11-01-2006

SOA-invoering komt maar langzaam op gang

Deel dit bericht

Alleen grote organisaties zijn actief bezig met het implementeren van Service Oriented Architecture.

De invoering van Service Oriented Architecture (SOA), de benadering waarbij applicaties hun functionaliteit en gegevens via services beschikbaar stellen, komt slechts langzaam op gang in Nederland. Het blijft momenteel vooral bij oriënteren. Dit blijkt uit een rondvraag van Ordina in samenwerking met Heliview. De resultaten laten zien dat slechts 28% van de organisaties al bezig is met de invoering van SOA, terwijl meer dan de helft nog in de oriëntatiefase zit of de business case aan het opstellen is. Ordina en Heliview vroegen 170 IT- en algemeen managers tijdens het Nationaal SOA congres van 15 november naar hun huidige en toekomstige inspanningen op het gebied van SOA en de belangrijkste afwegingen die ze daarbij maken. Niet alleen voor grote bedrijven Eén van de opvallende bevindingen was dat vooral de grote organisaties bezig zijn met SOA: van de organisaties met meer dan 5.000 medewerkers is 40% gestart met de invoering. Als wordt gekeken naar alle organisaties die bezig zijn, zijn de banken en verzekeraars het best vertegenwoordigd, gevolgd door de overheid. Bij het MKB is veel minder sprake van interesse. Art Ligthart, consultant bij Ordina en mede-auteur van het boek 'Service Oriented Architecture', dat onlangs verscheen: "Grotere bedrijven hebben complexe bedrijfsprocessen, verschillende afzetkanalen, nauwe samenwerking met partners en kennen vaak een grote verscheidenheid in de informatievoorziening. SOA heeft juist in deze organisaties grote potentie om bij te dragen aan de effectiviteit, efficiëntie en wendbaarheid. Maar ook de kleinere bedrijven zouden zich bewuster moeten zijn van de voordelen; er zijn nu al mooie praktijkvoorbeelden waar SOA concrete meerwaarde oplevert." Het gaat om flexibiliteit: 'business vitality' De voornaamste redenen voor invoering is 'flexibiliteit in bedrijfsprocessen' (56% van de respondenten ziet dit als belangrijkste drijvende kracht). Daarna koment pas de noodzaak van 'flexibele integratie' (36%) en ketenintegratie (27%). "Toch zijn het met name de IT-managers die het belang van invoering concreet kunnen beargumenteren", aldus Art Ligthart. "Het gebrek aan betrokkenheid van het business-management is een zorgpunt, omdat SOA niet gaat renderen als tijdens de invoering alleen naar de IT-kant wordt gekeken. Sterker nog, de verbeteringen aan de business-kant (de business value) zouden centraal moeten staan bij het opstellen van de business case voor SOA." Succesfactoren Managers geven aan dat het succes van de SOA-invoering voornamelijk zal liggen in de mate waarin bestaande applicaties ontvlochten en 'service-enabled' kunnen worden (35% van de respondenten beschouwt dit als kritische succesfactor). Daarnaast hangt het welslagen af van de manier waarop bedrijfsprocessen opnieuw ontworpen en ingericht worden (32%). Art Ligthart: "Dit bevestigt dat een integrale invoeringsaanpak moet worden gekozen: een aanpak waarin niet alleen wordt gekeken naar de technologie, maar óók naar de veranderingen in bedrijfsprocessen en organisatie. Idealiter worden continu kleine stappen genomen waarin IT en bedrijfsprocessen integraal worden verbeterd."

Partners