07-11-2018

KNVI houdt Smart Humanity-event op 13 december

Deel dit bericht

De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) houdt op 13 december een evenement over Smart Humanity. Centraal staat de vraag hoe Informatie Managers en IT'ers om moeten gaan met ethische dilemma’s die ontstaan door nieuwe technologische ontwikkelingen als big data en kunstmatige intelligentie. Onderdeel van het programma is een bijzondere hackathon waarin het ministerie van Defensie, de politie en NCTV voor het eerst samenwerken. Het evenement vindt plaats in het EYE Filmmuseum in Amsterdam.

Tijdens het evenement gaan de sprekers in op de voor- en nadelen van de digitale transformatie en de manier waarop bedrijven en instellingen moeten omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Trendwatcher Sander Duivestein zal in een razend tempo laten zien waar kansen en bedreigingen liggen voor de nabije toekomst. Tech-ondernemer Jim Stolze houdt een pleidooi voor een “Algorithm Hall of Fame” en filosoof, jurist en schrijver Maxim Februari gaat dieper in op de morele overtuigingen die ten grondslag liggen aan de technologische ontwikkelingen. Zijn er door de digitale transformatie nieuwe ethische theorieën nodig, nu regels en principes niet langer op schrift staan?

Verantwoordelijkheid ethische dilemma’s
De KNVI is van mening dat informatieprofessionals zelf verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om ethische dilemma’s. Aan alle deelnemers van Smart Humanity 2018 wordt dan ook gevraagd hun ethische en morele dilemma’s op te schrijven. De pijnpunten zullen worden voorgelegd aan een panel van ervaringsdeskundigen dat bestaat uit onder andere Hans Strikwerda, zelfstandig management consultant en hoogleraar Organisatieleer en Organisatieverandering aan de Universiteit van Amsterdam en Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad.

Duovoorzitter van de KNVI Paul Baak zegt over het belang van Smart Humanity: ”We moeten leren om de kansen en bedreigingen, de risico’s en de verleidingen van technologie te doorzien. Technologie maken we immers zelf. Tegenwoordig domineert het idee dat technologie overheerst en allesbepalend is. Dat is echter de wereld op z’n kop. IT-voorzieningen zijn immers gebaseerd op wiskunde en logica die voortkomen uit ons denken. Het menselijke aspect moet altijd meegenomen worden.”

Bijzondere hackathon
Vanaf middernacht wordt er een bijzondere, 24 uur durende hackathon gehouden waarin voor het eerst het ministerie van Defensie, de politie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) samenwerken. Deelnemers kunnen zelf kiezen op welk niveau ze meedoen. Er is een masterclass voor beginners die daarna onder begeleiding verder kunnen gaan. Gevorderden en professionals kunnen zich vastbijten in specifieke casussen van defensie, de politie en NCTV. De minimumleeftijd is vijftien jaar en winnaars komen in aanmerking voor stages en gesprekken voor een baan of een opdracht.

Aanmelden
Aan de hand van vijf inhoudelijke thema’s wordt de dag gevuld met lezingen, debatten, actieve sessies en buitenactiviteiten. Deelnemers kunnen zich voor één of meerdere tijdsvakken aanmelden of een dag-passe-partout nemen. De vijf thema’s zijn:
- Smart GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums)
- Smart Me & Ethiek
- Smart Mobility
- Smart Industries
- Smart Cities

Aanmelden voor Smart Humanity 2018 kan hier.

Partners