29-01-2018

Startup Connecterra gebruikt Google TensorFlow om veestapel gezond te houden

Deel dit bericht

TensorFlow, de open source-softwarebibliotheek van Google voor machine learning, wordt door bedrijven, non-profitorganisaties, onderzoekers en ontwikkelaars op bijzondere manieren ingezet. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Connecterra gebruikt machine learning om melkveehouders te helpen hun koeien gezond te houden en boerderijen efficiënt te laten werken.

Connecterra betekent ‘verbonden aarde’. Connecterra is opgericht door Yasir Khokhar en Saad Ansari op basis van een simpele aanname: “als we inzichten uit de wereld der natuur kunnen putten en technologie inzetten om wijs te worden uit alle data, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan oplossingen voor de meest prangende problemen van onze tijd”.

Gedrag in kaart brengen
Het begon allemaal toen Yasir Khokhar verhuisde naar een boerderij bij Amsterdam. Na jarenlang in de ICT-wereld te hebben gewerkt, zag hij al snel in dat de zuivelindustrie een sector was waar technologie voor grote impact kon zorgen. De oprichters vroegen zich af of technologie koeien gezonder kon maken en daarmee boeren aan betere bedrijfsresultaten kon helpen. Deze gedachtengang bracht de oprichters ertoe om in de weekends en avonden te werken aan wat uiteindelijk Ida (Intelligent Dairy Farmer’s Assistant) zou worden - een product dat gebruik maakt van TensorFlow, het machine learning-framework van Google, om het gedrag van koeien in kaart te brengen en te doorgronden en melkveehouders praktische inzichten te bieden in de gezondheid van hun veestapel.

Verbeteren van efficiency
Ida leert patronen te herkennen in de bewegingen van koeien door de sensoren die de koeien dragen. Deze data worden gebruikt om machine learning modellen in TensorFlow te trainen zodat uiteindelijk Ida activiteiten van koeien kan detecteren (eten, drinken, rusten, vruchtbaarheid, temperatuur enzovoort). Het gaat echter niet alleen om het bijhouden van deze informatie, ook wordt Ida gebruikt om problemen vroegtijdig te signaleren, denk bijvoorbeeld aan kreupelheid of spijsverteringsproblemen, en aanbevelingen te doen aan boeren hoe zij hun koeien gezond kunnen houden en de efficiency van hun boerderijen kunnen verbeteren. Door deze inzichten te gebruiken zien Khokhar en Ansari al productiviteitstoenames van 30 procent en meer.

Grote problemen oplossen
Connecterra ziet het ondersteunen van melkveehouders slechts als de eerste stap. Op de lange termijn denkt het bedrijf deze technologie, en kunstmatige intelligentie in het bijzonder, in te kunnen zetten om grote problemen op te lossen. Neem bijvoorbeeld voeding: in 2050 zullen er 9 miljard bewoners op deze aarde zijn, en er is een toename van de voedselproductie met 60 procent nodig om iedereen van eten te kunnen voorzien. Dat betekent volgens Connecterra dat een radicale oplossing nodig is en kunstmatige intelligentie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Meer informatie: Connecterra

Partners