03-03-2005

Uitbreiding dienstverlening COOLProfs

Deel dit bericht

COOLProfs, een snel groeiend bureau voor applicatieontwikkeling met grote opdrachtgevers in de financiële en non-profit wereld, breidt haar dienstverlening uit. Behalve het bouwen van systemen beheert het bedrijf nu ook de gemaakte applicaties.

COOLProfs realiseerde het afgelopen jaar een groei van 30 procent, niet alleen in omzet maar ook in aantal medewerkers. Het bedrijf in Roelofarendsveen richt zich voornamelijk op implementaties van administratieve systemen met behulp van de AllFusion Gen technologie. Naar aanleiding van een aantal succesvolle opleveringen van systemen (binnen tijd, binnen budget) hebben klanten als ABN AMRO en Delta Lloyd aan COOLProfs gevraagd de dienstverlening uit te breiden naar het beheer van de applicaties. Vanaf vandaag beheert het bedrijf zelfgebouwde applicaties, maar ook applicaties die door derden zijn gebouwd met de AllFusion Gen technologie. Eerder nam COOLProfs al een servicedesk in gebruik. Inkomend telefoonverkeer van klanten die vragen hebben over ondersteuning of onderhoud van ontwikkelde toepassingen wordt hier afgehandeld. Het gaat in negen van de tien gevallen over cruciale applicaties, waarvan het ontoelaatbaar wordt geacht dat ze ‘uit de lucht’ zijn. Fouten in de applicatie, of gewenste aanpassingen, worden door de telefonische helpdesk geregistreerd en ogenblikkelijk opgevolgd. De service desk is beveiligd en afgeschermd voor niet geautoriseerde inbellers. De melder wordt geïdentificeerd, zijn melding op ernst en urgentie begroot en na verificatie worden de systeemontwikkelaars van COOLProfs ingeschakeld. De service desk is bereikbaar van 7.30 tot 18.00 uur. COOLProfs is op de afgesproken uren altijd bereikbaar, de frequentie van de contacten is goed meetbaar, er is een betrouwbaar aanspreekpunt en de meldingen worden veilig gekanaliseerd. Binnenkort lopen de meldingen via een webapplicatie, zodat de klant in staat is de afhandeling van de meldingen via internet te volgen.COOLProfs is een consultancybureau voor applicatieontwikkeling met behulp van de ALLfusion Gen technologie. COOLProfs onderscheidt zich door een grote kennis en ervaring op het gebied van systeemontwikkeling in het algemeen en van ALLFusion Gen in het bijzonder. Een aantal medewerkers heeft vanaf 1986 de gehele evolutie van IEF, Composer, COOL:Gen naar Allfusion Gen actief meegemaakt. Op basis van fixed-price, fixed-date en fixed-quality worden bedrijfskritische informatiesystemen gerealiseerd. COOLProfs gebruikt hiervoor een aanpak die op de zakelijke omgeving is afgestemd en die op de gehele levenscyclus van een informatiesysteem toepasbaar is. COOLProfs is Value Added Reseller voor ALLFusion products van Computer Associates en van aanvullende producten als CANAM’s Report Composer, GuardIEn en Casedok. Tot de vaste klanten van COOLProfs behoren onder andere ING, Nationale Nederlanden, ABN AMRO, UWV, Delta Lloyd, Fortis Bank, Ministerie van Defensie en het Kadaster. Kijk voor meer informaite op www.COOLProfs.com.

Company:

CoolProfs

Partners