08-01-2024

DataStax doet voorspellingen voor 2024

Deel dit bericht

DataStax heeft voorspellingen voor 2024 bekendgemaak. Veel bedrijven zullen hun plaats op de markt in 2024 verstevigen, terwijl ze navigeren door het mijnenveld van regelgeving dat momenteel wordt aangelegd, en werken aan het bouwen van de game-veranderende AI-toepassingen die een compleet nieuwe ervaring zullen voeden waarmee consumenten communiceren met organisaties en zelfs met elkaar.

1. AI zal sterker gereguleerd worden in het kielzog van reacties van consumenten en toezichthouders.
Na jaren sudderen explodeerde AI begin 2023 toen ChatGPT en DALL-E viral gingen en een hele industrie van startups op gang brachten. Deze snelle opkomst leidde tot maatschappelijke en wettelijke bezorgdheid en verzet, met het existentiële argument van "AI voor het goede" versus "AI voor commercieel gewin". Dit culmineerde in het fiasco van OpenAI en Sam Altman, wat de tegenstelling naar de voorgrond bracht. Deze terugslag is waarschijnlijk nog maar het begin. De Europese Unie stelt steeds strengere regels op AI en de bedrijven die de technologie ontwikkelen, nog versterkt door de Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence die in oktober uit het Witte Huis kwam.
En de druk komt niet alleen van de overheid en regelgevende organisaties. Als de werkloosheid en stagnatie in 2024 stijgen, zullen we waarschijnlijk een reactie zien van werknemers die zich zorgen maken dat AI hun baan zal verdringen.

2. De opkomst van Dark AI zal maatschappelijke en/of zakelijke ontwrichting veroorzaken.
Net als het dark web zullen er dark LLM's zijn. Er is alle gelegenheid voor geautomatiseerde agenten, aangedreven door open source en ongecensureerde LLM's, om te worden gebruikt voor schadelijke aanvallen. Ongecensureerde LLM's, mogelijk zelfs afkomstig van staten met slechte acteurs, kunnen worden gebruikt voor van alles en nog wat, van financiële fraude en georganiseerde misdaad tot biowapens en terrorisme.
LLM's vormen ook een nieuw risico om te worden uitgebuit door aanvallers via zaken als zeer realistische en gepersonaliseerde phishing e-mails en "deepfake" video's, agenten die illegale financiële activiteiten automatiseren, of zelfs het aan het licht brengen van gedetailleerde plannen en procedures voor illegale of terroristische activiteiten.
Maar het is niet allemaal kommer en kwel. LLM's kunnen ook worden ingezet voor cyberbeveiliging en het dwarsbomen van slechte actoren. Ook op dit gebied zullen we in 2024 waarschijnlijk innovaties zien.

3. Alleen bedrijven die in staat zijn om de governance-, risico- en compliance-vereisten te beheren, zullen overblijven.
Als bedrijven investeren in AI-technologie, zullen ze op zoek gaan naar partners die hen kunnen ondersteunen bij nieuwe regelgevingsprocessen. De AI-bedrijven die het inzicht en de slagkracht hebben om effectieve overheidsrelaties op te bouwen, zullen zich positioneren als de beste op dit gebied.
Er zullen waarschijnlijk één tot drie nieuwe, grote spelers opstaan die in deze behoefte voorzien. Natuurlijk wordt verwacht dat OpenAI de reus zal zijn, maar er is ruimte voor andere spelers die kant-en-klare, compliant AI-oplossingen zullen ontwikkelen.

4. GenAI zal de operationele efficiëntie in de MKB-markt vergroten en transformatie en disruptie stimuleren.
Veel grote ondernemingen zullen nog experimenteren met generatieve AI in verschillende "proofs of concept" of pilotprogramma's, omdat de implementatiecyclus veel langer is en het proces van uitrol naar productie veel complexer.
Kleine en middelgrote bedrijven zijn echter wendbaarder en gaan sneller om met nieuwe technologieën. Kleinere organisaties zullen AI gaan gebruiken voor van alles en nog wat, van contentcreatie tot automatisering van vraagontwikkeling en meer. Ze zullen sneller dan ooit kunnen experimenteren, innoveren en deze technologie kunnen inzetten.

5. De 'Instagrams' van GenAI apps zullen in 2024 verschijnen.
In 2024 zullen we waarschijnlijk de 'Instagrams' van GenAI-toepassingen zien opduiken - het veld zal snel beginnen uit te spoelen en we zullen leiders in beeld zien komen.
De toonaangevende, behendige bedrijven die bouwen met AI zullen nieuwe manieren ontwikkelen om de dialoog aan te gaan met zowel consumenten als bedrijven.
We zien de eerste tekenen hiervan, zoals Alpha Ori die de internationale scheepvaartindustrie, die vele miljarden dollars waard is, ontwricht en mogelijk maakt, PhysicsWallah die AI gebruikt voor EdTech voor miljoenen studenten en Skypoint die de gezondheidszorg automatiseert en artsen en medische zorgverleners tot tien uur per week bespaart.

Partners