15-08-2018

CSR: noodfinanciering studie kunstmatige intelligentie

Deel dit bericht


De Cyber Security Raad luidt de noodklok voor het feit dat een aantal universiteiten heeft aangegeven de studentengroei voor de studie kunstmatige intelligentie en aanverwante studies als data science en business analytics vanwege capaciteitsproblemen niet meer aan te kunnen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet geld reserveren om te voorkomen dat universiteiten een studentenstop instellen voor kunstmatige intelligentie en aanverwante studies. Deze oproep doet Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van de Cyber Security Raad.

Eerder werd al bekend dat vijf van de zes universiteiten die de opleiding kunstmatige intelligentie of een aanverwante studie aanbieden de instroom studenten wil beperken of dat overweegt. De interesse voor deze opleidingen is dermate groot dat er onvoldoende capaciteit is. Op sommige instellingen is deze stroom zelfs verdubbeld.

De Cyber Security Raad noemt de studentenstop ongewenst en een zorgelijke ontwikkeling. "We hebben die kennis ontzettend hard nodig, dat is een randvoorwaarde om een veilige digitale economie te hebben", zegt Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van de raad. "Er is een enorm tekort aan opgeleide jongeren in deze richtingen en dan gooien de universiteiten de deuren dicht. Dat kan natuurlijk niet waar zijn."

Half miljard
De raad vraag aan minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven om op zeer korte termijn noodfinanciering ter beschikking te stellen aan de universiteiten voor meer capaciteit om de toestroom aan de studies in ieder geval in 2019 op te vangen. Dezentjé Hamming-Bluemink denkt dat er minstens een half miljard euro nodig is.
Daarnaast adviseert de raad de minister een multidisciplinair team samen te stellen die universiteiten actief ondersteunt bij het vinden van personeel en middelen. Dezentjé Hamming-Bluemink, die ook voorzitter is van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, zegt dat haar achterban mensen vrij kan maken om parttime te doceren op de universiteiten, de zogenaamde hybride docent.

Duitsland
Dezentjé Hamming-Bluemink waarschuwt voor een uitstroom van talent naar het buitenland of naar andere studies. Een land dat veel in cybersecurity investeert is volgens haar Duitsland en weet daarmee ook Nederlandse studenten aan te trekken. Eerder al riepen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland op tot een nationaal actieplan vanwege het tekort aan gekwalificeerde docenten kunstmatige intelligentie en de stijgende onderwijsvraag.

Partners