26-09-2018

GoDataDriven en Big Data Expo presenteren resultaten Data Survey 2018/19

Deel dit bericht

Hoe datagedreven zijn organisaties wereldwijd? Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft GoDataDriven in samenwerking met Big Data Expo en verschillende andere partners de Data Survey uitgevoerd. In totaal 1.345 respondenten deelden hun inzicht en ervaringen op het gebied van onder meer datastrategie en technologie, data science en kunstmatige intelligentie en de beste manier om talent te binden.

Volledig potentieel benutten
Organisaties zijn net als in voorgaande edities overtuigd van de mogelijkheden van data en datatoepassingen, maar het blijft de vraag of organisaties in staat zijn om deze potentie volledig te realiseren. Onder de deelnemers blijkt dat inmiddels 80 procent data inzet om dashboards en rapporten mee samen te stellen, maar dat slechts de helft van alle respondenten data inzet om voorspellende modellen te ontwikkelen. Mogelijke oorzaak hiervoor is de combinatie van ondermaatse datakwaliteit, uitdagingen die organisaties ervaren bij het opbouwen van kennis en beperkte mogelijkheden om te experimenteren.

De juiste cultuur ontwikkelen
Het 2018/19 rapport van Data Survey toont aan dat om echt datagedreven te worden, organisaties zich moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit proces start met een duidelijke visie en managementondersteuning die verder gaat dan enkel het beschikbaar stellen van budget. Het is essentieel voor het management om een cultuur te voeden die draait om kennisdeling, ruimte en middelen om te experimenteren, en het stimuleren van een transparante organisatie en beslisprocessen.

Gedeelde visie ontwikkelen
De personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor strategie, ervaren de ondersteunende systemen en professionele training als de twee minst belangrijke aspecten van een succesvolle datastrategie. Ontwikkelaars en gebruikers van datatoepassingen daarentegen waarderen precies deze elementen op een bovengemiddeld niveau. Ondersteuning vanuit het management en een duidelijke visie zijn voor deze groep ook bovengemiddeld belangrijk. Het is voor het management dan ook belangrijk om duidelijk te zijn over de visie op de waarde van data voor hun organisatie.

Ontwikkelaars kiezen voor een werkgever op basis van aspecten als de expertise binnen hun team en de ruimte om te experimenteren. Terwijl de dynamiek in elke markt alsmaar toeneemt, blijft de grootste uitdaging voor elke organisatie om zich aan te passen en om kennis op te bouwen van big data en data science.

Vrijheid om te experimenteren
Experimenteren is essentieel om nieuwe inzichten op te bouwen en te innoveren. Ruim twee-derde van alle deelnemers gaf aan dat, hoewel er voldoende ruimte is om te experimenteren binnen hun organisatie, het lastig is om hier de tijd voor te vinden.

Experimenten leiden niet altijd direct tot nieuwe toepassingen, maar leveren, mits goed uitgevoerd, altijd nieuwe inzichten. Met deze inzichten kunnen organisaties hun begrip van de markt en het interne kennisniveau verhogen. Data Survey 2018/19 toont aan dat dit nodig is. Organisaties geven hun huidige kennisniveau een krappe voldoende (6,3), terwijl ze de wens om het kennisniveau te verhogen een 7,9 toekennen.

Dashboards voorbij
Acht van de tien onderzochte organisaties gebruiken data om dashboards en rapporten mee te ontwikkelen, maar slechts de helft van de onderzochte organisaties ontwikkelt ook voorspellende modellen. Ondermaatse datakwaliteit en gebrek aan vaardigheden zijn hiervoor belangrijke redenen, wat ertoe leidt dat bijna de helft van de organisaties de hulp inroept van externe partijen.

Organisaties die investeren in de ontwikkeling van voorspellende modellen, beschikken over het algemeen over een specifieke advanced analytics afdeling of hebben deze verantwoordelijkheid ondergebracht bij de IT-afdeling. Bij organisaties met een beperktere capaciteit in het ontwikkelen van modellen is deze verantwoordelijkheid over het algemeen minder duidelijk georganiseerd of ligt de verantwoordelijkheid bij businessafdelingen.

Lokale verschillen
Uit Data Survey 2018/19 blijkt verder dat Amerikaanse professionals het meest positief zijn over en het meest vergevorderd zijn in datatoepassingen. Hier zien we ook dat data het vaakst geïntegreerd is in de overkoepelende strategie. Aan de andere kant focussen Duitse organisaties zich meer op processen en ondersteunende systemen dan op het uitvoeren van experimenten, wellicht omdat zij nog niet werken volgens agile best-practices.

De drie dominante wereldwijde datatrends zijn: het in productie brengen van machine learning modellen, deep learning en neurale netwerken, en Internet of Things (IoT). In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zien we dat blockchain deep learning en neurale netwerken vervangt in de top drie (Frankrijk 50 procent en Verenigd Koninkrijk 43 procent).

Het complete rapport Data Survey 2018/19 is hier te downloaden.

Partners