24-03-2005

Sun's Barcelona MVM

Deel dit bericht

Volgens berichten op The Server Side en op Sun.com werkt Sun aan een multi-tasking virtual machine.

Waar nu in veel gevallen per Java-applicatie een eigen JVM opgestart moet worden, zou een MVM diverse applicaties tegelijk in één VM kunnen laten draaien. Volgens Sun is de MVM ‘een general purpose virtual machine om meerdere Java-applicaties uit te voeren, gebaseerd op de Java HotSpot Virtual Machine en zijn client compiler’.De kern van de veranderingen bestaat volgens Sun uit 'technieken die het mogelijk maken meerdere applicaties in één enkele instance van de VM te laten draaien, zodat applicaties van elkaar geïsoleerd zijn en iedere applicatie apart denkt dat hij de complete JVM ter beschikking heeft.'Het Sun-artikel zegt over de relatie tussen MVM en J2EE: "J2EE lijkt op een besturingssysteem in die zin dat een J2EE-server meerdere applicaties kan huisvesten. In de praktijk gebeurt dat zelden vanwege schaalbaarheidsbeperkingen, zwakke isolatie tussen applicaties en door inadequate resource managementfaciliteiten binnen het onderliggende Java-platform. Dat voert tot een proliferatie van serverinstanties, die ieder op zich meestal één enkele applicatie huisvesten, met als consequentie een dramatische toename in de geheugen footprint en een complexer systeembeheer. De MVM ondersteunt multiple instances van de J2EE 1.3.1 Reference Implementation door een efficiënte implementatie van isolatie, waardoor de schaalbaarheid toeneemt, de geheugen footprint kleiner wordt en de opstarttijden sterk afnemen, vergeleken met de Java HotSpot Virtual Machine. Dit is bereikt zonder de server te veranderen en zonder performance-verlies." Een research versie van de MVM zal spoedig vrijgegeven worden. Een ander Sun-nieuwtje: volgens Jonathan Schwartz’ Blog waren er half februari al 539.262 Solaris 10 licenties gedownload, waarvan 191.107 SPARC-versies, en 348.155 x64/x86-versies. De aantallen overtreffen de verwachtingen verre, zelfs in die mate dat de downloadcentra overbelast dreigen te raken.

Partners