29-09-2017

Sogeti en Capgemini publiceren onderzoek op gebied van softwaretesten

Deel dit bericht

Software testing teams ervaren grote uitdagingen om met minder budget meer te testen in een omgeving die verschuift naar agile software-ontwikkeling, waarbij ontwikkelaars en beheerders samen optrekken. Dat blijkt uit de negende editie van het jaarlijkse World Quality Report van Sogeti en Capgemini in samenwerking met Micro Focus.

Het onderzoek geeft inzage in de actuele stand op het gebied van kwaliteitsborging en softwaretesten in verschillende sectoren en regio’s wereldwijd. Verder meldt het rapport dat niet meer dan 16 procent van de ondervraagde organisaties testen met slimme algoritmes toepast.

Softwaretestbudgetten nemen verder af
Dit jaar laat het World Quality Report zien dat van het totale IT-budget van grootzakelijke organisaties minder geld wordt gealloceerd voor kwaliteitszorg en testen. Drie jaar achter elkaar is het percentage gedaald van 35 procent in 2015, 31 procent in 2016 tot nu 26 procent in 2017. Deze daling is vooral te danken aan minder personeelskosten. 46 procent van het totale test- en kwaliteitsborgingsbudget wordt nu uitgegeven aan hardware en infrastructuur. Ondanks de huidige budgetvermindering verwachten de onderzoeksdeelnemers dat budgetten de komende jaren weer omhoog gaan. Met name door de toename van het aantal te ontwikkelen mobiele applicaties en Internet of Things toepassingen. In 2020 zal naar verwachting 32 procent van het totale IT-budget worden toebedeeld aan testwerkzaamheden.

Wat verder opvalt in het onderzoek dat er grote verschillen zijn in uitgavepatronen. Zo zijn er organisaties die niet meer dan 10 procent van hun totale IT-budget uitgeven aan software testen maar ook bedrijven en instellingen die meer dan de helft van hun IT-budget daaraan besteden. Organisaties die testprocessen meer en slimmer geautomatiseerd hebben, zijn in staat hun budgetten beter onder controle te houden.

Testteams ontwricht met de inzet van agile werken, DevOps en opkomst van nieuwe modellen
De opkomst van agile werken en DevOps methodieken waarbij ontwikkelaars en beheerders volledig samen optrekken, zet de traditionele organisatiestructuur onder druk. Testprofessionals die tot voor kort deel uitmaakten van een centraal ‘Testing Center of Excellence’ worden nu opgenomen in verschillende software-ontwikkelteams. Met het doel meer flexibiliteit en snelheid te realiseren in het beschikbaar maken van nieuwe of aangepaste applicaties. 99 procent van de ondervraagde respondenten ervaart echter problemen met testen in een agile-omgeving. De grootste hobbels zijn gebrek aan de juiste testdata met 46 procent en de instabiele testomgeving waarmee ze moeten werken. Het World Quality Report vertelt eveneens dat een nieuwe aanpak in opkomst is waarbij het ‘Testing Center of Excellence’ agile ontwikkelteams bijstaat met test tools en -richtlijnen.

Slim testen nog geen gemeengoed
Budgetten staan onder druk, terwijl het aantal applicaties dat snel de markt op moet alleen maar groeit. Bovendien wordt het IT-landschap complexer en neemt de afhankelijkheid van technologie ook verder toe. Om deze uitdagingen aan te gaan, kiezen organisaties steeds meer voor intelligente testautomatisering. Het effectief automatiseren van testprocessen komt de kwaliteit van het digitale product ten goede. Het kost minder waardoor er budgetruimte ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Toch leert dit onderzoek dat slechts 16 procent van de organisaties slim automatiseren van testprocessen op dit moment optimaal benut. Respondenten zien de explosieve groei aan data sets, het gebrek aan goede Artificial Intelligence oplossingen en opkomende wet- en regelgeving zoals GDPR (General Data Protection Regulation) als voornaamste hindernissen op de weg naar beter en verder automatiseren van testactiviteiten.

“Om te kunnen blijven concurreren, moeten kwaliteitszorg- en testorganisaties opschuiven naar een slimmer en zelfsturend ecosysteem waar verregaande automatisering, voorspellende kwaliteitsanalyses en intelligentiegedreven testaanpakken deel van uitmaken. Deze nieuwe aanpak draagt ook bij aan betere bedrijfsresultaten. Digitale transformatie biedt enorme groeikansen, maar dat betekent wel dat bedrijven hun huidige veelal traditionele organisatiestructuren moeten doorbreken. Werken volgens agile en DevOps methodes moet uiteindelijk ook in dienst staan van meer klant- en businesswaarde,” vertelt Hans van Waayenburg, wereldwijd CEO van Sogeti en lid van de Group Executive Committee van Capgemini.

“We zijn trots dat we dit jaar, met het World Quality Report, IT-managers inzicht kunnen geven in de impact van agile, DevOps en digitale transformatie. Dagelijks zijn we met onze klanten getuige van het samenvloeien van deze trends. Daarmee wordt dit rapport des te relevanter voor beslissers. Het getuigt daarnaast van onze betrokkenheid om samen met onze klanten de transformatie te doorlopen die nog voor ons ligt”, zegt Raffi Margaliot, Senior Vice President en General Manager, Application Delivery Management van Micro Focus.

Onderzoeksmethode
Voor het World Quality Report, dat al sinds 2009 wordt gepubliceerd, zijn dit jaar 1.660 IT-functionarissen uit 32 landen geïnterviewd. Dit is het enige wereldwijde onderzoek dat inzage geeft in kwaliteitszorg voor IT-applicaties. Voor deze negende editie is een hybride gegevensverzamelingsmethode ingezet. Zo zijn hiervoor zowel computergestuurde telefonische als webinterviews toegepast. Op basis van een analyse van zes type respondentgroepen (CIO, VP Applicaties, IT-directeur, QA/ Testing Manager, CDO/CMO en CTO/Hoofd digitale producten). Voor dit World Quality onderzoek zijn verder respondenten uit de hele wereld geïnterviewd via kwantitatieve gesprekken, gevolgd door kwalitatieve diepte-interviews.

Download hier het gratis rapport.

Partners