusrapport wordt toegevoegd aan de vierdelige serie over disruptie die begin 2016 werd afgerond. Deze vier rapporten zijn:
1. Design to disrupt - Een executive introductie
2. Design to disrupt - Nieuwe digitale concurrentie
3. Design to disrupt – De sterkste schakel
4. Design to disrupt – Digitale disruptive de baas met DevOps

Meer informatie: Sogeti

]]>
Wed, 07 Dec 2016 17:55:26 +0100 Sogeti publiceert vijfde VINT rapport over groeimodel in disruptieve markt http:///item/779855/sogeti-publiceert-vijfde-vint-rapport-over-groeimodel-in-disruptieve-markt.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
OutSystems benoemt Willem van Enter tot vicepresident EMEA http:///item/779853/outsystems-benoemt-willem-van-enter-tot-vicepresident-emea.html OutSystems heeft Willem van Enter benoemd tot vicepresident EMEA. Van Enter is per direct gestart in deze nieuwe functie. OutSystems maakt een ongekende groei door in de EMEA-regio en heeft het aantal partners en klanten de afgelopen periode drastisch uitgebreid.

Van Enter heeft meer dan 25 jaar ervaring in het senior management en business development, en was sinds 2015 vicepresident Benelux bij OutSystems. Daarvoor bekleedde hij leidinggevende functies in vooraanstaande IT-organisaties als Oracle, VMware en Microsoft. Met zijn bewezen staat van dienst in het leiden van snelgroeiende bedrijven in de EMEA-regio zal Van Enter een belangrijke rol spelen in het realiseren van verdere groei van OutSystems. Zijn focus ligt hierbij op het vergroten van de adoptiegraad van het low-code applicatie-ontwikkelplatform bij toonaangevende bedrijven.

Topprioriteit
OutSystems heeft de afgelopen twee jaar een uitzonderlijke groei doorgemaakt in de EMEA-regio, constateert Willem van Enter. “Ik ben blij deze nieuwe en uitdagende functie te mogen bekleden. Digitale transformatie zal ook in 2017 voor veel bedrijven een topprioriteit zijn en we verwachten een aanhoudende toename in de vraag naar low-code ontwikkelplatforms. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met het EMEA-team van OutSystems en optimaal in te springen op deze marktontwikkeling.”

Regionale markt
“Willem heeft veel ervaring met het opbouwen van succesvolle bedrijven in EMEA. In zijn voormalige functie als vicepresident Benelux heeft hij voor OutSystems een spectaculaire groei gerealiseerd,” zegt Mike Lambert, Chief Revenue Officer bij OutSystems. “Daarnaast begrijpt hij de regionale markt door en door, en heeft het zakelijk inzicht dat nodig is om de expansie door te zetten.”

Grote markten
OutSystems maakt een aanzienlijke groei door in de EMEA-regio en betreedt grote markten als Duitsland en Scandinavië. Internationale klanten van OutSystems zijn onder andere bedrijven als Vopak, Santander, Teva Pharmaceuticals Benelux en Vodafone UK. In Nederland werken onder andere Koopman Logistics Group, Woningnet en RET met het OutSystems platform.  OutSystems zag in de loop van 2016 het personeelsbestand met 50 procent groeien.

Bekijk hier een recent interview met Willem van Enter.
Meer informatie: OutSystems

]]>
Wed, 07 Dec 2016 17:03:05 +0100 OutSystems benoemt Willem van Enter tot vicepresident EMEA http:///item/779853/outsystems-benoemt-willem-van-enter-tot-vicepresident-emea.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Scribe Software introduceert nieuwe generatie Scribe Online iPaaS http:///item/779193/scribe-software-introduceert-nieuwe-generatie-scribe-online-ipaas.html Scribe Software introduceert een nieuwe versie van haar integration Platform-as-a-Service Scribe Online. Hierin is de gebruikerservaring verder geoptimaliseerd en is de application programming interface (API) uitgebreid. De API versnelt creatie en vereenvoudigt beheer van integratie tussen clouddiensten, on-premise applicaties en databases. Scribe Software is aanbieder in data-integratie.

Dankzij de optimalisaties van Scribe Online kunnen bedrijven van diverse omvang zowel eenvoudige als complexe integraties realiseren. Daarnaast wordt volgens Scribe de implementatie van integraties met specifieke interne processen en unieke applicatieconfiguraties tot wel tachtig procent versneld ten opzichte van zelf geprogrammeerde integraties.
De nieuwe, op HTML5 gebaseerde user interface van Scribe Online is opnieuw ingericht om integraties te versnellen en algemeen beheer te vereenvoudigen. De nieuwe UI is verbeterd op het gebied van lay-out en in-app-ondersteuning. Dit bespaart volgens Scribe tijd op integratieprojecten en moet zowel businessanalisten als developers in staat stellen om integraties snel te realiseren, te implementeren en te beheren. Daarnaast verbetert de nieuwe UI de manier waarop klanten werken met Scribe Online dankzij een flexibele, responsive interface die is voorzien van touchfuncties en smartphone- en tabletondersteuning.

REST API
De update borduurt voort op de onlangs aangekondigde toevoegingen aan de REST API van Scribe Online. Deze REST API is nu beschikbaar voor SaaS-providers, system integrators en softwareontwikkelaars, en voorziet ze van volledige controle over het Scribe Online-platform. Hieronder valt ook de mogelijkheid om elk onderdeel van de userinterface te beheren. De API kan worden gebruikt voor het automatisch uitrollen, configureren en uitvoeren van integraties.

Functies en mogelijkheden

  • Kant-en-klare applicatieconnectors en -templates – Dit biedt verbinding met tientallen populaire cloud- en on-premise-applicaties, zoals Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, SugarCRM, SAP, Microsoft Dynamics AX/NAV/GP, Microsoft Dynamics 365, NetSuite en SQL Server. Templates zijn te gebruiken als startpunt voor populaire applicatiecombinaties.
  • Beheer van meerdere integraties – Een uitgebreide beheerconsole biedt continu updates over de staat van alle actieve integraties en de mogelijkheid om eventuele problemen te onderzoeken. Hierdoor wordt het eenvoudiger om meerdere integratieprojecten te beheren.
  • Voordelen van integratie lifecycle management – De nieuwe, visuele ontwerpomgeving is ‘self-documenting’. Dit vermindert de onderhoudskosten en vereenvoudigt de overdracht aan werknemers die integraties implementeren, uitvoeren en onderhouden.

De eerste softwareontwikkelaars hebben de API gebruikt voor het:

  • Vereenvoudigen van de ontwikkeling van integraties en automatisering;
  • Vereenvoudigen van het configureren en implementeren van integraties;
  • Vereenvoudigen van beheer en onderhoud van integraties.”

Scribe Online is gratis te proberen.

]]>
Tue, 06 Dec 2016 16:41:11 +0100 Scribe Software introduceert nieuwe generatie Scribe Online iPaaS http:///item/779193/scribe-software-introduceert-nieuwe-generatie-scribe-online-ipaas.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Enable-U koppelt systemen Centric en Decos voor overheidsdiensten CGM http:///item/778646/enable-u-koppelt-systemen-centric-en-decos-voor-overheidsdiensten-cgm.html De Werkorganisatie CGM is een samenwerking aangegaan met IT-integratiespecialist Enable-U om nieuwe digitale overheidsdiensten voor haar inwoners te realiseren. CGM is een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.

Om de digitale overheidsdiensten mogelijk te maken was CGM op zoek naar een platform waarmee zij eenvoudig verbindingen kan realiseren tussen interne applicaties en applicaties van externen, zoals Landelijke Voorzieningen en zorgaanbieders. Dit maakt de uitwisseling van digitale gegevens mogelijk. Uiteindelijk heeft CGM gekozen voor 2Orchestrate, de Enterprise Service Bus van Enable-U. Dit stelt CGM in staat om ook in de toekomst snel en flexibel nieuwe koppelingen tussen applicaties te ontwikkelen, zonder dat daar maatwerk voor nodig is. De ESB fungeert als een knooppunt voor alle digitale informatiestromen en maakt de architectuur beter beheersbaar.

Versnelde vergunningaanvraag
In eerste instantie schakelde CGM de integratiespecialist in om een koppeling te realiseren tussen het zaaksysteem van Decos en het vergunningensysteem van Centric. Deze koppeling was nodig om het proces van een vergunningaanvraag te versnellen, te vereenvoudigen en om het handmatig werk terug te dringen. Inwoners van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert profiteren hierdoor van een vereenvoudigd digitaal proces. Zij kunnen nu online op één plek een vergunning aanvragen via Omgevingsloket Online, die vervolgens geautomatiseerd bij de juiste loketten wordt afgeleverd. Bovendien kunnen zij nu altijd de actuele status van hun aanvraag inzien.

Projectteam
Om de eerste koppeling succesvol op te leveren is een projectteam opgezet met CGM, Enable-U, Decos en Centric. Vanuit iedere partij is een projectleider aangesteld en gezamenlijk waren zij verantwoordelijk voor het uitdenken van het nieuwe proces, de kwaliteitsbewaking en de oplevering. Na diverse ontwerpsessies is de koppeling binnen een half jaar probleemloos in productie gebracht.

Digikoppeling
Na de succesvolle livegang van de eerste koppeling heeft CGM in samenwerking met Enable-U nog drie andere koppelingen gerealiseerd. Zo is CGM met behulp van de Digikoppeling in korte tijd succesvol aangesloten op de BRK, GGK, en CORV. Op korte termijn wordt ook de koppeling met MijnOverheid Berichtenbox en de koppeling met de Landelijke Voorziening WOZ opgeleverd. Enable-U heeft gedurende de samenwerking ook het opleidingstraject verzorgd, zodat het IT-team van CGM klaargestoomd werd om met een ESB te werken.

Meer informatie: Enable-U

]]>
Mon, 05 Dec 2016 19:41:22 +0100 Enable-U koppelt systemen Centric en Decos voor overheidsdiensten CGM http:///item/778646/enable-u-koppelt-systemen-centric-en-decos-voor-overheidsdiensten-cgm.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Andy Ko - User experience in programming languages http:///item/775965/andy-ko-user-experience-in-programming-languages.html From October 30th to November 4th the SPLASH Conference took place in the Mövenpick Hotel in Amsterdam. For the first time SPLASH was organised outside North-America and it offered an update on programming, software development and programming languages. 

During the Splash 2016 Conference in Amsterdam, Tijs van der Storm conducted a number of video interviews, one of which with Andy Ko from the University of Washington. They talk about the latest research by Andy Ko which is on the 'human view' on programming languages. Most research has always been done on the technical aspects of programming languages as opposed to the human aspects, such as struggling to express what you want or the sense of control or power over the PL. They also talk about the importance of user interface, user experience and about programmer experience to conclude with the latest developments in programming languages.

Tijs van der Storm is researcher at the Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam and Professor of Software Engineering at the University of Groningen. 

Feel free to view all the interviews that were conducted during the Splash conference and subscribe to the Release video channel on Youtube:

 

]]>
Sun, 04 Dec 2016 00:02:34 +0100 Andy Ko - User experience in programming languages http:///item/775965/andy-ko-user-experience-in-programming-languages.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle ondersteunt Europees onderwijs in development skills http:///item/777064/oracle-ondersteunt-europees-onderwijs-in-development-skills.html De Europese Commissie en DIGITAL EUROPE introduceren de Digital Skills and Jobs Coalition, een partnerschap dat uit meerdere belanghebbenden bestaat en pleit voor meer kennis van computerwetenschappen en betere softwareontwikkelings-skills op alle niveaus binnen de Europese arbeidsmarkt. Ter ondersteuning hiervan stelt Oracle 1,4 miljard euro beschikbaar, bestemd voor onderwijs in computerwetenschappen in alle lidstaten van de Europese Unie.

Bijna duizend Europese onderwijsinstanties werken momenteel samen met Oracle Academy, het vlaggenschip van Oracle op het gebied van gesponsord onderwijs, dat computerwetenschappen toegankelijk maakt voor bijna 3,1 miljoen studenten in 110 landen. Daarnaast wil Oracle duizend extra Europese onderwijzers trainen in computerwetenschappen, Java en databasetechnologie. Verder hoopt Oracle met de investering de komende drie jaar studenten te bereiken van nog eens duizend extra Europese onderwijsinstanties.

Diversiteit
Alison Derbenwick Miller, Vice President bij Oracle Academy, is zeer verheugd met de kans om studenten wereldwijd te enthousiasmeren voor computerwetenschappen. “Eerder dit jaar beloofde Oracle al om zich in te zetten voor de Amerikaanse initiatieven Computer Sciences for All en Let Girls Learn. Deze aankondiging helpt ons wereldwijd om digitaal onderwijs verder uit te breiden en diversiteit in verschillende technologiesectoren te realiseren.”

Tot slot zijn ook de volgende drie Oracle Academy-programma’s onderdeel van de driejarige investering:
- Nationale coalities in de EU-lidstaten uitnodigen om samen te werken met Oracle Academy om leraren en studenten op het gebied van computerwetenschappen te onderwijzen;
- Nieuw onderwijscurriculum aanbieden op hoger niveau, met betrekking tot opkomende technologieën;
- Volledige curriculum van Oracle Academy afstemmen met het European Qualifications Framework (EQF).

De huidige aankondiging borduurt voort op Oracle’s gift in 2013, die bijdroeg aan de training van 1.246 Europese leraren om les te geven in computerwetenschappen. Daarnaast werden er 203 Europese onderwijsinstanties toegevoegd aan Oracle Academy.

Meer informatie:
Oracle Academy
EU Digital Skills and Job Coalition
DIGITAL EUROPE

]]>
Fri, 02 Dec 2016 23:55:43 +0100 Oracle ondersteunt Europees onderwijs in development skills http:///item/777064/oracle-ondersteunt-europees-onderwijs-in-development-skills.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Betty Blocks wint aanbestedingstraject voor online portaal gemeente Den Haag http:///item/776533/betty-blocks-wint-aanbestedingstraject-voor-online-portaal-gemeente-den-haag.html De gemeente Den Haag lanceert de vernieuwde website van de gemeentelijke ombudsman. Voor de modernisering en oplevering van het nieuwe portaal heeft Den Haag na een aanbestedingstraject de keuze laten vallen op het Rapid Application Development-platform Betty Blocks.

Met het online portaal biedt de gemeente Den Haag een belangrijke service aan haar burgers door de mogelijkheid om feedback in te dienen over het functioneren van de gemeente. In het project is ook gelijk de Jeugdombudsman opgenomen. Dezelfde functionaliteit, maar dan gericht op de jeugdzorg - de leeftijd kan oplopen tot 27 jaar. De backoffice-omgeving en de website worden volledig met elkaar geïntegreerd. Doordat dit vanuit één omgeving wordt beheerd, levert dit grote voordelen op ten aanzien van het onderhoud van de applicatie en de snelheid waarin gewerkt kan worden.

Trots
Volgens projectleider Dick Kwabek  bij Gemeente Den Haag is de Gemeentelijke Ombudsman een belangrijke service van de gemeente Den Haag. “We hebben in zeer korte tijd een geheel nieuwe website met achterliggend workflow systeem kunnen neerzetten. Dit betekent dat we burgers beter kunnen bedienen en de achterliggende werkprocessen grotendeels zijn gedigitaliseerd.” CEO Chris Obdam van Betty Blocks is trots dat de gemeente Den Haag het Betty Blocks-platform kiest voor het vernieuwen van de Gemeentelijke Ombudsman. “Samen hebben we een nog deels analoog proces volledig geautomatiseerd.”

Betty Blocks is een een door Gartner erkend en snelgroeiend ICT-bedrijf uit Obdam in de kop van Noord Holland. Betty Blocks biedt met haar aPaaS-platform (application platform as a service) een low code ontwikkelplatform voor bedrijfsapplicaties. Betty Blocks is onder andere een partnerschap aangegaan met QNH Consulting.

]]>
Fri, 02 Dec 2016 00:34:35 +0100 Betty Blocks wint aanbestedingstraject voor online portaal gemeente Den Haag http:///item/776533/betty-blocks-wint-aanbestedingstraject-voor-online-portaal-gemeente-den-haag.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Responsible Data Science bepleit financiering fundamenteel onderzoek http:///item/776438/responsible-data-science-bepleit-financiering-fundamenteel-onderzoek.html Het gebruik van big data moet transparanter en meer betrouwbaar. Wetenschappers van elf Nederlandse organisaties en universiteiten bundelen de krachten in een onderzoekscollectief om tot 'duurzame' en eerlijke omgang met die dagelijkse groeiende hoeveelheid digitale gegevens te komen.

Volgens de initiatiefnemers van het onderzoekscollectief is grondig wetenschappelijk onderzoek nodig om nieuwe omgangsvormen af te speken. Ze constateren dat er groeiende misstanden zijn in verband met privacy, interpretatie en misbruik van gegevens. Het samenwerkingsverband opereert onder de naam Responsible Data Science (RDS).

Foutief gebruik
De commotie rond de foutieve peilingen rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn volgens hoogleraar Wil van de Aalst van de TU Eindhoven illustratief voor het foute gebruik van data. Vrijwel ieder invloedrijk onderzoekersbureau voorspelde Hillary Clinton vooraf als nieuwe president terwijl Donald Trump als winnaar uit de bus kwam. Volgens The New York Times heeft het falen van de zogenaamde 'number crunchers' grote gevolgen voor het vertrouwen in en de reputatie van data science en data mining wereldwijd.

Vakmanschap
Van der Aalst zegt dat niet het vakgebied data science, maar de gebrekkige kwaliteit en het foute gebruik van deze data het probleem veroorzaakte. De gegevens waarop de peilingen gebaseerd waren, zijn volgens de Eindhovense professor niet op juiste waarde geschat door een gebrek aan deskundigheid bij onderzoeksbureaus en media die ernaast zaten.
Van der Aalst geldt als Europa's meest invloedrijke informaticus. Hij constateert dat er teveel focus ligt op de techniek en onvoldoende op de deskundigheid van de menselijke factor. Het vakmanschap nodig voor het toepassen van data science technieken wordt onderschat, zo stelt hij. Er komt meer bij kijken dan een goed algoritme. "Ook bij een timmerman gaat het om vakmanschap, niet enkel zijn gereedschap."
De initiatiefnemers van RDS pleiten bij de minister van OCW voor financiering van fundamenteel onderzoek naar toekomstvaste data science. Dit onderzoek moet antwoorden geven op vragen over vier onderwerpen: Fairness, Accuracy, Confidentiality, and Transparency. Professor Van der Aalst is trekker van dit initiatief.

Samenwerking
De knelpunten in de discipline van data science illustreren volgens Van der Aalst ook de noodzaak van onderwijs op maat. De nieuwe academische opleiding JADS (Jheronimus Academy of Data Science) in Nederland is daar een antwoord op. De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch, de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University. Wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en innovatie komen samen in ’s-Hertogenbosch en dit in samenwerking met het internationale bedrijfsleven in de regio Brabant en daarbuiten. Uniek is daarbij de samenwerking van beide universiteiten waardoor big data vanuit verschillende technologische, economische, juridische en sociale aspecten wordt benaderd.

UN World Food Programme
De invalshoeken voor Data Science zijn legio. Vanuit Tilburg University loopt op dit ogenblik al het Data Science for Humanitarian Aid project voor UN World Food Programme, uitgevoerd door Tilburgse onderzoekers prof. Hein Fleuren, prof. Dick den Hertog en promovendus Koen Peters. Zij passen Data Science technieken toe om optimale voedselsamenstelling tot stand te brengen, die meer voedingswaarde heeft en is afgestemd op de omgeving, waardoor kosten worden verlaagd. Toepassing vindt al plaats in landen als Syria, Jemen, Irak, Ethiopië en alleen al in Syrie konden hierdoor honderdduizenden meer mensen gevoed worden.

Meer informatie: Responsible Data Science

]]>
Thu, 01 Dec 2016 20:36:07 +0100 Responsible Data Science bepleit financiering fundamenteel onderzoek http:///item/776438/responsible-data-science-bepleit-financiering-fundamenteel-onderzoek.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
OutSystems helpt Koopman Logistics doorlooptijd te verkorten http:///item/776365/outsystems-helpt-koopman-logistics-doorlooptijd-te-verkorten.html Koopman Logistics Group ontwikkelt een aantal maatwerk software-applicaties waarmee het bedrijf logistieke processen aanzienlijk sneller, efficiënter en nauwkeuriger kan maken. De logistiek dienstverlener voor onder andere de autosector maakt voor het ontwikkelen van deze applicaties gebruik van het softwareplatform OutSystems.

Een van de belangrijkste doelen die Koopman Logistics Group voor zijn klanten wil verwezenlijken, is het zoveel mogelijk reduceren van doorlooptijden van auto’s. Het gaat daarbij om het logistieke proces rond zowel nieuwe auto’s, als om de remarketing van voormalige lease- en huurauto’s – waarbij deze auto’s gereed worden gemaakt om de nationale of internationale occasionmarkt op te gaan. Hiervoor zijn continue aanpassingen van bedrijfsprocessen aan de markt en de ontwikkelingen noodzakelijk, iets waar Koopman Logistics Group in voorop loopt.
Om deze voorsprong te behouden, is Koopman Logistics Group een samenwerking aangegaan met Outsystems. Met dit softwareplatform heeft het bedrijf een aantal maatwerk bedrijfsapplicaties gebouwd, die zowel op desktop als op mobiele devices kunnen worden gebruikt.

Hikersapp
Een van deze applicaties is de Hikersapp. Deze wordt sinds kort gebruikt op de omvangrijke auto-opslagterreinen van Koopman om auto’s sneller te kunnen lokaliseren. Hikers, de medewerkers die voertuigen op het terrein verrijden, en autotransporteurs, die auto’s komen ophalen om naar de klant te brengen, kunnen op een tablet in de app zien waar de auto’s die opgepikt moeten worden precies staan op het terrein en rijden er in een busje naartoe. Op deze manier kunnen de juiste auto’s efficiënt uit de rij worden gehaald zonder tijdverlies, en dus met een kortere doorlooptijd voor de klant als resultaat.

Maatwerk
Met het zogenoemde low-code development platform van OutSystems kunnen snel en eenvoudig kwalitatieve applicaties en softwaresystemen op maat worden ontwikkeld. Hiermee kan Koopman Logistics Group zijn interne processen stroomlijnen, maar bijvoorbeeld ook informatievoorziening en datacommunicatie met zijn klanten faciliteren. Zo sluiten de diensten van Koopman Logistics Group nog beter aan op de wensen van de klant en zijn systemen. Dit maakt de samenwerking sneller, efficiënter en nauwkeuriger.

Uitbreiding
Een op maat gemaakte applicatie die device-onafhankelijk te gebruiken is, zowel online als offline, levert meer op dan alleen tijdwinst en gebruiksgemak. Ook de werkgelegenheid profiteert ervan. Koopman Logistics Group heeft al doorlopend ruimte voor ervaren chauffeurs om de groei van het bedrijf bij te kunnen benen. Maar door de kansen die de samenwerking met OutSystems biedt voor het ontwikkelen van nieuwe software-applicaties, is Koopman Logistics Group nu ook op zoek naar ervaren ICT-specialisten die met hun gedrevenheid en kennis het bedrijf helpen klaarstomen voor de toekomst.

Meer informatie: OutSystems

]]>
Thu, 01 Dec 2016 17:27:51 +0100 OutSystems helpt Koopman Logistics doorlooptijd te verkorten http:///item/776365/outsystems-helpt-koopman-logistics-doorlooptijd-te-verkorten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Verkorte Amazon Web Services re:Invent in de Meervaart Amsterdam http:///item/775773/verkorte-amazon-web-services-re-invent-in-de-meervaart-amsterdam.html Amazon Web Services houdt op woensdag 14 december haar evenement re:Invent in Theater De Meervaart te Amsterdam. Dit gratis evenement is een herhaling van de in Las Vegas gehouden re:Invent.

In Las Vegas vindt Amazon Web Services re:Invent tot en met donderdag 1 december plaats. Keynotes zijn via live streaming te volgen. Het is wereldwijd het grootste evenement dat de AWS community bijeen brengt. Op woensdag 14 december vindt van 8.00 tot 13.00 uur een kleine ‘herhaling’ van re:Invent plaats, waarin een samenvatting van re:Invent Las Vegas wordt gepresenteerd.

Breakout sessies
Sprekers zullen Danilo Poccia, Technical Evangelist AWS EMEA, en Adrian Hornsby, Technical Evangelist AWS Nordics & Baltics, zijn. Bezoekers kunnen twee breakout sessies bijwonen, waarover ze nu al hun voorkeur kunnen uitspreken. Aansluitend is er een lunch en gelegenheid tot netwerken. De sessies gaan over belangrijke producten, diensten en verbeteringen aan AWS. Ook bestaat de mogelijkheid om diepgaande technische vragen te stellen over de meest recente aankondigingen en projecten.

Kijk hier voor het programma en registratie.

Woensdag 14 December
08.30 - 13.15 uur
Theater De Meervaart
Meer en Vaart 300
1068 LE Amsterdam

]]>
Wed, 30 Nov 2016 16:17:01 +0100 Verkorte Amazon Web Services re:Invent in de Meervaart Amsterdam http:///item/775773/verkorte-amazon-web-services-re-invent-in-de-meervaart-amsterdam.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg