02-07-2019

Info Support brengt foodsector samen om innovatie te stimuleren

Deel dit bericht

Info Support heeft in juni een ronde-tafelbijeenkomst georganiseerd over digitale transformatie in de foodsector. Tijdens deze bijeenkomst hebben ruim twintig organisaties uit de foodsector onderling kennis en ervaringen uitgewisseld over hoe de inzet van technologie kan bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en versnellen van innovatie. Deelnemers waren onder meer: Delicia, Avebe, Hydrologic, La Place, ICT Valley, Heineken, Thuisbezorgd, Microsoft, ZLTO en Nedap.

Binnen de Gelderse Vallei werken verschillende gemeenten, kennisinstellingen en voedselbedrijven nauw samen om de positie van de regio als de Food Valley van Nederland te verstevigen. Info Support levert hier een actieve bijdrage aan door regionale en multinationale ondernemingen binnen de foodsector met elkaar in contact te brengen. Door gezamenlijk te spreken over de kansen die technologische vernieuwing, kennisdeling en samenwerking de sector bieden, ontstaan nieuwe initiatieven die groei en innovatie mogelijk maken.

“Om maximaal te profiteren van de kansen die digitalisering biedt, zijn leiderschap en slimme inzet van IT noodzakelijk”, stelt Lammert Vinke, Unit Manager Agriculture, Food & Retail bij Info Support. “Bedrijven die vooroplopen met digitalisering zijn effectiever dan hun concurrenten. De ronde tafelbijeenkomst laat zien dat er veel bereidheid is om van elkaar te leren. Er zijn volop kansen; niet alleen voor de deelnemers aan deze ronde tafelbijeenkomst, maar zeker ook voor de regio.”

Partners