05-11-2015

92 procent Europese bedrijven niet klaar voor de digitale interne markt

Deel dit bericht

Veruit de meeste Europese bedrijven (92%) geven toe niet klaar te zijn voor de introductie van de digitale interne markt van de EU. Nieuw onderzoek in opdracht van Ricoh bevestigt dit. In Nederland ligt dat aantal weliswaar iets lager, maar ook hier is 86 procent van de bedrijven nog niet klaar voor de introductie van de ‘Digital Single Market’. Daarmee lijkt het erop dat miljoenen bedrijven niet zullen profiteren van deze nieuwe, meest baanbrekende regeling van dit decennium. Ze laten zo een geschatte bijdrage van €415 miljard aan de Europese economie aan zich voorbij gaan.

Slechts de helft van de bedrijven (51%) heeft er weet van dat de door de EU voorgedragen digitale interne markt eind 2016 van kracht wordt. In Nederland is die groep zelfs nog kleiner; hier zegt slechts 43 procent van de bedrijven dat ze op de hoogte is van de voordracht van de EU. Het idee achter deze regelgeving is standaardisatie van Europa's online markt, zodat dezelfde content, producten en diensten in heel Europa tegen dezelfde prijzen beschikbaar zijn. Uit het onderzoek, gehouden onder 1360 ondernemers in EU-landen, blijken bedrijven in Scandinavië (28%), België/Luxemburg (29%) en Portugal (30%) het minst op de hoogte.

Ambitieuze groeiplannen
De lage bekendheid met en voorbereiding op de digitale interne markt is vooral verontrustend, omdat op dit moment slechts 7 procent van het MKB in de EU handel drijft buiten de eigen landsgrenzen. Dit percentage moet omhoog om groei van de Europese economie te realiseren2. De meeste Europese bedrijven (65%) geven aan dat ze van plan zijn de komende vijf jaar uit te breiden naar andere Europese landen. Dat is in de lijn met de ambitie van Nederlandse bedrijven waar ook 65 procent van plan is de Europese grenzen over te gaan. Maar deze ambitieuze groeiplannen worden alleen realiteit als ze de digitale interne markt omarmen. Bedrijven in Oostenrijk, Hongarije en Scandinavië hebben de meeste plannen om in 2020 over de landsgrenzen te gaan.

Voordelen
Opvallend is ook dat ondanks de onbekendheid met de nieuwe regelgeving, veel respondenten wel denken dat de ‘Digital Single Market’ verschillende voordelen oplevert. Zo denkt 62 procent van de Nederlandse bedrijven dat het aantal EU klanten zal stijgen. Bovendien ziet meer dan de helft (52%) betere kansen om nieuwe markten te betreden. Daarnaast verwacht 46 procent van de Nederlandse bedrijven dat de interne efficiëntie van het bedrijf aanzienlijk verbetert.

Zorgen over gegevensbescherming
Daartegenover staat dat 32 procent van de onderzochte Nederlandse bedrijven aangeeft niet te geloven dat de digitale interne markt voordelen oplevert. Zorgen over de impact ervan op hun bedrijf spelen daarbij een rol.  Over heel Europa gezien is de groep die niet denkt dat er directe voordelen te behalen zijn iets kleiner (24%). De grootste zorgen van Nederlandse bedrijven ten aanzien van de digitale interne markt zijn de hogere eisen die aan IT moeten worden gesteld, belemmeringen met betrekking tot btw en de toenemende concurrentie.  Bovendien is bijna de helft (49%) van de Nederlandse bedrijven onzeker over de gegevensbescherming buiten de eigen landsgrenzen. 

Mark Boelhouwer, CEO bij Ricoh Nederland zegt: “Tot nu toe slagen ondernemers er niet in grip te krijgen op de enorme impact die de naderende digitale interne markt op hun bedrijf zal hebben. Zorgelijk is dat directeuren kennelijk geen druk voelen om hun organisaties voor te bereiden op een Europese economie die steeds meer digitaal aangestuurd zal worden.”

biplatform afbeelding

Digitale capaciteiten
Wellicht zijn bepaalde bedrijven minder enthousiast over de nieuwe regelgeving, omdat ze zich zorgen maken over de digitale capaciteiten van hun eigen land. Slechts 9 procent van de Europese ondernemers zegt dat hun eigen land 'erg sterk' is op het gebied van digitale technologie, vaardigheden en infrastructuur. Terwijl twee derde in Scandinavië van mening is dat ze op het digitale vlak een sterke positie innemen, is dit aandeel in Polen en Spanje slechts één vijfde en in Frankrijk en Italië maar 15 procent. Volgens de Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie3 vormen van de 28 EU-lidstaten, Nederland, Denemarken, Zweden en Finland samen de top van digitaal sterke landen in Europa en de rest van de wereld, terwijl Polen, Italië en Spanje zich in de zwakste helft van Europa bevinden.

Boelhouwer voegt hieraan toe: “Europese bedrijven die vooruitdenken, beginnen nu al met het stroomlijnen, digitaliseren en standaardiseren van hun processen en zullen daarmee een duidelijk concurrentievoordeel kunnen opbouwen. Als Europa met eigen bedrijven echt wil kunnen wedijveren met de digitale reuzen die traditioneel uit Amerika en in toenemende mate uit China komen, is dit een onontbeerlijk proces.”

Partners