12-03-2018

Nederland ICT introduceert Data Pro Code in aanloop naar GDPR

Deel dit bericht

Volgens Nederland ICT is de ICT-sector zeer divers, maar wat de meeste ICT-bedrijven gemeen hebben is: ze verzamelen, bewerken en bewaren data in opdracht van klanten. Voor deze rol van data processor of verwerker geeft de AVG/GDPR andere regels dan voor verantwoordelijken. Om ICT-bedrijven te helpen aan deze regels te voldoen, heeft Nederland ICT de Data Pro Code ontwikkeld.

De term Data Pro verwijst naar beide aspecten van gegevensbescherming: juridisch (data processor) en bedrijfsmatig (data professional). Met de Data Pro Code wil Nederland ICT naar eigen zeggen bedrijven in de eerste plaats helpen om te voldoen aan de wet en daarnaast om aan hun klanten te laten zien dat ze op een professionele manier omgaan met hun data.

Concrete invulling
De AVG biedt in grote lijnen principes voor de omgang met persoonsgegevens. De vertaling en invulling van deze principes verschilt sterk per branche of zelfs per bedrijf. In de AVG wordt daarom expliciet verwezen naar de rol van brancheverenigingen bij het implementeren van de Avg. Met het ontwikkelen van de Data Pro Code wil Nederland ICT invulling geven aan deze rol.

In samenwerking met haar leden heeft Nederland ICT de eisen die de AVG stelt aan verwerkers vertaald naar acht principes. In deze principes staat uitgelegd wat er van een professionele data processor kan worden verwacht. De Data Pro Code vormt ook de basis voor de standaard verwerkersovereenkomst van Nederland ICT. In deze overeenkomst wordt vastgelegd hoe een bedrijf aan de principes uit de code voldoet (het Data Pro Statement).

Helder keurmerk
Data processors die de Data Pro Code toepassen kunnen hiermee laten zien dat zij staan voor een professionele omgang met persoonsgegevens die aan hen worden toevertrouwd. Voor klanten en ketenpartners biedt de code duidelijkheid en transparantie over wat ze van ICT-bedrijven mogen verwachten.
Nederland ICT wil verder bedrijven die voldoen aan de code gelegenheid geven om dit aan te tonen door middel van een Data Pro Certificate, dat door een onafhankelijke partij zal worden uitgevoerd en jaarlijks getoetst op basis van actuele wetgeving.

Meer informatie: Nederland ICT

Tags:

AVG, Data, Privacy, GDPR, ICT

Company:

Nederland ICT

Partners