05-07-2021

Utrechtse Informatici en geowetenschappers openen AI & Sustainability Lab

Deel dit bericht

Na het Nationaal Politielab AI externe link en het AI & Mobility Lab externe link, lanceert de Universiteit Utrecht het AI & Sustainability Lab externe link. Het is het derde lab in een veelbelovende reeks waarin wetenschappers uit verschillende disciplines en andere experts samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen, met behulp van artificial intelligence. In het AI & Sustainability Lab werken informatici en geowetenschappers samen met publieke en private partijen aan het vinden van oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken.

Wat is de meest optimale manier om landbouwgewassen te besproeien? Hoe slaan we de duurzame energiedrager waterstof op? In hoeverre heeft het zin dat een gemeente bepaalde wegen afsluit om plaatselijke luchtvervuiling tegen te gaan? Het zijn voorbeelden van vraagstukken die leven in de maatschappij en waarmee het nieuwe lab zich gaat bezighouden. De gemene deler is dat het antwoord verborgen ligt in een grote hoeveelheid data. Iets waar informatici met een specialisatie in de kunstmatige intelligentie als geen ander raad mee weten.

Krachten bundelen
Bovengenoemde vraagstukken zijn niet nieuw voor geowetenschappers, maar de samenwerking met informatici kan de aanpak van die vraagstukken een grote impuls geven, meent Wilco Hazeleger externe link, decaan van de faculteit Geowetenschappen en een van de initiatiefnemers van het lab. “We gebruiken veel statistische technieken in ons onderzoek en er zijn natuurlijk ‘geo-informatici’, wetenschappers met een bijzondere interesse in informatica”, vertelt hij. “Maar binnen de kunstmatige intelligentie zit zoveel meer waardevolle expertise waarmee we ons onderzoek kunnen verbeteren.”

Uitdagende vraagstukken
Dat AI een meerwaarde heeft voor de geowetenschappen geldt andersom ook. Directeur AI Labs Thomas Dohmen externe link: “De geowetenschappen hebben buitengewoon uitdagende vraagstukken op basis van verschillende soorten data waar onze informatici zich in kunnen vastbijten. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van ons vakgebied én die van andere vakgebieden, omdat de kennis die wij hier opdoen vaak ook elders kan worden toegepast.”

Ecosysteem
Een aantal energiemaatschappijen, gemeentes, tech-bedrijven en consultancybureaus heeft inmiddels interesse getoond om zich bij het lab aan te sluiten. De initiatiefnemers roepen ook andere geïnteresseerden op om contact te zoeken. “Iedereen met een uitdagend duurzaamheidsvraagstuk is welkom. Met dit lab stellen wij ons onderzoek nog meer open voor de buitenwereld”, aldus Dohmen. “Wellicht gaat er straks een promovendus aan de slag met de kwestie, of leent het vraagstuk zich juist perfect voor een stageplek voor een student. Doel is dat er uiteindelijk een heel ecosysteem ontstaat van kennis ontwikkelen, overdragen en toepassen.”

Partners