27-02-2020

Rijkswaterstaat kiest Salves als leverancier test- en kwaliteitsdiensten

Deel dit bericht

Na een selectietraject is ICT-dienstverlener Salves door Rijkswaterstaat gekozen als leverancier voor het testen en toetsen van de kwaliteit van informatievoorziening. Dit geldt voor alle applicaties en platformen van Rijkswaterstaat, van websites tot specialistische applicaties voor sluizen, tunnels en bruggen.

Binnen de scope van deze opdracht vallen alle applicaties, systemen en platformen binnen de domeinen van Rijkswaterstaat, zoals Scheepvaartmanagement (SVM), Watermanagement (WM), Verkeersmanagement (VM) en Aanleg en Onderhoud (A&O). De opdracht is door Rijkswaterstaat voor de komende vier jaar aan Salves gegund, met een optie voor verlenging van vier keer een periode van een jaar.

Salves gaat proactief meewerken om samen met Rijkswaterstaat de volgende businessdoelstellingen te realiseren:
• risicobeheersing en -bewustwording op basis van risicogebaseerd testen, om de kwaliteit van de software te bepalen met behulp van vigerende standaarden en normen
• het leveren van onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande toetsing om ernstige en blokkerende bevindingen onder de aandacht te brengen
• de flexibele en snelle inzet van specialistische kennis en expertise op het gebied van softwaretesten
• het inzichtelijk krijgen van de risico’s, voorafgaand aan het ontwikkelen van software

De in Helvoirt gevestigde ICT-dienstverlener Salves werd in 2006 opgericht en richt zich met name op softwarekwaliteit, testautomatisering en Agile dienstverlening.

Partners