16-01-2007

webMethods introduceert versie 7 van webMethods Fabric

Deel dit bericht

Nieuwe versie bevat procesmodelleringsomgeving op basis van Eclipse.

webMethods heeft versie 7.0 van zijn productreeks webMethods Fabric uitgebracht. Alle kennis van en ervaring met integratie van essentiële ondernemingsprocessen zijn hierin gebundeld. webMethods Fabric 7.0 biedt een volledig consistente ontwikkelomgeving voor het bouwen, automatiseren en bewaken van processen. Daarmee zijn ondernemingen in staat hun ontwikkelingskosten en -inspanningen voor het maken en onderhouden van nieuwe processen en (geïntegreerde) applicaties te reduceren.Eén van de belangrijkste vernieuwingen in Fabric 7.0 is de introductie van de nieuwe component webMethods BPMS (business process management suite). Hierin is een complete procesmodelleringsomgeving opgenomen, gebaseerd op Eclipse. Dat betekent dat er geen code ingetypt hoeft te worden, dat krachtige analysefuncties beschikbaar zijn, taakstromen worden ondersteund, zowel voor intermenselijke processtappen als voor interacties tussen verschillende systemen. Voorts vormen de mogelijkheden voor integratie van ‘business rules’ en een nieuwe semantische metadata-bibliotheek (Cerebra) waardevolle aanwinsten. Bovendien zijn krachtige proces-controlemiddelen en ‘real-time’-analysefuncties beschikbaar. Die leveren een gedetailleerd en actueel inzicht in wat er zich afspeelt binnen de organisatie en in de relaties met de ‘buitenwereld’.webMethods Fabric 7.0 is ook verrijkt met webMethods Infravio X-Registry en webMethods Infravio X-Broker. Deze software is gericht op het bouwen en onderhouden van een ‘service oriented architecture’ (SOA). Deze integratie staat gebruikers toe om op eenvoudige wijze hun bestaande services in hun nieuwe procesmodellen op te nemen. Meer informatie vindt u op www.webmethods.com.

Partners