07-12-2020

Splunk voorspelt toename supply-chain-aanvallen in 2021

Deel dit bericht

2020 was een bijzonder jaar met enorme ontwrichtingen en verliezen. Maar het was ook het jaar van helden, nieuwe mogelijkheden en enorme veranderingen. Digitalisering nam een enorme vlucht en technologie heeft een nog prominentere rol ingenomen in de maatschappij.

Wereldwijd hebben IT- professionals onvermoeibaar gewerkt om de digitale wereld draaiende te houden. Maar met welke trends moeten CIO’s en CEO’s volgend jaar rekening houden? Dataspecialist Splunk kondigt haar voorspellingen voor 2021 aan.

Meer supply-chain attacks
De toenemende digitalisering, globalisering en outsourcing is nodig om binnen de keten efficiënt te kunnen functioneren. Maar het zal in 2021 voor grote risico’s zorgen. De hoeveelheid supply-chain-aanvallen zullen dit jaar toenemen. Deze aanvallen verlopen via een ander bedrijf in de keten. De dreiging van een digitale supply-chain-aanval wordt steeds groter omdat bedrijven binnen hun keten steeds meer informatie met elkaar delen. Supply-chain-aanvallen komen voor in vrijwel elke bedrijfstak, van de financiële sector, de levensmiddelensector en de farmaceutische industrie tot de overheidssector. Aanvallen worden steeds geraffineerder en zijn de afgelopen jaren al in aantal toegenomen.

Observability is key in 2021
Het delen van informatie tussen bedrijven is ook toegenomen door COVID-19. De pandemie heeft het gebruik van moderne applicaties namelijk enorm versneld. Ontwikkelaars maken meer gebruik van op Cloud-gebaseerde innovaties zoals microservices, containers en orchestration omdat ze hierdoor sneller en beter kunnen coderen. De keerzijde hiervan is een minder overzicht, inzicht en controle. In 2021 zullen IT-leiders daarom op zoek moeten naar moderne tools voor meer overzicht en inzicht (observability). Dankzij moderne applicaties voor het monitoren van infrastructuur, processen en systemen krijgen bedrijven meer overzicht, leren ze hun business beter begrijpen en kunnen ze strategische keuzes geïnformeerd te maken.

Adoptie van AI komt traag op gang
De adoptie van AI zal echter ook in 2021 nog niet versnellen. Volgend jaar zullen bedrijven eerst nog op zoek gaan naar AI-modellen die zelflerend zijn. Organisaties gaan namelijk AI pas op grotere schaal toepassen zodra de technologie eenvoudig is op te schalen. Het bouwen van traditionele modellen kost nu nog veel tijd en geld. Daarnaast groeien ze niet goed mee met het bedrijf omdat de ontwikkeling te veel tijd kost. Het is daarom belangrijk dat we de technologie, die we gebruiken om AI-toepassingen te ontwikkelen, zo toegankelijk mogelijk maken voor niet-technici. We moeten machine learning technologie op een menselijke manier beschikbaar maken voor iedereen. Alleen op deze manier kunnen we AI in de toekomst verder opschalen.

Biometrische technologie zal toenemen
Het gebruik van biometrische gegevens was al doorgebroken bij consumenten. Snel even je telefoon unlocken met je vingerafdruk of met gezichtsherkenning is allang geen unieke feature meer. Hoewel de technologie controversieel is binnen sommige sectoren op het gebied van security, zullen we biometrie steeds vaker tegenkomen in 2021. Gedurende COVID-19 zagen we bijvoorbeeld dat scholen al gezichtsherkenning gingen toepassen, om de aanwezigheid van leerlingen te controleren. In Japan waren er ook pilots om kassabediendes te laten in- en uitchecken met gezichtsherkenning.

Daarnaast zullen bedrijven in 2021 biometrische data, voor de veiligheid, live opslaan in de Cloud in plaats van op het apparaat zelf. Als biometrische data wordt opgeslagen op het apparaat zelf, hoeven cybercriminelen alleen de telefoon te hacken. Door data live op te slaan in de Cloud, stuurt de telefoon de biometrische data (bijv. een vingerafdruk) naar een andere entiteit die vervolgens besluit of er toegang kan worden verleend. De biometrische gegevens zullen worden verstuurd middels een hash. Het hashen van biometrische informatie volgt eenzelfde soort pad als wachtwoorden en zet gegevens om met een hash. Als je bijvoorbeeld een volledig boek zou hashen en vervolgens een enkele letter verandert, komt er een volledig andere hash uit. Daarnaast zullen ook overheden duidelijkere regelgeving rondom biometrische gegevens invoeren, wat een positief effect zal hebben voor de adoptie van deze technologie.

Edge Computing voor iedere sector dankzij AI
Edge Computing gaat zich vanaf nu verspreiden over alle industrieën. Complexe apparatuur, waaronder robots, drones, autonome voertuigen en operationele systemen zullen de verschuiving naar de edge versnellen. Daarnaast zal Artificial Intelligence steeds vaker worden gecombineerd met edge. Door in 2021 AI toe te voegen aan edge technologie kunnen IoT apparaten automatiseringsmodellen vrijwel real-time uitvoeren, omdat de data dichter bij het device verwerkt wordt. Bovendien spelen hierdoor latency en netwerkvertraging geen rol meer. Doordat de data daarnaast niet naar een centrale locatie gestuurd, is er minder verkeer van gevoelige gegevens tussen devices en de Cloud nodig. Dit waarborgt de veiligheid van klanten en bespaart energie.

“CIO's die geen plannen maken voor een snelle transformatie, hun organisatiestructuur niet veranderen en geen servicegerichte mentaliteit stimuleren, zullen over drie jaar worden ontslagen. Ik probeer niet melodramatisch te zijn, maar de mensen die te langzaam en methodisch bewegen zullen achterblijven,” zegt CIO  Steve McMahon van Splunk. “De complexiteit van de Cloud zal leiden tot een stormloop naar de beste monitoringtools. Traditionele monitoringtools werken niet in meerdere omgevingen, omdat deze zijn afgestemd op on-premise datacenters."

Partners