28-09-2018

Dynatrace vergroot inzicht Microsoft Azure met Docker-monitoring

Deel dit bericht

Dynatrace, specialist in software intelligence, heeft de monitoring van microservices uitgebreid voor Microsoft Azure, met ondersteuning voor Windows Server Containers (Docker for Windows). Nu het Dynatrace-platform zowel Windows als Linux hosts ondersteunt, kunnen organisaties automatisch en platformonafhankelijk gecontaineriseerde omgevingen monitoren, inclusief op AI-technologie gebaseerde identificatie van performanceproblemen en -oorzaken.

Dit moet een diepgaander inzicht in de containertechnieken binnen gebruikte cloudomgevingen en een geautomatiseerde oplossing van problemen, waardoor softwaretoepassingen sneller te implementeren zijn.

Docker containers vereenvoudigen het verpakken van applicaties of microservices, zodat ze eenvoudiger tussen hosts te verplaatsen zijn zonder de image aan te hoeven passen. Oorspronkelijk ontwikkeld voor Linux, maakt Docker voor Windows tevens het creëren van containers voor Windows-applicaties mogelijk, die rechtstreeks op een Windows-server te implementeren zijn. Als Dynatrace op een Windows-host is geïmplementeerd detecteert de software-agent automatisch alle Docker-containers die daarop draaien. Daarna bouwt en onderhoudt Dynatrace met behulp van AI een complete realtime relatiekaart, ongeacht de omvang of complexiteit van de IT-omgeving. Daarmee kunnen IT-teams alle gecontaineriseerde applicaties in de totale netwerk- of cloudomgeving monitoren.

Bouwstenen van moderne cloudomgevingen
“Microservices die in Docker-containers draaien zijn de bouwstenen van moderne cloudomgevingen”, zegt Steve Tack, SVP Product Management van Dynatrace. “De dynamische eigenschappen en schaalbaarheid van containeromgevingen leiden echter tot een toenemende complexiteit voor IT-teams om te monitoren en te managen. “Dynatrace biedt daarom automatische monitoring van applicaties en services in containers en de hosts waarop ze draaien. Als IT-teams alle monitoringdata in de totale context zien, krijgen ze een holistisch inzicht van de applicatieperformance en een completer inzicht in de performance van gebruikte cloudomgevingen. Op basis daarvan kunnen ontwikkelaars hun software-architectuur verder verbeteren. Met de nieuwe ondersteuning van Docker voor Windows spelen wij in op een sterk groeiende behoefte. Organisaties die Dynatrace gebruiken kunnen daardoor sneller betere software implementeren, hun cloudoperaties automatiseren en moderniseren en de gebruikersexperience verbeteren. Onafhankelijk van het platform waarop ze applicaties of services willen implementeren.”

AI-gebaseerde oplossing
Er is volgens Gabe Monroy, Lead Product Manager Cloud Native Compute bij Microsoft Azure, veel belangstelling voor Docker voor Windows in Microsoft Azure. “Ontwikkelaars kunnen daarmee eenvoudiger applicaties in de cloudomgevingen van hun organisaties kunnen implementeren en managen. “Omdat het gebruik daarvan sterk toeneemt, werken wij graag met Dynatrace samen om organisaties in staat te stellen deze complexe omgevingen te kunnen monitoren met een AI-gebaseerde oplossing voor meer inzicht en een realtime geautomatiseerde probleemoplossing.”

Partners