28-07-2021

Atos Urban Data Platform brengt Smart Cities in een stroomversnelling

Deel dit bericht

Atos introduceert het Urban Data Platform, waarmee zij de totstandkoming van Smart Cities faciliteert door overheden te ondersteunen in hun missie slimme en geïntegreerde oplossingen te bieden aan burgers en bedrijven.

Dit platform stelt steden in staat grote hoeveelheden waardevolle data te analyseren die worden ontsloten via één uitgebreid ecosysteem van Smart City-diensten, -toepassingen en intelligente devices. Het platform beheert en ontsluit deze data via de operationele domeinen van steden en biedt veilige toegang tot al deze gegevens en dashboards voor het monitoren van datagedreven diensten.

Het Atos Urban Data Platform is gebaseerd op de ontwerpbeginselen van Atos Digital Hub, dat eveneens tijdens de jaarlijkse Atos Technology Days is gelanceerd. Het platform is gefundeerd op open source-technologieën en op strikte regelgeving voor de waarborging van security en de integriteit van de data die via het platform worden verzameld, opgeslagen en ontsloten. Het fungeert als de ruggengraat van door data-gedreven steden en als katalysator van een data-economie. Veel steden en lokale overheden moeten voldoen aan duurzame doelstellingen, onder meer door het bieden van dienstverlening via slimme IoT-devices. Dit vraagt om een geïntegreerde ontsluiting van diensten aan burgers en bedrijven. Terwijl de meeste steden zich baseren op een een verticale aanpak, waarbij zij zich focussen op een afzonderlijk onderdeel of dienst, zoals straatverlichting, richt Atos zich op een horizontaal gelaagd aanbod om de voordelen die het combineren van data uit verschillende bronnen maximaal te benutten:
Luchtkwaliteit en mobiliteit - het verzamelen en ontsluiten van data over verkeersstromen, de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, alternatieve transportmodules en de presentatie hiervan via een zeer toegankelijk platform. Dit stelt burgers in staat goed onderbouwde keuzes te maken en reisschema’s real time vast te stellen en beheren. Deze collaboratieve aanpak kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeersdrukte in steden, parkeren eenvoudiger maken en de luchtkwaliteit verbeteren.
Energietransitie - steden worden in staat gesteld de lokale energietransitie te ondersteunen door het vergroten van het bewustzijn onder burgers en door hen te stimuleren zelf systemen voor het genereren van zonne-energie te plaatsen en uit te breiden. Dit bestaat onder meer uit de installatie van systemen op de daken van publieke gebouwen. Door de distributie van het overschot aan energie aan burgers die hieraan willen deelnemen, zal de interesse om te investeren in deze energiesystemen naar verwachting toenemen.

IoT-functionaliteiten
Het Atos Urban Data Platform kan ook op tal van andere terreinen worden toegepast, zoals in de gezondheidszorg of de beveiliging. Het platform integreert verschillende IoT-functionaliteiten om een verzameling van data te kunnen analyseren en presenteren. De oplossing is onderdeel van de hybride cloud, uiterst schaalbaar en geschikt voor de opslag van historische data en indicatoren die met elkaar zijn verbonden met behulp van kunstmatige intelligentie. Het platform maakt daarnaast gebruik van ingebedde servertechnologie om storingen te minimaliseren, de privacy te waarborgen en de levering van diensten te optimaliseren. Het platform is in staat elk bestaand systeem te integreren en ondersteunt de monitoring van ingebedde systemen. Ook voldoet de infrastructuur aan internationale open standaarden op basis van OASC1 en is het gebaseerd op open source-technologieën (powered by FIWARE2). Daarnaast wordt het Urban Data Platform verrijkt met het Computer Vision Platform van Atos, een uitgebreide AI Video & Image Analytics-oplossing.

Atos ondersteunt op dit gebied al verschillende steden, zoals Eindhoven, waar zij big data inzet om real time en snel op veiligheidsincidenten te kunnen reageren om de veiligheid in het drukbezochte uitgaansgebied Stratumseind te waarborgen.

Partners