16-07-2019

Trend Micro: Interne communicatie schiet tekort in DevOps-transitie

Deel dit bericht

Trend Micro, aanbieder in cybersecurity-oplossingen, presenteert onderzoeksresultaten die aantonen dat - ondanks de beloofde bedrijfsvoordelen van een DevOps-cultuur - de meerderheid van de ondervraagde IT-leiders gelooft dat communicatie tussen IT-security en softwareontwikkeling eerst aanzienlijk moet verbeteren om succes te kunnen boeken.

In totaal namen 1.310 IT-besluitvormers van enterprise- en MKB-organisaties over de hele wereld deel aan het onderzoek van Trend Micro, dat is uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeksspecialist Vanson Bourne. Daarbij werden de attitudes van respondenten ten opzichte van DevOps onderzocht.

De IT-besluitvormers bevinden zich in uiteenlopende stadia van de DevOps-integratie, waarbij zij pogen hun teams, applicatieontwikkeling, informatie technology operations en security te integreren om zo hun ontwikkelcyclus te verkorten en te beveiligen. Terwijl bijna driekwart (74%) van de respondenten aangeeft dat DevOps-initiatieven belangrijker zijn geworden in het afgelopen jaar, is er nog een groter percentage dat vindt dat de communicatie binnen de IT-afdeling moest verbeteren.

Security niet vergeten
Ongeveer 9 op de 10 (89 procent) ondervraagden geven aan dat IT-security- en softwareontwikkelteams intensiever contact moeten hebben, terwijl volgens bijna 77 procent hetzelfde geldt voor ontwikkelaars, security en operations. Een derde (34 procent) meent dat deze silo’s het moeilijker maken om een DevOps-cultuur in de organisatie tot stand te brengen.
“De ervaring met softwareontwikkeling leert dat de grootste en beste procesverbeteringen nooit snel worden doorgevoerd vanwege de meest bepalende variabele: mensen met bestaande gedragspatronen en culturele achtergrond”, zegt Steve Quane, executive vice president of network defense & hybrid cloud security bij Trend Micro. “Organisaties die een DevOps-structuur implementeren, bewegen in een veelbelovende richting, maar security mag niet vergeten worden tijdens deze transitie.”

De beste manieren om culturele verandering aan te jagen zijn volgens IT-besluitvormers: integratie tussen teams bevorderen (61 procent), gezamenlijke doelen stellen (58 procent) en leermomenten tussen teams delen (50 procent). Maar liefst 78 procent van de respondenten geeft aan dat er verbetering nodig is op die gebieden.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Slechts een derde (33 procent) van de respondenten geeft aan dat DevOps een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen softwareontwikkeling en IT-operations. Dit is nog een indicatie van de suboptimale communicatie tussen teams. Het lijkt erop dat elke afdeling verantwoordelijkheid of eigenaarschap voelt voor het leiden van deze projecten.
Een belangrijk onderdeel van de uitdaging is dat ondanks het enthousiasme voor DevOps – 81 procent van de organisaties werkt al aan DevOps-projecten – slechts de helft (46 procent) een louter gedeeltelijk ontwikkelde DevOps-strategie heeft. Bijna 5 op de 10 ondervraagde IT-leiders (46 procent) bevestigen dat het verbeteren van IT-security meer prioriteit heeft in DevOps dan welke andere factor dan ook.

“Onafhankelijk van waar een organisatie zich in de transitie bevindt, zijn er nieuwe tools beschikbaar die security inbakken in het ontwikkelproces terwijl er gelijktijdig snelle uitrol van security wordt geautomatiseerd, wat tevens de risico’s verkleint en compliance garandeert”, vervolgt Quana.

Partners