25-09-2023

Esri lanceert living digital twin

Deel dit bericht

In samenwerking met partners heeft Esri Nederland de 'Living Digital Twin' van Nederland gelanceerd tijdens de Esri GIS conferentie in Rotterdam. In dit netwerk werken gebruikers en partners met brede expertise in dienstverlening en het leveren van waardevolle premium producten samen, om het gebruik van een digitale weergave van de realiteit bruikbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Hiermee kunnen grote hoeveelheden actuele informatie kunnen worden gekoppeld, verbanden worden gelegd en nieuwe inzichten worden gerealiseerd in uiteenlopende sectoren. Zo kan de Living Digital Twin bijdragen aan het ontwerp en de realisatie van oplossingen voor grote en complexe vraagstukken als klimaatadaptatie, armoedebestrijding of het woningtekort in Nederland.

Specifieke oplossingen beschikbaar
Met de lancering nemen Esri en partners het voortouw in het beschikbaar maken van een platform dat dankzij een gebruiksvriendelijke interface, een grote community en de mogelijkheid voor bedrijven om hun eigen aanbod beschikbaar te stellen meerdere disciplines kan samenbrengen om antwoord te krijgen op de vragen waar ze in hun vakgebied mee te maken hebben. Digital twins gaan nu vaak over specifieke toepassingen, met specifieke datasets gericht op een kleine gebruikersgroep. Daarnaast zijn er momenteel veel specifieke oplossingen beschikbaar die werken met eigen datasets en standaarden waardoor het koppelen van meerdere digital twins in de praktijk vaak lastig blijkt, net als het actueel houden van alle gebruikte informatie. Het maakt dat de inzichten die digital twins in vele uiteenlopende scenario’s kunnen bieden vaak nog op beperkte schaal worden toegepast.

Met de Living Digital Twin wil Esri in samenwerking met partners laten zien wat er mogelijk is als de beste technologie wordt gekoppeld aan actuele data en door een zo groot mogelijke groep mensen te gebruiken is. Doordat het platform continu wordt bijgewerkt met de meest actuele gegevens van een breed netwerk van partners kunnen alle gebruikers op basis van dezelfde informatie werken, waardoor onduidelijkheden door het gebruik van verschillende versies van dezelfde datasets worden voorkomen.

Gebruiksklaar platform
Volgens Niels van der Vaart, manager productmanagement en innovatie bij Esri Nederland, is er een schat aan data, technologie, kennis en expertise beschikbaar bij Esri en partners. "Door die te bundelen en in te zetten voor het creëren van een gebruiksvriendelijk platform, willen we de technische barrières voor organisaties en gebruikers wegnemen. De Living Digital Twin beschikt dankzij onze gespecialiseerde partners over data die actueel en van hoge kwaliteit zijn, innovatieve producten die helpen om het meeste uit die data te halen en servicepartners die ondersteuning bieden bij de implementatie en specifieke vragen die organisaties hebben. Zo vormt het een gebruiksklaar platform waar organisaties direct mee aan de slag kunnen door hun eigen ontwerp en plannen toe te voegen en zo tot waardevolle inzichten kunnen komen voor de uitdagingen in hun eigen sector.”

Maarten Welmers, strategisch business developer bij Esri Nederland vult aan: “Grote opgaven zoals de energietransitie vragen om samenwerking en sectoroverstijgende inzichten. Daarom zien we samenwerking met partners, de community en de gebruikers ook als fundament voor de Living Digital Twin. Een grote groep partijen met brede expertise tonen hiermee hun toewijding om nu en in de toekomst en in een open community samen te innoveren, expertise te delen en de kracht van locatiedata, functionaliteit, en integraties met andere systemen in te zetten voor de grote opgaven waar Nederland mee te maken heeft. Dit initiatief is hier voor de lange termijn."

De partners waarmee Esri samenwerkt voor het premium data-aanbod zijn Cobra, SPOTinfo en Cyclomedia. Voor producten die toepasbaar zijn binnen de Living Digital Twin werkt het samen met Antea, CADAC, Perfect Place, Hydrologic, Tygron, Analyze en Geronimo.ai. Servicepartners zijn Tensing, Accenture, Net4S, Ordina, CGI en Geo Solutions.

Drie thema’s
De Living Digital Twin van Nederland is per direct te bekijken op www.livingdigitaltwin.nl. Hier zijn verschillende uitwerkingen van de Living Digital Twin beschikbaar die zijn gegroepeerd in de drie thema’s klimaatadaptatie, binnenstedelijke ontwikkeling en ondergrond. Een aantal voorbeelden van deze scenario’s:
• Een weergave die de potentiële opbrengst van zonnepanelen kan berekenen aan de hand van factoren als zonuren en schaduw van omliggende gebouwen
• Vergelijkende scenario’s voor een bouwproject in een stedelijke omgeving waarbij verkeersstromen, het aantal inwoners en factoren als CO2-uitstoot inzichtelijk kunnen worden gemaakt aan de hand van de geplande werkzaamheden
• Een weergave die laat zien welke leidingen, kabels, ondergrondse containers en funderingen er onder de grond liggen.

Company:

Esri

Partners