29-09-2005

Software van meeste producten en diensten onvoldoende getest bij lancering

Deel dit bericht

Uit onderzoek van LogicaCMG onder Europese bedrijven blijkt dat het testen van software van strategisch belang is bij de introductie van nieuwe producten en diensten. Toch berust de verantwoordelijkheid voor het testen nog altijd bij de IT-, en niet bij de commercieel managers.

Ook is er vaak onvoldoende budget en mankracht beschikbaar om te testen. Hierdoor zijn bij de lancering veel producten en diensten onvoldoende getest, wat weer leidt tot problemen.LogicaCMG constateert dat bijna drie vierde (73%) van de ondervraagde Europese ondernemingen zegt dat de verantwoordelijkheid voor het testen bij IT-directeuren, IT- managers of softwareontwikkelaars ligt. Slechts 1% zegt dat het testen de verantwoordelijkheid van de afdeling marketing is, terwijl 9% verklaart dat het de verantwoordelijkheid van de eindgebruikerafdeling is.Paul Tieman, Director Testmanagement & Consultancy van LogicaCMG, licht de bevindingen als volgt toe: "Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat het testen van software niet goed op de behoeften van de onderneming is afgestemd. De meeste IT-afdelingen willen de testkosten graag beperken en het nut van het testen vergroten door zich te richten op de grootste risico’s. Het probleem is dat zij dit niet kunnen zonder een goed begrip van de potentiële commerciële risico’s te hebben. Dit is in veel gevallen niet mogelijk omdat het daarvoor verantwoordelijke management niet betrokken is. Dit wordt versterkt door constant veranderende eisen van de markt. Hierdoor komt het testen uiteindelijk steeds meer onder druk te staan." Uit het onderzoek valt op te maken dat IT-afdelingen onder grote druk staan om nieuwe systemen zo snel mogelijk op te leveren om de concurrentie voor te blijven. Een derde (32%) van de respondenten wijt het onvoldoende testen aan de drang om de ‘go-live datum’ te halen. De helft (50%) van de Europese organisaties zegt dat nieuw ontwikkelde software later dan de geplande deadline klaar is waardoor er geen tijd meer is om te testen. Van de ondervraagde IT-managers is 78% van mening dat zij de kwaliteit kunnen verbeteren en ervoor kunnen zorgen dat ze van meet af aan aan de verwachtingen van de klant en de markt kunnen voldoen als zij meer tijd hebben, en 74% bevestigt dat de ontwikkelingstijd kan worden verkort door een meer gestructureerde, op bedrijfsrisico’s gebaseerde aanpak van het testen. Paul Tieman voegt hier aan toe: "Uit ons onderzoek komt naar voren dat 68% van de IT-managers vindt dat te veel producten en diensten bij lancering onvoldoende zijn getest, en dat 89% van de respondenten zegt systemen te hebben afgeleverd die al 48 uur na ingebruikneming volop problemen veroorzaakten. Doordat IT-managers de verantwoordelijkheid op zich nemen zonder een acceptabele ondersteuning van de commerciële afdeling heeft men vaak een gebrek aan de juiste testmiddelen en testcapaciteit (door 85% van de respondenten als oorzaak genoemd)." LogicaCMG is van mening dat ondernemingen zich onvoldoende realiseren dat slecht geteste software de concurrentiepositie en de reputatie ernstig kunnen schaden. Het onderzoek wijst uit dat beter testen tot betere producten en minder kosten kan leiden: 88% van de respondenten is van mening dat beter testen over de hele linie tot minder ontwikkelkosten leidt Tweederde (68%) meent dat te veel producten worden gelanceerd zonder voldoende te zijn getest Driekwart (74%) meent dat een meer gestructureerde, op risico’s gebaseerde aanpak van het testen de productkwaliteit ten goede zou komen LogicaCMG stelde in het onderzoek vast dat de overgrote meerderheid van bedrijven er weinig voor voelt het testen volledig uit te besteden. Liever werkt de IT afdeling samen met een externe partij die gespecialiseerd is in testen. Paul Tieman besluit als volgt: “De helft van onze respondenten maakt reeds gebruik van zo’n gemengd model – samenwerken met een strategische partner met het oogmerk softwaretoepassingen van betere kwaliteit tot stand te brengen, een betere controle over het ontwikkelingsproces te houden, tot een duidelijkere aansprakelijkheid te komen en producten sneller op de markt te kunnen brengen – een trend die volgens onze respondenten in de toekomst zal toenemen. Het wordt tijd dat bedrijven beseffen dat slecht geteste software enorme gevolgen voor de reputatie van de onderneming kan hebben. De commerciële afdeling is samen met de IT afdeling verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gelanceerde producten en diensten.

Partners