22-11-2023

AWS en SoftwareOne slaan de handen ineen voor RISE met SAP

Deel dit bericht

Amazon Web Services en SoftwareOne Holding, leverancier van end-to-end software- en cloudtechnologieoplossingen, kondigen een gezamenlijk initiatief aan om klanten te helpen bij de overgang naar RISE met SAP op een AWS-cloudomgeving. DeReady for RISE on AWS bundel combineert SoftwareOne's diepgaande advies- en implementatiekennis over SAP met AWS-technologieën om het SAP-transformatieproces van klanten te versnellen.

De samenwerking komt in een periode waarin de druk op organisaties toeneemt om te beslissen hoe ze hun SAP-omgevingen moeten moderniseren, onder andere door het einde van de ondersteuning voor SAP ERP Central Component (SAP ECC) in 2027. Ondanks de naderende deadline zijn veel organisaties nog steeds onzeker over de stappen die genomen moeten worden. Met name wanneer ze RISE met SAP, het gebundelde aanbod van cloudoplossingen, -infrastructuur en -services van SAP, moeten implementeren om SAP ERP naar de cloud te migreren.

Uit een onderzoek dat SoftwareOne onlangs heeft uitgevoerd in samenwerking met de Americas’ SAP Users’ Group (ASUG) – waarvan de complete details in januari 2024 bekend zullen worden gemaakt – bleek dat 42% van de respondenten bekend was met RISE met SAP, 40% had er wel van gehoord maar was niet bekend met de details en 18% had er nog nooit van gehoord. Meer dan de helft (52%) zei nog steeds niet zeker te weten hoe RISE met SAP hun bestaande relatie met cloudserviceproviders zou beïnvloeden.

De Ready for RISE on AWS-bundel helpt klanten inzicht te krijgen in hun SAP-transformatieopties en biedt een allesomvattende oplossing voor organisaties die RISE met SAP overwegen. De bundel voorziet in adviserende datavoorbereiding, conversiediensten, data en AI, een cloudinnovatieplatform en ondersteunt de gehele overstap naar RISE op AWS. Klanten profiteren van een versnelde Return on Investment (ROI), optimaal gegevensbeheer en kostenbesparende strategieën, terwijl de basis wordt gelegd voor innovatie en zakelijk succes op de lange termijn.

Het aanbod omvat SNP-tooling om de datafootprint van de klant te verkleinen en de migratie te versnellen. SoftwareOne migreert geselecteerde data naar een AWS data lake, versnelt de innovatiebereidheid en zorgt ervoor dat SAP-data geschikt zijn voor bredere data analytics en AI use cases. Klanten krijgen toegang tot innovatieve tools zoals AWS’ Sagemaker voor Machine Learning, continu datamanagement en optimalisatie binnen de AWS-omgeving. Het AWS-innovatieplatform omvat ook Amazon Bedrock dat organisaties helpt bij het versneld aanpassen van Large Language Models en het inzetten van GenAI use cases die gebruikmaken van de uitgebreide dataset.

Partners