James Robertson

James Robertson is een bekend voorvechter van het creatieve element in het requirementsproces. Zijn controversiële stuk ‘Eureka: Why Analysts Should Invent Requirements’, verschenen in IEEE Software, heeft veel stof doen opwaaien en is herhaaldelijk geciteerd. Robertson houdt zich vooral bezig met de requirements voor producten en met de bijdrage die goede requirements kunnen leveren aan het slagen van projecten. Voor hij systems engineer werd, volgde Robertson een opleiding tot architect. De ervaring die hij in dat vakgebied heeft opgedaan, vormt een bron van inspiratie voor zijn op innovatie en creativiteit gerichte werk.

Robertson is consultant, docent, auteur, projectleider en oprichter van The Atlantic Systems Guild, een denktank die bekendstaat om zijn vernieuwende technieken op het gebied van systems engineering. Hij is coauteur van Mastering the Requirements Process, waarin de Volere-requirementstechnieken werden geïntroduceerd, en van Requirements-Led Project Management: Discovering David’s Slingshot. Zijn nieuwste boek, een gezamenlijk project van de mensen achter The Atlantic Systems Guild, heet Adrenaline Junkies & Template Zombies: Understanding Patterns of Project Behavior. James verzorgde jaren lang verscheidene requirements trainingen bij Adept Events.

Partners