10-11-2020

Capgemini: Quality Assurance businessprioriteit bij digitale transformatie

Deel dit bericht

De twaalfde editie van het World Quality Report 2020-21 (WQR), gepubliceerd door Capgemini, Sogeti en Micro Focus, toont de gestage evolutie van Quality Assurance (QA) van een backoffice-functie naar een integraal onderdeel van een bredere digitale bedrijfstransformatie. Bijdragen aan de bedrijfsgroei en bedrijfsresultaten was de hoogst gewaardeerde doelstelling voor testen en QA met 74 procent - 6 procentpunten hoger dan in 2018.

Het WQR 2020 benadrukt dat de verwachtingen ten aanzien van QA zijn gestegen, onder meer om de groei van het bedrijf te ondersteunen en om de tevredenheid van de eindgebruiker te waarborgen. Er is op het gebied van QA vooruitgang geboekt die slechts in geringe mate werd belemmerd door terugkerende uitdagingen, waaronder lacunes in testvaardigheden en het behalen van rendement op investeringen in testautomatisering.

De adoptie van agile en DevOps neemt gestaag toe, maar uitdagingen blijven bestaan
In lijn met de trend die de afgelopen twee jaar werd waargenomen, zagen de onderzoekers ook dit jaar een versnelling in de acceptatie van Agile- en DevOps-methodologieën. Hoewel er een duidelijke focus ligt op het verhogen van het niveau van testautomatisering en het verschuiven van testen naar ‘shift left’ met Agile en DevOps, blijft het een uitdaging om hogere niveaus van in-sprintautomatisering te bereiken.

Verwachtingen van de voordelen die AI en ML kunnen bieden aan QA blijven hoog
Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) in QA is ook toegenomen. 88 procent van de respondenten zei dat AI nu het sterkste groeigebied is van hun testactiviteiten, en 86 procent beschouwt AI als een belangrijk criterium voor het selecteren van nieuwe QA-oplossingen. Hoewel de voordelen misschien nog niet volledig binnen bereik zijn, is de overgrote meerderheid enthousiast over de vooruitzichten voor AI en Machine Learning. De grootste uitdaging bij het toepassen van AI en Machine Learning in QA zijn lacunes in de hiervoor benodigde vaardigheden, genoemd door 34 procent van de respondenten (twee procentpunten lager dan vorig jaar).

Testautomatisering: organisaties werken aan meer controle over hun QA-activiteiten
Eerdere World Quality Reports hebben consequent aangetoond dat er uitdagingen zijn op het gebied van testautomatisering. Bij het bereiken van kwaliteitszorg op het door een professional gewenste niveau van testautomatisering, was de meest voorkomende uitdaging in 2019 de frequentie waarmee applicaties veranderden. In voorgaande jaren werd het gebrek aan mensen met voldoende specialistische vaardigheden en ervaring binnen testautomatisering benadrukt. In de enquête van 2020 toonden organisaties een zeker vertrouwen toen hen werd gevraagd naar hun mening over verschillende aspecten van testautomatisering: 68 procent zei dat ze over de vereiste automatiseringstools beschikken, terwijl 63 procent genoeg tijd heeft om tests te automatiseren. Ondanks deze veelbelovende statistieken had slechts 37 procent het gevoel dat ze die investering terugverdienen, wat duidt op een kloof tussen vertrouwen en resultaten.

COVID-19 en QA: hoewel er momenteel veel uitdagingen zijn, profiteren organisaties van de pandemie om hun benadering van QA te verbeteren
Als gevolg van de pandemie zei 47 procent van de respondenten dat er aanzienlijk meer aandacht zou zijn voor het valideren van klantervaringen en voor het testen van bruikbaarheid. Zo’n 43 procent van de respondenten zei dat de focus op meer en betere samenwerkingstools zal toenemen, en 34 procent zei dat ze meer externe toegang tot testsystemen en testomgevingen nodig zullen hebben. Er zijn ook COVID-19-gerelateerde QA-implicaties rond beveiliging: 83 procent van de CIO’s en IT-directeuren zei dat hun bezorgdheid over de beveiliging van applicaties de afgelopen 12 maanden is toegenomen, waarschijnlijk als gevolg van de overgang naar thuiswerken.

Onderzoeksmethodologie World Quality Report 2020
Het World Quality Report, dat dit jaar 1.750 CIO’s en andere senior technologieprofessionals heeft geïnterviewd, uit 10 branches, uit 32 landen, is het enige wereldwijde rapport waarin de kwaliteit van applicaties en testtrends worden geanalyseerd. Het wordt sinds 2009 jaarlijks geproduceerd. Nu in zijn 12e editie, adopteerde het 2019-rapport gegevensverzameling via computerondersteunde telefonische interviews. Op basis van een analyse van zes respondentengroepen: CIO, VP Applications, IT Director, QA / Testing Manager, CDO / CMO en CTO / Product Head, ondervroeg het rapport respondenten van over de hele wereld door middel van kwantitatieve interviews gevolgd door kwalitatieve diepgaande discussies.

Voor meer informatie en de aanbevelingen op basis van het onderzoek, bekijk hier het volledige rapport.

Partners