07-01-2022

Capgemini Open Data Maturity Report: EU-landen meten impact open data

Deel dit bericht

Europa heeft in het afgelopen jaar forse vooruitgang geboekt in het toepassen en meten van open data. Als wordt gekeken naar beleid, impact, portals en kwaliteit van open data hebben Europese landen in 2021 een gezamenlijke volwassenheidsscore van 81 procent behaald, een stijging van drie procentpunten ten opzichte van 2020. Dit blijkt uit het Open Data Maturity Report 2021, een jaarlijkse studie uitgevoerd door Capgemini Invent, waarin het niveau van open data-volwassenheid in Europa wordt gemeten.

Het rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de vooruitgang die de Europese landen hebben geboekt op het gebied van de publicatie en het hergebruik van open data en van de verschillende prioriteiten die zij hebben gesteld om dit mogelijk te maken. Het verslag is opgesteld op verzoek van de Europese Commissie en het Publicatiebureau van de Europese Unie in het kader van data.europa.eu* en wordt gecoördineerd door Capgemini Invent.

Na zes jaar lang een trendsetter te zijn geweest, is Frankrijk nu de meest volwassen open-datanatie van Europa, met een score van 97,5 procent. Opmerkelijk zijn ook de topprestaties van landen buiten de EU27 zoals Noorwegen en Oekraïne. In het rapport werden drie opmerkelijke trends vastgesteld, die zowel de waarde van open data erkennen als noodzaak voor landen om samen te werken en lessen uit elkaars ervaringen te trekken om de waarde van open data te maximaliseren:

1. Veel EU-lidstaten blijven zich inzetten voor open data. Veel lidstaten zeggen bezig te zijn met de omzetting van de richtlijn open data (Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad) in hun eigen nationale wetgeving of dat zij deze al hebben voltooid. De richtlijn open data is in juli 2019 in werking getreden en is het kerndocument van het rechtskader van de Europese Unie dat toeziet op open data en het hergebruik daarvan.

2. De COVID-19-pandemie maakte de waarde en de impact van open data in 2021 zichtbaar. De analyse van 2021 heeft aangetoond dat open data een grote sociale impact hebben op de bewustmaking van gezondheids- en welzijnsgerelateerde kwesties, zoals de huidige COVID-19-pandemie. Vorig jaar heeft de noodzaak om op de crisis te reageren ertoe geleid dat veel landen zijn begonnen met het publiceren van gerelateerde data en met het ontwikkelen van initiatieven en dashboards om data voor Europese burgers begrijpelijker en inzichtelijker te maken. In 2021 zijn de initiatieven en dashboards in de meeste gevallen aangevuld met onder meer recente statistieken over de nationale vaccinatiegraad, de vaccinatieproductiecapaciteit, de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en de middelen voor intensieve zorg. De beoordeling van dit jaar toont dan ook aan dat de grote sociale impact die door deze inspanningen wordt gecreëerd, wordt voortgezet en versterkt.

3. Inzicht in en monitoring en meting van de impact van open data wordt steeds belangrijker. Steeds meer Europese landen slagen erin inzicht te krijgen in de mate waarin open data worden hergebruikt en waarde wordt gecreëerd. Dit is in overeenstemming met een van de doelstellingen van de richtlijn open data om het volledige potentieel van het hergebruik van open data te benutten. In 2021 is er een duidelijke trend naar het uitvoeren van diepgaand onderzoek, zoals deskresearch of enquêtes, om de impact van open data te kwantificeren en te verifiëren. Dit zal op lange termijn resulteren in een meer gestructureerde en op elkaar afgestemde aanpak van het meten van de impact van open data en nauwkeuriger ramingen van de impact op de maatschappij en de economie als geheel.

Company:

Capgemini

Partners