25-05-2022

Info Support ontwikkelt applicaties voor de NAK met Xamarin

Deel dit bericht

Nederland is de op een na grootste landbouwexporteur ter wereld. Met name de Nederlandse kwaliteit staat internationaal hoog aangeschreven.
Om dit te waarborgen moeten landbouwbedrijven voldoen aan strenge eisen en wordt hier grootschalig op gecontroleerd. Eén van de instanties die zich hierop toelegt is de NAK. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voert keuringen uit voor pootaardappelen en zaaizaad van landbouwgewassen. Info Support ontwikkelde twee mobiele applicaties, zodat de keurmeesters van de NAK op locatie snel en betrouwbaar hun data kunnen verwerken.

De NAK draagt bij aan de hoogwaardige kwaliteit van pootgoed en zaaizaad als Nederlands exportproduct. In dit proces zijn keurmeesters een belangrijke schakel. Ter plaatse voeren zij hun werkzaamheden uit zoals keuringen en monsterafnames. Voorheen registreerde men dit via een tablet, maar toen deze aan vervanging toe was, gaf men de voorkeur aan een mobiele telefoon voor registraties in het veld en een laptop voor overige administratieve werkzaamheden. Een aantal applicaties die men in het veld nodig had, draaide echter niet op de telefoon.

Nieuwe mobiele apps
Als oplossing besloot de NAK deze te vervangen voor nieuwe applicaties die wel geschikt waren voor de mobiele telefoon. Daarbij zette het in op crossplatformtechnologie, zodat er niet voor verschillende mobiele besturingssystemen een afzonderlijke app hoeft te worden ontwikkeld en onderhouden. Dit met het oog op de toekomst, de NAK wilde een technologie kiezen die ook voor nieuwe apps ingezet zou kunnen worden, die ook op andere besturingssystemen moeten kunnen draaien.

Voor de technische realisatie van de mobiele applicaties schakelde de NAK Info Support in. Naast dat de nieuwe mobiele applicaties crossplatform moest worden ontwikkeld, waren er nog een aantal andere belangrijke eisen. Zo moesten beide apps met de backend systemen van de NAK kunnen communiceren middels een API.
En moesten de apps ook nog eens snel, maar betrouwbaar, worden gerealiseerd, vanwege de uitfasering van de tablet. Op basis van deze requirements en een grondige analyse van de huidige applicaties heeft Info Support een projectvoorstel gedaan. Daarin stond een uitwerking van de nieuwe architectuur, de technologische keuzes en de way of working voor dit project. Vervolgens is een high performance team op agile wijze aan de slag gegaan met de realisatie.

Meer flexibiliteit tegen lagere kosten
De apps zijn ontwikkeld met de Xamarin technologie, een crossplatform omgeving gebaseerd op het Microsoft .NET framework. “Op verzoek van de klant hebben we dit gedaan voor de iPhone, omdat dit device door buitendienstmedewerkers van de NAK wordt gebruikt”, aldus Yorick Bouma, Project Lead bij Info Support. “Het voordeel is dat de businesslogica en communicatie met de API van de NAK maar op één plek worden geschreven. Deze logica wordt nu gebruikt voor de iPhone, maar kan in de toekomst snel en gemakkelijk worden doorgezet naar een tweede of derde besturingssysteem. Zo is de NAK niet afhankelijk van een bepaald systeem en is er meer flexibiliteit om zonder al te hoge kosten te switchen. Ook wordt onderhoud en doorontwikkeling een stuk makkelijker”.

Communicatie met API en offline werken
Info Support ontwikkelde de mobiele apps zo dat deze met de backend systemen van de NAK communiceren via een API. Bouma: “Dit maakt het voor de klant in de toekomst gemakkelijker om aanpassingen te doen aan de achterliggende systemen of deze zelfs in zijn geheel te vervangen.” Daarnaast was offline werken een harde eis, de keurmeesters zijn vaak op locaties met geen of slechte verbinding en moeten dan toch hun werk kunnen doen.De app haalt alle relevante data op en houdt vervolgens alle wijzigingen bij. Hierdoor kunnen keurmeesters ook als er geen verbinding is, door blijven werken. Wanneer er weer verbinding is vindt de synchronisatie plaats met het backend systeem van de NAK”.

Partners