19-02-2020

Kabinet investeert 23,5 miljoen euro in quantumtechnologie

Deel dit bericht

Het kabinet investeert de komende vijf jaar 23,5 miljoen euro in quantumtechnologie, een van de sleuteltechnologieën met groot potentieel voor de toekomst. Dit staat in een brief die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het bedrag is bedoeld als financieel startschot van de uitvoering van de Nationale Agenda Quantum Technologie, die in september 2019 door Robbert Dijkgraaf aan het kabinet is aangeboden. Het gaat dan om acties als het bouwen van test- en demonstratieopstellingen en het opzetten van een National House of Quantum, waar onderzoekers, ondernemers en studenten samen werken aan de veelbelovende sleuteltechnologie.

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer behoort Nederland tot de wereldtop als het gaat om quantum. “Onze onderzoekers en bedrijven werken aan de quantumcomputer, die met zijn enorme rekenkracht kan bijdragen aan talloze doorbraken, waaronder bijvoorbeeld het sneller ontwikkelen van medicijnen. Om ervoor te zorgen dat quantum in ons land verder groeit en hier leidt tot inkomsten en banen, heeft het kabinet de quantumsector gevraagd een Nationale Agenda op te stellen. Met deze 23,5 miljoen euro kunnen we als land meteen aan de slag met het uitvoeren van de Nationale Agenda.”

Quantumcentra in Nederland
Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen lopen voorop in het ontwikkelen van de technologie en fungeren als een magneet voor wereldwijde bedrijfsinvesteringen en talent. Zo is recent, in 2019, aan professor Ronald Hanson bij de TU Delft een Spinozapremie toegekend voor baanbrekend quantumonderzoek.

Al in 2013 heeft het kabinet besloten tot de oprichting van het kennisinstituut QuTech om de stap van academisch onderzoek naar technologieontwikkeling te maken. Er werken inmiddels meer dan 200 onderzoekers en ontwikkelaars. Ook in andere delen van het land neemt quantum een enorme vlucht: in Amsterdam, Leiden, Eindhoven, Twente, Nijmegen, Groningen en Utrecht zijn quantuminitiatieven opgestart. Universiteiten erkennen het belang en de potentie van onderzoek naar quantum en hebben voor instituten zelf middelen vanuit de eerste geldstroom-financiering vrijgemaakt (vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De Nederlandse quantumcentra hebben elk een eigen expertise, waardoor ze elkaar aanvullen.

Partners