24-04-2024

Software-ontwikkelteams gebruiken steeds meer AI-tools bij hun werk

Deel dit bericht

Thoughtworks, technologieadviesbureau dat strategie, ontwerp en engineering integreert, presenteert de dertigste editie van de Technology Radar. Dit rapport geeft twee keer per jaar een compleet overzicht van de technologieën en werkwijzen die op dit moment relevant zijn voor software developers. De inzichten uit het rapport zijn gebaseerd op praktijkervaringen die Thoughtworks opdeed bij klantprojecten.

De Thoughtworks Technology Radar signaleert een toenemende invloed van generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) op software delivery. Volgens het rapport kan deze nieuwe golf van AI-tools een aanzienlijke boost geven aan engineering-teams. Ze kunnen onder andere hun vaardigheden en samenwerkingsmogelijkheden ermee uitbreiden en daarnaast helpt het om de algehele resultaten van hun projecten te verbeteren.

Deze tools zijn dan ook tot veel meer in staat dan enkel het genereren van code. Ze kunnen daarnaast ook aan facetten van de software development lifecycle bijdragen, zoals testen, documentatie maken en zelfs bij refactoring.

Thoughtworks merkt echter op dat deze AI-tools nog sterk in ontwikkeling zijn. Engineering-teams moeten deze nieuwe tools daarom voorzichtig en pragmatisch inzetten. "GenAI-tools kunnen software engineering-teams op verschillende manieren helpen. Ze zijn veel meer dan codeerassistenten," zegt Rachel Laycock, Chief Technology Officer bij Thoughtworks. "Deze tools kunnen bijvoorbeeld ook een belangrijke rol spelen bij het oplossen van technische problemen. De risico’s moeten weliswaar goed beheerd worden, maar leiders van organisaties moeten ze zeker onderzoeken en erin investeren om een concurrentievoordeel te behalen."

Opvallende thema's in Technology Radar 30 zijn onder meer:
AI-ondersteuning voor software development teams: AI-tools zoals GitHub Copilot, CodiumAI, aider en Continue helpen bij praktisch elk aspect in de software development lifecycle. Ondanks alle opwinding over de potentiële impact van GenAI is het belangrijk dat engineering-teams de kwaliteit en beveiliging van de software in het oog houden. Dit doen ze met name door niet-ontwikkelaars te wijzen op de potentiële risico’s van het gebruik van deze tools.
Opkomst ‘semi-open’ licenties: Nieuwe licentiemodellen belemmeren de effectiviteit van het open source software ecosysteem. Er is een toenemende trend waarbij specifieke kernfunctionaliteiten en mogelijkheden achter betaalmuren gezet worden. Technologen moeten de licenties van de producten die ze gebruiken daarom aandachtig bestuderen. Alleen dan kunnen ze er zeker van zijn dat alle bestanden in een ‘repository’ onder de gebruikte licentie vallen.
Van Pull Requests (PR's) naar echte Continuous Integration (CI): Pull requests worden in het software development proces vaak gezien als synoniem voor ‘peer review’. Hoewel ze in sommige contexten nuttig zijn, kunnen ze ook de workflow van ontwikkelaars verstoren en de snelheid van software-delivery afremmen. Meerdere tools in deze Technology Radar helpen om deze uitdaging te verlichten door pull requests soepeler en zo frictieloos mogelijk te maken. Thoughtworks ziet continuous integration (CI) nog steeds als de voorkeursmethode voor het beheren van code. Organisaties die er geen gebruik van kunnen maken, worden geadviseerd om nieuwe methoden verkennen om de nauwkeurigheid en snelheid van hun integraties te verbeteren. Dit is met name nodig naarmate er steeds meer code wordt geproduceerd door het gebruik van codeerassistenten.
Opkomende architectuurpatronen voor Large Language Models (LLM's): Ontwerppatronen zijn populair in de technologiewereld. Ze geven namelijk een beknopte naam aan een nuttige oplossing voor een bepaalde contextuele uitdaging. Nu LLM’s steeds meer worden gebruikt, zien we de opkomst van specifieke architectuurpatronen ter ondersteuning van veelvoorkomende contexten. NeMo Guardrails is een goed voorbeeld van een patroon waarmee ontwikkelaars governance-beleid kunnen opstellen voor het gebruik van LLM's.

Partners