12-12-2023

SAS: Twaalf voorspellingen op het gebied van AI voor 2024

Deel dit bericht

Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er doen veel verhalen de ronde over zowel de belofte als de bedreiging ervan. Zal het potentieel van AI  komend jaar worden gerealiseerd? SAS, marktleider op het gebied van AI en analytics, vroeg leidinggevenden en experts binnen het bedrijf om trends en voorspellingen te doen voor 2024 over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van AI. Hieronder volgen enkele van de voorspellingen die zij deelden.

Generatieve AI zal zorgen voor een uitbreiding (geen vervanging) van een allesomvattende AI-strategie
"Generatieve AI-technologie biedt veel potentie, maar kan niet alles. In 2024 zullen organisaties generatieve AI niet meer zien als een op zichzelf staande technologie, maar als een aanvulling op branchespecifieke AI-strategieën. In het bankwezen zullen gesimuleerde gegevens voor stresstests en scenarioanalyses helpen om risico's te voorspellen en verliezen te voorkomen. In de gezondheidszorg betekent dit het genereren van gepersonaliseerde behandelplannen. In de maakindustrie kan generatieve AI het volledige productieproces simuleren om verbeteringen in kwaliteit, betrouwbaarheid, onderhoud, energie-efficiëntie en productie te identificeren.”
Bryan Harris, Chief Technology Officer, SAS

AI zal banen creëren
"In 2023 was er veel bezorgdheid over het verlies aan banen als gevolg van AI. In 2024 zal het gesprek zich meer richten op de banen die AI zal creëren. AI helpt werknemers op allerlei vaardigheidsniveaus en in verschillende rollen om effectiever en efficiënter te werken. En hoewel nieuwe AI-technologieën in 2024 de arbeidsmarkt op korte termijn kunnen verstoren, zullen ze veel nieuwe banen en nieuwe functies creëren die de economische groei juist stimuleren. Een voor de hand liggend voorbeeld is 'prompt engineers', experts die vragen stellen aan op AI-draaiende chatbots, zoals ChatGPT."
Udo Sglavo, Vice President Advanced Analytics, SAS

Financiële bedrijven omarmen AI in een tijdperk waarin fraude de kop opsteekt
"Zelfs nu consumenten aangeven steeds meer op hun hoede te zijn voor fraude, bieden generatieve AI en deepfake-technologie fraudeurs nog meer mogelijkheden om hun vaardigheden te verfijnen. Dit kost miljoenen euro’s. Phishing-berichten worden steeds geavanceerder. Nepsites zien er verbluffend echt uit. Een oplichter kan een stem nabootsen met een paar seconden audio en eenvoudige online tools. We gaan het "zwarte tijdperk van fraude" in, waarin banken en financiële instellingen hun uiterste best zullen doen om de achterstand in het gebruik van AI in te halen. Dit zal ongetwijfeld gestimuleerd worden door veranderingen in de wet- en regelgeving die financiële bedrijven dwingen om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de snelgroeiende APP-zwendel en andere vormen van fraude."
Stu Bradley, Senior Vice President van risico-, fraude- en compliance oplossingen, SAS

Schaduw-AI zal CIO's uitdagen
"CIO's hebben in het verleden geworsteld met 'schaduw-IT' en zullen nu worden geconfronteerd met 'schaduw-AI' - oplossingen die worden gebruikt door of ontwikkeld binnen een organisatie zonder officiële goedkeuring of controle door IT. Goedwillende werknemers zullen generatieve AI-tools blijven gebruiken om de productiviteit te verhogen. En CIO's zullen dagelijks worstelen met de vraag in hoeverre ze deze generatieve AI-tools moeten omarmen en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen om hun organisaties te beschermen tegen de bijbehorende risico's."
Jay Upchurch, Chief Information Officer, SAS

Multimodale AI en AI-simulatie zullen nieuwe grenzen bereiken
"De integratie van tekst, afbeeldingen en audio in één model is de volgende stap in generatieve AI. Dit staat bekend als multimodale AI en kan een groot aantal verschillende invoergegevens tegelijkertijd verwerken, waardoor meer contextgevoelige toepassingen mogelijk worden voor een effectieve besluitvorming. Een voorbeeld hiervan is het genereren van 3D-objecten, omgevingen en ruimtelijke gegevens in toepassingen als augmented reality [AR], virtual reality [VR] en de simulatie van complexe fysieke systemen zoals digitale tweelingen."
Marinela Profi, AI/Generative AI Strategy Advisor, SAS

Het gebruik van digital-twin versnelt
"Technologieën zoals AI en IoT [Internet of Things] analytics vormen een stimulans voor belangrijke sectoren van de economie, waaronder de maakindustrie, de energiesector en de overheid. Werknemers op de fabrieksvloer en in de directiekamer gebruiken deze technologieën om grote hoeveelheden data om te zetten in betere, snellere beslissingen. In 2024 zal de toepassing van AI en IoT analytics versnellen door meer gebruik te maken van digital-twin technologieën, die real-time sensor- en operationele data analyseren en een blauwdruk maken van complexe systemen zoals fabrieken, smart cities en energienetwerken. Met digital twins kunnen organisaties hun activiteiten optimaliseren, de productkwaliteit verbeteren, veiligheid verhogen, betrouwbaarheid vergroten en  uitstoot verminderen."
Jason Mann, Vice President van IoT, SAS

AI helpt verzekeraars klimaatrisico's beter te beheersen
"Klimaatverandering is de laatste jaren veranderd van een speculatieve dreiging in een reële bedreiging. In 2022 bedroeg de wereldwijde verzekeringsschade als gevolg van natuurrampen meer dan 120 miljard euro en verzekeraars over de hele wereld voelen de druk. Amerikaanse verzekeraars liggen bijvoorbeeld onder vuur omdat ze hun premies verhogen en zich terugtrekken uit zwaar getroffen staten als Californië en Florida, waardoor tientallen miljoenen consumenten in de steek worden gelaten. Om te kunnen overleven, maken verzekeraars steeds vaker gebruik van AI om hun liquiditeit te versterken en concurrerend te blijven. Naast de voordelen die ze realiseren op het gebied van dynamische premietarieven en risicobeoordeling, zal AI hen helpen bij het automatiseren en verbeteren van schadeafhandeling, fraudedetectie, klantenservice en nog veel meer."
Troy Haines, Senior Vice President Risk Research & Quantitative Solutions, SAS

Het belang van AI bij de overheid neemt toe
"Ook bij de overheid worden de gevolgen van AI op het personeelsbestand steeds meer voelbaar. Overheden zullen steeds vaker gebruikmaken van AI en analytics om de productiviteit te verhogen, repeterende taken te automatiseren en het tekort aan talent op te vangen. Maar ze hebben moeite om AI-talent aan te trekken en te behouden, omdat experts zulke hoge salariseisen eisen. Ze zullen daarom actief op zoek moeten gaan naar experts om hun wet- en regelgevende taken te ondersteunen."
Reggie Townsend, Vice President van de SAS Data Ethics Practice

Generatieve AI verbetert de patiëntenzorg
"Om de gezondheidszorg te optimaliseren en de ervaringen van patiënten te verbeteren, zullen organisaties in 2024 doorgaan met de ontwikkeling van generatieve AI-tools die gepersonaliseerde medische behandelingen mogelijk maken. Denk hierbij aan patiëntspecifieke avatars voor gebruik in klinische onderzoeken en het genereren van geïndividualiseerde behandelplannen. Daarnaast zien we de opkomst van op generatieve AI-gebaseerde systemen voor klinische beslissingsondersteuning, die real-time ondersteuning bieden aan verzekeraars, dienstverleners en de farmaceutische industrie."
Steve Kearney, Global Medical Director, SAS

Inzet van AI kan verzekeraars maken of breken
"Als gevolg van het te snel inzetten van generatieve AI is de verwachting dat in 2024 één van de 100 grootste verzekeraars ter wereld failliet zal gaan. Op dit moment rollen verzekeraars in razend tempo autonome systemen uit zonder deze af te stemmen op hun bedrijfsmodellen. Ze hopen dat het gebruik van AI voor het snel afhandelen van claims de slechte bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren zal compenseren. Maar na de ontslagen in 2023 is de vraag of er voldoende personeelscapaciteit is om AI op ethisch verantwoorde en grote schaal in te zetten. De mythe van AI als wondermiddel kan leiden tot tienduizenden foutieve zakelijke beslissingen die kunnen leiden tot het faillissement van bedrijven. Dit zal het vertrouwen van consumenten en toezichthouders onherstelbaar schaden."
Franklin Manchester, Global Insurance Strategic Advisor, SAS

Volksgezondheid krijgt een AI-boost van de academische wereld
"Na COVID-19 is het duidelijk dat de bescherming van de volksgezondheid om hoogwaardige technologie en samenwerking vraagt. De gezondheidszorg is daarom in een razendsnel tempo bezig om technologische innovaties door te voeren. Of het nu gaat om overdoseringen of het monitoren van griep, het gebruik van data om te anticiperen op maatregelen in de zorg is essentieel.
Prognoses en modelberekeningen vormen een steeds belangrijker onderdeel van het werk in de zorg, maar de overheid heeft hulp nodig.... De academische wereld doet zijn intrede. Het aantal academische onderzoekers dat AI-gedreven modellen en voorspellingen uitvoert namens de overheid neemt toe. Zo heeft SAS in juni van dit jaar samen met het Erasmus MC en de TU Delft het  eerste Nederlandse ethieklab voor AI in de zorg (REAiHL) gelanceerd waar onderzoek wordt gedaan naar de ethische toepassing van AI in de gezondheidszorg. Dit laat zien dat de samenwerking tussen markt-, academische en andere partijen op stoom komt en in 2024 verwachten we hiervan de eerste resultaten te zien.  "
Dr. Meghan Schaeffer, Adviseur Nationale Volksgezondheid en Epidemioloog, SAS

Bezoek de pagina met AI-voorspellingen voor 2024 van SAS voor meer trends en voorspellingen.

Partners