09-11-2015

Starre softwarelicenties en applicatieaanbiedingen wekken frustratie bij moderne zakelijke gebruikers

Deel dit bericht

Gemalto, wereldleider in digitale beveiliging, publiceert vandaag het onderzoeksrapport ‘State of Software Monetization’. De resultaten wijzen op veranderingen in de eisen die zakelijke gebruikers aan softwareoplossingen stellen. Softwareleveranciers en fabrikanten van smart devices moeten flexibele en aanpasbare licentiemodellen en pakketoplossingen aanbieden om aan deze behoeften tegemoet te komen en hun omzetkansen te vergroten.

“De manier waarop software wordt afgenomen verandert. Zakelijke gebruikers willen bijvoorbeeld alleen bepaalde functies hebben, de software gebruiken op de apparaten van hun keuze en alleen betalen voor wat ze werkelijk gebruiken”, aldus Jamie Longmuir, expert software monetization bij Gemalto. “Independent software vendors (ISV’s) moeten inspringen op de veranderende behoeften van hun klanten. We merken dat illegale software, reverse engineering en al dan niet opzettelijke overtredingen van de licentievoorwaarden, ISV’s er nog altijd van weerhouden om munt uit hun software te slaan. Het aanbieden van software op de manieren waarop klanten die willen gebruiken, is belangrijker dan ooit om een gebruikservaring te bieden die de verkoop stimuleert.”

Hoge verwachtingen

Volgens het onderzoek vindt de overgrote meerderheid van zakelijke gebruikers (85%) dat softwareleveranciers zich voortdurend moeten aanpassen aan de veranderende marktbehoeften. Zo geeft 83 procent aan dat flexibele pakketoplossingen en de toegankelijkheid van software op uiteenlopende apparaten voor hen van cruciaal belang zijn. Vier op de vijf respondenten is daarnaast van mening dat software toekomstbestendig moet zijn om succesvol te kunnen zijn.

Uitdagingen software monetization

ISV’s en fabrikanten van smart devices hebben er nog altijd moeite mee om hun software ten gelde te maken. Slechts één op de tien ondervindt geen problemen met het licentiebeheer. Back-officetaken en de afdwinging van licentievoorwaarden vormen de belangrijkste uitdagingen. De belangrijkste back-officepijnpunten zijn:

 • De kosten van het verlengen en beheren van licenties (87%)
 • De tijd die nodig is voor het verlengen en beheren van licenties (83%)
 • De tijd en kosten die opgaan aan niet-productgerelateerde ontwikkelingsprocessen (82%)
 • Onvoldoende inzicht in de manier waarop producten worden gebruikt (68%)

Zakelijke softwaregebruikers ondervinden frustratie

Zakelijke gebruikers van software geven blijk van frustratie met betrekking tot traditionele, starre softwarelicenties en pakketoplossingen en de manier waarop leveranciers hun software aanbieden. Steeds meer bedrijven willen applicaties via internet afnemen, betalen op basis van metingen van het werkelijke gebruik en gebruikmaken van apparaatonafhankelijke licentiemodellen. Slechts één op de tien ondervindt geen problemen met softwarelicenties. De overige zakelijke softwaregebruikers zien starre overeenkomsten, tijdrovende processen voor het registreren van klanten en het verlies van licentiecodes als de belangrijkste struikelblokken. De belangrijkste voorkeuren ten aanzien van softwarelicenties zijn:

 • Bedrijfsbrede licenties (59%)
 • Licenties voor bedrijfslocaties (45%)
 • Licenties voor gelijktijdige gebruikers (40%)

Naleving licentievoorwaarden grote zorg

Gebrekkige naleving van de licentievoorwaarden vormt een steeds grotere zorg van softwareleveranciers, of dit nu opzettelijk of onopzettelijk gebeurt. 80 procent maakt zich zorgen over het gebruik van software zonder licentie, een stijging ten opzichte van circa 75 procent in 2012. De belangrijkste hoofdbrekens met betrekking tot het gebruik van software zonder licentie zijn:

 • Diefstal van intellectueel eigendom door concurrenten (59%)
 • Opzettelijke schendingen van de licentievoorwaarden (56%)
 • Softwarepiraterij (48%)

Verbeterpunten volgens zakelijke gebruikers

De helft van de zakelijke gebruikers geeft toe dat zij soms in strijd handelen met licentieovereenkomsten. Volgens hen zouden softwareleveranciers hun dienstverlening op de volgende manieren kunnen verbeteren:

 • Meer duidelijkheid verschaffen over processen en software-audits (80%)
 • Het verbeteren van het bewaken/auditen van softwaregebruik (72%)

Oplossingen voor software monetization zijn de moeite van het implementeren waard

Twee derde van de respondenten die gebruikmaken van een zakelijke oplossing voor ‘software monetization’ zegt dat hun systeem, voor het ten gelde maken van software, in minder dan zes maanden tijd operationeel was.

 

Tags:

Software, SaaS

Company:

Gemalto

Partners