08-08-2005

Java grid record

Deel dit bericht

De OASIS research group van INRIA maakt bekend de oplossing voor het nKoninginnenprobleem voor n = 25 berekend te hebben, daarbij gebruik makend van een Java grid.

Wij hebben in Nederland maar één Koningin, en als we het Republikeins Genootschap mogen geloven is dat er één teveel. Voor wiskundigen kunnen er echter niet genoeg Koninginnen zijn, op een schaakbord wel te verstaan. Het nKoninginnenprobleem bestaat in het berekenen van het maximale aantal koninginnen (n) dat je kunt plaatsen op een schaakbord met de afmetingen n x n, zonder dat deze elkaar bedreigen (kunnen slaan). (De ene koningin houdt de andere als het ware in toom).Volgens de INRIA research groep zijn er ‘two quadrillion’ oplossingen gevonden, maar dat is dan volgens de enigszins megalomane Engelse 'short scale'. Wij houden het in het Nederlands voorlopig op twee biljard, 2,207,893,435,808,352 = 2 x 10 ^15, iets meer dan twee miljoen maal een miljard met andere woorden. Opmerkelijk is overigens dat de oplossing voor n = 24 maar tien maal kleiner is. Voor de oplossing van het probleem is gebruik gemaakt van een Java Grid library van ProActive. De omgeving was verder nogal heterogeen: GNU/Linux, Windows, diverse JVM's (Java Virtual Machines, Java versies met andere woorden), PII en PIV van 450 MHz tot 3.4 GHz, et cetera. De berekening werd over een periode van zes maanden uitgevoerd in P2P modus gebruikmakende van ongeveer 260 desktops van het INRIA-instituut op momenten dat deze CPU cycli 'over' hadden. INRIA staat voor 'Institut national de Recherche Informatique et Automatique'. Verder is er gebruik gemaakt van een ProActive grid libraray, die het schrijven van programma's verspreid over een Lan, een cluster van workstations of op een grid vereenvoudigt.Verder gegevens:Start datum: 8 oktober 2004Eind datum: 11 juni 2005Duur berekening: 4444h 54m 52s 854 dus 185 dagen 4 uur, 54 minuten 52 seconden en 854 milliseconden.Geaccumuleerde duur van de bereking: 464344h 35m 33s 553 dus 53 jaar 2 dagen 16 huur 35 minuten 33 seconden en 553 milliseconden.Meer inlichtingen hier.Vorig record n = 24 - September 28 2004Oplossingen 227.514.171.973.736Totale CPU tijd = 49271h 29m 57s 622 = 5 jaar, 6 maanden, berekeningsduur 413h 27m 57s 847 = 17 dagen.

Partners