16-01-2019

NEN presenteert concept praktijkrichtlijn op gebied van Smart City

Deel dit bericht

Op initiatief van NEN Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NL-SAG SC) is er een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ontwikkeld dat concrete handvatten om met Open Urban Platforms (OUP) aan de slag te gaan. Het eerste concept is open voor commentaar en nieuwe tekstvoorstellen. Belanghebbenden worden uitgenodigd om op alle onderdelen inhoudelijk te reageren en casussen in te brengen.

Op het gebied van smart cities zijn de afgelopen jaren in veel projecten (ESPRESSO, EIP, Synchronicity, Ruggedized, IES Smart City Framework, TM Forum, FIWARE) architecturen opgesteld voor Urban Platforms. Deze verschillende projecten hebben hetzelfde doel: zorgen dat data slim en betrouwbaar gebruikt kan worden over klassieke domeinen heen, dat de steden niet afhankelijk zijn van een leverancier voor hardware- en software-oplossingen in de smart city. Daarbij komt ook dat inwoners en bedrijven elkaar toegang verlenen tot hun data op een veilige en vertrouwde manier.

Afgelopen jaar heeft een groep experts van gemeenten, kennisinstellingen en industrie gewerkt aan de NPR. Deze richtlijn geeft concrete handvatten voor:
- Het borgen van interoperabiliteit en data portabiliteit in een smart city;
- Het inzetten van Open Urban Platform (OUP) als vertrouwde infrastructuur voor digitale diensten in de stad;
- Het eigendom van OUP;
- De rol van de gemeente.

Input en commentaar indienen
Het eerste concept van de NPR is nu beschikbaar voor marktconsultatie. Er kan commentaar en input geleverd worden via normontwerpen.nen.nl tot 7 februari 2019 door belanghebbenden.
Verder kan er ook gereageerd worden door bijeenkomsten bij te wonen. Deze vinden plaats op drie verschillende data en locaties:
28 januari 2019 (15:00-17:00) Utrecht;
30 januari 2019; (14:00-16:00) Eindhoven;
5 februari 2019 (14:00-16:00) Zwolle.

Geïnteresseerden voor deelname aan een van de bijeenkomsten kunnen zich aanmelden vóór 21 januari 2019 via NEN. De verwachting is dat de NPR begin juni 2019 wordt gepubliceerd.
Meer informatie over de Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities.

Company:

NEN

Partners