18-06-2019

PMI: Zes AI-technologieën die invloed hebben op projectprofessionals

Deel dit bericht

Het Project Management Institute (PMI) heeft vandaag het volgende rapport uitgebracht: 2019 Pulse of the Profession® In-Depth Report: AI Innovators: Cracking the Code on Project Performance. Het rapport geeft een diepgaand inzicht in de wijze waarop kunstmatige intelligentie (AI) invloed heeft op organisaties en het projectbeheerberoep.

Uit bevindingen blijkt dat AI-disruptie zich voordoet en op grote schaal plaatsvindt: 81 procent van de respondenten meldt dat hun organisatie wordt beïnvloed door AI-technologieën; 37 procent zegt dat het aannemen van AI-technologieën een hoge prioriteit heeft voor hun organisatie; en projectprofessionals verklaren dat ze verwachten dat het aandeel van de projecten die ze beheren met AI de komende drie jaar van 23 naar 37 procent zal stijgen.

Deze inzichten uit een onderzoek onder 551 projectbeheerders wereldwijd laten zien dat de aanwezigheid van AI-technologieën blijft groeien, zodat veranderingen nodig zijn in de manieren waarop projecten worden beheerd en organisaties strategie implementeren. Het rapport identificeert zes AI-technologieën die invloed hebben op organisaties wereldwijd. De drie AI-technologieën die momenteel het grootste aantal organisaties beïnvloeden, zijn:

 • Kennisgebaseerde systemen: begrijpt de context van de gegevens die worden verwerkt en helpt het leren van mensen en het nemen van beslissingen te ondersteunen.
 • Machine learning: analyseert gegevens om modellen te bouwen door patronen te detecteren, waardoor een betere besluitvorming met minimale menselijke tussenkomst mogelijk is.
 • Beslissingsbeheer: creëert een intelligent proces of een reeks processen op basis van regels en logica om de besluitvorming te automatiseren.

In de komende drie jaar verwachten projectprofessionals dat de impact van deze AI-technologieën zal groeien:

 • Expertsystemen: emuleert en bootst menselijke intelligentie, vaardigheden of gedrag na op een bepaald gebied of voor een bepaald onderwerp of vaardigheid.
 • Diepgaand leren: bouwt, traint en test neurale netwerken die uitkomsten voorspellen en/of ongestructureerde gegevens classificeren op basis van waarschijnlijkheden.
 • Robotische procesautomatisering: automatiseert en bootst menselijke taken na om bedrijfsprocessen te ondersteunen.

In een recent Pulse of the Profession® -rapport riep PMI organisaties op hun Project Management Technology Quotient (PMTQ) te versterken, wat een manier is om het vermogen van een organisatie om technologie te beheren en te integreren op basis van de behoeften van de organisatie of het onderhanden project, te evalueren. Naarmate organisaties in toenemende mate AI-technologieën aannemen, is het hebben van een sterk PMTQ essentieel.

“Wat dit rapport laat zien, is dat het tijd is om te gaan nadenken over hoe organisaties de AI-technologieën optimaal kunnen gebruiken om projectsucces te behalen,” aldus Michael DePrisco, vicepresident van global solutions bij PMI. “Daar projectprofessionals grotendeels verantwoordelijk zijn voor het helpen implementeren van veranderingen, zullen ze een cruciale rol spelen bij het beïnvloeden van de aanname van deze technologieën in hun organisaties. Op basis van PMI-onderzoek weten we dat organisaties met een hoog Project Management Technology Quotient (PMTQ) begrijpen dat voor het benutten van de waarde van AI meer nodig is dan alleen het implementeren van de technologie. Het vereist een nieuwe mentaliteit, een leercultuur en ondersteuning van de top om een organisatorische infrastructuur tot stand te brengen die tot succes leidt.”

Uit onderzoek van Accenture blijkt zelfs dat de meeste visionaire organisaties vijf kernprincipes toepassen op hun AI-investeringen. Deze worden de MELDS-principes genoemd volgens welke organisaties worden aangemoedigd aan om het volgende te doen:

 • Bevorderen van de juiste Mentaliteit
 • Stimuleren van Experimentatie
 • Ondersteunen van actief betrokken Leiderschap
 • Opnemen van Data in strategie
 • Cultiveren van nieuwe Skills (vaardigheden)

Organisaties die deze vijf principes omarmen, worden AI-innovators genoemd en hebben meer kans dan organisaties die geen van de principes (AI Laggards, oftewel AI-achterblijvers) omarmen om een organisatorische infrastructuur tot stand te brengen die leidt tot projectsucces. Volgens Pulse®-gegevens is er een duidelijke beloning voor organisaties die het voortouw nemen met AI. AI-innovators presteren beter dan AI-achterblijvers (Laggards) op verschillende belangrijke projectstatistieken:

 • Betere tijdige levering: AI-innovators melden dat ze 61 procent van hun projecten op tijd afleverden, tegenover 47 procent voor AI-achterblijvers.
 • Betere realisatie van voordelen: AI-innovators melden dat 69 procent van hun projecten 95 procent of meer van hun zakelijke voordelen realiseerde, vergeleken met 53 procent van de projecten voor AI-achterblijvers.
 • Hogere ROI: AI-inovators melden dat 64 procent van hun projecten hun oorspronkelijke ROI-schattingen haalde of overtrof, tegenover 52 procent van de projecten voor AI-achterblijvers.

Succesvolle implementatie van AI-technologie vereist dat organisaties hun prioriteiten verleggen. Het is niet alleen belangrijk om te kijken naar het PMTQ als een mate van paraatheid, maar ook hoe goed een organisatie zich houdt aan de MELDS-principes. Dit is vooral belangrijk omdat steeds meer AI-technologieën in de komende jaren in de activiteiten worden geïntegreerd.

Lees meer over het 2019 Pulse of the Profession® In-Depth Report: AI Innovators: Cracking the Code on Project Performance op www.PMI.org/Pulse.

Partners