25-09-2019

Atos faciliteert met consortium Smart City Hilversum

Deel dit bericht

Atos gaat met zes partners samenwerken met de gemeente Hilversum aan een veiligere, slimmere en productievere stad. Het IT-bedrijf is onderdeel van een consortium waarvan ook VodafoneZiggo, ViNotion, Sustainder, Sorama, Esri en Dynniq deel uitmaken.

In deze samenwerking zal men invulling geven aan toekomstgerichte maatschappelijke uitdagingen op onder andere het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Dit consortium heeft, na een aanbesteding, de opdracht gekregen een Smart City Hilversum te ontwikkelen op basis van Atos’ MyCity: een platform dat de beschikbare data van burgers, overheid en bedrijfsleven op één plek samenbrengt en een stad in staat stelt om daarmee de leefbaarheid in de stad te vergroten. Naar verwachting wordt de overeenkomst tussen Hilversum en het consortium in oktober ondertekend.

Data-gedreven diensten zullen met MyCity vooral een positieve impuls geven aan de mobiliteit en duurzaamheid in de stad. De verwerking van data die voor dit doel nodig zijn, voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente Hilversum op het gebied van privacy, open data principes en toegankelijkheid. Via een virtueel en fysiek ‘Smart City Lab’ kunnen de bewoners van de gemeente Hilversum tijdens informatiebijeenkomsten, workshops en inspiratiesessies óók een bijdrage leveren aan slimme oplossingen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun gemeente.

Consortium
Het consortium bestaat naast Atos uit zes partijen met uiteenlopende expertises die het mogelijk maken om een totaalpakket aan te bieden voor Smart City Hilversum:
- Esri verzorgt met het ArcGIS-platform de basis om (realtime) data over de leefomgeving samen te brengen en te analyseren.
- Dynniq voorziet in verkeerskundige en smart mobility-oplossingen die verkeersstromen inzichtelijk in kaart brengen en optimaliseren.
- Sorama is gespecialiseerd in het plaatsen van geluidscamera’s in de openbare ruimte die onder andere de veiligheid in het uitgaansleven en geluidsbelasting in kaart brengen, verkeer monitoren en ongelukken detecteren.
- Sustainder levert slimme verlichting en smart city-oplossingen, zodat straatverlichting meer functies krijgt dan alleen licht geven en daardoor een zeer duurzame oplossing is.
- Vinotion ontwikkelt software voor videobeeldinterpretatie.
- VodafoneZiggo zorgt voor de telecommunicatie en legt het netwerk en de verbindingen.

Slimme straatverlichting
De zeven partners brengen met slimme technologieën in combinatie met nieuwe en beschikbare data allerlei slimme oplossingen binnen handbereik. Smart City kan onder meer bijdragen aan de veiligheid op straat. Bijvoorbeeld door energiezuinige straatverlichting die automatisch feller wordt als iemand langsloopt. Ook worden burgers geholpen door het geven van real time verkeersinformatie en inzicht in vrije parkeerplaatsen. Dit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat er minder vervoersbewegingen zijn en auto’s minder stilstaan, waardoor de luchtkwaliteit in de stad verbetert. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook de aanrijtijden van hulpdiensten door middel van real-time informatie worden verkort, en kunnen stoplichten sneller reageren op het verkeersaanbod, waardoor de doorstroming van het verkeer verbetert.

Sensoren en camera’s
Al deze informatie wordt geleverd door sensoren en camera’s op strategische plekken in de stad, maar er zijn ook veel bestaande data beschikbaar. Door die data te koppelen, real-time te verwerken en door te geven aan de inwoners, lokale ondernemers en bezoekers van Hilversum draagt het Smart City-concept bij aan een grotere leefbaarheid in de gemeente.

Smart City maakt weg vrij voor burgerinitiatieven
Dankzij Smart City kunnen op een laagdrempelige manier initiatieven worden gestart door inwoners, maatschappelijke organisaties of de gemeente Hilversum. In een online omgeving krijgen inwoners meer inzicht in hun leefomgeving en de thema’s die spelen. Ook is het mogelijk te communiceren en samen te werken tussen inwoners en gemeente. Zo kan Hilversum samen met inwoners gemakkelijk werken aan lokale vraagstukken. Burgerinitiatieven kunnen worden doordacht en uitwerkt in het Smart City Lab.

Company:

Atos

Partners