13-03-2019

Centric helpt Gouda gebiedsinrichting beleefbaar maken met VR

Deel dit bericht

In Gouda zijn binnenkort virtuele toekomstige versies van de stad te verkennen al voordat de schop in de grond gaat. De gemeente werkt samen met Centric en Geodan Go aan virtualisatie van delen van de stad.

In aanloop naar de Omgevingswet is de gemeente Gouda koploper in een traject waarbij 3D virtual en augmented reality technologie wordt ingezet om beleidsmakers, bestuurders en inwoners een nieuwe gebiedsinrichting al te laten beleven voordat deze ontwikkeld wordt.

De gemeente zet daarvoor in samenwerking met Centric de zogenaamde Geomagine-technologie in. Op basis van gebiedsdata wordt daarmee eerst een virtuele versie gecreëerd van de huidige situatie. Vervolgens worden via slimme verwerking van ruimtelijke plannen verschillende virtuele versies van de toekomst opgetrokken, compleet met verkeer en geluid. Deze toekomstscenario’s kunnen dan ervaren worden via een VR-bril, smartphone, tablet of PC.

Bouwplannen snel inzichtelijk
“Gouda heeft ambitieuze woningbouwplannen voor de Spoorzone, vertelt wethouder Rogier Tetteroo van Ruimtelijke Ontwikkeling. “Samen met de provincie Zuid-Holland werken we aan de bouw van 1000 extra woningen, voor iedere portemonnee. Een uitdagende opgave, ook ruimtelijk gezien. Door deze samenwerking kunnen we bouwplannen straks snel inzichtelijk maken en in een vroeg stadium optimaliseren. Dat is een belangrijke meerwaarde.”

Door ruimtelijke plannen van tevoren beleefbaar te maken is de uiteindelijke impact ervan beter in te schatten. Zo maakt 3D-beleving de gevolgen van verschillende ruimtelijke scenario’s inzichtelijk. Met de feedback die dit oplevert, kan de gemeente plannen optimaal laten aansluiten bij de belangen van initiatiefnemers, omwonenden en overige belanghebbenden.

Nieuwe Spoorzone te ervaren in VR
De virtuele gebiedsinrichting wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de Goudse Spoorzone en de verbinding tussen het stationsgebied en het stadscentrum. Voor deze plek is gekozen omdat de ontwikkeling van de Spoorzone een aanzienlijke ruimtelijke impact heeft. Het VR-model van Gouda kan in de toekomst verder worden uitgebreid met nieuwe ruimtelijke plannen en voorstellen.

De samenwerking met Centric en Geodan Go – ontwikkelaar van Geomagine – past in de ambities van de gemeente Gouda en ondernemerskoepel Gouda Onderneemt! om samen met lokale IT-partners technologische innovaties te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken.

Company:

Centric

Partners