14-05-2020

Atos mobiliseert technologische expertise in strijd tegen Covid-19

Deel dit bericht

Atos zet haar technologische innovatiekracht in voor de wereldwijde strijd tegen Covid-19. Zij zet zich hiervoor op uiteenlopende gebieden in, zowel met eigen initiatieven als in samenwerking met partners. Zo levert Atos verschillende oplossingen - zoals een Epidemisch Management Systeem (EpiSYS) - en computerkracht om de verspreiding van het virus in te dammen. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de internationale wetenschappelijke gemeenschap, onder meer om het onderzoek naar een vaccin in een stroomversnelling te brengen - en waarborgt zij de continuïteit voor kritieke activiteiten.

“Een effectieve reactie op Covid-19 vraagt om internationale actie en samenwerking tussen publieke en private partijen. We zijn er trots op hulp te kunnen bieden door onze oplossingen en kennis te delen met organisaties die in de frontlinie actief zijn in om de pandemie te bestrijden. We bevinden ons in uitzonderlijke omstandigheden en Atos wil zich - zowel tijdens deze crisis als op de langere termijn - maximaal inzetten om burgers in hun werk en privéleven in het veranderende digitaal landschap maximaal te ondersteunen", vertelt Elie Girard, CEO van Atos.

Ondersteuning lokale autoriteiten bij indammen virus
De groeiende mobiliteit van de bevolking maakt het moeilijk om de verspreiding van virussen en besmettelijke ziektes snel onder controle te krijgen. De noodzaak om op allerlei niveaus snel en effectief te handelen, is hierdoor des te groter. Op basis van haar expertise in de publieke sector en de gezondheidszorg heeft Atos het Epidemisch Management Systeem (EpiSYS) ontwikkeld. Dit systeem biedt zorgverleners en specialisten een nauwkeurig overzicht van de epidemiologische situatie door opslag en beheer van alle patiëntdata en gegevens die aan het virus zijn gerelateerd, inclusief real time tracking & tracing van rapportages over incidenten met patiënten. EpiSYS is begin mei in Oostenrijk gelanceerd met als doel de verspreiding van Covid-19 onder controle te krijgen en om strategische besluitvorming te ondersteunen.

Inzet supercomputers om onderzoek te versnellen
Atos’ high-performance computers hebben een 1.000 keer hogere rekenkracht dan reguliere computers. Deze zeer krachtige machines zijn in staat uiterst complexe berekeningen snel uit te voeren en worden ingezet voor simulaties, de ontwikkelen van voorspellende modellen, analyses van de verspreiding van het virus en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Deze robuuste rekenkracht speelt een cruciale rol in de race tegen de klok waarin de wetenschap en gezondheidszorg nu zijn verwikkeld. Atos' supercomputers worden nu al wereldwijd ingezet. Twee van de meest krachtige supercomputers zijn actief in Frankrijk: Joliot-Curie in het supercomputing center (TGCC) van de Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), en Occigen in het National Computing Center for Higher Education (CINES). Zij bieden Europese onderzoeksteams die zijn betrokken in de strijd tegen Covid-19 directe toegang tot omvangrijke computer-resources.

In het Verenigd Koninkrijk biedt Atos’ Bull sequana-supercomputer rekenkracht aan het Hartree Centre om simulaties uit te voeren van het gedrag van proteïnen in het coronavirus. Daarnaast wordt de JADE AI supercomputing-faciliteit die door Atos wordt beheerd, tijdens biomoleculaire simulaties ingezet door Britse academici van de universiteiten van Oxford, Cambridge en Southampton. Deze supercomputer, in eigendom van de Universiteit van Oxfors en gehost door het Hartree Centre, is onderdeel van het Science & Technology Facilities Council (STFC). De machine wordt mede ingezet voor de ontwikkeling van een vaccin tegen SARS-COV2, een antiviraal medicijn, en om een beter begrip te krijgen van de moleculaire structuur en het functioneren van het virus. De supercomputers van Atos in Brazilië en Tsjechië worden eveneens ingezet om onderzoek naar Covid-19 te faciliteren.

Waarborgen continuïteit in veilige en flexibele digitale omgevingen
De technologische oplossingen van Atos spelen ook een cruciale rol in het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Als antwoord op uitdagingen waarmee organisaties geconfronteerd worden nu thuiswerken de norm wordt, heeft Atos een omvangrijk aanbod van toepassingen op het gebied van thuiswerken ontwikkeld en biedt zij end-to-end oplossingen - van beheer op afstand tot draadloze technologie - waarbij een strikte beveiliging van de bedrijfsarchitectuur is gewaarborgd. Daarnaast is het van groot belang dat overheden en lokale autoriteiten in staat zijn om in de primaire behoeften van burgers te blijven voorzien. In de afgelopen weken heeft Atos in verschillende landen een belangrijke rol gespeeld bij het in stand houden van de energie- en watervoorziening, zoals bij Scottish Water.

Delen expertise over data science voor wetenschappelijk onderzoek
Atos is onderdeel van de ‘Covid-19 Dataset Challenge’, een internationale competitie die door het Witte Huis is gelanceerd en waarbij experts toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning inzetten om belangrijke vragen over Covid-19 te kunnen beantwoorden. Een team van tien Atos-experts zijn werkzaam binnen dit project.

Partners