24-12-2019

UiPath: Zeven voorspellingen over Robotic Process Automation in 2020

Deel dit bericht

De RPA-branche groeit als geen andere. Gartner heeft RPA benoemd als "het snelst groeiende segment binnen de wereldmarkt voor bedrijfssoftware" en voorspelt dat de markt voor RPAdiensten in 2020 naar schatting een kleine 7 miljard euro zal bedragen en binnen twee jaar zal doorgroeien naar bijna 11 miljard euro. 2020 wordt volgens Guy Kirkwood, trendonderzoeker bij UiPath, het jaar van een grote omwenteling op ITgebied, waarin de volwassen geworden RPA-branche wordt omarmd door de wereldeconomie, die zich aan de nieuwe werkelijkheid van 'automatisering voorop' en de grootschalige inzet van softwarerobots aanpast.

De snelheid waarmee RPA een volwaardige technologie voor bedrijfskritische toepassingen wordt, neemt toe. RPA wint aan snelheid vanwege economische verschuivingen; een nieuwe generatie medewerkers; en de versnelling van de technologische vooruitgang.

Organisaties reageren op de nieuwe mogelijkheden door hun automatisering te standaardiseren en op te schalen. Binnen de RPA-branche vindt consolidatie plaats, waarbij kleinere RPA-leveranciers worden overgenomen en er wordt gefuseerd om concurrerend te blijven. De vooruitgang tilt de RPAbranche en RPA–technologie naar een dusdanig hoog niveau, dat een 'automatisering voorop'strategie, waarin IT het uitgangspunt van het bedrijfsmodel is, steeds beter mogelijk wordt, maar vanuit concurrentieperspectief ook noodzakelijk.

Dit betekent dat bedrijven moeten leren werken met een hybride personeelsbestand van samenwerkende mensen en robots, en softwarerobots te gebruiken om dagelijkse processen te automatiseren en mensen vrij te maken voor creatieve, strategische taken. Guy Kirkwood, trendonderzoeker bij UiPath, geeft zeven RPA-voorspellingen voor 2020 en hoe die het zakelijke landschap zullen veranderen.


1. Wereldwijde economische neergang stuwt automatisering
Signalen in de financiële markten schetsen een negatief beeld. Philip Marey van de Rabobank voorziet voor 2020 een recessie in de VS en denkt dat de Fed de rente helemaal naar nul zal laten gaan. Daling van de lange rente en verminderde investeringen door bedrijven, zijn een afspiegeling van groeiende instabiliteit die wordt veroorzaakt door wereldwijde spanningen, conflicten en handelsoorlogen. Als het lage consumentenvertrouwen aanhoudt, drukt dat de vraagt, en ligt de volgende recessie op de loer. Normaliter ontslaan organisaties werknemers om zich door een dal te worstelen, maar automatisering opent nieuwe wegen. Mijn voorspelling is dat bedrijven hun bedrijfsmodel zullen aanpassen aan nieuwe automatiseringsmogelijkheden, en in de eerste plaats vooral de efficiëntie van hun medewerkers zullen verhogen door robots in te schakelen - in plaats van de oude reflex om te snijden in het personeelsbestand.

2. Wat YouTube is voor video, wordt RPA voor automatisering
Per 2020 zal RPA de plaats opeisen als hét centrale platform waarop ook andere bedrijfsautomatiseringstools huizen, ongeveer zoals YouTube de plaats is waar video-inhoud wordt gehuisvest. De centralisering van RPA loopt parallel met de ontwikkeling van beter (her-) bruikbare automatiseringscode, die zich daardoor eenvoudig verspreidt, ongeacht het marktsegment of de regio. Deze voorspelling is de voorbode van een langjarige trend waarin RPA steeds toegankelijker en beter uit te breiden wordt.

3. Meer organisaties zullen robots combineren en hergebruiken
In 2020 zullen robots steeds meer worden gestandaardiseerd voor gebruik in verschillende toepassingsgebieden en over de verschillende afdelingen van organisaties, en uiteindelijk over verschillende bedrijven en sectoren. Dit leidt tot beter voorspelbare implementaties en grootschaliger toepassing. RPA overstijgt daarmee de automatisering in silo's - die de voordelen van RPA juist beperkt.

4. Studenten die gaan werken, versnellen de inzet van automatisering
Bij veel bedrijven hebben medewerkers hun tanden lange tijd stuk gebeten op de gegevensuitwisseling tussen, en de integratie van verouderende systemen. Het resultaat was een boel zich herhalend handwerk. Studenten die in 2020 op de arbeidsmarkt komen, zijn beter gewend. Dat dwingt achterlopende bedrijven om hun processen te transformeren en te moderniseren. Studenten leren tijdens hun vervolgopleiding al om te automatiseren, en die gewoonte nemen ze mee naar hun werk. Nieuwe medewerkers worden efficiënter en effectiever en zijn het levende voorbeeld van de voordelen van RPA. Dat neemt de laatste aarzelingen weg en dwingt organisaties te veranderen.

5. De intelligentie van machines blijft ons verrassen
Het vermogen van machine-intelligentie blijft groeien. Taken die uniek waren voor mensen, worden snel door software uitvoerbaar. De groei van kunstmatige intelligentie (AI) blijft zich exponentieel ontwikkelen, vergelijkbaar met de wet van Moore, en heeft tal van verrassingen in petto. AI-innovaties en verdere computerisering, staan op de schouders van quantum-computing. We verhogen regelmatig het aantal qubits in quantum-computing, en de toepassingsmogelijkheden voor al die rekenkracht zijn enorm. Wat we onmogelijk achtten, wordt mogelijk.

6. RPA wordt op het wereldtoneel besproken
De invloed van automatisering grijpt aan op de samenleving. In 2020 zullen non-gouvernementele organisaties als de Verenigde Naties en het World Economic Forum, en de individuele landen de gevolgen van RPA bespreken voor wat betreft werkgelegenheid, de lonen en de wereldeconomie. In beleidsdiscussies is het belangrijk dat het besef doordringt dat RPA sociaal-politiek bezien van cruciaal belang is, en dat robots juist belangrijke spelers zijn om de aankomende economische neergang te bestrijden.

7. Overname van RPA-leveranciers door ICT-dienstverleners versnelt
Gevestigde bedrijven die de RPA-markt betreden, zullen daartoe jonge RPA-leveranciers overnemen en in hun onderneming integreren. De RPA-marktleiders, zoals die zijn bepaald in het Gartner Magic Quadrant voor Robotic Process Automation Software, door Forrester Wave en in de Everest PEAK Matrix-rapporten, zijn daarvoor te groot. ICT-dienstverleners die toetreden op de RPA-markt voor grote bedrijven, zullen daarom jonge, kleine RPA-leveranciers overnemen en integreren om de RPA-marktleiders te beconcurreren. Deze trend is inmiddels ingezet en zal zich in 2020 doorzetten.

Voorbereid zijn op 2020 en verder
De ontwikkeling van RPA en AI vereist enige verbeeldingskracht, maar het verwerven van inzicht in de trends levert wel concurrentievoordeel op. Gezien het potentieel dat in RPA besloten ligt, is het ontwikkelen van een digitale transformatiestrategie vanuit een ‘automatisering voorop’-mentaliteit van vitaal belang voor het succes ​​van een bedrijf. Ik kan alleen maar voorspellen wat 2020 ons zal brengen, maar zeker is dat het de innovatieve bedrijven zijn die marktleider worden, doordat ze goed reageren op veranderingen en zich daaraan aanpassen.

Partners