16-01-2018

Subsidie voor onderzoeken op snijvlak Big Data en Digital Humanities

Deel dit bericht

Drie onderzoeksprojecten ontvangen ruim 1,5 miljoen euro financiering om verbindingen te leggen tussen het onderzoek voor de creatieve industrie met Digital Humanities-onderzoek en grootschalige digitale infrastructuren.

Binnen het onderzoeksprogramma ligt de aandacht op de interpretatie en ontsluiting van grote, complexe databestanden die mogelijkheden bieden voor nieuwe inzichten en doorbraken door het toepassen van nieuwe methodes en technieken. De projecten zijn gehonoreerd binnen het unieke onderzoeksprogramma 'Smart Culture – Big Data/Digital Humanities'.

Smart Culture – Big Data/Digital Humanities is een gezamenlijk initiatief van NWO Sociale en Geesteswetenschappen, NWO Exacte en Natuurwetenschappen, de topsector Creatieve Industrie en het nationale onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van vier jaar.

Kennis toegankelijk maken
Smart Culture – Big Data / Digital Humanities is een van de onderzoeksprogramma's van de topsector Creatieve Industrie. Binnen deze topsector vindt onderzoek plaats waar de creatieve industrie van kan profiteren. Ook wordt kennis toegankelijk gemaakt voor de sector en wordt samenwerking bevorderd tussen onderzoekers en ondernemers.

Dutch digital delta
Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen, is Commit2Data in het leven geroepen. Commit2Data is een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking (PPS), gericht op cross-sectorale samenwerking aan big data vraagstukken. Commit2Data is een initiatief van dutch digital delta, dat als missie heeft om het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen te helpen innovaties met ICT te realiseren en de internationale positie van Nederland als land om te investeren in en met ICT-innovatie te verstevigen.

Bekijk het overzicht met gehonoreerde onderzoeksprojecten 2017.

Partners