19-02-2007

'SOA meer business- dan IT-aangelegenheid'

Deel dit bericht

MarketCap onderzoekt Nederlandse SOA-markt.

Uit een recent gehouden onderzoek door MarketCap is gebleken dat het ICT-management doorgaans niet of nauwelijks wordt betrokken bij de besluitvorming rondom SOA. Het onderzoek, onder meer in samenwerking met uitgever TIEM, bestond uit interviews met 175 grotere bedrijven en instellingen die actief zijn in de Nederlandse markt. In vergelijking met het een vergelijkbaar onderzoek door MarketCap vorig jaar is zowel de ‘bekendheid met’ als mede ook het daadwerkelijk ‘invoeren’ van dit fenomeen aanzienlijk toegenomen. Van de ondervraagde bedrijven maakt circa 14 procent alleen maar gebruik van geïntegreerde applicaties. De overige bedrijven maken dus gebruik van legacy systemen, specifieke applicaties of een mengeling daarvan. Een groot deel van de bedrijven met ervaring of concrete plannen omtrent SOA bevinden zich in een traject rond of net na de oriëntatie- en analysefase. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat een algemene analyse naar de haalbaarheid en mogelijkheden loopt of net is afgerond. Een bijna even groot deel (44 procent) geeft aan dat de oriënterende gesprekken met externe ICT-adviseurs momenteel lopen of al zijn afgerond. Opvallend is dat een kwart van de bedrijven aangeeft geen analyse uit te zullen voeren op basis van ROI berekeningen. Ruim de helft van de bedrijven geeft daarentegen aan dat een uitgebreide analyse op basis van de business case heeft plaatsgevonden of zal gaan plaatsvinden. Bijna 1 op de 5 bedrijven is bezig met of heeft de daadwerkelijke implementatie van SOA al achter de rug. Een veel groter deel (40 procent) geeft aan dat deze fase van het traject nog moet plaatsvinden.Circa eenderde van de bedrijven die bekend zijn met SOA, heeft te maken gehad met of heeft momenteel te maken met plannen en acties omtrent SOA. Een bijna even groot deel (30 procent) van de bedrijven verwacht binnen twee jaar acties te ondernemen om SOA in te voeren in de organisatie. Bijna de helft van deze organisaties verwacht dergelijke acties te ondernemen binnen 12 tot 24 maanden. Binnen een SOA-traject kunnen een aantal stappen doorlopen worden. Circa 8 procent van de bedrijven met concrete plannen kenmerkt integratie als een essentiële stap in het traject. Integratie wordt gevolgd door de oriëntatie, het bepalen van de strategie en het definiëren van de services. Bijna de helft van de bedrijven met ervaring of concrete plannen voor SOA blijkt een visie gedefinieerd te hebben. In de helft van deze gevallen is deze visie ook vastgelegd in de organisatie. In de meeste gevallen gebeurt dit in het informatiseringsplan (50 procent) en op directie niveau (38 procent). Met het toenemen van de bekendheid van dit fenomeen volgt ook de tweede stap, het daadwerkelijk voorbereiden van de invoering ervan, dus vaak relatief snel.

Partners