James Robertson verzorgt nieuwe workshop Business Analyse

Deel dit bericht

Op 4 en 5 november organiseert Adept Events een nieuwe tweedaagse workshop met requirements specialist James Robertson met als titel Mastering Business Analysis.

Dit betreft een nieuwe workshop die in het buitenland al zeer hoge waardering heeft geoogst en dit najaar voor het eerst in Nederland zal worden georganiseerd.

Deze workshop is bedoeld voor eenieder die een rol speelt in het verbeteren van bedrijfsprocessen en betrokken is bij business improvement. Het is gericht op functies als businessanalist, systeemanalist, projectleider, requirements engineer, consultant, productmanager of programmamanager. Deze workshop is ook interessant voor gebruikers of softwareafnemers die zich geavanceerde business analyse technieken eigen willen maken en zo een bijdrage willen leveren aan de verbetering van bedrijfsprocessen.

Business analyse vormt de basis voor elk type organisatieverandering. Het betreft onderzoek naar het feitelijke werk van de organisatie en het detecteren van zowel de problemen die moeten worden opgelost als van betere oplossingen voor bestaande processen. Business analyse is dan ook een combinatie van modelleren, systeemdenken, innoveren, communiceren, project analyse, overtuigingskracht en verschillende andere analytische vaardigheden.

Kortom, business analyse draait om het doorgronden van de werkelijke business en het doen van aanbevelingen om deze te verbeteren.

De taak van de business analist is tweeledig, namelijk modelleren en communiceren. Modellen worden gebruikt om beter begrip te krijgen van processen, informatie en gedragingen die bepalend zijn voor de business. Dit begrip is niet oppervlakkig maar van het werkelijke onderliggende bedrijfsbeleid en van de oorzaak van problemen binnen de organisatie. Vervolgens moet de business analist dit beeld vertalen en communiceren binnen de organisatie zodat alle belanghebbenden hetzelfde beeld krijgen van de business. De analist is verantwoordelijk voor het begeleiden van de strategische aspecten van het business analyse project en zorgt ervoor dat het juiste probleem wordt verholpen. De analist draagt innovatieve oplossingen aan die structureel bijdragen aan de verbetering van de business.

Met deze tweedaagse workshop in business analyse haalt de deelnemer de vaardigheden en het instrumentarium in huis om de echte business van diens klant te achterhalen. Men leert manieren om die te verbeteren en te demonstreren aan belanghebbenden. Het werken in kleine groepen helpt de deelnemers om behandelde concepten, methoden en technieken voor zichzelf te concretiseren en verbindingen met de dagelijkse werkpraktijk te maken.
Deze workshop sluit naadloos aan op Mastering the Requirements Process waarin het opstellen van systeemeisen (Programma van Eisen) centraal staat. De modellen en het begrip dat ontstaat door het volgen van Mastering Business Analysis vormen een uitstekend fundament voor het requirements proces.

De tweedaagse cursus wordt georganiseerd door Adept Events en kost € 1.495 per deelnemer. De eerste gelegenheid is 4 en 5 november 2013 en meer informatie over cursusinhoud en registratie vindt u op deze pagina.

Partners