12-02-2021

Drentse IT Hub broedplaats voor IT-talent, professionals en bedrijfsleven

Deel dit bericht

In Hoogeveen is door bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheid de IT Hub opgericht. Thema's waarop de IT Hub zich zal richten zijn onder andere data analytics, artificial intelligence, robotics, Internet of Things, blockchaintechnologie en cybersecurity. De IT Hub is een initiatief van de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, kennisinstellingen en het regionale bedrijfsleven, en wordt een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving waarin business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen.

TVM verzekeringen, Fokker, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe hebben zich officieel gecommitteerd aan de realisatie van een IT Hub. Na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, is de volgende stap bepalen hoe de IT Hub er uit gaat zien en waar deze in Hoogeveen komt. Een kwartiermaker is onder andere met het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen in gesprek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn de basis voor de concretere invulling van de IT Hub.

De IT Hub in Hoogeveen gaat bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe en het samenspel tussen mbo, hbo en wo. Het biedt mogelijkheden om IT-talent te boeien en te binden aan Drentse bedrijven. Daarvoor worden onder andere evenementen en nieuwe onderwijsvormen georganiseerd om zo een hybride leer- en innovatieomgeving mogelijk te maken. De specifieke thema’s waarop wordt ingezet, zoals data analytics, artificial intelligence, robotics, sensoring (Internet of Things), blockchaintechnologie en cybersecurity, zijn door het bedrijfsleven aangedragen. De aangekondigde komst van de IT Hub was in 2019 voor TVM een zwaarwegend argument om met het hoofdkantoor in Hoogeveen blijven.

De kennisinstellingen zijn verenigd in de Universiteit van het Noorden, een samenwerkingsverband dat onder andere digitalisering in Noord-Nederland bevordert.

Company:

IT Hub

Partners