10-10-2023

Visma Connect wint aanbesteding Zorginstituut Nederland

Deel dit bericht

Visma Connect wint de aanbesteding van Zorginstituut Nederland voor het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de technische modules die het Zorginstituut beschikbaar stelt aan de gebruikers van iStandaarden (de informatiestandaarden in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en PGB-regeling) ter ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe iStandaarden-releases en van het gegevensuitwisselingsplatform KIK-Starter.

iStandaarden zijn informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning. Met behulp van de iStandaarden bevordert Zorginstituut Nederland de digitale informatie-uitwisseling in de zorg. iStandaarden zijn een set van afspraken, regels en berichten over de manier waarop en de vorm waarin informatie wordt uitgewisseld. Aan de hand van deze standaarden kunnen organisaties in de zorg transparant en efficiënt informatie uitwisselen en zo beter beleid maken en efficiënter werken.

Voor het programma KIK-V is de KIK-starter ontwikkeld. De KIK-starter is een tijdelijke voorziening waarvan ketenpartijen in de verpleeghuiszorg gebruik kunnen maken voor informatie-uitwisseling, zonder daarbij zorgaanbieders onnodig te belasten. De afnemers (vragende partij), waaronder onder andere zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (de IGJ), kunnen gebruikmaken van de KIK-starter om vragen aan de zorgaanbieder te stellen.

Partners