09-01-2023

Vier AI-experts Dataiku doen voorspellingen voor 2023

Deel dit bericht

Nu 2023 is aangebroken doen vier experts van dataplatform Dataiku een aantal voorspellingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Van investeringen in ethische AI tot de impact van de huidige volatiele economie op AI-projecten, dit belooft een interessant jaar te worden voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

AI use cases opnieuw beoordelen
Shaun McGirr, EMEA RVP van AI-strategie, verwacht dat bedrijven hun AI use cases opnieuw moeten beoordelen in 2023. Doordat de economische dynamiek bedrijven dwingt na te denken over de waarde van hun AI-initiatieven en de zakelijke platformen die ze ondersteunen, zullen we zien dat bedrijven zich gaan richten op een realistische en duurzame impact. Elke economische neergang kan een effect hebben op datateams, en zoals bij elke technologie moet AI snel een productiviteitsverhogende functie worden om zijn waarde te bewijzen. De beste manier om dit te bereiken, is om ervoor te kiezen bepaalde dingen niet te doen. Overleving en succes aangestuurd door AI is alleen mogelijk wanneer de juiste use cases worden gekozen, omdat dit het draagvlak voor AI binnen de organisatie kan verstevigen.

Investeringen in ethische AI
Triveni Gandhi, Responsible AI Lead, voorziet investeringen in ethische AI. Hoewel we in het nieuws hebben gezien dat sommige bedrijven ethische AI-functies schrappen, is de realiteit dat de meeste bedrijven zullen blijven investeren in hun ethische AI-teams. Deze middelen zijn cruciaal voor de schaal en werking van AI en helpen bedrijven erop te vertrouwen dat hun AI-resultaten in overeenstemming zijn met hun waarden, en op een robuuste en betrouwbare manier worden uitgevoerd. Bovendien geven ethische AI-teams gebruikers het vertrouwen dat de producten waarmee ze omgaan weloverwogen zijn en voldoen aan de verwachtingen op het gebied van veiligheid en vertrouwen. Voor elk bedrijf dat voorop wil blijven lopen, is het opbouwen en ondersteunen van een ethische AI-groep een must.

Cruciaal jaar voor AI
Volgens Jacob Beswick, directeur AI Governance Solutions, wordt 2023 een cruciaal jaar voor AI: we gaan dit jaar zien hoe bedrijven de jarenlange discussies over AI Governance en verantwoorde AI gaan omzetten in praktische benaderingen. Die uitvoerbaarheid is cruciaal. Het is essentieel dat principes worden omgezet in uitvoerbare criteria die een wezenlijke impact hebben op organisaties, hun werknemers en hun eindgebruikers. De bedrijven die hierin slagen, zijn diegene die kiezen voor een uniforme aanpak waarmee een AI Governance-kader gecombineerd wordt met een solide Responsible AI-programma en de succesvolle implementatie van MLOps om ervoor te zorgen dat gevestigde processen en kaders operationeel worden gemaakt gedurende de gehele AI-levenscyclus.

Grootschalig gebruik van analytics en ML
Clément Stenac, medeoprichter en CTO, verwacht dat 2023 het jaar wordt van de operationalisering van grootschalig gebruik van analytics en machine learning in alle functies van ondernemingen. Early adopters bouwen al jaren systemen om een groot aantal alledaagse taken te automatiseren en hebben daarnaast ook automatisering gecombineerd met traditionele analyses en AI- of ML-activiteiten. De behaalde successen zijn een sterke stimulans voor bedrijven die wat conservatiever zijn om meer te investeren in dit soort praktijken, vaak aangejaagd door werknemers die staan te popelen om meer automatisering, meer analyses en meer inzicht. Als zoiets van onderaf komt, ontstaat er buy-in door de gehele organisatie. Het succes van deze initiatieven zal berusten op passende tooling en standaardprocessen die de kracht van AI door de organisatie kunnen verspreiden, met behoud van passende controles en governance.

Partners