28-09-2020

iSHARE breidt dienstverlening uit naar mobiele apps

Deel dit bericht

Voor apps en hun gebruikers wordt het gemakkelijker, sneller en veiliger om data te delen met ketenpartners wanneer zij zich aansluiten bij iSHARE. Softwarebedrijf Crebos gaat hen daarbij vanaf deze maand helpen. Met de dienstverlening voor apps breidt iSHARE haar dienstverlening uit voor dataknooppunten.

Veel data die partijen in de logistieke sector nodig hebben, zijn al beschikbaar via apps. De apps kunnen deze data echter niet verstrekken aan derden omdat ze geen eigenaar van de data zijn. Met iSHARE kunnen logistieke partijen de apps machtigen om deze data alsnog beschikbaar te stellen aan ketenpartners. Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het afsprakenstelsel kunnen partijen aan het begin van de keten data delen met partijen aan het eind van de keten, ook als ze die niet kennen. Het maken van bilaterale afspraken is daarvoor niet langer nodig.

Gebruikers die hun data via een app aan derden ter beschikking willen stellen, dienen daarvoor te beschikken over een iSHARE-identiteit. Daarmee kunnen ze in een autorisatieregister van iSHARE vastleggen welke partij welke data mag inzien. Het dataknooppunt - de app - dat eveneens opereert onder het iSHARE-afsprakenstelsel, kan vervolgens in datzelfde autorisatieregister checken welke data het mag verstrekken.

De gebruiker die deze data wil inzien, dient eveneens een iSHARE-identiteit te hebben. Hiermee kan het dataknooppunt de identiteit en authenticiteit van de gebruiker vaststellen, zodat de data niet in verkeerde handen valt. Tot slot is een machine-to-machine koppeling nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een API, om de gevraagde data daadwerkelijk te verstrekken.

Maurice Weber, directeur van Crebos: “Met iSHARE delen onze klanten een stuk makkelijker, veiliger en efficiënter data dan daarvoor. Daarnaast dragen we met onze app-technologie bij aan het versnellen van de adoptie van iSHARE, en dat komt uiteindelijk ook weer ten goede aan onze klanten. Want hoe meer organisaties zich aansluiten bij iSHARE, hoe meer profijt onze klanten er ook bij hebben. Wij kijken erg uit naar de samenwerking tussen iSHARE en Crebos,” aldus Maurice Weber directeur van Crebos.
In totaal bestaat het netwerk van iSHARE Implementatiepartners uit veertien leden.

Tags:

Data, Apps, Identity

Company:

iSHARE

Partners