26-06-2024

Cloudera introduceert drie AI-assistenten

Deel dit bericht

Cloudera heeft drie AI-gestuurde assistenten aangekondigd. Deze stellen klanten in staat om de ontwikkeling van data-, analyse- en AI-applicaties verder te versnellen en waardevollere data-analyses te verkrijgen. Met deze introductie breidt Cloudera de mogelijkheden en AI-expertise uit waarmee klanten hun bedrijfsgegevens overal kunnen omzetten in bruikbare inzichten.

Hoewel GenAI voor een stijging van de zichtbaarheid en adoptie heeft gezorgd, worstelen bedrijven nog met het snel ontwikkelen van data-, analyse- en AI-applicaties en het vertalen van hun AI-potentieel naar meetbare zakelijke impact. Met Cloudera’s AI-assistenten kunnen ze sneller dan ooit data-, analyse- en AI-applicaties in productie nemen, terwijl ze tevens beter toegankelijker worden voor de medewerkers. Deze AI-assistenten stellen bedrijven in staat om AI-initiatieven sneller door de organisatie te loodsen en meer gebruikers datagestuurde inzichten te laten benutten voor hun dagelijkse taken.

SQL AI Assistant
Cloudera’s SQL AI-assistent is ontwikkeld om de uitdagingen op te lossen die vaak gepaard gaan met het schrijven van complexe SQL-query's en stelt gebruikers in de hele organisatie in staat SQL-experts te worden. Met de SQL AI-assistent beschrijven gebruikers in eenvoudige taal wat ze nodig hebben, en de assistent vindt de relevante gegevens met behulp van geavanceerde technieken zoals prompt engineering en retrieval augmented generation (RAG). Op basis daarvan zal de AI-assistent de zoekopdracht schrijven, optimaliseren en zelfs in gemakkelijk te begrijpen bewoordingen uitleggen. Door de uitdaging van het navigeren door de SQL-syntaxis weg te nemen, stelt de SQL AI-assistent bedrijven in staat zich te concentreren op wat er echt toe doet: inzichten verkrijgen uit al hun data.

AI Chatbot in Cloudera Data Visualization
Cloudera’s AI Chatbot in Cloudera Data Visualization is ontworpen om direct met bedrijfsgegevens te communiceren om gecontextualiseerde zakelijke inzichten te bieden die verder gaan dan wat BI-dashboards doorgaans kunnen weergeven. Deze chatbot bevindt zich in het dashboard en de rapporten die zijn gemaakt met Cloudera Data Visualization. Het benut de context van alle beschikbare data achter het dashboard, om diepere en beter bruikbare inzichten te leveren. Gebruikers kunnen eenvoudig vragen stellen in de eigen taal, waarna de AI-chatbot deze op intelligente wijze aan relevante gegevens en beelden koppelt.

Cloudera Copilot voor Cloudera Machine Learning
Cloudera Copilot wordt mogelijk gemaakt door vooraf opgeleide LLM's en is ontworpen om te helpen bij het omgaan met de uitdagingen die verband houden met de inzet van AI- en ML-modellen in productie, vanaf de dataverwerking tot de codering. Met een naadloze integratie met ruim 130 Hugging Face-modellen en datasets ondersteunt Cloudera Copilot het end-to-end ontwikkelingsproces van AI-applicaties en versnelt het data science, modelontwikkeling en fine tuning. Hierdoor kunnen bedrijven de ontwikkeling van machine learning versnellen en eerder bedrijfswaarde zichtbaar maken.

Partners