28-08-2006

Future Group onderzoekt tijdsbesteding softwareontwikkelaar

Deel dit bericht

Meeste tijd gaat zitten in het opsporen van de oorzaken van applicatieproblemen.

Uit recent onderzoek van The Future Group blijkt dat ontwikkelaars gemiddeld 60 procent van hun tijd besteden aan het oplossen van applicatieproblemen. Andere betrokkenen in het proces, zoals support en testers, besteden ook veel tijd aan het verzamelen van informatie over het probleem, het vervolgens reconstrueren van de probleemsituatie en het uiteindelijk vinden van de oorzaak. Dit staat nog los van de onderlinge communicatie over het probleem.Gaat het om een fout van een gebruiker? Is er een fout in de configuratie, het netwerk of de database? Of gaat het om een fout in de programmacode? Oorzaken van problemen in applicaties zijn vaak lastig te doorgronden. Veruit de meeste tijd gaat zitten in het zoeken naar de oorsprong. Is die eenmaal gevonden, dan is het probleem snel opgelost. Sterker nog: volgens The Future Group kost het vinden van de oorzaak 80 procent van de tijd en het werkelijk oplossen van het probleem maar 20 procent. Ontwikkelaars en testers Ontwikkelaars die zich op applicatieproblemen richten besteden hieraan meer dan de helft (60 procent) van hun tijd. Testers besteden gemiddeld nog meer (65 procent) van hun tijd aan het documenteren en hercreƫren van problemen. "Mensen zijn vaak geneigd elkaar de schuld te geven, waardoor iedereen die iets met de applicatie te maken heeft betrokken wordt bij het probleem. De vaak tijdrovende probleemoplossing kost dan nog meer manuren", zegt Marcel Meeuwisse van The Future Group. Eerste-, tweede- en derdelijns support Ook de helpdesk (of eerstelijns support) besteedt veel tijd (69 procent) aan applicatieproblemen. Het gaat dan vaak om nieuwe wachtwoorden en standaard gebruikersproblemen. Tweedelijns support houdt zich bezig met het vinden en oplossen van configuratiefouten, installatieproblemen en applicatieproblemen waarbij het niet noodzakelijk is de applicatiecode zelf te begrijpen (67 procent van de tijd). Derdelijns support lost complexe applicatieproblemen op, waaronder fouten in de applicatiecode (70 procent van de tijd).Meer informatie over dit onderzoek en The Future Group Software Distribution vindt u hier.

Partners