01-08-2023

Salesforce: Prominente rol voor generatieve AI

Deel dit bericht

Salesforce heeft haar State of IT-rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat bedrijven hun strategieën en tactieken heroverwegen in het licht van de stijgende vraag naar IT-diensten, de toename van het aantal apps, beveiligingsrisico's en de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. In Nederland verwacht 71 procent van de bedrijven dat ze meer moeite zullen krijgen met het voldoen aan de groeiende vraag vanuit de business, dat de capaciteit van teams nog meer onder druk komt te staan, maar dat ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering steeds meer worden gezien als levensvatbare en transformerende oplossingen.

Het rapport van Salesforce, gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder meer dan 4000 IT-leiders uit 28 landen, geeft een overzicht van de prioriteiten, uitdagingen en strategische richting van leiders voor de toekomst. Vier belangrijke conclusies uit de analyse met betrekking tot de Nederlandse IT-industrie:

1. AI, generatieve AI en automatisering zijn top-of-mind
78 procent van de IT-leiders in Nederland zegt dat de rol van AI in hun organisatie duidelijk omschreven is, 80 procent gelooft dat juist generatieve AI binnenkort een prominente rol zal spelen in hun organisatie in het streven naar meer efficiency en schaalbaarheid. IT-leiders gaan echter voorzichtig te werk: 65 procent maakt zich zorgen over de ethiek van generatieve AI.
image

2. De vraag naar IT-diensten neem toe, IT-teams richten zich op operationele efficiëntie
71 procent van de IT-organisaties in Nederland heeft moeite om te voldoen aan de vraag vanuit de business, 64 procent verwacht dat de vraag de komende 18 maanden alleen maar zal toenemen. In reactie hierop zegt 85 procent van de Nederlandse-bedrijven dat ze zich daarom steeds meer richten op het verbeteren van de operationele efficiëntie en productiviteit.

3. Dreigingen op het gebied van security
Door de snelle ontwikkelingen in de technologie maken bedrijven innovatieve apps, maar deze kunnen nieuwe kwetsbaarheden in de beveiliging introduceren. Dit zorgt voor een dilemma voor IT-teams en hun stakeholders; 79 procent van de IT-leiders geeft aan moeite te hebben met het vinden van een balans tussen bedrijfs- en securitydoelstellingen. Daarbij is de lijst met bedreigingen lang, waardoor teams voor een "all of the above"-benadering kiezen met een scala aan securitymaatregelen, zoals dataversleuteling (60 procent) en multi-factor authenticatie (51 procent).

4. Toename van data en opdrachten vraagt om nieuwe benadering applicatieontwikkeling
De vraag naar klant- en werknemersgerichte apps blijft stijgen, maar slechts 23 procent van de IT-organisaties in Nederland kan hieraan tegemoetkomen. Om de capaciteit van hun teams op te schalen, maakt 87 procent van de bedrijven gebruik van low-code of no-code tools en 48 procent gebruikt composability om sneller en efficiënter te werken.

Partners